null Dr. Dán Ádám

Dr. Dán Ádám

Dr. Dán Ádám NÉBIH-es referencialistája (2011-17)
Reference list of Ádám Dán, Dr.

Usutu virus, Austria and Hungary, 2010-2016

Usutu-vírus Ausztriában és Magyarországon, 2010-16 között

NÉBIH-es kutató / Authors (NFCSO only)Dr. Erdélyi KárolyDr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2017

 

Neuroinvasive influenza virus A(H5N8) in fattening ducks, Hungary, 2015

Neuroinvazív inflenzavírus A (H5N8) hízlalt kacsában, Magyarországon, 2015-ben

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Dr. Thuma Ákos, Dr. Gyuris Éva, Dr. Hortobágyi Eleonóra, Dr. Ursu Krisztina, Dr. Tóthné Dr. Bistyák Andrea, Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2016

 

Role for migratory wild birds in the global spread of avian influenza H5N8

A vándorló vadmadarak szerepe a H5N8 madárinluenza terjedésében

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only):: Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2016

 

Detection of wide genetic diversity and several novel strains among non-avium nontuberculous mycobacteria isolated from farmed and wild animals in Hungary

Magyarországi, farmon tartott és vadon élő állatokból izolált; nem-avium, nem-gümőkóros Mycobacteria széleskörű genetikai diverzitásának vizsgálata és néhány új törzse

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Rónai Zsuzsanna, Dr. Dán Ádám, Dr. Jánosi Szilárd

Lezárult / Published: 2016

 

Antimicrobial susceptibility of Bacillus anthracis strains from Hungary

Magyarországi Bacillus anthracis törzsek antimikrobiális fogékonysága

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Jánosi Szilárd, Dr. Rónai Zsuzsanna, Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2016

 

Molecular analysis and MIRU-VNTR typing of Mycobacterium avium subsp. avium, 'hominissuis' and silvaticum strains of veterinary origin

Állatorvosi eredetű Mycobacterium avium subsp. avium, hominissuis és silvaticum törzsek molekuláris vizsgálata és MIRU-VNTR-tipizálása

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Dr. Rónai Zsuzsanna, Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2016

 

MeltMan: Optimization, Evaluation, and Universal Application of a qPCR System Integrating the TaqMan qPCR and Melting Analysis into a Single Assay

MeltMan: Egy TaqMan qPCR-t integráló és a vizsgálatokat esszévé konvertáló gPCR-rendszer optimalizációja, értékelése és univerzális alkalmazása

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2016

 

 

Molecular analysis and MIRU-VNTR typing of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis strains from various sources

Különböző forrásból származó Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis törzsek molekuláris analízise és MIRU-VNTR-jellemzése

NÉBIH-es kutató / Authors (NFCSO only)Dr. Jánosi SzilárdDr. Rónai ZsuzsannaDr. Dán Ádám

Lezárult/ Published: 2015

 

Unique genomic organization of a novel Avipoxvirus detected in turkey (Meleagris gallopavo)

Egy új Avipoxvirus egyedi genomszerveződése vadpulykában (Meleagris gallopavo)

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Dr. Glávits Róbert, Dr. Bálint Ádám, Dr. Dénes Béla, Dr. Ivanics Éva, Dr. Erdélyi Károly, Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2015

 

A Brucella microti első izolálása és karakterizációja vaddisznóból

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Jánosi Szilárd, Dr. Rónai Zsuzsanna, Dr. Dán Ádám, Dr. Szeredi Levente

Lezárult / Published: 2015

 

Full-length genome sequence analysis of a Hungarian porcine reproductive and respiratory syndrome virus isolated from a pig with severe respiratory disease

Súlyos légúti betegséggel fertőzött sertésből izolált sertés reprodukciós és légzőszervi szindróma vírus (PRRSV) teljes genomszekvencia-analízise

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Bálint Ádám, Dr. Kecskeméti Sándor,, Dr. Dán Ádám, Dr. Farsang Attila, Dr. Szeredi Levente

Lezárult / Published: 2015

 

Molecular detection of a putatively novel cyprinid herpesvirus in sichel (Pelecus cultratus) during a mass mortality event in Hungary

Egy feltehetően új cyprinid herpeszvírus molekuláris azonosítása egy magyarországi tömeges gardapusztulás (Pelecus cultratus) során

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Glávits Róbert, Dr. Ursu KrisztinaDeákné dr. Paulus PetraPapp Melitta

Lezárult / Published: 2015

 

Ubiquiter circovirus sequences raise challenges in laboratory diagnosis: The case of honey bee and bee mite, reptiles, and free living amoebae

Ahogy az ubikviter elterjedésű circovírus szekvenciák kihívás elé állítják a laboratóriumi diagnóziskészítést: a méh és a méhatka, hüllők és szabadon élő amőbák esettanulmánya

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Deákné dr. Paulus Petra

Lezárult / Published: 2015

 

Draft genome sequence of a highly virulent rabbit Staphylococcus aureus strain

Egy erősen virulens nyúl Staphylococcus aureus törzs draft-genomszekvenciája

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2015

 

Molecular Epidemiology and Evolution of Influenza Viruses Circulating within European Swine between 2009 and 2013

A 2009 és 2013 között terjedő európai sertésinfluenza vírusok molkeuláris epidemiológiája és evolúciója

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2015

 

Vascular lesions and pneumonia in a pig fetus infected by porcine circovirus type 2

Egy 2-es típusú sertés circovírussal fertőzött sertésmagzat érelváltozásai és tüdőgyulladása

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Szeredi Levente

Lezárult / Published: 2015

 

Molecular identification of Mycobacterium avium subsp. silvaticum by duplex high-resolution melt analysis and subspecies-specific real-time PCR

A Mycobacterium avium subsp. silvaticum molekuláris azonosítás duplex nagyfelbontású olvadékanalízissel és alfajspecifikus valósidejű PCR-rel

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Rónai Zsuzsanna, Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2015

 

Acute tracheal oedema and haemorrhage with fibrinonecrotic tracheitis in pigs--a porcine counterpart of bovine honker syndrome?

Akut tracea ödéma és vérzés fibrinonekrotikus trachetisszel sertésekben – a szarvasmarha Honker-szindróma sertés-megfelelője?

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Szeredi Levente

Lezárult / Published: 2015

 

Adatok a paratuberkulózis hazai előfordulásáról – diagnosztikai fejlesztések és vizsgálati eredmények

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Jánosi Szilárd, Dr. Rónai Zsuzsanna, Dr. Szögyényi Zsuzsanna, Dr. Bacsadi Árpád

Lezárult / Published: 2015

 

Significance of Mycobacterium avium subspecies avium, 'hominissuis', and silvaticum, and data on their occurrence in Hungary

A Mycobacterium avium subsp. avium, "hominissuis" és silvaticum jelenléte és előfordulási adatai Magyarországon

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Rónai Zsuzsanna, Dr. Gyuris Éva, Dr. Rigó Dóra

Lezárult / Published: 2015

 

Monitoring of West Nile virus in mosquitoes between 2011-2012 in Hungary

A nyugat-nílusi vírus felmérése magyarországi szúnyogokban 2011 és 2012 között

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Szentpáli-Gavallér Katalin, Dr. Bálint Ádám, Dr. Antal László, Dr. Dán Ádám, Dr. Erdélyi Károly

Lezárult / Published: 2014

 

Whole-genome sequencing of a green bush viper reovirus reveals a shared evolutionary history between reptilian and unusual mammalian orthoreoviruses

Egy Atheris squamigera-reovírus teljes genomszekvenciája, mely rávilágít a a hüllő- és a megszokottól eltérő emlős-orthoreovírusok közös evolúciós történetére

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2014

 

Whole genome sequence of a goose haemorrhagic polyomavirus detected in Hungary

Egy Magyarországon felismert liba vérzéses polyomavírus teljes genomszekvenciája

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2014

 

Q fever epidemic in Hungary, April to July 2013

A 2013 áprilisa és júniusa közötti magyarországi Q-láz-járvány

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Simor Zoltán, Dr. Dénes Béla

Lezárult / Published: 2014

 

European surveillance network for influenza in pigs: surveillance programs, diagnostic tools and Swine influenza virus subtypes identified in 14 European countries from 2010 to 2013

Európai sertésinfluenza-felügyeleti hálózat: felügyeleti programok, vizsgálati eszközök és 14 európai országban azonosított sertésinfluenza-altípusok 2010 és 2013 között

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2014

 

First detection of Koi Herpesvirus (KHV) disease in Hungary

A Koi herpeszvírus (KHV) első észlelése Magyarországon

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Dr. Dán Ádám, Dr. Glávits Róbert

Lezárult / Published: 2014

 

Retrospective examination of pups died due to canine herpesvirus infection

Canine herpeszvírus-fertőzésben (CHV) elpusztult kölyökkutyák retrospektív vizsgálata

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Kecskeméti Sándor, Dr. Bacsadi Árpád, Dr. Szeredi Levente

Lezárult / Published: 2014

 

Genotyping of Coxiella burnetii from domestic ruminants and human in Hungary: indication of various genotypes

A Coxiella burnetii genotipizálása hazai kérődzőkből és emberből Magyarországon: a különböző genotípusok indikációja

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2014

 

Adenovírus okozta légzőszervi betegség (tracheobronchitis) növendék pulykában

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Gyuris Éva, Dr. Bálint Ádám, Dr. Ivanics Éva

Lezárult / Published: 2014

 

Pontyok KHV (koi herpeszvírus) okozta megbetegedésének első hazai megállapítása

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Woynárovichné dr. Láng MáriaDr. Papp Melitta, Deákné dr. Paulus Petra, Dr. Glávits Róbert, Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2014

 

Szokatlan rotavírus-antigénkombináció fiatal fácánban

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Rigó Dóra

Lezárult / Published: 2014

 

