A TRACES egy webalapú állat, növény, élelmiszer és takarmány nyomonkövetési rendszer.

 

A TRACES (TRAde Control and Expert System) az Európai Bizottság online webalapú rendszere, amely nyomon követi az állatok, élelmiszerek, takarmányok és növények mozgását az Európai Unión kívülről, vagy az EU tagállamai között. Jelenleg több mint 26.000 felhasználó több mint 70 országból csatlakozik világszerte  a TRACES-hez, mely 33 nyelven, a nap 24 órájában, a hét 7 napján elérhető. Ha probléma merül fel egy állat, növény vagy termék esetében, a TRACES alapján gyorsan visszavezethető a probléma az eredeti forráshoz. Ez jelentős előrelépést jelent például állat-, és növénybetegségek megfigyelése és a csalás elleni küzdelem terén, miközben jelentősen felgyorsítja az adminisztratív eljárásokat. TRACES a fogyasztók védelme melett, a kereskedelem könnyítését is szolgálja.

Működtetését az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága végzi (DG Health and Consumers). 

 

A TRACES hagymányos ('TRACES Classic') verziója helyett bevezetésre került a TRACES új ('TRACES-NT, TRACES- New Technologies') változata. Ezt kell már kötelező módon használni az ökológiai gazdálkodás alá tartozó termékek (COI modul) valamint az import beléptetések (CHED, Common Health Entry Document, például nem állati eredetű élelmiszerek CHED-D, vagy növényi termékek CHED-PP) eseteiben. 

 
A rendszert nem csak EU tagállamok és EFTA tagok használják. A 28 tagállamon és a 4 EFTA tagon kívül 31 harmadik ország nyújtja be EU-ba irányuló export szállítmányaik bizonyítványait elektronikusan (is) a TRACES segítségével.

A TRACES kereskedelmi céllal indított szállítmányok esetében használatos:

 Nemrégen került bevezetére a TRACES a növények és a növényi termékek nyomonkövetésére is. Ezzel a fejlesztéssel kívánják átláthatóbbá és biztonságosabbá tenni az élelmiszerlánc-biztonság szempontjából közvetlenül vagy közvetett módon fontos növények, növényi termékek kereskedelmét az Európai Unióban.
 
3 típusú kereskedelmi gyakorlatot különböztetünk meg a hálózaton belül:

  • kereskedelem az EU-n belül, ún. „Intra” kereskedelem
  • kereskedelem 3. országokkal – import, export
  • tranzit átszállítás – 3. országból 3. országba az EU-n keresztül átszállított áru

 Az "Intra" kereskedelem terén még a régi, 'TRACES Classic' rendszert kell használni, várhatóan 2021-ig, ameddig a TRACES-NT használatát erre az ún. modulra is kiterjesztik.

A TRACES-en keresztül az érintett hatóságok a szállítások minden egyes lépéséről automatikusan generált (e-mail) értesítést kapnak, valamint lehetőség nyílik arra is, hogy felvegyék egymással a kapcsolatot. Az érintett gazdasági szereplők is online hozzáférhetnek, szállítást kezdeményezhetnek – korlátozott mértékben - a szállítmányukkal kapcsolatos dokumentumokhoz és információkhoz.

Található azonban olyan Európai Unión belüli szállításhoz alkalmaznadó dokumentum, amit teljes egészében gazdasági szereplők tölthetnek ki, erre példa az állati melléktermékekhez előírt kereskedelmi okmányra vonatkozó ún. DOCOM (állati melléktermék kereskedelmi okmány) modul.
 
Felhasználói csoportok

A TRACES felhasználók között meg kell különböztetni a gazdasági szereplőket - akik kereskedelmi céllal indítanak/fogadnak szállítmányokat - és a hatóságokat - amelyek ellenőrzik, engedélyezik, nyomon követik ezt az árumozgást.
 
A hatósági hozzáférések között a központi szerepet az Európai Bizottság Adminisztrátora tölti be (EU ADM). Őt követik a Tagállami Adminisztrátorok (MS ADM, mint „Member State Administrator”). Minden tagállamban létezik Központi Illetékes Hatóság (CCA, mint „Central competent Authority”), valamint Helyi Hatóság (LAU, mint „Local Authority Unit”) és Határállomási Kirendeltség (BCP, mint „Border Control Post”) hozzáférési szint. 
 
A gazdasági szereplőknek kétféle hozzáférhetőséget lehet adni a rendszerhez: a gyakoribb az ún. „Economic Operator” (EO) - LVU-hoz kapcsolt gazdasági szereplő (importőr, kereskedő, engedélyezett intézmény, kereskedelmi szállító, stb.); TRANSITAIR - BIP-hez kapcsolt gazdasági szereplő, aki az import vagy tranzit rakományért felelős.
Útmutató a TRACES rendszerbe gazdasági szereplőként történő regisztrációhoz (oldal alján szintén megtalálható letölthető formában). TRACES rendszeren belül történő további útmutató elérhető ITT, valamint az oldal alján letölthető.

A gazdasági szereplők (EO, economic operator) hozzáférését alapvetően a Helyi Hatósági Egységek (LAU, Local Authority Unit, vagyis Magyaroroszágon a területileg illetékes Járási Hivatal, Megyei Kormányhivatal) munkatársai tudják érvényesíteni. A nem állati eredetű élelmiszerek esetében azonban a központi illetékes hatóság (NÉBIH-NTAI) hagyja jóvá a gazdasági szereplők hozzáférési kérelmét. Az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos gazdasági szereplőket a NÉBIH-ÉTBI validálja a tanúsító szervezet igazolása alapján. 

A Járási Hivatalok és a Megyei Kormányhivatalok hatósági hozzáférés igényeit a NÉBIH érvényesíti.  

A NÉBIH a TRACES rendszerrel kapcsolatos észrevételeket, problémabejelentéseket az ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu  e-mail címre várja.

 

Kapcsolódó anyagok

TRACES regisztráció (EU login)

EU login - magyar nyelvű  útmutató (forrás: Tempus Közalapítvány)

TRACES érvényesítés

Harmadik országból származó ökológiai termékek behozatala és forgalomba hozatala

Hatósági szereplők TRACES-NT regisztráció menete