Új élelmiszerekkel kapcsolatos gyakran ismételt kérdések


 
 • Mik az „új élelmiszer”-ek?

  Az olyan élelmiszereket, amelyek fogyasztásának nincs hagyománya az Európai Unióban, vagy korábban nem alkalmazott eljárással állítottak elő, csak engedélyeztetés után lehet forgalomba hozni az EU-ban. Az új élelmiszer fogalmát és az ilyen termékek engedélyeztetési eljárását az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283  rendelet részletezi. Az új élelmiszerekről további információk találhatók a NÉBIH honlapján.

 • Új élelmiszernek minősülnek-e a rovarok, vagy azok részeinek felhasználásával készített élelmiszerek? Ezeket az élelmiszereket kell-e engedélyeztetni a jelenleg hatályos (EU) 2015/2283 rendelet szerint?

  Igen.

   

  Az (EU) 2015/2283 rendelet 3. cikk (2) bekezdésének V. pontja szerint az étkezési célra szánt rovarok és azokból készült élelmiszerek egyaránt az új élelmiszer rendelet hatálya alá tartoznak („állatokból vagy részeikből álló, azokból izolált vagy azokból előállított élelmiszerek, az 1997. május 15. előtt az Unión belül élelmiszer előállítására alkalmazott hagyományos tenyésztési gyakorlatokkal kitenyésztett állatok kivételével, amennyiben az ilyen állatokból előállított élelmiszerek korábbi, élelmiszerként történő biztonságos felhasználásának hagyománya van az Unión belül” ).

   

  Rovarokból készült élelmiszerek 1997. május 15-e előtti jelentős mennyiségű fogyasztását az EU-n belül ez idáig az EU egyetlen tagállama sem igazolta, így ezek az élelmiszerek az Európai Unió egész területén új élelmiszernek minősülnek, és engedélyeztetésük szükséges.

  A korábbi (258/97/EK rendelet szerinti) új élelmiszeres eljárás szerint rovar élelmiszerekre nem adtak be engedély kérelmet.

  A 2018. január 1-től alkalmazandó új, (EU) 2015/2283 számú rendelet szerint már 2018 első hónapjaiban is adtak be rovar élelmiszerekre vonatkozó engedélyezési kérelmeket, az előzetes információk alapján továbbiak beadása várható. A kérelmek kedvező elbírálását követően az azokban szereplő termékek felvételre kerülhetnek az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékébe és az ott meghatározott felhasználási és jelölési feltételekkel forgalomba hozhatók. Az uniós jegyzék előírásainak meg nem felelő termék csak sikeres engedélyeztetés után hozható forgalomba.

 • Hogyan lehet engedélyezni a rovarokból készült élelmiszerek Európai Unión belüli forgalomba hozatalát?

  Az (EU) 2015/2283 rendelet értelmében a kérelmezőnek az engedély iránti kérelmet az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósághoz (Directorate-General for Health and Food Safety, DG SANTE) elektronikus úton a Bizottság honlapján kell benyújtani. A biztonsági értékelést az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) végzi. Az engedélyeztetés menetéről az alábbi oldalon tájékozódhat.

 • Egyes Európai Uniós tagállamok területén jelenleg is forgalomban vannak ehető rovarok. Ezek a rovarok Magyarország területén is forgalomba hozhatók engedély nélkül?

  Nem.

   

  Néhány EU tagállam (pl.: Anglia, Belgium, Hollandia, Dánia, Finnország) nemzeti hatáskörben engedélyezte területén egyes rovar élelmiszerek forgalmazását. Ezeknek a termékeknek a forgalomba helyezését nem előzte meg olyan uniós szintű eljárás, amely során bizonyították volna, hogy azok nem veszélyeztetik a fogyasztók egészségét. A 2018. január 1-től alkalmazandó új - (EU) 2015/2283 számú - rendelet előírásai szerint jogszerű forgalmazásukhoz, az új uniós eljárás szerint őket is engedélyeztetni kell.

  Az (EU) 2015/2283 rendelet szabályaira való zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében azokban a tagállamokban ahol 2018. január 1-ig jogszerűen forgalmaztak rovar élelmiszereket, azok az uniós engedélyeztetési folyamat lezárásáig - de legfeljebb 2020-ig - tovább forgalmazhatók.

  Magyarországon rovarból készült élelmiszerek nem voltak jogszerűen forgalomban, így a –az átmeneti intézkedés szerinti legfeljebb 2020-ig történő forgalmazás Magyarország területére nem vonatkozik. Ha valaki Magyarországon szeretne rovarból készült élelmiszert forgalomba hozni, azt új élelmiszerként engedélyeztetnie kell.

 • Az új rendelet [(EU) 2015/2283] életbelépése milyen változásokat hozott a rovarok élelmiszerként történő forgalomba hozatalával kapcsolatban?

  Az (EU) 2015/2283 rendelet már egyértelműen kimondja, hogy az összes rovar alapú élelmiszer termék (nemcsak a rovarok részeiből kivont összetevők, vagy rovar részeit tartalmazó élelmiszerek, hanem az egész rovarok és a belőlük készített termékek is) új élelmiszernek minősül, és az új rendelet értelmében új élelmiszerként engedélyeztetni kell. Ez alól a szabály alól csak az jelenthetne kivételt, ha az adott élelmiszerről valaki bizonyítani tudná az 1997. május 15-e előtti unió területén belüli jelentős mennyiségű fogyasztását, amelyet Bizottság is elfogadott.

 • Az Európai Bizottság által kiadott engedély elegendő az ehető rovarok Magyarországon történő forgalmazásához?

  Nem.

   

  Az Európai Bizottság kizárólag a kereskedelmi forgalomba hozatal tényét engedélyezi, azonban a forgalmazás feltételeire egyéb előírásokat is figyelembe kell venni, amelyet a nemzeti kompetens hatóságok engedélyeznek.