Partnerbejelentő

 • T1-es számú PARTNER BEJELENTŐ LAP (pdf)
 • Kitöltés útmutató - T1-es számú PARTNER BEJELENTŐ LAP (pdf)
 • T1M Partner módosító űrlap (pdf)
 • Kitöltési útmutató - T1M Partner módosító űrlap (pdf)

 

ERDÉSZET

Az erdészeti nyomtatványok a hatályos jogszabályi háttérnek felelnek meg. A kitöltéssel kapcsolatban felmerülő kérdés, észrevétel az erdeszet@nebih.gov.hu címre küldhető. 

 • Elektronikus ügyintézés az erdőgazdálkodásban

Tájékoztatjuk az erdőgazdálkodókat, az erdészeti szakszemélyzetet és ügyfeleinket, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése és 108. § (5) bekezdése 2018. január 1-től kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek részére az elektronikus ügyintézés használatát az erdészeti szakigazgatási ügyekben is. Természetes személyeknek az elektronikus ügyintézés az erdészeti szakigazgatásban nem kötelező.

Az elektronikus ügyintézésre szolgál az e-Papír szolgáltatás, amely biztosítja az elektronikus, hitelesített levelezést és ügyindítást az erdészeti hatóság felé (kormányhivatal, NÉBIH), tehát ezen keresztül benyújthatók az erdészeti szakigazgatásban használt nyomtatványok. Az alábbi, letölthető útmutató az E-papír szolgáltatás használatát mutatja be

Útmutató

 

 • A lábon eladott erdőkkel kapcsolatos ügyintézésről

A köznyelv lábon történő eladásnak hívja ezt az esetet, amikor az erdőgazdálkodó a kezelésében található erdő faállományát vagy annak egy részét nem kitermelt, hanem tőtől el nem választott állapotában értékesíti. Az erdőgazdálkodó jogai és kötelezettségei az adásvételt követően is fennállnak, de a vevőt is terhelik kötelezettségek, ezért mind az erdőgazdálkodónak, mind a vevőnek indokolt körültekintően eljárnia az adásvételi szerződés megkötésekor és egymással együttműködnie az elvégzett fakitermelés bejelentéséig. A lábon eladott erdőkkel kapcsolatos ügyintézésről itt olvashat részletesen.

 

 • EUTR - Faanyagterméklánc-felügyelet nyomtatványok

Kérjük, az EUTR – Faanyagterméklánc-felügyelethez kapcsolódó nyomtatványokat  innen töltse le.

 

 

 • Kérelem föld alatti gombák gyűjtési napló érvényesítésére, cseréjére, pótlására, első kiadására, újbóli kiadására (Pdf/Excel).

 

 • Fás szárú ültetvényekkel kapcsolatos nyomtatványok

  • Bejelentés fás szárú ültetvény létesítéséről természetes személyek részére  (Pdf/Word)
  • Bejelentés fás szárú ültetvény létesítéséről jogi személyek részére  (Pdf/Word)
  • Bejelentés fás szárú ültetvény telepítés végrehajtásáról természetes személyek részére  (Pdf/Word)
  • Bejelentés fás szárú ültetvény telepítés végrehajtásáról jogi személyek részére(Pdf/Word)
  • Bejelentés fás szárú ültetvény faállományának tervezett kitermeléséről természetes személyek részére (Pdf/Word)
  • Bejelentés fás szárú ültetvény faállományának tervezett kitermeléséről jogi személyek részére (Pdf/Word)
  • Bejelentés fás szárú ültetvény kitermelésének végrehajtásáról természetes személyek részére (Pdf/Word)
  • Bejelentés fás szárú ültetvény kitermelésének végrehajtásáról jogi személyek részére (Pdf/Word)

 

 • Adatkérők:

  • Adatszolgáltatás erdőállomány adattárból  (Pdf/Word)
  • Adatszolgáltatás erdőgazdálkodói nyilvántartásból  (Pdf/Word)
  • Ellenszolgáltatás nélküli adatszolgáltatás iránti kérelem  (Pdf/Word)
  • Földműves igazolás igénylő lap (Pdf/Word)

 

 • Szakszemélyzeti feladatokhoz kötődő:

