Gazdálkodási és közérdekű adatok

A Nébih főbb adatai

Költségvetés, beszámolók

Foglalkoztatottak

Támogatások

Szerződések állománya

Nyilvános adatok

Kifizetések

Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

A Nébih éves gazdálkodási adatai

Közbeszerzés

Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése

Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.

Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. (ÉMK)

Másolatkészítési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Statisztikák közérdekű adatokról

A  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vonatkozásában releváns információt nem tartalmazó közzétételi egységek
Jogszabályi hivatkozás Adat
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete I. Szervezeti, személyzeti adatok 5. pont Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete I. Szervezeti, személyzeti adatok 6. pont A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete I. Szervezeti, személyzeti adatok 8. pont A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete I. Szervezeti, személyzeti adatok 9. pont A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 6. pont A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 5. pont A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 8. pont A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 9. pont A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 14. pont A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 16. pont Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 17. pont A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 18. pont A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 20. pont A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 23. pont A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 24. pont A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 25. pont A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére