zöldség és gyümölcs

Termékpálya-ellenőrzés

A Termékpálya Ellenőrzési Igazgatóság ellátja a növényi és állati eredetű (méz kivételével) alaptermékekkel, állati eredetű élelmiszerekkel és ezen élelmiszer-előállítók által végzett tevékenységekkel kapcsolatos központi hatósági feladatokat. Ellátja továbbá az állati eredetű élelmiszer-előállítók harmadik országi exporttevékenységével kapcsolatos feladatokat.
Koordinálja –az érintett szakmai igazgatóságokkal együttműködve – a területi élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések tervezését. 
Ellátja a tisztességtelen forgalmazói magatartás ellenőrzését, lefolytatja a kapcsolódó hatósági eljárásokat.
Működteti az állami halőri szolgálatot, halgazdálkodási hatósági feladatokat lát el. Mindezek mellett az állami halőrök szolgálati kutyáinak beszerzésével, nyilvántartásával, képzésével, valamint a szolgálatikutya-vezetők képzésével kapcsolatos feladatok is a Termékpálya Ellenőrzési Igazgatósághoz tartoznak.

Osztályok:

  1. Növényi Termékek Ellenőrzési Osztály
  2. Tisztességtelen Forgalmazói Magatartást Ellenőrző Osztály
  3. Állami Halőri Szolgálat
  4. Állati Eredetű Élelmiszer-előállító Létesítmény Ellenőrzési Osztály

Elérhetőségek:
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 30. 
E-mail: tei@nebih.gov.hu