linkek
 

Állategészségügyi és állatvédelmi jogszabály- és linkgyűjtemény

Jelen összeállítás tartalmazza a Nébih állategészségügyi és állatvédelmi feladat- és hatáskörét érintő alapvető és legfontosabb előírásokat, segítséget nyújtva a hatóság szakemberei számára a hatósági feladatok jogszerű ellátásához és a gazdasági szereplőknek az előírások betartásához. A listában szerepelnek a közvetlen hatállyal bíró közösségi rendeletek, a kötelezően alkalmazandó magyar törvények, magyar rendeletek. Ezen kötelező előírásokon kívül a lista kiegészítésre került az adott területhez kapcsolódó eljárásrendekkel, útmutatókkal,  egyéb hasznos információkat tartalmazó weboldalakra való utalással, valamint a Nébih állategészségügyi és állatvédelmi feladat - és hatáskörét közvetlenül nem érintő, de néhány kapcsolódó terület jogszabályaival is.

Internetkapcsolattal rendelkező számítógépen történő használat esetén a jogszabálygyűjteményben feltüntetett linkre történő kattintással megjeleníthető: 

  • Uniós rendeletnél az alaprendelet, ahol a megnyitott oldalon, amennyiben van módosítása a rendeletnek, mindig szerepel a legutolsó egységes szerkezet („Jelenlegi egységes szerkezetbe foglalt változat”) linkje, így arra kattintva érhető el az aktuális szöveg! Továbbá – többek között – a HU jelzésnél megjeleníthető a „pdf” és/vagy „html” változat és/vagy a Hivatalos Lapszám, valamint más nyelveken is elérhetőek az információk;

  • Magyar jogszabálynál az adott előírás a link megnyitásának időpontjában hatályos (nem a jogszabálygyűjtemény összeállításának időpontjában hatályos!) szöveg.                     

A jogszabályok hiteles szövege az alábbi helyeken érhető el:

A jogszabálygyűjtemény nem utal minden esetben külön a módosító rendeletekben megállapított „átmeneti időszakokra”, amelyek esetén még a korábbi előírásokban foglaltakat is lehet alkalmazni.

Tartalomjegyzék:

  1. Hasznos linkek
  2. Általános jogszabályok
  3. Szervezeti, működési jogszabályok
  4. Ellenőrzési jogszabályok
  5. Járványügyi jogszabályok
  6. Állatvédelmi jogszabályok

7. Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabályok
8. Állatok jelölésével kapcsolatos jogszabályok

9. Állati melléktermékekkel kapcsolatos jogszabályok

10. Egyéb jogszabályok

11. Hatósági eljárásrendek

12. Hatósági útmutatók

 

Frissítve: 2024. július 3.

Típus
Jogszabály/link/eljárásrend/útmutató neve
Jogszabály/link/eljárásrend/útmutató elérhetősége
Kiadás éve
Témakör
Típus Jogszabály/link/eljárásrend/útmutató neve Jogszabály/link/eljárásrend/útmutató elérhetősége Kiadás éve Témakör
Hasznos link Állategészségügyi export bizonyítványok https://portal.nebih.gov.hu/export-bizonyitvanyok Állat- és termékszállítás
Hasznos link Állatkarantén-létesítmények engedélyezésére vonatkozó követelmények https://portal.nebih.gov.hu/-/allatkaranten-letesitmenyek-engedelyezesere-vonatkozo-kovetelmenyek Állat- és termékszállítás
Hasznos link Kereskedelmi korlátozások - ASP https://portal.nebih.gov.hu/asp-kereskedelmi-informaciok Állat- és termékszállítás
Hasznos link Kereskedelmi korlátozások - Bőrcsomósodáskór https://portal.nebih.gov.hu/-/a-borcsomosodaskorral-kapcsolatos-kereskedelmi-tudnivalok Állat- és termékszállítás
Hasznos link Kereskedelmi korlátozások - Kéknyelv betegség https://portal.nebih.gov.hu/-/keknyelv-megbetegedessel-kapcsolatos-kereskedelmi-tudnivalok Állat- és termékszállítás
Hasznos link Kereskedelmi korlátozások - Madárinfluenza https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza-kereskedelmi-informaciok Állat- és termékszállítás
Hasznos link Élő állat export-import állategészségügyi feltételrendszere https://portal.nebih.gov.hu/elo-allat-export-import Állat- és termékszállítás
Hasznos link Kereskedelmi célú élőállat és állati eredetű termékek behozatala harmadik (nem EU) országból https://portal.nebih.gov.hu/-/kereskedelmi-celu-eloallat-es-allati-eredetu-termekek-behozatala-harmadik-nem-eu-orszagbol Állat- és termékszállítás
Hasznos link BREXIT információk https://portal.nebih.gov.hu/brexit Állat- és termékszállítás
Hasznos link Kedvtelésből tartott állatok utaztatására vonatkozó tájékoztató https://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato Állat- és termékszállítás
Hasznos link Változás az állati szaporítóanyag-forgalmazás szabályozásában https://portal.nebih.gov.hu/-/valtozas-az-allati-szaporitoanyag-forgalmazas-szabalyozasaban Állat- és termékszállítás
Hasznos link TRACES Classic, TRACES-NT rendszer https://portal.nebih.gov.hu/traces Állat- és termékszállítás
Hasznos link Élő állat és állati termék export bizonyítványokkal kapcsolatos alap eljárásrend https://portal.nebih.gov.hu/-/elo-allat-es-allati-termek-export-bizonyitvanyokkal-kapcsolatos-alap-eljarasrend Állat- és termékszállítás
Hasznos link Tudnivalók a Törökországba irányuló élőállat-szállításról https://portal.nebih.gov.hu/-/tudnivalok-a-torokorszagba-iranyulo-eloallat-szallitasrol Állat- és termékszállítás
Hasznos link EU állategészségügyi határellenőrzés weboldal https://ec.europa.eu/food/animals/veterinary-border-control_en Állat- és termékszállítás
Hasznos link Élőállat szállítási és kereskedelmi információk - EU honlap https://ec.europa.eu/food/animals/live-animals-trade-imports_en Állat- és termékszállítás
Hasznos link Belföldi élőállat-szállítás https://portal.nebih.gov.hu/-/valtozasok-a-belfoldi-eloallat-szallitasban Állat- és termékszállítás
Hasznos link Belföldi halszállítás feltételei https://portal.nebih.gov.hu/-/belfoldi-halszallitas-feltetelei Állat- és termékszállítás
Hasznos link Exporting from the EU, importing into the EU -all you need to know https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home Állat- és termékszállítás
Hasznos link GYIK - Kutya, macska, vadászgörény kereskedelmi tevékenység állategészségügyi vonatkozásai https://portal.nebih.gov.hu/kutya-macska-vadaszgoreny-kereskedelmi-tevekenysegenek-allategeszsegugyi-vonatkozasai Állat- és termékszállítás
Hasznos link Állatszállítással és -kereskedelemmel kapcsolatos ügyintézés https://portal.nebih.gov.hu/allatszallitas-es-kereskedelem-ugyintezes Állat- és termékszállítás
Hasznos link Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (EKÁER) https://ekaer.nav.gov.hu/ Állat- és termékszállítás
Hasznos link Új kötelezettséggel kell számolniuk a kedvtelésből tartott állatokkal kereskedőknek (FELIR ügyintézés) https://portal.nebih.gov.hu/-/uj-kotelezettseggel-kell-szamolniuk-a-kedvtelesbol-tartott-allatokkal-kereskedoknek Állat- és termékszállítás
Hasznos link Európai Unión belüli kereskedelmi célú élőállat szállításának állategészségügyi feltételei https://portal.nebih.gov.hu/-/europai-union-beluli-kereskedelmi-celu-eloallat-szallitasanak-egeszsegugyi-feltetelei Állat- és termékszállítás
Hasznos link A rovar eredetű termékek takarmány célú előállítása https://portal.nebih.gov.hu/-/a-rovar-eredetu-termekek-takarmany-celu-eloallitasa Állati melléktermék
Hasznos link Állati melléktermék elektronikus bejelentési rendszer (MR) https://portal.nebih.gov.hu/-/allati-mellektermek-elektronikus-bejelentesi-rendszer-mr- Állati melléktermék
Hasznos link Állati melléktermék tematikus oldal https://portal.nebih.gov.hu/allati-mellektermek Állati melléktermék
Hasznos link Állati melléktermékkel kapcsolatos ügyintézés https://portal.nebih.gov.hu/allati-mellektermek-ugyintezes Állati melléktermék
Hasznos link Állati melléktermékekkel kapcsolatos információk https://portal.nebih.gov.hu/allati-mellektermek Állati melléktermék
Hasznos link Állati melléktermék üzemlista https://portal.nebih.gov.hu/1069/2009/ek-rendelet-szerint Állati melléktermék
Hasznos link Állatokkal kapcsolatos adatbázisok - Állati melléktermék https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-allat#%C3%81llati_mell%C3%A9kterm%C3%A9k Állati melléktermék
Hasznos link GYIK - Állattartás, állattenyésztés https://portal.nebih.gov.hu/gyik/allat/gyakran-ismetelt-kerdesek/allattartas-allatenyesztes Állattartás/ Állattenyésztés
Hasznos link Állattartással, állattenyésztéssel kapcsolatos ügyintézés https://portal.nebih.gov.hu/allattartas-es-allattenyesztes-ugyintezes Állattartás/ Állattenyésztés
Hasznos link Elismert tenyésztő szervezetek https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/elismert-tenyeszto-szervezetek Állattartás/ Állattenyésztés
Hasznos link Állatokkal kapcsolatos adatbázisok - Állattenyésztés https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-allat#%C3%81llatteny%C3%A9szt%C3%A9s Állattartás/ Állattenyésztés
Hasznos link Lovas szolgáltatásba bevont 'Alkalmas' lovak listája https://portal.nebih.gov.hu/lovas_turizmus Állattartás/ Állattenyésztés
Hasznos link Lóútlevél Iroda https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/loutlevel-iroda Állattartás/ Állattenyésztés
Hasznos link Törzskönyv, tenyésztési főkönyv vagy méneskönyv vezetésére vagy létrehozására engedéllyel rendelkező vagy elismert szervezetek https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/48840/IIm_2_I_Torzskonyv__tenyesztesi_fokonyv_vagy_meneskonyv_vezet+++_1.pdf/3c4125dc-883a-201d-d2ba-f2518a0c6251 Állattartás/ Állattenyésztés
Hasznos link Állatvédelmi Kódex https://univet.hu/hu/egyetem/szervezeti-egysegek/allatvedelmi-jogi-elemzo-es-modszertani-kozpont/allatvedelmi-kodex/ Állatvédelem
Hasznos link Tudnivalók a szállításra alkalmatlan állatok állatvédelmi nyomon követéséről https://portal.nebih.gov.hu/-/tudnivalok-a-szallitasra-alkalmatlan-allatok-allatvedelmi-nyomon-koveteserol Állatvédelem
Hasznos link Vágóhidak működésének, illetve az állatok vágásának állatvédelmi vonatkozásai https://portal.nebih.gov.hu/-/vagohidak-mukodesenek-illetve-az-allatok-vagasanak-allatvedelmi-vonatkozas-1 Állatvédelem
Hasznos link Tájékoztató a vágóhídi rögzítő- és kábító berendezéseket gyártó és forgalmazó vállalkozások számára https://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-a-vagohidi-rogzito-es-kabito-berendezeseket-gyarto-es-forgalmazo-vallalkozasok-szamara Állatvédelem
Hasznos link Tájékoztató vágóhidak engedélyezésének állatvédelmi szempontjairól - Szabványműveleti előírások https://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-vagohidak-engedelyezesenek-allatvedelmi-szempontjairol-szabvanymuveleti-eloirasok Állatvédelem
Hasznos link Vágóhídi dolgozók és vágóhídi állatjóléti tisztviselők képzése https://portal.nebih.gov.hu/-/vagohidi-dolgozok-es-vagohidi-allatjoleti-tisztviselok-kepzese Állatvédelem
Hasznos link Állatkísérletek https://portal.nebih.gov.hu/-/allatkiserleti-statisztikai-adatok Állatvédelem
Hasznos link Útmutató a sertések környezetének gazdagításához https://portal.nebih.gov.hu/-/utmutato-a-sertesek-kornyezetenek-gazdagitasahoz Állatvédelem
Hasznos link GYIK - Állategészségügy https://portal.nebih.gov.hu/gyik/allat/gyakran-ismetelt-kerdesek/allategeszsegugy Általános
Hasznos link Állategészségüggyel kapcsolatos ügyintézés https://portal.nebih.gov.hu/allategeszsegugy-ugyintezes Általános
Hasznos link FELIR kereső https://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso Általános
Hasznos link Állatokkal kapcsolatos nyomtatványok https://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok Általános
Hasznos link NÉBIH szervezeti felépítés és elérhetőségek https://portal.nebih.gov.hu/nebih-kozpont-telephelyek Általános
Hasznos link Állatokkal kapcsolatos adatbázisok https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-allat Általános
Hasznos link Állatokkal kapcsolatos adatbázisok - Állategészségügy és állatvédelem https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-allat#%C3%81llateg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgy_%C3%A9s_%C3%A1llatv%C3%A9delem Általános
Hasznos link Állatokkal kapcsolatos nyomtatványok https://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok Egyéb
Hasznos link Ügyfélkapu https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal Egyéb
Hasznos link Nemzeti Jogszabálytár https://njt.hu/ Egyéb
Hasznos link Jogosult állatorvosok névsora https://portal.nebih.gov.hu/-/jogosult-allatorvosok-nevsora Egyéb
Hasznos link Országos Főállatorvosi Jelentés https://portal.nebih.gov.hu/orszagos-foallatorvosi-jelentes Egyéb
Hasznos link PetVetData https://www.petvetdata.hu/ Egyéb
Hasznos link Szigorú szabályozás a poggyászban behozott élelmiszerekre vonatkozóan https://portal.nebih.gov.hu/-/szigoru-szabalyozas-a-poggyaszban-behozott-elelmiszerekre-vonatkozoan Egyéb
Hasznos link NAK kiadványok https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok Egyéb
Hasznos link AM jogsértések lista https://elelmiszerlanc.kormany.hu/jogsertesek Egyéb
Hasznos link NÉBIH jogsértések lista https://portal.nebih.gov.hu/jogsertes-listak Egyéb
Hasznos link Agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületek szakértői névjegyzéke https://www.kormanyhivatal.hu/download/b/b9/25000/Agr%C3%A1rgazdas%C3%A1gi%20%C3%A9s%20agr%C3%A1r-vid%C3%A9kfejleszt%C3%A9si%20szakter%C3%BClet%20szak%C3%A9rt%C5%91i%20n%C3%A9vjegyz%C3%A9k%202019_03_12.pdf Egyéb
Hasznos link Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/64/b1000/2-1_1969.pdf Egyéb
Hasznos link Állategészségüggyel kapcsolatos gyakran ismételt kérdések https://portal.nebih.gov.hu/gyik/allat/gyakran-ismetelt-kerdesek/allategeszsegugy Egyéb
Hasznos link Őstermelő kereső https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo-kereso Egyéb
Hasznos link A Magyar Élelmiszerkönyv kötetei https://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-elelmiszerkonyv Élelmiszer
Hasznos link Vágottest minősítéssel kapcsolatos ügyintézés https://portal.nebih.gov.hu/vagottest Élelmiszer
Hasznos link Helyi termelő kereső https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso Élelmiszer
Hasznos link WebENAR https://upr.nebih.gov.hu/login Állatok jelölése
Hasznos link ENAR - Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer és TIR https://portal.nebih.gov.hu/enar Állatok jelölése
Hasznos link Az antibiotikum- kezelés minimumkövetelményeire vonatkozó útmutató https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21360/Antibiotikumfelhasznalas-csokkentesi_terv.pdf Gyógyszer
Hasznos link Magyarországon engedélyezett állatgyógyászati készítmények https://atiportal.nebih.gov.hu/moengallatgykesz.html Gyógyszer
Hasznos link GYIK - Állatgyógyászati termékek https://portal.nebih.gov.hu/gyik/allat/gyakran-ismetelt-kerdesek/allatgyogyaszati-termekek Gyógyszer
Hasznos link Állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos ügyintézés, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos tevékenység és azok nyomtatványai https://portal.nebih.gov.hu/allatgyogyaszati-termekek-ugyintezes Gyógyszer
Hasznos link Állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos információk https://portal.nebih.gov.hu/allatgyogyaszati-termekek Gyógyszer
Hasznos link Mellékhatások (pharmacovigilance esetek) bejelentése https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/mellekhatasok-pharmacovigilance-esetek-bejelentese Gyógyszer
Hasznos link Állatokkal kapcsolatos adatbázisok - Állatgyógyászati készítmények és termékek listái https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-allat#%C3%81llatgy%C3%B3gy%C3%A1szati_k%C3%A9sz%C3%ADtm%C3%A9nyek_%C3%A9s_term%C3%A9kek_list%C3%A1i Gyógyszer
Hasznos link Állatokkal kapcsolatos adatbázisok - Gyógyszergyártás https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-allat#Gy%C3%B3gyszergy%C3%A1rt%C3%A1s Gyógyszer
Hasznos link Újabb segédletek az állatgyógyászati készítmények szakszerű alkalmazásához https://portal.nebih.gov.hu/-/ujabb-segedletek-az-allatgyogyaszati-keszitmenyek-szakszeru-alkalmazasahoz?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=NL+KW+-+3&utm_content=https%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.hu%2F-%2Fujabb-segedletek-az-allatgyogyaszati-keszitmenyek-szakszeru-alkalmazasahoz Gyógyszer
Hasznos link Állatokkal kapcsolatos adatbázisok - Gyógyszerforgalmazás https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-allat#Gy%C3%B3gyszerforgalmaz%C3%A1s Gyógyszer
Hasznos link Magyar Országos Horgász Szövetség- horgászjegy https://horgaszjegy.hu/ Halászat/Vadászat
Hasznos link Víziállat-egészségőri képzés https://portal.nebih.gov.hu/-/viziallat-egeszsegori-kepzes Halászat/Vadászat
Hasznos link GYIK - Halgazdálkodás, horgászat, halászat, vadgazdálkodás https://portal.nebih.gov.hu/gyik/allat/gyakran-ismetelt-kerdesek/halgazdalkodas-vadgazdalkodas Halászat/Vadászat
Hasznos link Halászati/Vadászati információk https://portal.nebih.gov.hu/informaciok/allat/hivatali/hal-es-vadgazdalkodas Halászat/Vadászat
Hasznos link Országos Halgazdálkodási Adattár (OHA) – Halgazdálkodók elektronikus adatszolgáltatása https://portal.nebih.gov.hu/-/orszagos-halgazdalkodasi-adattar-oha-halgazdalkodok-elektronikus-adatszolgaltatasa Halászat/Vadászat
Hasznos link Országos Magyar Vadászkamara https://www.omvk.hu/ Halászat/Vadászat
Hasznos link Akvakultúrális létesítmények elektronikus nyilvántartása https://portal.nebih.gov.hu/akvakulturas-letesitmenyek Halászat/Vadászat
Hasznos link Állatbetegségektől mentes egészségügyi státuszok, kitörések https://portal.nebih.gov.hu/kitoresek-es-mentessegek Járványügy
Hasznos link Országos és nemzetközi részvétellel rendezett állatkiállítás, állatverseny, állatbemutató feltételrendszere https://portal.nebih.gov.hu/-/orszagos-es-nemzetkozi-reszvetellel-rendezett-allatkiallitas-allatverseny-allatbemutato-feltetelrendszere Járványügy
Hasznos link Magyarország EU által elismert szarvasmarha brucellózis mentességének megszerzéséhez szükséges lépések az AHL alapján https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-eu-altal-elismert-szarvasmarha-brucellozis-mentessegenek-megszerzesehez-szukseges-lepesek-az-ahl-alapjan Járványügy
Hasznos link Nébih útmutatók a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről szóló 56/2019. (XII. 12.) AM rendelethez https://portal.nebih.gov.hu/-/nebih-utmutatok-a-szarvasmarha-gumokorrol Járványügy
Hasznos link Afrikai sertéspestis (ASP) tematikus oldal https://portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis Járványügy
Hasznos link Lovak fertőző kevésvérűsége tematikus oldal https://portal.nebih.gov.hu/kevesveruseg Járványügy
Hasznos link Kéknyelv betegség tematikus oldal https://portal.nebih.gov.hu/keknyelv Járványügy
Hasznos link Bőrcsomósodáskór tematikus oldal https://portal.nebih.gov.hu/-/amit-a-borcsomosodaskorrol-tudni-kell Járványügy
Hasznos link Veszettség tematikus oldal http://www.veszettsegmentesites.hu/ Járványügy
Hasznos link Madárinfluenza tematikus oldal https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza Járványügy
Hasznos link A Nyugat-nílusi vírus (WNV) https://portal.nebih.gov.hu/-/a-nyugat-nilusi-virus-wnv- Járványügy
Hasznos link A szarvasmarha-gümőkór https://portal.nebih.gov.hu/-/a-szarvasmarha-gumokor Járványügy
Hasznos link A kutyák szopornyica okozta fertőző betegsége https://portal.nebih.gov.hu/-/a-kutyak-szopornyica-okozta-fertozo-betegsege Járványügy
Hasznos link Tájékoztató a fertőző szivacsos agyvelőbántalmakról https://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-a-fertozo-szivacsos-agyvelobantalmakrol Járványügy
Hasznos link Fontos tudnivalók a lovakat megbetegítő herpeszvírusról https://portal.nebih.gov.hu/-/fontos-tudnivalok-a-lovakat-megbetegito-herpeszvirusrol Járványügy
Hasznos link A járványvédelmi telepauditáló rendszer minősítésének menete https://portal.nebih.gov.hu/-/a-jarvanyvedelmi-telepauditalo-rendszer-minositesenek-menete Járványügy
Hasznos link GYIK - Madárinfluenza https://portal.nebih.gov.hu/gyik/allat/gyakran-ismetelt-kerdesek/madarinfluenza Járványügy
Hasznos link GYIK - Lovak fertőző kevésvérűsége https://portal.nebih.gov.hu/gyik/allat/gyakran-ismetelt-kerdesek/kevesveruseg Járványügy
Hasznos link GYIK - Lovak gyógykezelése https://portal.nebih.gov.hu/lovak-gyogykezelese Járványügy
Hasznos link GYIK - Bőrcsomósodáskór https://portal.nebih.gov.hu/gyik/allat/gyakran-ismetelt-kerdesek/borcsomosodaskor Járványügy