 
 • Közjólét:
  • Bejelentés közjóléti létesítmény létesítéséhez, bővítéséhez (Pdf/Xls)
  • Bejelentés közjóléti létesítmény használatbavételéről (Pdf/Xls)
  • Bejelentés közjóléti létesítmény megszüntetéséhez (Pdf/Xls)
  • Bejelentés közjóléti berendezések létesítéséhez (Pdf/Xls)
  • Bejelentés közjóléti berendezések használatbavételéről (Pdf/Xls)
  • Bejelentés közjóléti berendezések lebontásához, megszüntetéséhez (Pdf/Xls)
  • Közjóléti bejelentésekhez típusválaszték (Pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez:

  • Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez (Pdf / xls / xlsx)
  • Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez (minta)
  • Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez (pótlap)
  • Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez (kitöltési útmutató)

 

 • Erdészeti Igazgatás által kiadott formanyomtatványok:

 • (A nyomtatott oldalak kitöltéséhez kód, valamint rövidnév is használható)

  • Erdőrészlet leíró lap nyomtatvány (minta)
  • Erdőrészlet leíró lap nyomtatvány (Pdf/Xlsx/Xls)
  • Erdőrészlet leíró lap kódjegyzéke (Pdf)
  • Termőhely-vizsgálati jegyzőkönyv (Pdf/Excel)
  • Termőhely-vizsgálati jegyzőkönyv kitöltési útmutató és kódjegyzék (Pdf/Word)

 

 

Gazdálkodási napló

Nitrát adatlap

Növényvédő szer és termésnövelő anyag engedélyezéséhez szükséges nyomtatványok: 

Levelezési címünk: NÉBIH Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, 1537 Budapest, Pf. 407.

 • Növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, növényvédelmi célú eszközök és anyagok, makroszervezetek engedélyezéséhez benyújtandó adatok (Word)
 • Requirements for the data to be submitted for the authorization of products, safeners, synergists, co-formulants, adjuvants, equipment and materials used for plant protection purposes and macro-organisms of plant protection effect not qualified as plant protection products (Word / Pdf)
 • DRAFT -  Templete to notify itended zonal applications under Article 33 and Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009) (Word)
 • Kötelező adatszolgáltatás az előző évi növényvédő szerforgalomról (Word / Excel)
 • Adatlap mezei pocok elleni védekezésre Redentin 75 RB felhasználásának termelői regisztrációjához (Word / Pdf)
 • Kérelem harmadik országba kivitelre szánt szaporítóanyagnak az adott kultúrában Magyarországon nem engedélyezett növényvédő szerrel történő kezeléséhez (WordPdf)
 • Harmadik országba történő kivitelre szánt, az adott kultúrában Magyarországon nem engedélyezett növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyag kivitelének előzetes bejelentése (Word / Pdf)
 • Utólagos bejelentés harmadik országba kivitt, az adott kultúrában Magyarországon nem engedélyezett növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagról (WordPdf)
 • Adatlap Magyarországon szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező növényvédő szer felhasználásának termelői regisztrációjához (Pdf)
 • Szükséghelyzeti felhasználási engedély kérelem Magyarországon engedéllyel rendelkező növényvédő szerre nem engedélyezett kultúrában való felhasználására (Word / Pdf)
 • Szükséghelyzeti felhasználási engedély kérelem Magyarországon engedéllyel nem rendelkező növényvédő szerre vagy nem engedélyezett hatóanyagú készítményre (Word / Pdf)
 • Paralel import kérelem (Pdf)
 • Útmutató - A termésnövelő anyagok forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése (Word / Pdf)
 • Termésnövelő anyagok forgalomba hozatali és felhasználási engedély iránti kérelem (Word / Pdf)
 • Guidance - Authorisation for placing on the market and use of yield enhancing substances (Word / Pdf)
 • Application form authorization for placing on the market and use (Word / Pdf)
 • Application form for experimental use to carry out efficacy trials with yield enhancing substance (Word / Pdf)
 • EK műtrágya bejelentéshez szükséges, a kérelmezőknek szóló információk (Pdf)
 • Information on the notification of EC fertilisers for the applicants (Pdf)

Parlagfűvel kapcsolatos nyomtatvány

A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv (pdf)

 

vényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos nyomtatványok

 

Növényegészségügy

 • Bejelentési lap termelők, forgalmazók, lakosság számára az alábbi nem honos károsítók előfordulásáról (word/pdf)

 • Bejelentési lap kutatás, szakoktatás, szakmai szervezetek számára a zárlati és az egyéb, potenciálisan nagy gazdasági, környezeti kárt okozó, nem honos szervezetek gyanújának észleléséről (word/pdf)

Génmegőrzéssel kapcsolatos nyomtatványok

Fajtakísérlet

Tájékoztató a növényfajták állami elismerésével kapcsolatos jogszabályi változásokat követő növényfajták bejelentési tevékenységeinek eljárásmenetéről

 • Rendszertan kódok (Pdf)
 • F401 - Bejelentés fajta állami elismerésére/megújítására (Pdf)
 • F402 - Fajtanév bejelentése (Pdf)
 • F403 - Fajtajelölt bejelentői/képviselői jog átadás bejelentése (Pdf)
 • F404 - Fajtajelölt visszavonása/vizsgálat szüneteltetése (Pdf)
 • F405 - Bejelentés fajtafenntartásról (Pdf)
 • F406 - Nemesitő személy(ek) bejelentése (Pdf)
 • F408 - Szallitói Fajtajegyzékre/ről vételi/törlési kérelem (Pdf)
 • F409 - Egyedi szaporítási kérelem (Pdf)
 • F410 - Eredménykérés DUS vizsgálatról (Pdf)
 • F411 - Európai Uniós forgalmazási engedélykérelem (Pdf)
 • F412 - VCU vizsgálat bejelentés/megszüntetés (Pdf)
 • F413 - Eredménykérés DUS vizsgálatról CPVO vagy egyéb társhatóság részéről (Pdf)
 • Declaration on the legal position of foreign plant varieties (Word/Pdf)
 • Nyilatkozat állami elismerésre bejelentett külföldi növényfajták hazai képviseletéről (Word/Pdf)
 • Felhívás az igazgatási szolgáltatási díjak fizetési rendjéről (Pdf)
 • Megállapodás-minta az igazgatási szolgálati díjak fizetési rendjéről (Word)

Technikai kérdőívek

Szántóföldi növények

Alternatív növények

 

Burgonyafélék

 

Gabonafélék

 

Olaj- és rostnövények

 

Répafélék

 

Takarmánynövények

 

Egyéb növények

Zöldség

Zöldségek A-tól Z-ig

 • Csemegekukorica - Sweet corn, Pop corn (Pdf/Xls)
 • Édeskömény - Fennel (Pdf/Word)
 • Téli sarjadékhagyma - Welsh onion (Pdf/Word)
 • Fokhagyma - Garlic (Pdf/Word)
 • Görögdinnye - Watermelon (Pdf/Xls)
 • Lencse - Lentil (Pdf/Word)
 • Lóbab - Broad been (Pdf/Word)
 • Muskotálytök - Cucurbita moschata Duch.(Pdf/Word)
 • Mustár - Mustard (Pdf/Word)
 • Paprika - Sweet pepper, Hot pepper, Paprika, Chili (Pdf/Word)
 • Paradicsom - Tomato (Pdf/Xls)
 • Petrezselyem - Parsley (Pdf/Word)
 • Póréhagyma - Leek (Pdf/Word)
 • Retek - Black radish, Oriental radish, Radish, Garden radish, European radish, Chinese small radish, Western radish (Pdf/Word)
 • Sárgadinnye - Melon (Pdf/Xls)
 • Sárgarépa - Carrot (Pdf/Word)
 • Spárga - Asparagus (Pdf/Word)
 • Sütőtök - Pumpkin (Pdf/Word)
 • Tojásgyümölcs/padlizsán - Egg plant (Pdf/Word)
 • Tök - Vegetable marrow, Squash (Pdf/Word)
 • Torma - Horse radish (Pdf/Word)
 • Uborka - Cucumber, Gherkin (Pdf/Xls)
 • Vöröshagyma - Onion, Shallot (Pdf/Word)
 • Zeller - Celery, Stalk celery, Cutting celery, Leaf celery, Smallage (Pdf/Word)
 • Zöldborsó - Peas (Pdf/Xls)
Gyógynövény Gyógynövények
 • Amzónia - Amsonia tabernaemontana (Pdf/Word)
 • Angelika - Angelica root (Pdf/Word)
 • Ánizs - Anise (Pdf/Word)
 • Bazsalikom - Basil (Pdf/Word)
 • Borsfű - Summer savory (Pdf/Word)
 • Cickafark - Milfoil (Pdf/Word)
 • Citromfű - Lemon balm (Pdf/Word)
 • Édeskömény - Fennel (Pdf/Word)
 • Izsóp - Hyssop (Pdf/Word)
 • Kamilla - Chamomile (Pdf/Word)
 • Kapor - Dill (Pdf/Word)
 • Konyhakömény - Caraway (Pdf/Word)
 • Koriander - Coriander (Pdf/Word)
 • Körömvirág - Marigold, Calendula officinalis (Pdf/Word)
 • Lestyán - Lovage root (Pdf/Word)
 • Levendula - Lavandula, Lavender (Pdf/Word)
 • Majoranna - Majoran, Marjoram (Pdf/Word)
 • Mák - Opium seed, Poppy (Pdf/Word)
 • Menta - Peppermint (Pdf/Word)
 • Muskotályzsálya - Sage leaf (Pdf/Word)
 • Mustár - Mustard (Pdf/Word)
 • Rozmaring - Rosemary (Pdf/Word)
 • Sáfrányos szeklice - Safflower (Pdf/Word)
 • Szurokfű - Origany, Origan (Pdf/Word)
 • Szúrós gyöngyajak - Motherwort (Pdf/Word)

