gabona, gyümölcs, szarvasmarha, snidling

TRACES Classic, TRACES-NT rendszer 

Módosítva: 2021.03.31

FIGYELEM! TRACES Classic INTRA modul használatának meghosszabbítása 2021. október 17-ig

A magyar állategészségügyi hatóság is a többi tagállammal együtt kérvényezte a Bizottságtól, hogy legyen átmeneti idő a TRACES Classicról a TRACES-NT INTRA felületére való átállásban. Bár jelenleg még nem publikálták hivatalosan, de a szakértők ülésén már elfogadta a Bizottság a javaslatot, és arról tájékoztattak, hogy az INTRA bizonyítványok és TRACES Classic INTRA moduljának  használatát meghosszabbítják 2021. október 17-ig! Arról is tájékoztattak, hogy a jelenlegi állás szerint a TRACES-Classic és TRACES-NT rendszerek között nem lesz párhuzamos működés.

A módosító jogszabály tervezet, SANTE/7080/2020 a következő linken érhető el:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/oc_legis-oc_ia-ahc-reg-eu-2021-7080r1_en.pdf


A TRACES-NT INTRA TRAINING felület előreláthatólag 2021. április végétől elérhető lesz a gyakorláshoz.

 

Arról is tájékoztatott a Bizottság, hogy a TRACES-NT INTRA modulja a Bizottság jelenlegi értesítése alapján TRAINING felületen előreláthatólag április végétől lesz elérhető.
 

A TRACES (TRAde Control and Expert System) az Európai Bizottság online webalapú rendszere, amely nyomon követi az állatok, élelmiszerek, takarmányok és növények mozgását az Európai Unión (EU) kívülről, vagy az EU tagállamai között. 

Jelenleg két TRACES rendszer fut egymással párhuzamosan, a TRACES „Classic”, és a TRACES-NT (TRACES New technology).

A TRACES „Classic” rendszert az EU-n belüli („INTRA”) élőállat és egyes esetekben állati termékek szállítása során használják jelenleg is az állategészségügyi hatóság.

A TRACES-NT rendszert az import szállítások ellenőrzésére 2019. szeptembere óta használják a magyar (Röszke, Záhony, Budapest Liszt Ferenc Repülőtér) és az EU-s állat- és növényegészségügyi határállomások .

A helyi hatóságoknak minél előbb meg kell szerezniük a hozzáférésüket a TRACES-NT rendszerhez, mert a határokon történt ellenőrzéseket követően bizonyos import szállítmányok nyomon-követése már jelenleg is az új, TRACES-NT rendszerben kell, hogy megtörténjen (re-import, állati melléktermék import szállítmányok, stb.).

A fokozatos és zökkenőmentes átmenethez már most el kell kezdeni a megyei és járási állategészségügyi hatóságnak a felkészülést az átállásra, valamint a gazdasági szereplők tájékoztatását.

A TRACES rendszerről

 • A rendszer működése

  A TRACES egy webalapú állat, növény, élelmiszer és takarmány nyomonkövetési rendszer.

  A TRACES (TRAde Control and Expert System) az Európai Bizottság online webalapú rendszere, amely nyomon követi az állatok, élelmiszerek, takarmányok és növények mozgását az Európai Unión kívülről, vagy az EU tagállamai között. Jelenleg több mint 26.000 felhasználó több mint 70 országból csatlakozik világszerte  a TRACES-hez, mely 33 nyelven, a nap 24 órájában, a hét 7 napján elérhető. Ha probléma merül fel egy állat, növény vagy termék esetében, a TRACES alapján gyorsan visszavezethető a probléma az eredeti forráshoz. Ez jelentős előrelépést jelent például állat-, és növénybetegségek megfigyelése és a csalás elleni küzdelem terén, miközben jelentősen felgyorsítja az adminisztratív eljárásokat. TRACES a fogyasztók védelme melett, a kereskedelem könnyítését is szolgálja.

  Működtetését az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága végzi (DG Health and Consumers).

  A TRACES hagymányos ('TRACES Classic') verziója helyett bevezetésre került a TRACES új ('TRACES-NT, TRACES- New Technologies') változata. Ezt kell már kötelező módon használni az ökológiai gazdálkodás alá tartozó termékek (COI modul) valamint az import beléptetések (CHED, Common Health Entry Document, például nem állati eredetű élelmiszerek CHED-D, vagy növényi termékek CHED-PP) eseteiben. 

   
  A rendszert nem csak EU tagállamok és EFTA tagok használják. A 28 tagállamon és a 4 EFTA tagon kívül 31 harmadik ország nyújtja be EU-ba irányuló export szállítmányaik bizonyítványait elektronikusan (is) a TRACES segítségével.

  A TRACES kereskedelmi céllal indított szállítmányok esetében használatos:

   Nemrégen került bevezetére a TRACES a növények és a növényi termékek nyomonkövetésére is. Ezzel a fejlesztéssel kívánják átláthatóbbá és biztonságosabbá tenni az élelmiszerlánc-biztonság szempontjából közvetlenül vagy közvetett módon fontos növények, növényi termékek kereskedelmét az Európai Unióban.
   
  3 típusú kereskedelmi gyakorlatot különböztetünk meg a hálózaton belül:

  • kereskedelem az EU-n belül, ún. „Intra” kereskedelem
  • kereskedelem 3. országokkal – import, export
  • tranzit átszállítás – 3. országból 3. országba az EU-n keresztül átszállított áru

   Az "Intra" kereskedelem terén még a régi, 'TRACES Classic' rendszert kell használni, várhatóan 2021-ig, ameddig a TRACES-NT használatát erre az ún. modulra is kiterjesztik.

  A TRACES-en keresztül az érintett hatóságok a szállítások minden egyes lépéséről automatikusan generált (e-mail) értesítést kapnak, valamint lehetőség nyílik arra is, hogy felvegyék egymással a kapcsolatot. Az érintett gazdasági szereplők is online hozzáférhetnek, szállítást kezdeményezhetnek – korlátozott mértékben - a szállítmányukkal kapcsolatos dokumentumokhoz és információkhoz.

  Található azonban olyan Európai Unión belüli szállításhoz alkalmaznadó dokumentum, amit teljes egészében gazdasági szereplők tölthetnek ki, erre példa az állati melléktermékekhez előírt kereskedelmi okmányra vonatkozó ún. DOCOM (állati melléktermék kereskedelmi okmány) modul.

 • Felhasználói csoportok

  A TRACES felhasználók között meg kell különböztetni a gazdasági szereplőket - akik kereskedelmi céllal indítanak/fogadnak szállítmányokat - és a hatóságokat - amelyek ellenőrzik, engedélyezik, nyomon követik ezt az árumozgást.
   
  A hatósági hozzáférések között a központi szerepet az Európai Bizottság Adminisztrátora tölti be (EU ADM). Őt követik a Tagállami Adminisztrátorok (MS ADM, mint „Member State Administrator”). Minden tagállamban létezik Központi Illetékes Hatóság (CCA, mint „Central competent Authority”), valamint Helyi Hatóság (LAU, mint „Local Authority Unit”) és Határállomási Kirendeltség (BCP, mint „Border Control Post”) hozzáférési szint. 
   
  A gazdasági szereplőknek kétféle hozzáférhetőséget lehet adni a rendszerhez: a gyakoribb az ún. „Economic Operator” (EO) - LVU-hoz kapcsolt gazdasági szereplő (importőr, kereskedő, engedélyezett intézmény, kereskedelmi szállító, stb.); TRANSITAIR - BIP-hez kapcsolt gazdasági szereplő, aki az import vagy tranzit rakományért felelős.
  Útmutató a TRACES rendszerbe gazdasági szereplőként történő regisztrációhoz (oldal alján szintén megtalálható letölthető formában). TRACES rendszeren belül történő további útmutató az oldal alján is letölthető.

  A gazdasági szereplők (EO, economic operator) hozzáférését alapvetően a Helyi Hatósági Egységek (LAU, Local Authority Unit, vagyis Magyaroroszágon a területileg illetékes Járási Hivatal, Megyei Kormányhivatal) munkatársai tudják érvényesíteni. A nem állati eredetű élelmiszerek esetében azonban a központi illetékes hatóság (Nébih-NTAI) hagyja jóvá a gazdasági szereplők hozzáférési kérelmét. Az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos gazdasági szereplőket a NébihÉTBI validálja a tanúsító szervezet igazolása alapján. 

  A Járási Hivatalok és a Megyei Kormányhivatalok hatósági hozzáférés igényeit a Nébih érvényesíti.  

  A Nébih a TRACES rendszerrel kapcsolatos észrevételeket, problémabejelentéseket az ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu  e-mail címre várja.

 • Iratminták TRACES rendszert érintő üzemzavar vagy előre tervezett üzemszünet idejére

  Amennyiben a TRACES rendszer vagy annak bármely funkciója egy óránál hosszabb ideig nem elérhető, a szállítási információk rögzítéséhez vagy megosztásához a mellékelt iratminták használhatók. A dokumentumokon a „készenléti idő alatt előállított” szövegnek is szerepelnie kell!

  Fontos, hogy miután a rendszer ismét elérhető, a papír alapon rögzített információkat az elektronikus felületre is fel kell vezetni!

  Az előre tervezett üzemszünetekről a Bizottság két héttel korábban tájékoztatja a felhasználókat a TRACES Classic és TRACES-NT felületén keresztül. Kérjük, kísérjék figyelemmel az érintett honlapok nyitóoldalát!

  Lényeges, hogy az iratminták kizárólag a TRACES rendszert érintő üzemzavar vagy üzemszünet esetén használhatók, egyéb helyi szoftver vagy hardverhibából eredő működési zavar esetén nem.  
  A rendszerek folyamatos fejlesztése, frissítése miatt javasoljuk, hogy ha hibát tapasztal, ellenőrizze, nem a böngészőhöz kötődő probléma áll-e annak hátterében. Megoldás lehet: másik böngésző használata, a sütik tisztítása, az oldal frissítése.

  Letölthető anyagok:
  Készenléti útmutató a TRACES rendszer leállása esetére (pdf)
  Iratminták TRACES rendszert érintő üzemzavar vagy előre tervezett üzemszünet idejére