null Gyümölcs termőhelyi kataszter és gyümölcs ültetvény telepítés

Gyümölcs termőhelyi kataszter és gyümölcs ültetvény telepítés

Tájékoztató a gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolással és a gyümölcsültetvény telepítéssel kapcsolatos eljárásokról.

2018. január 02-val a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolással és a gyümölcsültetvények telepítésének bejelentésével foglalkozó részei jelentősen módosultak.
A gyümölcs ültetvények telepítése nem engedély köteles. Engedélyeztetés helyett a telepítési szándék bejelentését írja elő a jogszabály a 2500 m2-nél nagyobb területek esetén. Az ültetvény telepítési szándék bejelentését telepítés helye szerint illetékes a megyei kormányhivatalok földművelésügyi osztályain kell megtenni. A bejelentésnek nem feltétele, hogy a terület szerepeljen a gyümölcs termőhelyi kataszterben.
A gyümölcs termőhelyi kataszterbe vételi eljárásban a terület gyümölcstermesztésre való alkalmasságáról készített ökológiai szakvéleményt csatolni kell a kérelemhez (korábban ezt a Nébih-en keresztül is meg lehetett kérni). A szakvélemény beszerezhető a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kertészettudományi Intézet, Gyümölcstermesztési Kutatóközponttól. A szakvéleményt a telepítést megalapozó talajvédelmi tervben előírt vizsgálati adatok birtokában, helyszíni szemlét követően állítják ki. A szakvélemény megrendelését a MATE honlapjáról letölthető űrlapon kezdeményezheti:

A termőhelyi kataszterbe vonásra irányuló kérelem formanyomtatványát az e tájékoztató végén található linkről töltheti le s azt postai úton küldheti be a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság (Nébih-MGEI) Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályához a 1537. Budapest, Postafiók 407. 
Tájékoztatjuk, hogy egyes pályázati kiírások előírhatják követelményként azt, hogy a támogatás igénybevételével érintett ültetvény (vagy telepítési támogatás esetén annak tervezett helye) a gyümölcs termőhelyi kataszterben adott minősítéssel szerepeljen. Abban az esetben, ha csak saját anyagi forrásait használja fel egy ültetvény létesítéséhez / fenntartásához, nem kötelező a terület termőhelyi kataszterbe sorolása. Ennek ellenére minden esetben javasolt meggyőződni arról, hogy jelentős beruházást igénylő ültetvénye az adott gyümölcsfaj ökológiai igényeinek alkalmas területre fog-e kerülni!

Az árutermő ültetvényekkel kapcsolatos feladatokat és az eljáró hatóságokat, intézményeket az alábbi táblázat foglalja össze (Az egységes áttekintés érdekében elhelyeztük itt a bor- és csemegeszőlő ültetvényekre vonatkozó információkat is.)

Feladatkör

Kérelem / bejelentés benyújtásának helye

Eljáró hatóság, szervezet

Gyümölcstermőhelyi alkalmassági (ökológiai) szakvélemény

MATE

MATE

Gyümölcs termőhelyi kataszter

 

 

kérelem benyújtása

NÉBIH-MGEI

NÉBIH- MGEI

nyilvántartás vezetése

 

NÉBIH-MGEI

Gyümölcs telepítés / kivágás

 

 

telepítési szándék bejelentése

megyei kormányhivatal földművelésügyi osztály

megyei kormányhivatal földművelésügyi osztály

telepítés bejelentése

megyei kormányhivatal földművelésügyi osztály

 

termőre fordulás bejelentése

megyei kormányhivatal földművelésügyi osztály

megyei kormányhivatal földművelésügyi osztály

kivágás bejelentése

megyei kormányhivatal földművelésügyi osztály

megyei kormányhivatal földművelésügyi osztály

nyilvántartás vezetése (ültetvény kataszter)

 

megyei kormányhivatal földművelésügyi osztály

Szőlő termőhelyi kataszter

 

 

kérelem benyújtása

hegyközség

 

nyilvántartásba vétel

 

NÉBIH-MGEI

Borszőlő telepítés / kivágás

 

 

telepítés engedélyezése

hegyközség

hegyközség

telepítés / kivágás bejelentése

hegyközség

hegyközség

nyilvántartás vezetése (ültetvény kataszter)

 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Csemegeszőlő telepítés / kivágás 

telepítési kérelem

Megyei Kormányhivatal Vetőmag- és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály*

Megyei Kormányhivatal Vetőmag- és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály*

termőre fordulás bejelentése

Megyei Kormányhivatal Vetőmag- és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály*

Megyei Kormányhivatal Vetőmag- és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály*

kivágás bejelentése

Megyei Kormányhivatal Vetőmag- és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály*

Megyei Kormányhivatal Vetőmag- és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály*

*= A több megyére kiterjedő hatáskörrel rendelkező Vetőmag- és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályok elérhetőségeit honlapunk ügyintézés menüpontjában, a szőlő, gyümölcs szaporítóanyag előállítással és forgalmazással foglalkozó aloldalon találhatja meg


A gyümölcs ültetvény telepítési szándék bejelentését a megyei kormányhivatalok földművelésügyi osztályai fogadják. Elérhetőségeikről a https://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon tájékozódhatnak

Kapcsolódó anyagok és letölthető nyomtatványok
Kérelem gyümölcs termőhelyi kataszterbe vételre
Információ a talajvédelmi tervről és a készítésére felhatalmazott szakértőkről 


Friss hírek

2024. május 16, csütörtök

Új űrlappal válik egyszerűbbé a szőlőiskolai üzemeltetők ügyintézése

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a szőlőiskolát üzemeltetők figyelmét a hivatal honlapján elérhető új nyomtatványra. A Nébih a ‒ többpéldányos, papíralapú űrlap helyett használható ‒ elektronikus nyilvántartási lapot a termelők terheinek csökkentése érdekében hozta létre. A szőlőiskolában felhasznált szaporítóanyagokról szóló nyomtatványt az őstermelők postai úton is, a cégek és az egyéni vállalkozók pedig elektronikusan küldhetik be. A leltár és címkerendelés adatait július 31-ig, a szaporítási jelentés adatait viszont már május 20-ig várja a hivatal.

Tovább >

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.13.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >