Növényekkel kapcsolatos nyomtatványok

 


Erdészeti nyomtatványok az NFK honlapján

A korábban honlapunkon elérhető erdészeti vonatkozású nyomtatványok a mai naptól a Nemzeti Földügyi Központ honlapjáról érhetők el. Ugyan itt lehet tájékozódni a hivatalos hirdetményekről és a körzeti erdőtervezési eljárások állásáról is.

Cím: http://www.nfk.gov.hu/

Partnerbejelentő

 

EUTR - Faanyag kereskedelmi lánc

Kérjük, az EUTR – Faanyag kereskedelmi lánchoz kapcsolódó nyomtatványokat  innen töltse le.

 Gazdálkodási napló

Papír alapú Gazdálkodási Napló töltéséhez:

Elektronikus Gazdálkodási Napló töltéséhez:

  •  

Nitrát adatlap

Növényvédő szer és termésnövelő anyag engedélyezéséhez szükséges nyomtatványok: 

Levelezési címünk: Nébih Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság, 1537 Budapest, Pf. 407.

Parlagfűvel kapcsolatos nyomtatvány

A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv (pdf)

vényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos nyomtatványok

 

Növényegészségügy

Génmegőrzéssel kapcsolatos nyomtatványok

Fajtakísérlet

Tájékoztató a növényfajták állami elismerés iránti kérelmének, valamint fajtaoltalom céljából végzett fajtakísérletekre történő bejelentésének 2024. január 1-től alkalmazandó gyakorlatáról

A Nébih a hatályos állapotnak megfelelő űrlapok elkészültéig befogadja az űrlapok 2024. január 1. előtt rendszeresített verzióját, melyeken a „fajta állami elismerésre iránti kérelem” még „fajtavizsgálatra történő bejelentésként” nevesül.

Technikai kérdőívek - Technical questionnaires (TQ-s)

Szántóföldi növények

Agricultural species

Alternatív növények

Burgonyafélék

Gabonafélék

Olaj- és rostnövények

Répafélék

Takarmánynövények

Egyéb növények

Zöldség

Vegetables

Zöldségek A-tól Z-ig

Gyógynövény

Herbs

Gyógynövények

Gyümölcs

Fruits

Gyümölcsök

Szőlő

Szőlő

Dísznövény

Dísznövény

Nemzeti vizsgálati irányelvek

Gyümölcs Gyümölcsök Naspolya
     

 

Szőlő termőhelyi kataszter vezetése

Tájékoztató - földterület szőlő termőhelyi kataszterbe történő sorolásáról, a kataszteri besorolás módosításáról, valamint a földterület szőlő termőhelyi kataszterből történő törléséről.
Kérelem - földterület szőlő termőhelyi kataszterbe történő sorolására, a kataszteri besorolás módosítására, valamint a földterület szőlő termőhelyi kataszterből történő törlésére.

Gyümölcs termőhelyi kataszter

Borszőlő-fajták osztályba sorolása, termesztési alkalmassági vizsgálat

Tájékoztató - borszőlő-fajta termesztési alkalmasság vizsgálat lefolytatásáról
Kérelem – borszőlő-fajta termesztési alkalmasság vizsgálat lefolytatására

Vetőmag

Import vetőmagok bejelentése

Vetőmag bejelentése GMO vizsgálat szempontjából

Vetésbejelentés, bejelentő ív (Pdf)

Tényleges termés közlése

Vetőmag-vizsgálathoz kapcsolódó dokumentumok

Kérelmek vetőmag forgalmazáshoz kapcsolódó engedélyekhez

Átruházott jogkörben végzett tevékenység

Kertészeti Szaporítóanyag Felügyelet

Szőlő-Gyümölcs

Tevékenység engedélyezés / nyilvántartásba vétel

A szakterülethez tartozó, szaporítóanyag előállítással, forgalmazással kapcsolatos tevékenységek engedélyezését, nyilvántartásba vételét, jelenlegi tevékenységére vonatkozó módosítási kérelmét az alábbi nyomtatványokon nyújthatja be az illetékes vármegyei kormányhivatal részére.