Hasznos link GYIK - Afrikai sertéspestis https://portal.nebih.gov.hu/gyik/allat/gyakran-ismetelt-kerdesek/afrikai-sertespestis Járványügy
Hasznos link Állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról https://portal.nebih.gov.hu/allat-jarvanyugyi-intezkedesekrol-es-az-azokkal-osszefuggo-allami-kartalanitasrol Járványügy
Hasznos link Kérdezz-felelek a trichinellózisról https://portal.nebih.gov.hu/-/kerdezz-felelek-a-trichinellozisrol Járványügy
Hasznos link Kérdezz-felelek a kéknyelv betegségről (Bluetongue) https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/kerdezz-felelek-a-keknyelv-betegsegrol-bluetongue- Járványügy
Hasznos link Epizootiás hemorrhagiás betegség – Kérdezz-felelek https://portal.nebih.gov.hu/-/epizootias-hemorrhagias-betegseg Járványügy
Hasznos link Állatbetegségektől mentes egészségügyi státuszok https://portal.nebih.gov.hu/allategeszsegugy#Mentesseg Járványügy
Hasznos link A szarvasmarha-gümőkór https://portal.nebih.gov.hu/gumokor Járványügy
Hasznos link Veszettség https://portal.nebih.gov.hu/veszettseg Járványügy
Hasznos link Méhbetegségek – községi zárlatok https://portal.nebih.gov.hu/mehbetegseg-zarlatok Járványügy
Hasznos link Méhegészségügyi felelősi tevékenység https://portal.nebih.gov.hu/mehegeszsegugyi-felelosi-tevekenyseg Járványügy
Hasznos link Támogatja a Nébih az állattartókat a járványvédelmi intézkedési terv elkészítésében https://portal.nebih.gov.hu/-/tamogatja-a-nebih-az-allattartokat-a-jarvanyvedelmi-intezkedesi-terv-elkesziteseben Járványügy
Hasznos link Állategészségügyi Kerettörvény (AHL) https://portal.nebih.gov.hu/-/allategeszsegugyi-kerettorveny Jogszabályok
Hasznos link AHL végrehajtási és felhatalmazáson alapuló rendeletek https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law/delegated-and-implementing-acts_en Jogszabályok
Hasznos link Adatvédelmi ABC https://www.naih.hu/files/ADATV-DELMI-SZ-T-R.pdf Jogszabályok
Hasznos link Notifikálás alatt álló előírások elérése https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ Jogszabályok
Hasznos link Élelmiszer-jogszabályok jegyzéke https://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-jogszabalyok-jegyzeke Jogszabályok
Hasznos link A „148-as rendelettel” kapcsolatos tudnivalók https://portal.nebih.gov.hu/-/a-148-as-rendelettel-kaplcsolatos-tudnivalok Jogszabályok
Hasznos link Gyakran ismételt kérdések a „148-as rendelettel” kapcsolatban https://portal.nebih.gov.hu/-/gyakran-ismetelt-kerdesek-a-148-as-rendelettel-kapcsolatban Jogszabályok
Hasznos link Állategészségügyi diagnosztika (NÉBIH ÁDI) https://portal.nebih.gov.hu/allategeszsegugyi-diagnosztika Laboratórium
Hasznos link Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelet 37. cikke szerint hatósági feladatra kijelölt laboratóriumok https://portal.nebih.gov.hu/hatosagi-feladatra-kijelolt-laboratoriumok Laboratórium
Hasznos link A nem állami laboratóriumok bejelentési kötelezettségének teljesítéséről https://portal.nebih.gov.hu/-/a-nem-allami-laboratoriumok-bejelentesi-kotelezettsegenek-teljesiteserol Laboratórium
Hasznos link Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság jegyzékei - létesítmények és laboratóriumok https://portal.nebih.gov.hu/-/letesitmenyek-es-laboratoriumok Laboratórium
Hasznos link Nébih laboratóriumok elérhetőségei https://portal.nebih.gov.hu/kapcsolat/laboratoriumok/nebih-laboratoriumok Laboratórium
Hasznos link Akkreditációval rendelkező laboratóriumok listája https://www.nah.gov.hu/ Laboratórium
Hasznos link Állatokkal kapcsolatos adatbázisok - Állatdiagnosztika https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-allat#%C3%81llatdiagnosztika Laboratórium
Hasznos link A 1069/2009/EK rendelet szerint nyilvántartásba vett vagy engedélyezett üzemek jegyzéke https://portal.nebih.gov.hu/1069/2009/ek-rendelet-szerint Létesítmények
Hasznos link Nyilvántartott tojótyúk-tartó telepek https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/nyilvantartott-tojotyuk-tarto-telepek Létesítmények
Hasznos link Harmadik országok által jóvahagyott export üzemlisták https://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_preview=304bb088-60e0-f629-6a29-0000711ae8ff Létesítmények
Hasznos link Patások összegyűjtését végző létesítmények engedélyezésének feltételei https://portal.nebih.gov.hu/-/patasok-osszegyujteset-vegzo-letesitmenyek-engedelyezesenek-feltetelei Létesítmények
Hasznos link Információ a 1069/2009/EK rendelet szerint nyilvántartásba vett vagy engedélyezett üzemek jegyzékéhez / Information on the list of approved or registered establishments, plants or operators handling animal by-products in Hungary https://portal.nebih.gov.hu/-/informacio-a-1069-2009-ek-europai-parlamenti-es-tanacsi-rendelet-szerint-nyilvantartasba-vett-vagy-engedelyezett-uzemek-jegyzekehez Létesítmények
Hasznos link Folyamatosan frissített, engedélyezett üzemek listája az Európai Unióban https://ec.europa.eu/food/safety/biological-safety/food-hygiene/approved-eu-food-establishments_en Létesítmények
Hasznos link Folyamatosan frissített, engedélyezett üzemek listája Magyarországon https://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-uzemlistak Létesítmények
Hasznos link Jóváhagyott karanténlétesítmények törzskönyvezett lovak kínai exportjához https://portal.nebih.gov.hu/-/jovahagyott-karantenletesitmenyek-torzskonyvezett-lovak-kinai-exportjahoz Létesítmények
Hasznos link Magyarország jóváhagyott állategészségügyi határállomásainak jegyzéke /List of Veterinary Border Control Posts of Hungary  https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-jovahagyott-allategeszsegugyi-hatarallomasainak-jegyzeke Létesítmények
Hasznos link EU határállomások jegyzéke https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/imported-products/contact-details-bcps-and-cps_en Létesítmények
Hasznos link Harmadik országból származó növényi termékek import ellenőrzésére kijelölt
ellenőrző pontok Magyarországon
2021.
https://portal.nebih.gov.hu/-/ellenorzo-pontok-magyarorszagon Létesítmények
Hasznos link Harmadik országok élelmiszer-vállalkozásainak folyamatosan frissített listája, amelyek állati eredetű élelmiszert hozhatnak be az Európai Unióba https://ec.europa.eu/food/safety/biological-safety/food-hygiene/non-eu-countries-authorised-establishments_en Létesítmények
Hasznos link NÉBIH ÁDI nyomtatványok https://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok Nyomtatványok
Hasznos link Ökológiai gazdálkodás https://portal.nebih.gov.hu/informaciok/allat/hivatali/oko Ökológiai gazdálkodás
Hasznos link RASFF - Food and Feed Safety Alerts https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en RASFF
Hasznos link Magyarország Kormánya honlap https://kormany.hu/ Szervezet, működés
Hasznos link Agrárminisztérium honlap https://kormany.hu/agrarminiszterium Szervezet, működés
Hasznos link NÉBIH honlap https://portal.nebih.gov.hu/ Szervezet, működés
Hasznos link NÉBIH ÁÁI (Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság) főoldala https://portal.nebih.gov.hu/allategeszsegugy Szervezet, működés
Hasznos link NÉBIH SZMSZ https://portal.nebih.gov.hu/hivatalunk/alapdokumentumok/szmsz Szervezet, működés
Hasznos link Állatorvostudományi Egyetem honlapja https://univet.hu/hu/egyetem/bemutatkozas/ Szervezet, működés
Hasznos link Magyar Állatorvosi Kamara honlap http://www.maok.hu/ Szervezet, működés
Hasznos link Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) honlap http://www.omme.hu/ Szervezet, működés
Hasznos link Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete http://www.moe.org.hu/ Szervezet, működés
Hasznos link Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) honlapja http://www.nak.hu/ Szervezet, működés
Hasznos link Magyar Állattenyésztők Szövetsége honlapja https://www.allattenyesztok.hu/ Szervezet, működés
Hasznos link Magyar Lótenyésztők Országos szövetsége honlapja http://www.mlosz.hu/ Szervezet, működés
Hasznos link Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége http://www.mstsz.eu/ Szervezet, működés
Hasznos link Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség honlapja https://mjksz.hu/ Szervezet, működés
Hasznos link NÉBIH ZöldSzám https://portal.nebih.gov.hu/nebih-zold-szam1 Szervezet, működés
Hasznos link NÉBIH Ügyfélszolgálat https://portal.nebih.gov.hu/kiemelt-telefonszamok Szervezet, működés
Hasznos link NÉBIH Sajtókapcsolat https://portal.nebih.gov.hu/kapcsolat/sajtokapcsolat Szervezet, működés
Hasznos link NÉBIH Hatósági jogsegély https://portal.nebih.gov.hu/hatosagi-jogsegelykeres Szervezet, működés
Hasznos link NÉBIH Ügyfélprofil Rendszer https://upr.nebih.gov.hu/login Szervezet, működés
Hasznos link NÉBIH Élelmiszerlánc-felügyeleti díj https://portal.nebih.gov.hu/hu/web/guest/felugyeleti-dij Szervezet, működés
Hasznos link Kormányhivatalok elérhetőségei https://portal.nebih.gov.hu/kormanyhivatalok Szervezet, működés
Hasznos link Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalok illetékességi területe https://www.njt.hu/jogszabaly/2016-383-20-22 Szervezet, működés
Hasznos link Nemzeti Adó-és Vámhivatal honlapja https://nav.gov.hu/ Szervezet, működés
Hasznos link Szakmaközi szervezetek https://kormany.hu/agrarminiszterium/mezogazdasag-es-videkfejlesztes2 Szervezet, működés
Hasznos link GYIK - Takarmány https://portal.nebih.gov.hu/gyik/elelmiszer/gyakran-ismetelt-kerdesek/takarmany Takarmányozás
Hasznos link Engedélyezett és nyilvántartott takarmány-előállító üzemek, takarmány közvetítők és bejegyzett képviselők listája https://portal.nebih.gov.hu/-/takarmany-listak Takarmányozás
Hasznos link Takarmányozással kapcsolatos ügyintézés https://portal.nebih.gov.hu/szakteruletek/elelmiszer/ugyintezes/takarmany Takarmányozás
Hasznos link Állatokkal kapcsolatos adatbázisok - Takarmányozás 1. https://portal.nebih.gov.hu/takarmany Takarmányozás
Hasznos link Állatokkal kapcsolatos adatbázisok - Takarmányozás 2. https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-elelmiszer#Takarm%C3%A1ny Takarmányozás
Hasznos link Már elektronikus úton is benyújtható a baromfitelepek betelepítésére és újratelepítésére irányuló kérelem https://portal.nebih.gov.hu/-/mar-elektronikus-uton-is-benyujthato-a-baromfitelepek-betelepitesere-es-ujratelepitesere-iranyulo-kerelem Járványügy
Hasznos link Közlemény a sertések influenza betegségéről https://portal.nebih.gov.hu/-/kozlemeny-a-sertesek-influenza-betegsegerol Járványügy
Hasznos link Engedélyköteles állategészségügyi létesítmények listája Magyarországon https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/allategeszsegugyi-es-allatvedelmi-igazgatosag-jegyzekei Állat- és termékszállítás
Általános jogszabály 119/2007.(X.18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről https://njt.hu/jogszabaly/2007-119-20-82 2007 Általános
Általános jogszabály 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2007-120-20-82 2007 Általános
Általános jogszabály 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról https://njt.hu/jogszabaly/1997-41-20-11 1997 Általános
Általános jogszabály 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2003-74-20-82 2003 Általános
Általános jogszabály 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2007-222-20-22 2007 Általános
Általános jogszabály 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2001-3-20-66 2001 Általános
Általános jogszabály 2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról https://njt.hu/jogszabaly/2020-123-00-00 2020 Általános
Általános jogszabály 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról
https://njt.hu/jogszabaly/2020-665-20-22 2020 Általános
Általános jogszabály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/429 RENDELETE (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet” - AHL) https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2016&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631790338501&DTN=0429 2016 Általános
Általános jogszabály 7/2015. (III. 11.) FM rendelet
a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről
https://www.njt.hu/jogszabaly/2015-7-20-11 2015 Általános
Általános jogszabály 2023. évi XLIV. törvény
egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról
https://njt.hu/jogszabaly/2023-44-00-00 2023 Általános
Általános jogszabály 1/2023. (VI. 30.) AM utasítás
az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
https://njt.hu/jogszabaly/2023-1-B0-7R 2023 Általános
Szervezeti, működési jogszabály 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról https://njt.hu/jogszabaly/2017-125-00-00 2017 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról https://njt.hu/jogszabaly/2020-714-20-22 2020 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2022. évi XXIV. törvény
Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról
https://njt.hu/jogszabaly/2022-24-00-00 2022 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről https://njt.hu/jogszabaly/2008-194-20-22 2008 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2012. évi II. törvény a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl https://njt.hu/jogszabaly/2012-2-00-00 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történõ adatközlés formájáról, módjáról és rendjérõl, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjérõl, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjérõl https://njt.hu/jogszabaly/2012-21-20-0A 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekrõl, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról https://njt.hu/jogszabaly/2012-22-20-0A 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról https://njt.hu/jogszabaly/2016-130-00-00 2016 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról https://njt.hu/jogszabaly/2012-22-20-22 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről https://njt.hu/jogszabaly/1998-33-20-3D 1998 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról https://njt.hu/jogszabaly/2006-113-20-22 2006 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról https://njt.hu/jogszabaly/2010-130-00-00 2010 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről https://njt.hu/jogszabaly/2010-131-00-00 2010 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről https://njt.hu/jogszabaly/2010-301-20-22 2010 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről https://njt.hu/jogszabaly/2010-302-20-22 2010 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről https://njt.hu/jogszabaly/2009-61-20-1U 2009 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről https://njt.hu/jogszabaly/2016-383-20-22 2016 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00 2016 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2010. évi XLIII. törvény
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
https://njt.hu/jogszabaly/2010-43-00-00 2010 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról https://njt.hu/jogszabaly/2018-125-00-00 2018 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról https://njt.hu/jogszabaly/2012-93-00-00 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet
a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
https://njt.hu/jogszabaly/2022-568-20-22 2022 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről https://njt.hu/jogszabaly/2013-39-20-2T 2013 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2010. évi CLXXXIV. törvény a bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének meghatározásáról https://njt.hu/jogszabaly/2010-184-00-00 2010 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről https://njt.hu/jogszabaly/2011-199-00-00 2011 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól https://njt.hu/jogszabaly/2012-29-20-22 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2016-418-20-22 2016 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 114/2013. (XII. 12.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról https://njt.hu/jogszabaly/2013-114-20-2Y 2013 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2012-63-20-2Y 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet
az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről
https://njt.hu/jogszabaly/2020-578-20-22 2020 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről https://njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22 253 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról https://njt.hu/jogszabaly/2012-312-20-22 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról https://njt.hu/jogszabaly/2012-313-20-22 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről https://njt.hu/jogszabaly/2006-343-20-22 2006 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet a 400 m -nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2015-5-20-22 2015 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (Éltv.) https://www.njt.hu/jogszabaly/2008-46-00-00 2008 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről https://njt.hu/jogszabaly/2017-469-20-22 2017 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2000. évi XIII. törvény az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról https://njt.hu/jogszabaly/2000-13-00-00 2000 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 18/2017. (XII. 15.) IM rendelet a hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy lefoglalt dolgok tárolásáról és értékesítéséről https://njt.hu/jogszabaly/2017-18-20-06 2017 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról https://njt.hu/jogszabaly/2003-11-20-06 2003 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről https://njt.hu/jogszabaly/2017-531-20-22 2017 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről https://njt.hu/jogszabaly/2007-282-20-22 2007 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról https://njt.hu/jogszabaly/2017-1-00-00 2017 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról https://njt.hu/jogszabaly/2020-17-20-06 2020 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2023. évi XXV. törvény