Gyümölcs

Gyümölcsök

 • Alma - Apple (Pdf)
 • Birs - Quince (Pdf)
 • Bodza - Elderberry (Pdf)
 • Cseresznye - Sweet cherry (Pdf)
 • Dió - Walnut (Pdf)
 • Feketeribiszke - Black currant (Pdf)
 • Homoktövis - Common sea buckthorn (Pdf)
 • Kajszibarack - Apricot (Pdf)
 • Körte - Pear (Pdf)
 • Köszméte - Gooseberry (Pdf)
 • Málna - Raspberry (Pdf)
 • Mandula - Almond (Pdf)
 • Meggy - Sour cherry, Duke cherry (Pdf)
 • Naspolya - Medlar (Pdf)
 • Prunus alanyok - Prunus rootstocks (Pdf)
 • Őszibarack - Peach (Pdf)
 • Szilva - European plum (Pdf)
 • Törökmogyoró - Turkish filbert (Pdf)
 • Házi berkenye (Pdf)
 • Gesztenye (Pdf)

Szőlő

Szőlő

Dísznövény

Dísznövény

 • Rózsanád - Canna lily (Pdf/Word)

Nemzeti vizsgálati irányelvek

Gyümölcs Gyümölcsök Naspolya
     

Vetőmag

Import vetőmagok bejelentése

 • V138-as nyomtatvány (Pdf)

Vetőmag bejelentése GMO vizsgálat szempontjából

 • GMO bejelentő táblázat (xls)

Vetésbejelentés, bejelentő ív (Pdf) (Kitölthető Pfd, próba változat)

 • Kitöltési útmutató a "V141 - Vetésbejelentés" űrlaphoz (Word)
 • Vetésbejelentés pótlap (Pdf)

Tényleges termés közlése

 • V11X - Nyomtatvány (Pdf/Word)
 • V11X - Kitöltési útmutató (Pdf/Word)
 • V11X - Kukorica tényleges termések közlése (Pdf/Word)

Vetőmag-vizsgálathoz kapcsolódó dokumentumok

 • JK581 - Vizsgálati megrendelő fémzárolt mintákhoz (Word)
 • Vizsgálati megrendelő beküldött mintákhoz (Word)

Kérelmek vetőmag forgalmazáshoz kapcsolódó engedélyekhez

 • Standard vetőmag-szaporítói engedély kérelem (Word)
 • Vetőmag kiszerelési engedély kérelem (Word)

 

Szőlő-Gyümölcs Szaporítóanyag Felügyelet

 

Tevékenység engedélyezés / nyilvántartásba vétel

A szakterülethez tartozó, szaporítóanyag előállítással, forgalmazással kapcsolatos tevékenységek engedélyezését, nyilvántartásba vételét, jelenlegi tevékenységére vonatkozó módosítási kérelmét az alábbi nyomtatványokon nyújthatja be. A kitöltéssel kapcsolatos kérdésére a 06/1 336-9282, 06/1 336-9281  telefonszámon állunk rendelkezésére.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. tv. előírja a termékpálya szerinti terméktanácsi tagságot. A terméktanácsok elérhetőségéről készített tájékoztatót itt találja.