Szőlőiskolai szaporítások

Ültetvényekkel kapcsolatos ügyek nyomtatványai

Az alanyszőlő ültetvény telepítésének engedély kérelmét és a kivágás bejelentését, valamint a szőlő törzsültetvény telepítésének előzetes engedélyének kérelmét a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztálya részére kell benyújtani. 
Az 1000 m2-nél nagyobb csemegeszőlő ültetvény létesítését és kivágását az illetékes vármegyei kormányhivatal részére kell bejelenteni.

Szőlő szaporítóanyag termesztési és forgalomba hozatali tevékenység szemlebejelentése

A különböző szőlő szaporítóanyag előállítással kapcsolatos tevékenységek (szőlőiskola, szőlő szaporítóanyag nagykereskedelem, törzsültetvény, standard ültetvény) szemlebejelentésére szolgáló szemlebejelentő űrlapot, a Nébih-nél már korábban nyilvántartásba vett Standard állományokról szóló, ügyfeleinknek kiküldött 5080-as bejelentő nyomtatványokat és az innen letölthető új standard ültetvény bejelentésére szolgáló 5078-as nyomtatványt május 20-ig kell a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztálya részére megküldeni. 

Bejelentőlapok megküldhetők:

1. elektronikusan: a beszkennelt vagy egyéb módon digitalizált irat küldése is választható a https://epapir.gov.hu/ vagy https://upr.nebih.gov.hu felületről. (Itt az ügyfélkapus, cégkapus azonosítás után a következő beállításokat kell kiválasztani: TÉMACSOPORT: Kertészeti szaporítóanyag, ÜGYTÍPUS: Szőlő szaporítóanyag szemlebejelentő, vagy Szőlő STANDARD ültetvény éves bejelentése (5080), vagy Új szőlő STANDARD ültetvény bejelentése (5078), CÍMZETT: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal e-Papír).

2. postán: Nébih MGEI Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály 1525 Budapest Pf:30

A gazdálkodó szervezetek (cégek és egyéni vállalkozók) részére kötelező a hatóságokkal való elektronikus kapcsolattartás, nem egyéni vállalkozó természetes személyek a Bejelentőlapot postai úton is megküldhetik.

Gyümölcs szaporítóanyag termesztési és forgalomba hozatali tevékenység szemlebejelentése
A tárgyévi gyümölcsfaiskolai tevékenységeket (gyümölcsfaiskola, gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelem, törzsültetvény, C.A.C. ültevény) február 28-ig kell osztályunk részére jelenteni a szemlebejelentő megküldésével.
A C.A.C. állományokról a korábbi bejelentéseken feltüntetett növényanyagot tartalmazó visszavárt űrlapot (5079) küldünk ki, ezért az innen letölthető 5077-es nyomtatványon csak az új, eddig még nem jelentett állományokat tüntesse fel!
Kérem, bejelentési kötelezettségének ezek kitöltésével tegyen eleget.

Bejelentőlapok megküldhetők:

1. elektronikusan: a beszkennelt vagy egyéb módon digitalizált irat küldése is választható a https://epapir.gov.hu/ vagy https://upr.nebih.gov.hu felületről. (Itt az ügyfélkapus, cégkapus azonosítás után a következő beállításokat kell kiválasztani: TÉMACSOPORT: Kertészeti szaporítóanyag, ÜGYTÍPUS: 
Gyümölcsfaiskolai szemlebejelentő vagy C.A.C. Gyümölcs szaporítóalapanyag termő állományok éves bejelentése (5079) vagy Új C. A.C. gyümölcs szaporító alapanyagtermő állomány (kijelölt fa/ültetvény) bejelentése (5077) CÍMZETT: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal e-Papír).

