Országos Főállatorvosi Jelentés

nyitott könyv

A jelentés által az országos főállatorvos azon törvényi kötelezettségének tesz eleget, amelyet az Országgyűlés a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvényben írt elő számára.

Ez a törvény módosította többek között az Éltv-t, amelynek új 47/C. § (1) bekezdése írja elő, hogy az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia, a több éves terv és éves ellenőrzési terv végrehajtásáról, a célok teljesüléséről, valamint a felügyeleti díjfelhasználásáról az élelmiszerlánc-biztonsági jelentés keretében az országos főállatorvos évente beszámol az Országgyűlésnek. A felhasználásról feladatonkénti szöveges beszámolót kell készíteni. A jelentést a tárgyévet követő év június 30-ig kell az Országgyűlés elé terjeszteni.

A beszámoló főbb tartalmi pontjai:

  • az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia aktuális helyzetjelentése
  • az élelmiszerlánc-felügyeleti díj felhasználásának ismertetése
  • az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység ismertetése szakterületenként
  • speciális ellenőrzések
  • kommunikációs tevékenységek: RASFF; kapcsolattartás az EFSA-val; kommunikációs kampányok; sajtókapcsolat, médiajelenlét; ügyfélszolgálat.