a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról
https://njt.hu/jogszabaly/2023-25-00-00 2023 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00 2015 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2010-160-20-22 2010 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2016-451-20-22 2016 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről https://njt.hu/jogszabaly/2012-84-20-22 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról https://njt.hu/jogszabaly/2012-159-00-00 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerzõdési feltételeirõl és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekrõl https://njt.hu/jogszabaly/2012-335-20-22 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről https://njt.hu/jogszabaly/2012-67-20-2W 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről https://njt.hu/jogszabaly/2005-335-20-22 2005 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 23/2017. (XII. 22.) IM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2017-23-20-06 2017 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00 2015 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2012-63-20-2Y 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 10/2017. (IX. 29.) FM utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának kiadásáról https://njt.hu/jogszabaly/2017-10-B0-11 2017 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2012-40-20-2Y 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet
a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról
https://njt.hu/jogszabaly/2012-21-20-2T 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
https://njt.hu/jogszabaly/2012-150-20-22 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről https://njt.hu/jogszabaly/2011-202-00-00 2011 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről https://njt.hu/jogszabaly/2012-100-00-00 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekrõl és egyes törvények módosításáról https://njt.hu/jogszabaly/2012-223-00-00 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról https://njt.hu/jogszabaly/2017-90-00-00 2017 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről https://njt.hu/jogszabaly/2012-127-00-00 2012 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály Magyarország Alaptörvénye https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00 2011 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról https://njt.hu/jogszabaly/2015-124-00-00 2015 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2000. évi C. törvény a számvitelről https://njt.hu/jogszabaly/2000-100-00-00 2000 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről https://njt.hu/jogszabaly/2009-11-20-1U 2009 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról https://njt.hu/jogszabaly/2011-195-00-00 2011 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról https://njt.hu/jogszabaly/2004-34-00-00 2004 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály Felhasználói útmutató a kkv-k fogalommeghatározásához https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en 2004 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről https://njt.hu/jogszabaly/1990-93-00-00 1990 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2004-44-20-53 2004 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről https://njt.hu/jogszabaly/2006-40-20-53 2006 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00 2017 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00 2017 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról https://njt.hu/jogszabaly/2017-153-00-00 2017 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2016&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631869133597&DTN=0679 2016 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről https://njt.hu/jogszabaly/2009-155-00-00 2009 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály A TANÁCS 515/97/EK RENDELETE (1997. március 13.) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám-és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=1997&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631865158706&DTN=0515 1997 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve (2019. október 23.) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=directive&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DIRECTIVE&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631868864274&DTN=1937 2019 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 180/2023. (V. 15.) Korm. rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben meghatározottól eltérő illetménysávok megállapításáról
https://njt.hu/jogszabaly/2023-180-20-22 2023 Szervezet, működés
Szervezeti, működési jogszabály 2007. évi CLII. törvény
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
https://njt.hu/jogszabaly/2007-152-00-00 2007 Szervezet, működés
Ellenőrzési jogszabály 114/2004. (VII.9.) FVM rendelet az Európai Bizottság szakértői által az állategészségügy területén végrehajtott helyszíni ellenőrzések szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2004-114-20-82 2004 Ellenőrzés
Ellenőrzési jogszabály 7/2018. (XII. 21.) AM utasítás az ellenőrzések nyilvántartásáról https://njt.hu/jogszabaly/2018-7-B0-7R 2018 Ellenőrzés
Ellenőrzési jogszabály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2017&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631790666614&DTN=0625 2017 Ellenőrzés
Ellenőrzési jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1715 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. szeptember 30.) a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének és a rendszer elemeinek működésére vonatkozó szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631867445678&DTN=1715 2019 Ellenőrzés
Ellenőrzési jogszabály New Official Control Regulation https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/legislation-official-controls_en 2017 Ellenőrzés
Ellenőrzési jogszabály Delegated and implementing Acts https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-12/oc_qa_ocregulation_20191212_delegated_implemented_acts_en.pdf 2017 Ellenőrzés
Ellenőrzési jogszabály Enforcement of rules along the agri-food chain in the EU https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_17_611 2017 Ellenőrzés
Ellenőrzési jogszabály A Bizottság közleménye az (EU) 2017/625 rendelet 109-111. cikke szerinti többéves nemzeti ellenőrzési tervekre vonatkozó követelmények végrehajtásáról szóló iránymutatásról 2021/C 78/01 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.078.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A078%3ATOC 2021 Ellenőrzés
Ellenőrzési jogszabály A Bizottság közleménye az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke szerinti auditok elvégzésére vonatkozó előírások végrehajtásáról szóló iránymutatásról https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.066.01.0022.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A066%3ATOC 2021 Ellenőrzés
Ellenőrzési jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2019/723 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. május 2.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamok által benyújtott éves jelentésekben alkalmazandó formanyomtatvány-minta tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631867367539&DTN=0723 2019 Ellenőrzés
Ellenőrzési jogszabály A Bizottság közleménye az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamok által benyújtott éves jelentésekben alkalmazandó formanyomtatvány-minta tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok
28/114
megállapításáról szóló (EU) 2019/723 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében foglalt formanyomtatvány-minta kitöltési útmutatójáról (2021/C 71/01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.071.01.0001.01.HUN&toc=OJ%3AC%3A2021%3A071%3ATOC 2021 Ellenőrzés
Ellenőrzési jogszabály A Bizottság (EU) 2019/1715 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 30.) a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének és a rendszer elemeinek működésére vonatkozó szabályok megállapításáról (a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréről szóló rendelet - IMSOC rendelet) https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1634213479087&DTN=1715 2019 Ellenőrzés
Ellenőrzési jogszabály A Bizottság (EU) 2022/160 végrehajtási rendelete (2022. február 4.) az uniós állategészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálatára szolgáló egyes hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakoriságának az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról, valamint az 1082/2003/EK és az 1505/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1667835631290&DTN=0160 2022 Ellenőrzés
Járványügyi jogszabály 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével,
illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről
https://njt.hu/jogszabaly/2007-148-20-82 2007 Járványügy
Járványügyi jogszabály 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2009-180-20-82 2009 Járványügy
Járványügyi jogszabály 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2008-12-20-82 2008 Járványügy
Járványügyi jogszabály 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és azok elleni védekezésről https://njt.hu/jogszabaly/2008-127-20-82 2008 Járványügy
Járványügyi jogszabály 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2008-164-20-82 2008 Járványügy
Járványügyi jogszabály 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről https://njt.hu/jogszabaly/2005-23-20-82 2005 Járványügy
Járványügyi jogszabály 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről https://njt.hu/jogszabaly/2009-179-20-82 2009 Járványügy
Járványügyi jogszabály 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet az afrikai sertéspestis elleni védekezésről https://njt.hu/jogszabaly/2003-98-20-82 2003 Járványügy
Járványügyi jogszabály 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről https://njt.hu/jogszabaly/2003-70-20-82 2003 Járványügy
Járványügyi jogszabály 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról https://njt.hu/jogszabaly/2009-30-20-82 2009 Járványügy
Járványügyi jogszabály 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet a sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2003-14-20-82 2003 Járványügy
Járványügyi jogszabály 7/2003. (II. 4.) FVM rendelet a ló fertőző arteritise elleni védekezésről https://njt.hu/jogszabaly/2003-7-20-82 2003 Járványügy
Járványügyi jogszabály 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól https://njt.hu/jogszabaly/2002-81-20-82 2002 Járványügy
Járványügyi jogszabály 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet a klasszikus sertéspestis elleni védekezésről https://njt.hu/jogszabaly/2002-75-20-82 2002 Járványügy
Járványügyi jogszabály 56/2019. (XII. 12.) AM rendelet
a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről
https://njt.hu/jogszabaly/2019-56-20-7R 2019 Járványügy
Járványügyi jogszabály 49/2002. (V. 24.) FVM rendelet a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról https://njt.hu/jogszabaly/2002-49-20-82 2002 Járványügy
Járványügyi jogszabály 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2007-143-20-82 2007 Járványügy
Járványügyi jogszabály 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2009-163-20-82 2009 Járványügy
Járványügyi jogszabály 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2009-31-20-82 2009 Járványügy
Járványügyi jogszabály 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2008-113-20-82 2008 Járványügy
Járványügyi jogszabály 31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről https://njt.hu/jogszabaly/2002-31-20-82 2002 Járványügy
Járványügyi jogszabály 21/2002. (III. 20.) FVM rendelet a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2002-21-20-82 2002 Járványügy
Járványügyi jogszabály 19/2002. (III. 8.) FVM rendelet a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2002-19-20-82 2002 Járványügy
Járványügyi jogszabály 3/2014. (I. 16.) VM rendelet a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről https://njt.hu/jogszabaly/2014-3-20-2Y 2014 Járványügy
Járványügyi jogszabály 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről https://njt.hu/jogszabaly/2013-102-00-00 2013 Járványügy
Járványügyi jogszabály 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról https://njt.hu/jogszabaly/1996-55-00-00 1996 Járványügy
Járványügyi jogszabály 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól
https://njt.hu/jogszabaly/2004-79-20-82 2004 Járványügy
Járványügyi jogszabály 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról https://njt.hu/jogszabaly/2013-74-20-2Y 2013 Járványügy
Járványügyi jogszabály 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2014-1-20-5H 2014 Járványügy
Járványügyi jogszabály 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről https://njt.hu/jogszabaly/1998-18-20-3D 1998 Járványügy
Járványügyi jogszabály Az Országos Főállatorvos 2/2021. számú határozata (afrikai sertéspestis) https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/902001/2_2021_OFA_hatarozat.pdf 2021 Járványügy
Járványügyi jogszabály Guidelines on surveillance/monitoring, control
and eradication of
classical swine fever in wild boar
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/ad_cm_csf_guidelines-7032-2010r4.pdf 2010 Járványügy
Járványügyi jogszabály Working document SANTE/7113/2015 – Rev 12 - Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU (afrikai sertéspestis) https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-04/ad_control-measures_asf_wrk-doc-sante-2015-7113.pdf 2015 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság (EU) 2021/934 végrehajtási rendelete (2021. június 9.) a klasszikus sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1638458664847&DTN=0934 2021 Járványügy
Járványügyi jogszabály EFSA's Scientific Opinion on peste des petits ruminants (kiskérődzők pestise) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2015.3985 2015 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság (EU) 2020/999 végrehajtási rendelete (2020. július 9.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények engedélyezése és a szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske- és lófélék szaporítóanyagainak nyomonkövethetősége tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1639997267979&DTN=0999 2020 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság (EU) 2018/1629 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 25.) a betegségeknek a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet („állategészségügyi rendelet”) II. mellékletében szereplő jegyzékének módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2018&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1639394667566&DTN=1629 2018 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság (EU) 2021/260 végrehajtási határozata (2021. február 11.) a víziállatokat érintő egyes betegségek hatásának enyhítését célzó nemzeti intézkedéseknek az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet 226. cikke (3) bekezdésével összhangban történő engedélyezéséről és a 2010/221/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2021) 773. számú dokumentummal történt) https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1639227067857&DTN=0260 2021 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság (EU) 2020/2002 végrehajtási rendelete (2020. december 7.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek uniós szintű bejelentése és a velük kapcsolatos uniós szintű jelentéstétel, az uniós felügyeleti programok és mentesítési programok benyújtásához és a velük kapcsolatos jelentéstételhez és a betegségtől mentes minősítés elismerése iránti kérelemhez kapcsolódó formai követelmények és eljárások, valamint a számítógépes információs rendszer tekintetében történő megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1640002809017&DTN=2002 2020 Járványügy
Járványügyi jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1375 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. augusztus 10.) a húsban előforduló Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2015&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631793284856&DTN=1375 2015 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság (EU) 2020/690 végrehajtási rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jegyzékbe foglalt, uniós felügyeleti programok alá tartozó betegségek, e programok földrajzi hatálya, valamint a jegyzékbe foglalt betegségek vonatkozásában a kompartmentek „betegségtől mentes” minősítése megállapításának tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1640002698522&DTN=0690 2020 Járványügy
Járványügyi jogszabály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 999/2001/EK RENDELETE (2001. május 22.) egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2001&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631793950349&DTN=0999 2001 Járványügy
Járványügyi jogszabály A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. július 20.) a Közösség zoonózis epidemiológiai és szalmonella referencialaboratóriumairól és a nemzeti szalmonella referencialaboratóriumokról (az értesítés a B(2004) 2781. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg) (2004/564/EK) https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2004&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631794662316&DTN=0564 2004 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság 517/2011/EU rendelete (2011. május 25.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2160/2003/EK és a 200/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2011&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631803021636&DTN=0517 2011 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság 1177/2006/EK rendelete ( 2006. augusztus 1. ) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a baromfi szalmonellózis elleni védekezésre vonatkozó nemzeti programok keretében alkalmazott egyedi védekezési módszerek követelményei tekintetében történő végrehajtásáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2006&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631803089905&DTN=1177 2006 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság 200/2012/EU rendelete (2012. március 8.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2012&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631803144312&DTN=0200 2012 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság 1190/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2012&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631803196890&DTN=1190 2012 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság 200/2010/EU rendelete (2010. március 10.) a felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2010&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631803267684&DTN=0200 2010 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság 254/2010/EU rendelete ( 2010. március 10. ) egyes harmadik országokban a baromfiban előforduló szalmonella-ellenőrzési programok 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes harmadik országok szalmonella-ellenőrzés státusának tekintetében történő módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2010&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631803315685&DTN=0254 2010 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság (EU) 2021/620 végrehajtási rendelete (2021. április 15.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes tagállamok és azok körzetei vagy kompartmentjei betegségtől mentes és nem vakcinázó státuszának bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek tekintetében történő jóváhagyása, valamint az említett betegségekre vonatkozó mentesítési programok jóváhagyása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1632834285565&DTN=0620 2021 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság (EU) 2018/1882 végrehajtási rendelete (2018. december 3.) egyes betegségmegelőzési és járványvédelmi szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek kategóriáira történő alkalmazásáról, valamint a jegyzékbe foglalt betegségek terjedésére nézve számottevő kockázatot jelentő fajok és fajcsoportok jegyzékének megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2018&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1632841342758&DTN=1882 2018 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt és új betegségekre vonatkozó felügyeletre, mentesítési programokra és betegségtől mentes minősítésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1632899117281&DTN=0689 2020 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésére és az e betegségekkel szembeni védekezésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1632912859045&DTN=0687 2020 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság (EU) 2021/2037 végrehajtási rendelete (2021. november 22.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felelős személyek számára az akvakultúrás létesítmények nyilvántartásba vételével és a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségeik alól megadott mentességek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646152209565&DTN=2037 2021 Járványügy
Járványügyi jogszabály 17/2022. (VI. 30.) AM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról
https://njt.hu/jogszabaly/2022-17-20-7R 2022 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság (EU) 2022/2246 rendelete (2022. november 15.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. és IX. mellékletének az élő szarvasfélék krónikus sorvadásos betegsége tekintetében történő módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&or0=DN-old%3D32022*2246*%2CDN-old%3D52022*2246*%2C&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1720004027596&DTN=2246 2022 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság határozata ( 2009. szeptember 28. ) egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról (az értesítés a C(2009) 6979. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) (2009/719/EK) https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2009&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1673450768645&DTN=0719 2009 Járványügy
Járványügyi jogszabály Az Európai Parlament és a Tanács 2003/99/EK irányelve (2003. november 17.) a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról, a 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról és a 92/117/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2003&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=directive&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DIRECTIVE&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1674481390824&DTN=0099 2003 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság (EU) 2023/594 végrehajtási rendelete (2023. március 16.) az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2023&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1680689836096&DTN=0594 2023 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság (EU) 2023/1300 végrehajtási rendelete (2023. június 22.) az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendelet I. mellékletének módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2023&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&or0=DN-old%3D32023*1300*%2CDN-old%3D52023*1300*%2C&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1687963237111&DTN=1300 2023 Járványügy
Járványügyi jogszabály 46/2023. (VIII. 18.) AM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2023. évi finanszírozásának szabályairól
https://njt.hu/jogszabaly/2023-46-20-7R 2023 Járványügy
Járványügyi jogszabály A Bizottság (EU) 2023/2447 végrehajtási határozata (2023. október 24.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről (az értesítés a C(2023) 7450. számú dokumentummal történt)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023D2447&qid=1700400196908 2023 Járványügy
Járványügyi jogszabály Az Országos Főállatorvos 3/2017. számú határozata - Járványvédelmi minimum feltételek (madárinfluenza) https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/323140/FM+%C3%89rtes%C3%ADt%C5%91_2017_2_sz%C3%A1m.pdf/ 2017 Járványügy
Állatvédelmi jogszabály 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről https://njt.hu/jogszabaly/1998-28-00-00 1998 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről https://njt.hu/jogszabaly/2013-40-20-22 2013 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól
https://www.njt.hu/jogszabaly/2021-785-20-22 2021 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály 140/2012. (XII. 22.) VM rendelet a vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2012-140-20-2Y 2012 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/1999-32-20-82 1999 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról https://njt.hu/jogszabaly/1998-244-20-22 1998 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály 88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról https://njt.hu/jogszabaly/2008-88-20-82 2008 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály 140/2012. (XII. 22.) VM rendelet a vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2012-140-20-2Y 2012 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály 8/2009. (I. 23.) Korm. rendelet
a vágóállatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1979. május 10-én aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről
https://njt.hu/jogszabaly/2009-8-20-22 2009 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2015-85-20-11 2015 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
https://www.njt.hu/jogszabaly/2010-38-20-82 2010 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály 66/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerinces állatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1986. március 18-án aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről
https://www.njt.hu/jogszabaly/2009-66-20-22 2009 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály 24/2005. (III. 23.) FVM rendelet
a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról
https://njt.hu/jogszabaly/2005-24-20-82 2005 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály A TANÁCS 2005/1/EK RENDELETE (2004. december 22.)
az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2005&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631798324916&DTN=0001 2005 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály A Tanács 1099/2009/EK rendelete (2009. szeptember 24.) az állatok leölésük során való védelméről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2009&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631803601564&DTN=1099 2009 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály Az állatok élelmiszer-ipari célú klónozása (P6_TA(2008)0400) Az Európai Parlament 2008. szeptember 3-i állásfoglalása az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásáról (2009/C 295 E/12) https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0042:0043:HU:PDF 2009 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály A Tanács 2008/120/EK irányelve (2008. december 18.) a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (kodifikált változat) https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2008&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=directive&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DIRECTIVE&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1648622202661&DTN=0120 2008 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály A Tanács 1999/74/EK irányelve (1999. július 19.) a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=1999&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=directive&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DIRECTIVE&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1648622305622&DTN=0074 1999 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály A Tanács 2007/43/EK irányelve (2007. június 28.) a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2007&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=directive&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DIRECTIVE&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1648622364700&DTN=0043 2007 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály A Tanács 2008/119/EK irányelve (2008. december 18.) a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (kodifikált változat) https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2008&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=directive&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DIRECTIVE&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1648622429332&DTN=0119 2008 Állatvédelem
Állatvédelmi jogszabály A Tanács 98/58/EK irányelve (1998. július 20.) a mezőgazdasági termelés céljából tartott állatok védelméről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=1998&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=directive&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DIRECTIVE&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1648622503488&DTN=0058 1998 Állatvédelem
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 106/2005. (XI. 14.) FVM rendelet harmadik országból származó élő patás állatok behozatalának és átszállításának szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2005-106-20-82 2005 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről https://njt.hu/jogszabaly/1969-15-20-2A 1969 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2012-87-20-2Y 2012 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 162/2004. (XI: 16.) FVM rendelet az állatorvosi bizonyítványminták közzétételi rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2004-162-20-82 2004 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről https://njt.hu/jogszabaly/2015-21-20-11 2015 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról https://njt.hu/jogszabaly/2004-128-20-82 2004 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állat-egészségügyi ellenőrzésének szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2004-55-20-82 2004 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állat-egészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről https://njt.hu/jogszabaly/2004-54-20-82 2004 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséről https://njt.hu/jogszabaly/2004-53-20-82 2004 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi ellenőrzéséről https://njt.hu/jogszabaly/2004-52-20-82 2004 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állategészségügyi követelmények megállapításáról https://njt.hu/jogszabaly/2005-19-20-82 2005 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról https://njt.hu/jogszabaly/2010-41-20-22 2010 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről https://njt.hu/jogszabaly/1996-21-20-11 1996 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet
a takarmányok harmadik országokból való behozataláról
https://njt.hu/jogszabaly/2004-52-20-82 2005 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet
az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről
https://www.njt.hu/jogszabaly/2002-61-20-82 2002 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet
a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól
https://njt.hu/jogszabaly/2008-292-20-22 2008 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály 2003. évi XXXII. törvény
a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
https://njt.hu/jogszabaly/2003-32-00-00 2003 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1638460214463&DTN=0692 2020 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelete (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK, a 2003/779/EK és a 2007/240/EK határozat hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631801271777&DTN=2235 2020 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Tanács 1005/2008/ EK rendelete ( 2008. szeptember 29. ) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2008&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1643096987051&DTN=1005 2008 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631802338576&DTN=0404 2021 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály Az Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2013&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1640003637492&DTN=0576 2013 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2021/1178 végrehajtási rendelete (2021. július 16.) az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet egyes mellékleteinek az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok bizonyos jegyzékei tekintetében történő módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631802414636&DTN=1178 2021 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2021/520 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos tartott szárazföldi állatok nyomonkövethetősége tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631802480587&DTN=0520 2021 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2021/403 végrehajtási rendelete (2021. március 18.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és tagállamok közötti mozgatására vonatkozó állategészségügyi és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállításáról, valamint a 2010/470/EU határozat hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631802539968&DTN=0403 2021 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2021/619 végrehajtási rendelete (2021. április 15.) az (EU) 2020/2235, az (EU) 2020/2236 és az (EU) 2021/403 végrehajtási rendeletnek az állategészségügyi, állategészségügyi/hatósági és hatósági bizonyítványok használatára vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631802675633&DTN=0619 2021 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631802754581&DTN=2035 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2020/2154 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. október 14.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatoktól származó állati eredetű termékek Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, bizonyítványkiállítási és bejelentési követelmények tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631802862857&DTN=2154 2020 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2021/405 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeinek a megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631804069335&DTN=0405 2021 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2021/630 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. február 16.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített egyes árukategóriák tekintetében történő kiegészítéséről és a 2007/275/EK bizottsági határozat módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631804226763&DTN=0630 2021 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2021/632 végrehajtási rendelete (2021. április 13.