Ültetvényekkel kapcsolatos ügyek nyomtatványai

Gépi származási igazolványok kiállításának feltételei

Az adminisztrációs terhek csökkentésére Hivatalunk egyedi elbírálás alapján lehetővé teszi, hogy a szőlő- és gyümölcs szaporítóanyagok eladása során a származási igazolványt ne a NÉBIH által biztosított nyomtatvány kézi kitöltésével, hanem elektronikusan állítsa ki és saját maga nyomtassa.

Az itt letölthető dokumentum ennek részletes feltételeit tartalmazza.

Szőlőiskolai szemlebejelentés

2014-től a minősített (Prebázis, Bázis, Certifikált) kategóriájú ültetvényeket szemlére bejelenteni nem kell, azokat bejelentettnek tekintjük és szemlézni fogjuk. 

A Nébih-nél már korábban nyilvántartásba vett Standard állományokról a bejelentő nyomtatványokat 2019. március közepéig küldjük ki. Ha idén olyan Standard ültetvényről kíván szaporítóanyagot szedni, melyet még nem regisztráltunk, az innen letölthető 5078-as nyomtatványon teheti meg. A kitöltési útmutatót itt találja.

Gyümölcsfaiskolai szemlebejelentő nyomtatványok

A tárgyévi gyümölcsfaiskolai tevékenységeket február 28-ig kell osztályunk részére jelenteni.

A szemlebejelentő nyomtatványokat előre láthatóan február 20-ig fogja kézhez kapni. Kérem, bejelentési kötelezettségének ezek kitöltésével tegyen eleget.

A C.A.C. állományokról a korábbi bejelentéseken feltüntetett növényanyagot tartalmazó visszavárt űrlapot (5079) küldünk ki, ezért az innen letölthető 5077-es nyomtatványon csak az új, eddig még nem jelentett állományokat tüntesse fel!

A dokumentumokat e-mailen is fogadjuk, ha azok kinyomtatott, aláírt példányának képolvasóval digitalizált másolatát válaszleveléhez csatolja. Fontos, hogy csak aláírt dokumentumot fogadhatunk el!

Osztályunk e-mail címe: szgy-szap@nebih.gov.hu

Postai küldemény esetén levelét az alábbiak szerint címezze:

Nébih – MGEI  1537 Budapest Pf. 407.

 

Dísznövény és Zöldségpalánta Szaporítóanyag Felügyelet

Letölthető űrlapok új ügyfelek részére

 • Kérelem űrlap és kitöltési útmutató a dísznövény szaporítóanyag előállítói és forgalmazói tevékenység 2003. évi LII. törvény 15. § (7) bekezdése szerinti, valamint a zöldségpalánta szaporítóanyagok előállításának és forgalomba hozatalának 50/2004. (IV.22.) FVM rendelet szerinti engedélyezéséhez, adatmódosításához és az engedély visszavonásához. (Pdf /Word)
 • Termékpálya szerinti terméktanácsok és tagszervezeteik elérhetősége (Pdf)

Letölthető űrlapok engedéllyel rendelkező ügyfeleink részére

Dísznövény szaporítóanyaggal kapcsolatos űrlapok

 • Bejelentőlap 2019. dísznövény szaporítóanyag termesztési és forgalomba hozatali tevékenységről (Pdf/Word)
 • Szemlemegrendelő a dísznövény szaporítóanyagok szerződéses termeltetéséhez (Pdf/Word)
 • Pótlap a szemlemegrendelőhöz (Pdf/Word)
 • Szaporítóanyag-kísérő okmány a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozatalához (Pdf/Word)

Zöldségpalánta, dughagyma, fokhagyma szaporítóanyaggal kapcsolatos űrlapok

 • Bejelentőlap 2019. zöldségpalánta termesztési és forgalomba hozatali tevékenységről (Pdf/Word)
 • Zöldségpalánta leltár a 2018. évben forgalomba hozott szaporítóanyagokról (Pdf/Excel)
 • Zöldségpalánta leltár kitöltési útmutató (Pdf)
 • Szemlemegrendelő a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetéséhez (Pdf/Word)
 • Pótlap a szemlemegrendelőhöz (Pdf/Word)
 • Szaporítóanyag-kísérő okmány zöldségpalánta, dughagyma, fokhagyma szaporítóanyag forgalomba hozatalához (Pdf/Word)
 • Zöldségpalánta minősítő lap (Xls/Pdf)

Regisztrációs adatlap a "Szőregi rózsatő" oltalom alatt álló földrajzi árujelző használatának bejelentéséhez, adatmódosításhoz és törléshez.

