Jogsértések - élelmiszer

Vissza

Részletes információk

2023.01.26.
növényvédő szer forgalmazási tevékenység
Orgonás Kert Kft.

Név/vállalkozás címe: Orgonás Kert Kft. (1039 Budapest, Hímző u. 10. 6. em. 32. a.)

A jogsértés időpontjában bejegyzett vezető tisztségviselők neve: Ráczné Orgován Ildikó

Termék: -

Termék pontos azonosítására alkalmas adatok: -

Szabálytalanság rövid leírása: A hatósági eljárás során megállapítást nyert, hogy az ügyfél nem rendelkezik növényvédő szer (engedélyköteles termék) forgalmazáshoz szükséges  - jogszabályban előírt -  működési engedéllyel. Továbbá megállapításra került, hogy a vizsgált 2020.01.01-2022.09.15. közötti időszakban, ennek ellenére növényvédő szer forgalmazási tevékenységet végzett, ezzel megsértve a növényvédő szer forgalmazására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
A hatóság az ügyfél növényvédő szer forgalmazási tevékenységét megtiltotta. 

A jogsértést megállapító hatóság: NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Kapcsolódó hír: -