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vont állatok, állati eredetű termékek, szaporítóanyagok, állati melléktermékek és a belőlük származó termékek, összetett élelmiszer-készítmények, valamint széna és szalma jegyzéke tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá az (EU) 2019/2007 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/275/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631804299172&DTN=0632 2021 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2019/2122 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített bizonyos állat- és árukategóriák, valamint az utasok személyes poggyászára és a természetes személyeknek küldött, nem forgalomba hozatalra szánt áruk kisméretű szállítmányaira vonatkozó egyedi ellenőrzések tekintetében történő kiegészítéséről és a 142/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631804379826&DTN=2122 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2019/2129 végrehajtási rendelete (2019. november 25.) az Unióba beléptetett állatok és áruk bizonyos szállítmányainak azonossági ellenőrzései és fizikai ellenőrzései tekintetében meghatározott gyakorisági arányok egységes alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631804500817&DTN=2129 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unión keresztül történő átszállítás, átrakodás és továbbszállítás alatt álló állat- és áruszállítmányokra vonatkozó hatósági ellenőrzések tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 798/2008/EK, az 1251/2008/EK, a 119/2009/EK, a 206/2010/EU, a 605/2010/EU, a 142/2011/EU, a 28/2012/EU bizottsági rendelet, az (EU) 2016/759 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/777/EK bizottsági határozat módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631804557226&DTN=2124 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2019/2126 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos állat- és árukategóriák egyedi hatósági ellenőrzéseire, az ilyen ellenőrzések elvégzését követően meghozandó intézkedésekre és a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített bizonyos állat- és árukategóriákra vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631804641937&DTN=2126 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2130 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. november 25.) a határállomásokon hatósági ellenőrzéseknek alávetendő állatokra és árukra vonatkozó okmányellenőrzések, azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések során és azokat követően végzendő műveletekre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631863150462&DTN=2130 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1012 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. március 12.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ellenőrző pontok kijelölésére vonatkozó szabályoktól, valamint a határállomásokra vonatkozó minimumkövetelményektől való eltéréssel történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631863193873&DTN=1012 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2123 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruk esetében az ellenőrző pontokon elvégezhető azonossági és fizikai ellenőrzések, illetve a határállomástól távol is elvégezhető okmányellenőrzések eseteire és feltételeire vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631863258743&DTN=2123 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1013 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. április 16.) az Unióba belépő, bizonyos állat-és árukategóriákba tartozó szállítmányok érkezésére vonatkozó előzetes értesítésről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631863298972&DTN=1013 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1014 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. június 12.) a határállomásokra és az azokon létesített ellenőrző központokra vonatkozó minimumkövetelmények, valamint a határállomások és ellenőrző pontok jegyzékbe vételéhez alkalmazandó formátum, kategóriák és rövidítések részletes szabályainak megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631863379315&DTN=1014 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1081 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. március 8.) a bizonyos fizikai ellenőrzéseknek a határállomásokon történő elvégzéséért felelős személyzet képzésére vonatkozó különös követelményekkel kapcsolatos szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631863419152&DTN=1081 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1602 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. április 23.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állat-és áruszállítmányokat rendeltetési helyükre kísérő közös egészségügyi beléptetési okmány tekintetében történő kiegészítésérő https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631863520813&DTN=1602 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1666 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. június 24.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruszállítmányoknak a beléptetés helye szerinti határállomásról az Unión belüli rendeltetési létesítménybe történő szállítására és érkezésére vonatkozó nyomonkövetési feltételek tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631863577086&DTN=1666 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1873 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. november 7.) az állati eredetű termékek, a szaporítóanyagok, az állati melléktermékek és az összetett élelmiszer-készítmények fokozott hatósági ellenőrzéseinek az illetékes hatóságok általi összehangolt végrehajtására vonatkozó, határállomásokon alkalmazott eljárásokról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631863615866&DTN=1873 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2074 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. szeptember 23.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unióból származó és valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően oda visszaküldött bizonyos állat-és áruszállítmányok egyedi hatósági ellenőrzésének elvégzésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631863655293&DTN=2074 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2236 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a víziállatokat és bizonyos, víziállatoktól származó állati eredetű termékeket tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1251/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Ez a rendelet 2021. április 21-től alkalmazandó.) https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631863983334&DTN=2236 2020 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1641 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. november 5.) az Amerikai Egyesült Államokból származó, emberi fogyasztásra szánt élő, hűtött, fagyasztott vagy feldolgozott kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak behozataláról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631864031289&DTN=1641 2020 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság 93/444/EGK HATÁROZATA (1993. július 2.) a harmadik országokba való kivitelre szánt egyes élő állatok és termékek Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó részletes szabályokról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=1993&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631864089971&DTN=0444 1993 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A TANÁCS 338/97/EK RENDELETE (1996. december 9.) a vadon élő állat-és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=1997&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631864711445&DTN=0338 1997 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG 792/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 23.) a vadon élő állat-és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2012&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631864755410&DTN=0792 2012 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG 865/2006/EK RENDELETE (2006. május 4.) a vadon élő állat-és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2006&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631864807408&DTN=0865 2006 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály BIZOTTSÁG (EU) 2019/1587 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. szeptember 24.) egyes vadon élő állat-és növényfajok példányai Unióba történő behozatalának a vadon élő állat-és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben foglaltak szerinti tilalmáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2006&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631864807408&DTN=0865 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság 543/2008/EK RENDELETE (2008. június 16.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32008R0543
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2008&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631877059967&DTN=0543 2008 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály The European Union and Trade in Wild Fauna and Flora https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm 2017 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1632234549159&DTN=2035 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2019/1014 végrehajtási rendelete (2019. június 12.) a határállomásokra és az azokon létesített ellenőrző központokra vonatkozó minimumkövetelmények, valamint a határállomások és ellenőrző pontok jegyzékbe vételéhez alkalmazandó formátum, kategóriák és rövidítések részletes szabályainak megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1632235686322&DTN=1014 219 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgatására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1632833598502&DTN=0688 2020 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2021/1832 végrehajtási rendelete (2021. október 12.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1637072542035&DTN=1832 2021 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2020/686 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények engedélyezése, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok szaporítóanyagainak Unión belüli mozgatására vonatkozó nyomonkövethetőségi és állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1632835508295&DTN=0686 2020 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2020/990 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. április 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a víziállatok és a víziállatoktól származó állati eredetű termékek Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1632840438086&DTN=0990 2020 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2020/691 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az akvakultúrás létesítményekre és a víziállatok szállítóira vonatkozó szabályok tekintetében való kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1632901279587&DTN=0691 2020 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2019/2123 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruk esetében az ellenőrző pontokon elvégezhető azonossági és fizikai ellenőrzések, illetve a határállomástól távol is elvégezhető okmányellenőrzések eseteire és feltételeire vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1634212762000&DTN=2123 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelete (2019. október 22.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról, valamint a 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2015/175, az (EU) 2017/186 és az (EU) 2018/1660 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1634213408297&DTN=1793 2019 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság 1235/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2008&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1634216337868&DTN=1235 2008 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság 577/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 28.) a 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2013&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1669969386940&DTN=0577 2013 Állat- és termékszállítás
Állat- és termékszállítással kapcsolatos jogszabály A Bizottság (EU) 2022/2487 végrehajtási rendelete (2022. december 16.) az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1671459495500&DTN=2487 2022 Állat- és termékszállítás
Állatok jelölésével kapcsolatos jogszabály 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről https://njt.hu/jogszabaly/2009-182-20-82 2009 Állatok jelölése
Állatok jelölésével kapcsolatos jogszabály 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről https://njt.hu/jogszabaly/2015-83-20-11 2015 Állatok jelölése
Állatok jelölésével kapcsolatos jogszabály 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról https://njt.hu/jogszabaly/2013-110-20-22 2013 Állatok jelölése
Állatok jelölésével kapcsolatos jogszabály 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről https://njt.hu/jogszabaly/2002-99-20-82 2002 Állatok jelölése
Állatok jelölésével kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2021/963 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. június 10.) az (EU) 2016/429, az (EU) 2016/1012 és az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a lófélék azonosítása és nyilvántartásba vétele tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az említett állatokra vonatkozó azonosítóokmány-minta létrehozásáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631876702561&DTN=0963 2021 Állatok jelölése
Állatok jelölésével kapcsolatos jogszabály Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK RENDELETE a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, és a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2000&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631876787116&DTN=1760 2000 Állatok jelölése
Állatok jelölésével kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Bizottságnak adott felhatalmazás gyakorlásáról https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6330-2019-INIT/hu/pdf 2019 Állatok jelölése
Állati melléktermékekkel kapcsolatos jogszabály 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról https://njt.hu/jogszabaly/2012-45-20-2Y 2012 Állati melléktermék
Állati melléktermékekkel kapcsolatos jogszabály 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról https://njt.hu/jogszabaly/2012-185-00-00 2012 Állati melléktermék
Állati melléktermékekkel kapcsolatos jogszabály 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
https://njt.hu/jogszabaly/2015-225-20-22 2015 Állati melléktermék
Állati melléktermékekkel kapcsolatos jogszabály 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet
vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről
https://www.njt.hu/jogszabaly/2008-59-20-82 2008 Állati melléktermék
Állati melléktermékekkel kapcsolatos jogszabály 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről https://njt.hu/jogszabaly/2013-72-20-2Y 2013 Állati melléktermék
Állati melléktermékekkel kapcsolatos jogszabály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1069/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2009&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631794111721&DTN=1069 2009 Állati melléktermék
Állati melléktermékekkel kapcsolatos jogszabály A BIZOTTSÁG 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2011&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631864221050&DTN=0142 2011 Állati melléktermék
Állati melléktermékekkel kapcsolatos jogszabály Guidance on the implementation of the certification procedures established in Commission Regulation (EU) No 142/2011 https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/bips_guidance_eu-reg-2011-142.pdf 2012 Állati melléktermék
Állati melléktermékekkel kapcsolatos jogszabály A Bizottság közleménye – Technikai útmutatás a hulladékok osztályozásához https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2018:124:TOC 2018 Állati melléktermék
Egyéb jogszabály 2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról https://njt.hu/jogszabaly/2015-124-00-00 2015 Akkreditálás
Egyéb jogszabály 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról https://njt.hu/jogszabaly/2015-424-20-22 2015 Akkreditálás
Egyéb jogszabály 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az Akkreditálási Tanácsról https://njt.hu/jogszabaly/2015-1956-30-22 2015 Akkreditálás
Egyéb jogszabály 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról https://njt.hu/jogszabaly/2015-45-20-2X 2015 Akkreditálás
Egyéb jogszabály 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet
az állattenyésztés részletes szabályairól
https://njt.hu/jogszabaly/2019-45-20-7R 2019 Állattenyésztés
Egyéb jogszabály A Bizottság (EU) 2015/144 végrehajtási határozata ( 2015. január 28. ) az állatbetegségek elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó támogatási kérelmek és kifizetési kérelmek, valamint a velük kapcsolatos információk benyújtására vonatkozó eljárásoknak a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő megállapításáról (az értesítés a C(2015) 250. számú dokumentummal történt) https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2015&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=ALL&or0=DN-old%3D32015*0144*%2CDN-old%3D52015*0144*%2C&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1683643824924&DTN=0144 2015 Egyéb
Egyéb jogszabály A Bizottság (EU) 2020/1158 végrehajtási rendelete (2020. augusztus 5.) a csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó élelmiszerek és takarmányok behozatalára irányadó feltételekről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1634212982135&DTN=1158 2020 Egyéb