 

Erdészeti Szaporítóanyag Felügyelet

Tisztelt Termelő!

Jogszabályi változások miatt az űrlapok beküldésének helye sok esetben megváltozott. Segítségként minden űrlapra felhelyeztük a témában illetékes hatóság/ok nevét, címét, email címét. Kérjük, hogy a bejelentéseiket, kérelmüket ennek megfelelően továbbítsák a szaporítóanyag felügyeleti hatóság részére.

Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Frissítve: 2019.05.23.

Erdészeti szaporítóanyag selejtezési napló

Az erdészeti szaporítóanyag (csemete és mag) selejtezését csak a termelt mennyiség 10%-át meghaladó mennyiségek esetében kell dokumentálni selejtezési naplón.

 

Leltárbejelentő beküldési határidő: 2019. június 15.

A területi illetékességről a lap alján lévő táblázatból tájékozódhat

Erdészeti szaporítóanyag termelői és forgalmazói engedély kérelmezése

Erdészeti szaporítóanyag EU-n belüli forgalmazása

 • Bejelentő lap EU tagállamokból történő beszállításról bejelentő lap
 • Bejelentő lap más EU tagállamokba történő kiszállításról bejelentő lap

Erdészeti szaporítóanyag EU-n kívüli forgalmazása

 • Kérelem IMPORT szaporítóanyag behozatalának engedélyezésére import kérelem
 • Bejelentő lap EXPORT szaporítóanyag kiszállításáról 3. országba export bejelentő lap

Származás azonosított állományok nyilvántartásba vétele (SZAZ)

 • Származás azonosított magforrás regisztrációs kérelmének melléklete kitölthető űrlap

Kiválasztott magtermelő állományok nyilvántartásba vétele (KMA)

Szaporítóanyag gyűjtés származás azonosított regisztrált állományokban (SZAZ)

Szaporítóanyag gyűjtés kiválasztott magtermelő állományokban  (KMA)

Szaporító alapanyag termelő anyatelep létrehozásának bejelentése

 • Tájékoztató körlevél anyatelep létesítéshez 2019
 • Anyatelep létesítéshez fémzárolt alapanyag rendelő lap
 • Anyatelep létesítés végrehajtását bejelentő lap kitölthető űrlap (beküldési határidő: 2019. június 15.) 

Szaporítóanyag termelés anyatelepen

Csemetekerti nyilvántartás, formanyomtatványok

 

Illetékes hivatal

postacím

Központi
e-mail cím

Felügyelő Telefon E-mail cím

NÉBIH MGEI Erdészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

1537 Budapest, Pf.:407.

mgeivetomag@nebih.gov.hu

 

Némethné Kisgyörgy Boglárka

 

 

06-70/682-5706

 

Baranya Megyei Kormányhivatal

Pécsi járási hivatal

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

7634 Pécs, Kodó dűlő 1.

vetomag@baranya.gov.hu

Ábel Lajos

Jilling Ferenc

06-30/311-4796

06-30/311-4803

abel.lajos@baranya.gov.hu

jilling.ferenc@baranya.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal

Székesfehérvári járási hivatal

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

8000 Székesfehérvár, Major u. 18.

vetomag@fejer.gov.hu

Kirchkeszner Tímea

06 20/521-4682 kirchkeszner.timea@fejer.gov.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Győri járási hivatal

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

9021 Győr, Aradi Vértanúk útja 12.

vetomag@gyor.gov.hu Nagy Kristóf 06-30/883-8501 nagy.kristof@gyor.gov.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Debreceni járási hivatal

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

4031 Debrecen, Széchenyi u. 62.

vetomag@hajdu.gov.hu

Bajtel Gyula

06-30/311-4795 bajtel.gyula@hajdu.gov.hu