2. postán: Nébih MGEI Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály 1525 Budapest Pf:30

A gazdálkodó szervezetek (cégek és egyéni vállalkozók) részére kötelező a hatóságokkal való elektronikus kapcsolattartás, nem egyéni vállalkozó természetes személyek a Bejelentőlapot postai úton is megküldhetik.

Dísznövény és zöldségpalánta

Letölthető űrlapok új és engedéllyel/regisztrációval rendelkező ügyfelek részére

A szakterülethez tartozó, szaporítóanyag előállítással, forgalmazással kapcsolatos tevékenységek engedélyezését, nyilvántartásba vételét, jelenlegi tevékenységére vonatkozó módosítási kérelmét, tevékenységének megszüntetésének bejelentését az alábbi nyomtatványokon nyújthatja be az űrlapon jelzett hivatalhoz:

Letölthető űrlapok engedéllyel/regisztrációval rendelkező ügyfeleink részére

Az űrlapokat az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél (gazdálkodó szervezet, így a cég és egyéni vállalkozó), valamint az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfél esetében elektronikus úton (cégkapun, ügyfélkapun keresztül) kell benyújtani a Nébih részére vagy https://epapir.gov.hu/ vagy a Nébih honlapján lévő ügyfélprofil rendszeren keresztül: https://upr.nebih.gov.hu/login (Nébih hivatali kapu azonosító (KRID): 427392978). 
Természetes személy ügyfél a papír alapú ügyintézés esetén az űrlapokat postán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztálynak címezve kell küldenie: 
Nébih – MGEI Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály 1525 Budapest Pf. 30.

Dísznövény szaporítóanyaggal kapcsolatos űrlapok

Zöldségpalánta, dughagyma, fokhagyma szaporítóanyaggal kapcsolatos űrlapok

"Szőregi rózsatő" oltalom alatt álló földrajzi árujelző

Regisztrációs adatlap (Pdf) a "Szőregi rózsatő" oltalom alatt álló földrajzi árujelző használatának bejelentéséhez, adatmódosításhoz és törléshez.

 

Erdészeti Szaporítóanyag Felügyelet

Tisztelt Termelő!

Jogszabályi változások miatt az űrlapok beküldésének helye sok esetben megváltozott. Segítségként minden űrlapra felhelyeztük a témában illetékes hatóság/ok nevét, címét, email címét. Kérjük, hogy a bejelentéseiket, kérelmüket ennek megfelelően továbbítsák a szaporítóanyag felügyeleti hatóság részére.

Cégek cégkapun, ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek ügyfélkapun, ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyek könyvelt levélpostai küldeményként vagy elektronikus levélként tudják visszaküldeni bejelentéseiket, kérelmüket.

Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Frissítve: 2023.02.24.

A Tuber  aestivum - nyári szarvasgombával mikorrhizált csemeték minősítési módszertana
A Tuber aestivum - nyári szarvasgomba mikorrhiza fajmeghatározása

Erdészeti szaporítóanyag selejtezési napló

Az erdészeti szaporítóanyag (csemete és mag) selejtezését csak a termelt mennyiség 10%-át meghaladó mennyiségek esetében kell dokumentálni selejtezési naplón.

Leltárbejelentő beküldési határidő: 2023. június 30.

A területi illetékességről a következő linken tájékozódhat

Erdészeti szaporítóanyag termelői és forgalmazói engedély kérelmezése

Erdészeti szaporítóanyag EU-n belüli forgalmazása

Erdészeti szaporítóanyag EU-n kívüli forgalmazása

Származás azonosított állományok nyilvántartásba vétele (SZAZ)

Kiválasztott magtermelő állományok nyilvántartásba vétele (KMA)

Szaporítóanyag gyűjtés származás azonosított regisztrált állományokban (SZAZ)

Szaporítóanyag gyűjtés kiválasztott magtermelő állományokban  (KMA)

Szaporító alapanyag termelő anyatelep létrehozásának bejelentése

Szaporítóanyag termelés anyatelepen

Csemetekerti nyilvántartás, formanyomtatványok