faerezet

EUTR kereső

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/F. § (1) bekezdése szerint az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, vagy amely a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységek valamelyikét Magyarország területén végzi, köteles a tevékenység megkezdése előtt a adatait nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon erdőgazdálkodóra, aki kizárólag Magyarország területén végzett erdőgazdálkodási tevékenysége keretében erdei faválasztékok előállítását és értékesítését végzi.

A Nébih az EUTR azonosítót a FELIR rendszerben kezeli. Az EUTR azonosítót az alábbi keresővel tudja lekérdezni.

EUTR információ

Amennyiben nem találja magát az EUTR nyilvántartásban, pedig rendelkezik EUTR regisztrációval kérem keresse ügyfélszolgálatunkat az eutr@nebih.gov.hu e-mail címen. A regisztrációt az EUTR rendszeren keresztül lehet elvégezni:  http://portal.nebih.gov.hu/felugyeleti-dij

FELIR adatok keresése

Természetes személy adatai alapjánKülföldi jogi személy adatai alapján

EUTR gyakori kérdések

 • Végfogyasztó vagyok, mire tudom használni az EUTR azonosítót?

  Az EUTR technikai azonosító megléte azért fontos a faanyag vásárlója és különösen a tűzifavásárló számára, mert így szükség esetén megbizonyosodhat arról, hogy az eladó a Nébih hatósági nyilvántartásában szerepel, így nagy valószínűséggel jogkövető kereskedővel van dolga.

  „A fatermékkel kapcsolatos faanyag-kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység reklámozása esetén a kínált terméket, szolgáltatást nyújtó faanyag kereskedelmi lánc szereplő technikai azonosító számát a hirdetésben fel kell tüntetni.” Azaz óvakodjunk az olyan hirdetőktől, akik hirdetésükben nem adják meg az EUTR azonosítójukat vagy erdőgazdálkodói kódjukat.

  Érdemes leellenőrizni, hogy a megadott kód a hirdetés mögött álló kereskedőhöz kapcsolódik-e. Ha nem, akkor ne vásároljunk a megtévesztő kereskedőtől.

 • Hogyan kerülhetik el a tűzifával csalókat a vásárlók?

  • Figyeljék a hirdetésekben azt, hogy a hirdető az EUTR technikai azonosító számát, vagy erdőgazdálkodói kódját feltüntette-e. Az azonosító vagy kód valós meglétét a (http://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso) oldalon le is ellenőrizheti.
  • Ha feltüntette ezek valamelyikét, a vásárló a megrendelés során jelezze, hogy csak olyan tűzifa szállítmányt hajlandó átvenni, amelyet a hirdető a Nébih-hez bejelentett szigorú számadású szállítójeggyel szállít, vagy ad át szállításra a vásárló részére.
  • Mindig kérjünk számlát vagy nyugtát, és a tűzifavásárlók részére kötelezően átadandó tájékoztatót, amelyből további hasznos információkat nyerhet.
  • A tűzifa átvételekor ellenőrizzék, hogy a szállítójegyen a feladó rovatban a hirdető megnevezése, telephelye, erdőgazdálkodói kódja, vagy EUTR technikai azonosító száma, adószáma, valamint a szállított tűzifa fafaja és mennyisége, továbbá a szállító jármű rendszáma fel van-e tüntetve.
  Ha ezek az adatok szerepelnek, akkor esetleges későbbi reklamációját könnyebben, biztosabban tudja érvényesíteni. Minőségi kifogások nyilván előfordulhatnak ilyen esetekben is, de az adatainak megadását vállaló hirdető, kereskedő felé nagyobb bizalommal lehetünk.
 • Faanyag kereskedelmi láncszereplő vagyok, mikor kell használnom a technikai azonosítót?

  Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.), a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban: EUTR Korm.r.), valamint a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR FMr.) alapján a technikai azonosító számot fel kell tűntetni:

  • a fatermékkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység reklámozása esetén, (EUTR Korm. r. 2. § (2) bekezdése alapján)
  • az erdei faválasztékok szállításához kiállított szállítójegyen (EUTR Fmr. 3. § (1) bekezdése alapján).

  A fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU Rendelet 5. cikke alapján a kereskedőknek az ellátási lánc egészében képesnek kell lenniük azonosítani azokat a piaci szereplőket vagy kereskedőket, akiktől a fát vagy fatermékeket vásárolták, vagy azokat a kereskedőket, akiknek a fát vagy faterméket eladták.

  Ennek egyik eszköze, hogy a partnerek megadják egymásnak EUTR technikai azonosítójukat.

 • Kizárólag csak EUTR azonosítóval rendelkező személytől vagy szervezettől, illetve erdőgazdálkodótól vásárolhatok?

  Igen, mert az Evt. 90/F pontja kimondja, hogy a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység megkezdése előtt regisztrálni kell az EUTR rendszerbe. Kivételt képeznek ez alól azok az erdőgazdálkodók, akik kizárólag Magyarország területén végzett erdőgazdálkodási tevékenységük keretében erdei faválasztékok előállítását és értékesítését végzik.

 • Mit tegyek, ha a jelentős (kereskedelmi) mennyiséget vásárló vevőnek nincs EUTR technikai azonosító száma?

  Újabb értékesítés ne történjen addig, amíg a vevő nem rendelkezik EUTR technikai azonosítóval.

  A fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU Rendelet 5. cikke alapján a kereskedőknek az ellátási lánc egészében képesnek kell lenniük azonosítani azokat a piaci szereplőket vagy kereskedőket, akiktől a fát vagy fatermékeket vásárolták, vagy azokat a kereskedőket, akiknek a fát vagy faterméket eladták.

  Ennek alapján technikai azonosítóval nem rendelkező kereskedőnek ne adjon el fát vagy faterméket.
 • Mit tegyek, ha az eladónak nincs EUTR száma? Miért baj ha EUTR számmal nem rendelkező személytől vásároltam faanyagot.

  Semmiképp sem vásároljon tőle, mivel nem tudja bizonyítani, hogy az alkalmazandó jogszabályokat betartva, a kellő gondosság elvén alapuló rendszereknek megfelelő fakitermelésből származik a fa vagy a fatermék.

  Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/F. § (1) bekezdése szerint az a természetes vagy gazdálkodó szervezet, aki, vagy amely a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységek valamelyikét Magyarország területén végzi, köteles a tevékenység megkezdése előtt adatait nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni, mely után 8 napon belül megkapja elektronikus úton az EUTR technikai azonosító számát.

  Ennek alapján technikai azonosítóval nem rendelkező eladótól ne vásároljon fát vagy faterméket.

  Kivételt képez ez alól, ha külföldről vásárolunk fát vagy faterméket. Ebben az esetben szükséges az eladótól kérni az import okmányokat, a szállítmányt kísérő dokumentációt, a nyomon követhetőséget, illetve a származást igazoló dokumentumokat, továbbá az exportőr nyilatkozatát arról, hogy a fa nem illegális fakitermelésből származik. 
 • Használni kell-e az EUTR technikai azonosítót fa vagy fatermék vásárlásakor?

  Igen. Szükségszerű, mivel a kellő gondosság elvén alapuló rendszerekben a kereskedőknek az ellátási lánc egészében képesnek kell lenniük azonosítani azokat a piaci szereplőket vagy kereskedőket, akiktől a fát vagy fatermékeket vásárolták, vagy azokat a kereskedőket, akiknek a fát vagy faterméket eladták.