Egyéb jogszabály 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről https://njt.hu/jogszabaly/1996-53-00-00 1996 Egyéb
Egyéb jogszabály 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet
a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről
https://njt.hu/jogszabaly/2001-13-20-66 2001 Egyéb
Egyéb jogszabály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1306/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2013&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631867581570&DTN=1306 2013 Egyéb
Egyéb jogszabály A BIZOTTSÁG 2010/304/EU AJÁNLÁSA (2010. május 12.) a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és bejelentésére szolgáló harmonizált módszer alkalmazásáról https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:136:0001:0031:HU:PDF 2010 Egyéb
Egyéb jogszabály 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról https://njt.hu/jogszabaly/1996-116-00-00 1996 Egyéb
Egyéb jogszabály 57/2014. (IV. 30.) VM rendelet
az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól
https://www.njt.hu/jogszabaly/2014-57-20-2Y 2014 Egyéb
Egyéb jogszabály 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet az állattenyésztésről https://njt.hu/jogszabaly/2019-188-20-22 1 Egyéb
Egyéb jogszabály Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/690 rendelete (2021. április 28.) a belső piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, a növények, állatok, élelmiszerek és takarmányok területére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program (Egységes piac program) létrehozásáról, továbbá a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU és a 652/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&or0=DN-old%3D32021*0690*%2CDN-old%3D52021*0690*%2C&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1683556095949&DTN=0690 2021 Egyéb
Egyéb jogszabály Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1091 RENDELETE (2018. július 18.) az integrált mezőgazdasági statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2018&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631875662238&DTN=1091 2018 Egyéb
Egyéb jogszabály 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet a közösségi agrármarketing tevékenységről https://njt.hu/jogszabaly/2016-118-20-22 2016 Egyéb
Egyéb jogszabály 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről https://njt.hu/jogszabaly/2007-282-20-22 2007 Egyéb
Egyéb jogszabály 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról https://njt.hu/jogszabaly/2012-30-00-00 2012 Egyéb
Egyéb jogszabály 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2017-16-20-5H 2017 Egyéb
Egyéb jogszabály 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról https://njt.hu/jogszabaly/2006-66-20-82 2006 Élelmiszer
Egyéb jogszabály 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól
https://njt.hu/jogszabaly/2009-152-20-82 2009 Élelmiszer
Egyéb jogszabály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 178/2002/EK RENDELETE (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2002&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631800825130&DTN=0178 2002 Élelmiszer
Egyéb jogszabály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2004&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631801040076&DTN=0852 2004 Élelmiszer
Egyéb jogszabály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 853/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2004&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631801086969&DTN=0853 2004 Élelmiszer
Egyéb jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2019/627 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. március 15.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékeken az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezések megállapításáról és a 2074/2005/EK bizottsági rendeletnek a hatósági ellenőrzések tekintetében történő módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631801190726&DTN=0627 2019 Élelmiszer
Egyéb jogszabály Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2003&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631802944664&DTN=2160 2003 Élelmiszer
Egyéb jogszabály A Bizottság (EU) 2020/1729 végrehajtási határozata (2020. november 17.) a zoonózisbaktériumoknál és a kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobiális rezisztencia nyomon követéséről és az arról való jelentéstételről, valamint a 2013/652/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2020) 7894. számú dokumentummal történt) (Csak az angol nyelvű szöveg hiteles) https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631803409337&DTN=1729 2020 Élelmiszer
Egyéb jogszabály 44/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozataláról
https://njt.hu/jogszabaly/2010-44-20-82 2010 Élelmiszer
Egyéb jogszabály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2011&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631871070052&DTN=1169 2011 Élelmiszer
Egyéb jogszabály A Bizottság 543/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 7.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2011&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1634213238771&DTN=0543 2011 Élelmiszer
Egyéb jogszabály 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról https://njt.hu/jogszabaly/2014-36-20-11 2014 Élelmiszer
Egyéb jogszabály 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről https://njt.hu/jogszabaly/2014-49-20-2Y 2014 Élelmiszer
Egyéb jogszabály A Bizottság 2073/2005/EK RENDELETE az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2005&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631877895334&DTN=2073 2005 Élelmiszer
Egyéb jogszabály 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről https://njt.hu/jogszabaly/1998-4-20-0B 1998 Élelmiszer
Egyéb jogszabály 10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2002-10-20-82 2002 Élelmiszer
Egyéb jogszabály 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet
a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeiről
https://njt.hu/jogszabaly/2023-60-20-7R 2023 Élelmiszer
Egyéb jogszabály 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről https://njt.hu/jogszabaly/1997-155-00-00 1997 Fogyasztóvédelem
Egyéb jogszabály 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról https://njt.hu/jogszabaly/2008-47-00-00 2008 Fogyasztóvédelem
Egyéb jogszabály Az Európai Parlament és a Tanács 2019/2161 irányelve (2019. november 27.) a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=directive&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DIRECTIVE&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631874383782&DTN=2161 2019 Fogyasztóvédelem
Egyéb jogszabály 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről https://njt.hu/jogszabaly/2016-387-20-22 2016 Fogyasztóvédelem
Egyéb jogszabály 307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról https://njt.hu/jogszabaly/2012-307-20-22 2012 Fogyasztóvédelem
Egyéb jogszabály 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2014-45-20-22 2014 Fogyasztóvédelem
Egyéb jogszabály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/2394 RENDELETE (2017. december 12.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2017&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631874559585&DTN=2394 2017 Fogyasztóvédelem
Egyéb jogszabály A Bizottság (EU) 2019/2212 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. december 20.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott egyes igazgatási együttműködési rendelkezéseknek a belső piaci információs rendszer igénybevételével történő végrehajtására irányuló kísérleti projektről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631874610353&DTN=2212 2019 Fogyasztóvédelem
Egyéb jogszabály A Bizottság (EU) 2019/2213 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. december 20.) az (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján létrehozott elektronikus adatbázis működésére vonatkozó gyakorlati és operatív szabályoknak az említett rendeleten alapuló bizonyos kommunikáció tekintetében történő megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631874655334&DTN=2213 2019 Fogyasztóvédelem
Egyéb jogszabály Bizottsági közlemény (2015/C 23/01) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében a hatáskörrel rendelkező hatóságokra és az összekötő hivatalokra vonatkozóan https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.023.01.0001.01.HUN 2015 Fogyasztóvédelem
Egyéb jogszabály A BIZOTTSÁG 2007/76/EK HATÁROZATA (2006. december 22.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2007&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631874722227&DTN=0076 2007 Fogyasztóvédelem
Egyéb jogszabály A Bizottság közleménye a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, a 98/27/EK irányelvet kodifikáló 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni fellépésre feljogosított szervezetekről (2015/C 105/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.105.01.0001.01.HUN 2015 Fogyasztóvédelem
Egyéb jogszabály 1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről https://njt.hu/jogszabaly/1998-27-00-00 1998 Géntechnológia
Egyéb jogszabály 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról https://njt.hu/jogszabaly/2003-82-20-82 2003 Géntechnológia
Egyéb jogszabály 142/2004. (IX. 30.) FVM–GKM együttes rendelet a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2004-142-20-82 2004 Géntechnológia
Egyéb jogszabály Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK RENDELETE a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2003&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631878742519&DTN=1829 2003 GMO
Egyéb jogszabály Az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendelete (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó uniós eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2004&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&or0=DN-old%3D32004*0726*%2CDN-old%3D52004*0726*%2C&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1683558093961&DTN=0726 2004 Gyógyszerek
Egyéb jogszabály 44/2021. (XI. 29.) AM rendelet
a fipronillal szennyezett állatgyógyászati készítmények felhasználása miatt kárt szenvedett méhészek támogatásának részletes szabályairól
https://www.njt.hu/jogszabaly/2021-44-20-7R 2021 Gyógyszerek
Egyéb jogszabály 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről https://njt.hu/jogszabaly/2009-128-20-82 2009 Gyógyszerek
Egyéb jogszabály 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról https://njt.hu/jogszabaly/2004-24-20-82 2004 Gyógyszerek
Egyéb jogszabály 25/2002. (IV. 12.) FVM rendelet a bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról https://njt.hu/jogszabaly/2002-25-20-82 2002 Gyógyszerek
Egyéb jogszabály 94/2012. (VIII. 30.) VM rendelet az inaktivált telepspecifikus vakcinák előállítására és felhasználására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról https://njt.hu/jogszabaly/2012-94-20-2Y 2012 Gyógyszerek
Egyéb jogszabály 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet
a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről
https://njt.hu/jogszabaly/2008-2-20-0B 2008 Gyógyszerek
Egyéb jogszabály 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről https://njt.hu/jogszabaly/2015-28-20-22 2015 Gyógyszerek
Egyéb jogszabály 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzékeinek módosításáról https://njt.hu/jogszabaly/2012-66-20-22 2012 Gyógyszerek
Egyéb jogszabály Az Európai Parlament és Tanács 470/2009/EK RENDELETE (2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról,a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2009&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631877714601&DTN=0470 2009 Gyógyszerek
Egyéb jogszabály A Bizottság (EU) 2022/139 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. november 16.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós antigén-, vakcina- és diagnosztikaireagens-bankok készleteinek kezelése, tárolása és pótlása, valamint az említett bankok működtetésére vonatkozó biológiai védelmi, biológiai biztonsági és biológiai elszigetelési követelmények tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646150813542&DTN=0139 2022 Gyógyszerek
Egyéb jogszabály A Bizottság (EU) 2022/140 végrehajtási rendelete (2021. november 16.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós antigén-, vakcina- és diagnosztikaireagens-bankok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2022&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1646152356923&DTN=0140 2022 Gyógyszerek
Egyéb jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1871 RENDELETE (2019. november 7.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló nem engedélyezett farmakológiai hatóanyagokra vonatkozó intézkedési referenciapontokról és a 2005/34/EK határozat hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631877770434&DTN=1871 2019 Gyógyszerek
Egyéb jogszabály 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről https://njt.hu/jogszabaly/1997-154-00-00 1997 Humán egészségügy
Egyéb jogszabály 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről https://njt.hu/jogszabaly/1991-11-00-00 1991 Humán egészségügy
Egyéb jogszabály 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról https://njt.hu/jogszabaly/2009-1-20-0B 2009 Humán egészségügy
Egyéb jogszabály 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2010-79-20-22 2010 Humán egészségügy
Egyéb jogszabály 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről https://njt.hu/jogszabaly/2016-385-20-22 2016 Humán egészségügy
Egyéb jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2017/253 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017. február 13.) az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat szerint a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer keretében a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos riasztások kiadására, valamint az ilyen veszélyekkel kapcsolatos információcserére, konzultációra és a reagálás koordinációjára vonatkozó eljárások megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2017&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631874240742&DTN=0253 2017 Humán egészségügy
Egyéb jogszabály 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról https://njt.hu/jogszabaly/2003-62-20-0M 2003 Humán egészségügy
Egyéb jogszabály 2021. évi LX. törvény
egyes agrártárgyú törvények módosításáról
https://njt.hu/jogszabaly/2021-60-00-00 2021 Jogszabályok
Egyéb jogszabály 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról https://njt.hu/jogszabaly/2011-338-20-22 2011 Jogszabályok
Egyéb jogszabály 42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól https://njt.hu/jogszabaly/2001-42-20-82 2001 Katasztrófavédelem
Egyéb jogszabály 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2011-62-20-0A 2011 Katasztrófavédelem
Egyéb jogszabály 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2005-10-20-0B 2005 Katasztrófavédelem
Egyéb jogszabály 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról https://njt.hu/jogszabaly/2011-234-20-22 2011 Katasztrófavédelem
Egyéb jogszabály 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2011-62-20-0A 2011 Katasztrófavédelem
Egyéb jogszabály 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről https://njt.hu/jogszabaly/2012-166-00-00 2012 Katasztrófavédelem
Egyéb jogszabály 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról https://njt.hu/jogszabaly/2013-65-20-22 2013 Katasztrófavédelem
Egyéb jogszabály 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről https://njt.hu/jogszabaly/2013-540-20-22 2013 Katasztrófavédelem
Egyéb jogszabály 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról https://njt.hu/jogszabaly/2011-128-00-00 2011 Katasztrófavédelem
Egyéb jogszabály 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről
https://njt.hu/jogszabaly/2010-167-20-22 2010 Katasztrófavédelem
Egyéb jogszabály 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről https://njt.hu/jogszabaly/2014-42-20-5H 2014 Laboratórium
Egyéb jogszabály 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről https://njt.hu/jogszabaly/2014-42-20-5H 2014 Laboratórium
Egyéb jogszabály 505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről https://njt.hu/jogszabaly/2017-505-20-22 2017 Laboratórium
Egyéb jogszabály 8/2021. (III. 10.) AM rendelet a nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról https://njt.hu/jogszabaly/2021-8-20-7R 2021 Laboratórium
Egyéb jogszabály 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről https://njt.hu/jogszabaly/1991-45-00-00 1991 Mérésügy
Egyéb jogszabály 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról https://njt.hu/jogszabaly/1991-127-20-22 1991 Mérésügy
Egyéb jogszabály 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről https://njt.hu/jogszabaly/2001-6-20-83 2001 Mérésügy
Egyéb jogszabály 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról https://njt.hu/jogszabaly/2016-43-20-2X 2016 Mérésügy
Egyéb jogszabály 34/2013. (V. 14.) VM rendelet
a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről
https://www.njt.hu/jogszabaly/2013-34-20-2Y 2013 Ökológia
Egyéb jogszabály A Tanács 834/2007/EK rendelete ( 2007. június 28. ) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2007&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1634222215042&DTN=0834 2007 Ökológia
Egyéb jogszabály Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2018&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1634216485302&DTN=0848 2018 Ökológia
