üvegekben színes folyadék

Az EU-ban engedélyezett, valamint a 2011-től visszavont növényvédő szer hatóanyagok

Keresőnkben tájékozódhatnak az ún. pozitív listán szereplő, vagyis az 540/2011/EU rendeletben engedélyezett, és a 2011-től visszavont hatóanyagokról.

 • A hatóanyagok megújítási folyamatáról

  A hatóanyagok megújítási folyamata a lejárati idejük szerint, előre meghatározott módon történik. Az egyes hatóanyagok megújítási folyamata elhúzódhat, ekkor a Bizottság adminisztratív módon meghosszabbíthatja a hatóanyagok érvényességét a megújítási folyamat sikeres befejezése érdekében.

  Amennyiben a hatóanyagok a megújítási folyamat során nem felelnek meg az adott követelményeknek, vagy a hatóanyag megújítását a tulajdonos nem kérelmezte, a hatóanyagot vissza kell vonni. A visszavonásra kerülő hatóanyagok kereskedelmi forgalmazására és felhasználására türelmi időt állapít meg a Bizottság.

  A hatóanyagokkal kapcsolatban történő változásokról minden esetben a Növényekkel, Állatokkal, Élelmiszerrel és Takarmánnyal foglalkozó Állandó Bizottság, Növényvédőszer-engedélyezési Jogszabályalkotó Szekció (SCOPAFF) dönt, amelyben minden tagállam szavazati joggal vesz részt.

 • Az adatbázis Kategória oszlopában használt rövidítések jelentése

  AC - Acaricide (atkaölő)
  AL - Algicide (algaölő)
  AT - Attractant (vonzó (csalogató) hatású (attraktáns))
  BA - Bactericide (baktériumölő)
  DE - Desiccant (állományszárító)
  EL - Elicitor (védekezési reakciót előidéző anyag)
  FU - Fungicide (gombaölő)
  HB - Herbicide (gyomirtó)
  IN - Insecticide (rovarölő)
  MO - Molluscicide (puhatestűirtó)
  NE - Nematicide (fonálféregölő)
  OT - Other treatment (egyéb kezelés)
  PA - Plant activator (növényi aktivátor)
  PG - Plant growth regulator Pruning (növényi növekedésszabályozó)
  Pruning (sebkezelő)
  RE - Repellant (riasztó, repellens)
  RO – Rodenticide Safener (rágcsálóírtó)
  Safener (védőanyag (antidotum),  szelektivitást segítő anyag)
  ST - Soil treatment Synergist (talajkezelő)
  Synergist (kölcsönhatásfokozó)
  VI - Virus inoculation (vírusoltó)

Növényvédő szer hatóanyagok engedélyezése

A növényvédő szer hatóanyagok engedélyezése a világ egyik legszigorúbb rendszere alapján, Európai Uniós szinten történik. A tagállamok csak az így létrejövő ún. pozitív lista hatóanyagaiból készített növényvédő szereket engedélyezhetik. A pozitív listán a hatóanyag csak a vonatkozó EU rendeletben meghatározott ideig (általában 7-15 évig) maradhat, utána felül kell vizsgálni.  A folyamatok együttes célja, hogy az egyes készítmények forgalmazását és felhasználását oly módon szabályozzák, hogy az ember és környezete veszélyeztetésének kockázatát kizárják, illetve a lehető legkisebbre csökkentsék.

Növényvédő szer hatóanyag lista