Egyéb jogszabály A Bizottság (EU) 2020/427 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 13.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes ökológiai termékekre vonatkozó részletes termelési szabályok tekintetében történő módosításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1634216547588&DTN=0427 2020 Ökológia
Egyéb jogszabály 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról https://njt.hu/jogszabaly/1995-28-00-00 1995 Szabvány
Egyéb jogszabály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1025/2012/EU RENDELETE (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2012&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631873749243&DTN=1025 2012 Szabvány
Egyéb jogszabály 389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről https://njt.hu/jogszabaly/2017-389-20-22 2017 Szakértői tevékenység
Egyéb jogszabály 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről https://njt.hu/jogszabaly/2010-1-20-82 2010 Szakértői tevékenység
Egyéb jogszabály 2012. évi CXXVI. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
https://www.njt.hu/jogszabaly/2012-127-00-00 Szervezet
Egyéb jogszabály 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról https://njt.hu/jogszabaly/2013-525-20-22 2013 Szervezet
Egyéb jogszabály 114/2013. (XII. 12.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról https://njt.hu/jogszabaly/2013-114-20-2Y 2013 Szervezet
Egyéb jogszabály 1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozat az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról https://njt.hu/jogszabaly/2016-1259-30-22 2016 Szervezet
Egyéb jogszabály 1371/2013. (VI. 27.) Korm. határozat az Agrárgazdasági Tanácsról https://njt.hu/jogszabaly/2013-1371-30-22 2013 Szervezet
Egyéb jogszabály 1381/2013. (VI. 27.) Korm. határozat az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Tanácsáról https://njt.hu/jogszabaly/2013-1381-30-22 2013 Szervezet
Egyéb jogszabály 1374/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a Magyar Eredetvédelmi Tanácsról https://njt.hu/jogszabaly/2013-1374-30-22 2013 Szervezet
Egyéb jogszabály 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól https://njt.hu/jogszabaly/2003-44-20-82 2003 Takarmányozás
Egyéb jogszabály 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2012-65-20-2Y 2012 Takarmányozás
Egyéb jogszabály A TANÁCS 2658/87/EGK RENDELETE (1987. július 23.) a vám-és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=1987&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631865213762&DTN=2658 1987 Vám/Adózás
Egyéb jogszabály AZ EURÓPAI UNIÓ KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRÁJÁNAK MAGYARÁZATA (2015/C 076/01) A vám-és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, módosított 1987. július 23 2658/87/EGK tanácsi rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárás alapján elfogadott magyarázat The Combined Nomenclature https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/customs-tariff/combined-nomenclature_en 2015 Vám/Adózás
Egyéb jogszabály A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2446 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2015&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631865904318&DTN=2446 2015 Vám/Adózás
Egyéb jogszabály BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2015&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1631865941391&DTN=2447 2015 Vám/Adózás
Egyéb jogszabály Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2013&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1649315842158&DTN=1305 2013 Egyéb
Egyéb jogszabály Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2013&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1649316081178&DTN=1307 2013 Egyéb
Egyéb jogszabály A Bizottság 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2014&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1649316162678&DTN=0640 2014 Egyéb
Egyéb jogszabály A Bizottság 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint átmeneti rendelkezések bevezetéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2014&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1649316235345&DTN=0807 2014 Egyéb
Egyéb jogszabály A Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2014&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1649316294289&DTN=0809 2014 Egyéb
Egyéb jogszabály 2007. évi XVII. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről
https://njt.hu/jogszabaly/2007-17-00-00 2007 Egyéb
Egyéb jogszabály 2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
https://njt.hu/jogszabaly/2013-5-00-00 2013 Egyéb
Egyéb jogszabály 2019. évi LVI. törvény
az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről
https://njt.hu/jogszabaly/2019-56-00-00 2019 Egyéb
Egyéb jogszabály 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről
https://njt.hu/jogszabaly/2013-504-20-22 2013 Egyéb
Egyéb jogszabály 72/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
https://njt.hu/jogszabaly/2014-272-20-22 2014 Egyéb
Egyéb jogszabály 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet
a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról
https://njt.hu/jogszabaly/2009-81-20-82 2009 Ellenőrzés
Egyéb jogszabály 8/2015. (III. 13.) FM rendelet
a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról
https://njt.hu/jogszabaly/2015-8-20-11 2015 Egyéb
Egyéb jogszabály 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól
https://njt.hu/jogszabaly/2015-9-20-11 2015 Egyéb
Egyéb jogszabály 10/2015. (III. 13.) FM rendelet
az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről
https://njt.hu/jogszabaly/2015-10-20-11 2015 Egyéb
Egyéb jogszabály 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet
a termelői csoportok elismeréséről
https://njt.hu/jogszabaly/2015-42-20-11 2015 Egyéb
Egyéb jogszabály 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról
https://njt.hu/jogszabaly/2016-22-20-11 2016 Egyéb
Egyéb jogszabály A BIZOTTSÁG 702/2014/EU RENDELETE (2014. június 25.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2014&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1651069515949&DTN=0702 2014 Egyéb
Egyéb jogszabály A Bizottság (EU) 2023/905 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. február 27.) az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos antimikrobiális szerek harmadik országokból az Unióba exportált állatoknál vagy állati eredetű termékekben való használatára vonatkozó tilalom alkalmazása tekintetében történő kiegészítéséről https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2023&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&or0=DN-old%3D32023*0905*%2CDN-old%3D52023*0905*%2C&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1683208703105&DTN=0905 2023 Egyéb
Egyéb jogszabály 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
https://njt.hu/jogszabaly/2004-28-20-0N 2004 Egyéb
Egyéb jogszabály 305/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet
a kiberbiztonsági bírságok mértékéről, a bírság kiszabásának és befizetésének részletes eljárási szabályairól
https://njt.hu/jogszabaly/2023-305-20-22 2023 Egyéb
Egyéb jogszabály 2023. évi XXIII. törvény
a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről
https://njt.hu/jogszabaly/2023-23-00-00 2023 Egyéb
Egyéb jogszabály 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet
a lovas szolgáltató tevékenységről
https://njt.hu/jogszabaly/2008-14-20-2L 2008 Egyéb
Egyéb jogszabály 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet
a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról
https://njt.hu/jogszabaly/2014-54-20-2Y 2014 Egyéb
Egyéb jogszabály 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet
egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról
https://njt.hu/jogszabaly/2007-117-20-82 2007 Egyéb
Egyéb jogszabály Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2005&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&or0=DN-old%3D32005*0183*%2CDN-old%3D52005*0183*%2C&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1718198714545&DTN=0183 2005 Takarmányozás
Hatósági eljárásrend Méhelhullások kivizsgálásának eljárásrendje https://portal.nebih.gov.hu/-/elkeszult-a-mehelhullasok-kivizsgalas-hatosagi-utmutatoja 2020 Járványügy
Hatósági eljárásrend Szarvasmarha brucellózis – tünetmentes szeropozitív állatokkal kapcsolatos
eljárásrend
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21336/2887-1++1+melleklet+Szarvasmarha+brucellozis+-+szeropozitiv+eljarasrend_FIN.pdf 2022 Járványügy
Hatósági eljárásrend FOLYAMATÁBRA -
Szarvasmarha brucellózis - tünetmentes szeropozitív állatokkal
kapcsolatos eljárásrend
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21336/2887-1+melleklet+2+Szarvasmarha+brucellozis+eljarasrend+-+folyamatabra.pdf 2022 Járványügy
Hatósági eljárásrend Szarvasmarha brucellózis – tünetmentes szeropozitív állatokkal kapcsolatos
eljárásrend
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21336/2887-1++1+melleklet+Szarvasmarha+brucellozis+-+szeropozitiv+eljarasrend_FIN.pdf 2022 Járványügy
Hatósági eljárásrend Szarvasmarha enzootiás leukózis felügyeletével kapcsolatos eljárásrend https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/525547297/Szarvasmarha+enzooti%C3%A1s+leuk%C3%B3zis+elj%C3%A1r%C3%A1srend.pdf/ce5a056f-7720-ab40-9758-7bbcff6a788c?t=1704279605340 2023 Járványügy
Hatósági útmutató Fogazat alapján történő kutyakormeghatározás az EU tagállamaiba irányuló kereskedelemben https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1628968/fogazat_kutyakor.pdf/ 2021 Állat- és termékszállítás
Hatósági útmutató Állati melléktermékekkel kapcsolatos általános útmutató https://portal.nebih.gov.hu/-/allati-mellektermekekkel-kapcsolatos-altalanos-utmutato Állati melléktermék
Hatósági útmutató Állati mellékterméket és azokból származtatott terméket tartalmazó szerves trágya és talajjavító felhasználására vonatkozó útmutató https://portal.nebih.gov.hu/-/allati-mellektermeket-es-azokbol-szarmaztatott-termeket-tartalmazo-szerves-tragya-es-talajjavito-felhasznalasara-vonatkozo-utmutato Állati melléktermék
Hatósági útmutató Állatvédelmi útmutató az állatok kábításához és leöléséhez https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/458753/%C3%81llatv%C3%A9delmi+%C3%BAtmutat%C3%B3+az+%C3%A1llatok+k%C3%A1b%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1hoz+%C3%A9s+le%C3%B6l%C3%A9s%C3%A9hez.pdf/e4f085c2-4fbc-4cf2-92c5-6c817789957e Állatvédelem
Hatósági útmutató Állatvédelmi útmutató az állatok kiirtásához https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/458753/%C3%81llatv%C3%A9delmi+%C3%BAtmutat%C3%B3+az+%C3%A1llatok+kiirt%C3%A1s%C3%A1hoz.pdf/ce937715-5cec-448c-9639-631071aed0b1 Állatvédelem
Hatósági útmutató Útmutató a sertések környezetének gazdagításához https://portal.nebih.gov.hu/-/utmutato-a-sertesek-kornyezetenek-gazdagitasahoz Állatvédelem
Hatósági útmutató EU - AHL képzési anyagok - Nyilvántartásba vétel, engedélyezés,
nyilvántartás és nyilvántartások
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1705329/BTSF+-+szarazfoldi+allattarto+letesitmenyek+-+AHL.pdf/5437eee0-86a8-c7df-775b-215f0362cf00?t=1621401362169 2021 Általános
Hatósági útmutató EU - AHL képzési anyagok - Az állatbetegségek jegyzéke,
kategorizálása, és a releváns fajok listája
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1705329/Allatbetegsegek+jegyzeke%2C+kategorizalasa+es+relevans+fajok+listaja+-+AHL.pdf/ffeb162d-c1cd-1946-f720-c5ab560f1a95?t=1621598550497 2021 Általános
Hatósági útmutató EU - AHL képzési anyagok - Felügyelet, felszámolás, mentesség https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1705329/BTSF+-+felugyeleti+es+felszamolasi+programok+mentessegek.pdf 2021 Általános
Hatósági útmutató EU - AHL képzési anyagok - Betegség megelőzés és kontroll intézkedések https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1705329/BTSF+-+Betegseg+megelozes+lekuzdes+2020.pdf 2021 Általános
Hatósági útmutató Útmutató lovak gyógykezeléséhez https://portal.nebih.gov.hu/lovak-gyogykezelese Egyéb
Hatósági útmutató PRRS Nemzeti Mentesítési Terv https://portal.nebih.gov.hu/-/prrs-nemzeti-mentesitesi-terv 2019 Járványügy
Hatósági útmutató Fertőző betegségek készenléti tervei https://portal.nebih.gov.hu/-/fertozo-betegsegek-keszenleti-tervei Járványügy
Hatósági útmutató Magyarország ragadós száj- és körömfájás elleni védekezés készenléti terve https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/458753/RSZKF+k%C3%A9szenl%C3%A9ti+terv+2020_december.pdf/7f33bfbc-ff47-1526-cfe2-acbb836e7c59?t=1608199583852 2020 Járványügy
Hatósági útmutató A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE) elleni
védekezés készenléti terve
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/458753/TSE_keszenleti_terv.pdf/1170ed41-3ba8-4098-a08e-7e71707c1d47 Járványügy
Hatósági útmutató A madárinfluenza elleni védekezés készenléti terve https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/458753/Mad%C3%A1rinfluenza+k%C3%A9szenl%C3%A9ti+terv+2020+december.pdf/d5a32173-ed65-1376-f643-277227dacd02?t=1608199539870 2020 Járványügy
Hatósági útmutató A Newcastle-betegség elleni védekezés készenléti terve https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/458753/ND+k%C3%A9szenl%C3%A9ti+terv+2020.+december.pdf/f2822cf8-0465-a1ee-3ae2-11db398f8348?t=1608630847452 2020 Járványügy
Hatósági útmutató A kéknyelv betegség elleni védekezés készenléti terve https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/458753/Bluetongue_keszenleti_terv.pdf/9398b907-27de-4264-84e1-15d44c9a305c 2001 Járványügy
Hatósági útmutató Országos klasszikus sertéspestis készenléti terv https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/458753/KSP+k%C3%A9szenl%C3%A9ti+terv+2021.+j%C3%BAnius.pdf/e2d02691-a314-1c81-02da-264f7cc3876b?t=1623069083079 2021 Járványügy
Hatósági útmutató Országos afrikai sertéspestis készenléti terv https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/525547297/Afrikai+sert%C3%A9spestis+k%C3%A9szenl%C3%A9ti+terv+2022.pdf/8f50ffb6-702e-6c3f-60fa-eff988e8eb54?t=1690296316162 2022 Járványügy
Hatósági útmutató Az afrikai lópestis elleni védekezés készenléti terve https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/458753/Afrikai+l%C3%B3pestis+k%C3%A9szenl%C3%A9ti+terv.pdf/de9a5ade-1ddc-c7f4-88c7-d372b6c6aafb?t=1613482450562 2020 Járványügy
Hatósági útmutató Magyar Vízivad Monitoring https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/958407/7a_Magyar+v%c3%adzivad+monitoring.pdf/453133d7-3130-f186-1cd1-7fa57506cac2 Járványügy
Hatósági útmutató Fehér könyv a Salmonella elleni védekezést célzó integrált minőségszabályozási rendszerhez https://portal.nebih.gov.hu/-/feher-konyv-a-salmonella-elleni-vedekezest-celzo-integralt-minosegszabalyozasi-rendszerhez Járványügy
Hatósági útmutató Tisztítási- és fertőtlenítési útmutató állattartó telepek számára https://portal.nebih.gov.hu/-/tisztitasi-es-fertotlenitesi-utmutato-allattarto-telepek-szamara Járványügy
Hatósági útmutató Nébih útmutatók a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről szóló 56/2019. (XII. 12.) AM rendelethez https://portal.nebih.gov.hu/-/nebih-utmutatok-a-szarvasmarha-gumokorrol Járványügy
Hatósági útmutató A gümőkór ellen védekezés szabályairól szóló 56/2019. (XII. 12.) AM rendelet 3. § (1)
bekezdése szerinti Útmutató az intradermális tuberkulin vizsgálat végrehajtásáról
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1296994/1++%C3%9Atmutat%C3%B3+azt+intarderm%C3%A1lis+tuberkulin+vizsg%C3%A1lat+v%C3%A9grehajt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l_2020+03+26.pdf/01520b16-baef-389b-c67d-ca89e5be18ed?t=1587023158730 Járványügy
Hatósági útmutató Útmutató a nem specifikus reakciók meghatározására a gümőkór ellen védekezés
szabályairól szóló 56/2019. (XII. 12.) AM rendelet 7. § (6) bekezdése szerint
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1296994/2+%C3%9Atmutat%C3%B3+a+nem+specifikus+reakci%C3%B3k+meghat%C3%A1roz%C3%A1s%C3%A1ra+_2020+03+26.pdf/4b4c390f-db31-92a7-256d-605f628d4ce2?t=1587029476363 Járványügy
Hatósági útmutató Útmutató elkülönített diagnosztikai vágásra küldéshez az 56/2019. (XII.
12.) AM rendelet I. melléklet 1.1 pontja alapján
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1296994/3.+%C3%9Atmutat%C3%B3+elk%C3%BCl%C3%B6n%C3%ADtett+diagnosztikai+v%C3%A1g%C3%A1sra+k%C3%BCld%C3%A9sr%C5%91l+2020.01.24.r%C3%B6vid.pdf/9c197140-f411-b5d4-afa1-9c720ce8d4b3?t=1579866541351 Járványügy
Hatósági útmutató Útmutató a szarvasmarha gümőkór szempontjából minősítő és ellenőrző
vizsgálatok nyilvántartásával és dokumentálásával kapcsolatos
szabályokról a 56/2019 (XII. 12) AM rendelet 9. § (4) bekezdése szerint
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1296994/4.+%C3%9Atmutat%C3%B3_+g%C3%BCm%C5%91k%C3%B3r+vizsg.+nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s+%C3%A9s+dokument%C3%A1l%C3%A1s2020.04.07.pdf/c236f46d-bdba-dc52-f961-b1b5b8ff23ba?t=1586264423255 Járványügy
Hatósági útmutató Gyakorlati útmutató az állatok kíméletes
leölésének, az állati tetemek és a
fertőzött anyagok ártalmatlanításának,
valamint az ártalmatlanítást követő
takarítás-fertőtlenítés végrehajtásához
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/525547297/L.-%C3%81.-T.+%C3%BAtmutat%C3%B3+2023+hu.pdf/d99fdd1b-cfa9-0198-7cf9-5a644656e8f7?t=1681826451560 2023 Járványügy
Hatósági útmutató Útmutató a hústermelés céljából tartott csirkék helyes állattartási gyakorlatához https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/458753/Brojlercsirke-tart%C3%A1s+%C3%A1llatv%C3%A9delmi+%C3%BAtmutat%C3%B3+%283%29.doc/6921af44-22aa-4dd2-84de-302cae29b26e Járványügy