First detection of bartonellae in a broad range of bat ectoparasites

A bartonella nemzetség első felismerése nagyszámú denevér-ektoparazitában

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2014

 

Emergence and characterisation of pandemic H1N1 influenza viruses in Hungarian swine herds

A pandemikus H1N1 influenzia kialakulása és jellemzése a magyarországi sertésállományokban

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Szentpáli-Gavallér Katalin, Dr. Bálint Ádám, Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2013

 

A pan-European epidemiological study on honeybee colony losses 2012-2013

EpiloBee: páneurópai epidemiológiai tanulmány a méhkolónia-veszteségekről

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Dr. Dán Ádám, Dr. Papp Melitta, Dr. Pupp Eszter, Dr. Tóth Ádám, Dr. Zséli Szilvia

Lezárult / Published: 2013

 

Worldwide phylogenetic relationship of avian poxviruses

Világszintű filogenetikai kapcsolat a szárnyas poxvírusok között

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Erdélyi Károly

Lezárult / Published: 2013

 

Natural IS711 insertion causing omp31 gene inactivation in Brucella ovis

Az Omp31 gén okozta természetes IS711-beágyazódás Brucella ovis baktériumban

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Dr. Dán Ádám, Dr. Erdélyi Károly, Dr. Dénes Béla, Dr. Rónai Zsuzsanna, Dr. Szeredi Levente, Dr. Jánosi Szilárd, Dr. Hajtós István

Lezárult / Published: 2013

 

Prevalence of Francisella tularensis and Francisella-like endosymbionts in the tick population of Hungary and the genetic variability of Francisella-like agents

A Francisella tularensis és a Francisella-szerű endoszimbionták jelenléte a magyarországi kullancspopulációban és a Francisella-szerű baktériumok genetikai variablitása

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Dr. Dán Ádám, Dr. Erdélyi Károly

Lezárult / Published: 2013

 

Detection of novel porcine bocaviruses in fecal samples of asymptomatic pigs in Cameroon

Új sertés bocavírusok azonosítása aszimptomatikus sertések ürülékmintáiból Kamerunban

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2013

 

Ranavírus izolálása törpeharcsák tömeges megbetegedésével és elhullásával kapcsolatban Magyarországon

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Csaba György, Dr. Juhász Tamás, Woynárovichné dr. Láng Mária

Lezárult / Published: 2013

 

Phylogeny, spatio-temporal phylodynamics and evolutionary scenario of Torque teno sus virus 1 (TTSuV1) and 2 (TTSuV2) in wild boars: fast dispersal and high genetic diversity

A Torque teno sus vírus 1-es (TTSuV1) és 2-es típusának (TTSuV2) törzsfejlődése, tér-idő filodinamikája és evolúciós forgatókönyve vaddisznókban: gyors elterejedés és magas genetikai diverzitás

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2013

 

Genome sequence of a monoreassortant H1N1 swine influenza virus isolated from a pig in Hungary

Egy magyarországi sertésből izolált monoreasszortáns H1N1 sertésinfluenza vírus genomszekvenciája

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Szentpáli-Gavallér Katalin, Dr. Bálint Ádám, Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2012

 

Genome sequence of a monoreassortant H1N1 swine influenza virus isolated from a pig in Hungary

Egy magyarországi sertésből izolált monoreasszortáns H1N1 sertésinfluenza vírus genomszekvenciája

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Szentpáli-Gavallér Katalin, Dr. Bálint Ádám, Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2012

 

Putative novel genotype of avian hepatitis E virus, Hungary, 2010

A szárnyas hepatitis E vírus feltételezett új genotípusa egy 2010-es magyarországi eset kapcsán

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Szentpáli-Gavallér Katalin, Dr. Glávits Róbert, Dr. Dán Ádám, Dr. Ivanics Éva

Lezárult / Published: 2012

 

Bovine mastitis caused by exotic pathogens in Hungary: Prototheca, yeasts and moulds, corynebacteria and mycobacteria

"Egzotikus" kórokozók okozta tőgygyulladások Magyarországon: Prototheca, gombák, corynebacteriumok és mycobacteriumok

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Jánosi Szilárd, Dr. Rónai Zsuzsanna, Dr. Dán Ádám, Dr. Glávits Róbert

Lezárult / Published: 2012

 

Polymavírus okozta járvány hazai lúdállományokban 2012-ben, és a betegség megállapítása kacsákban

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Gyuris Éva, Dr. Dán Ádám, Dr. Bálint Ádám, Dr. Thuma Ákos

Lezárult / Published: 2012

 

First detection of bartonellae in a broad range of bat ectoparasites

A bartonellae első észlelése denevér-ektoparaziták széles körében

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2012

 

Prevalence of Coxiella burnetii in Hungary: screening of dairy cows, sheep, commercial milk samples, and ticks

A Coxiella burnetii előfordulása Magyarországon: tejelő tehenek, birkák, kereskedelmi tejminták és kullancsok ellenőrzése

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Dr. Dán Ádám, Dr. Dénes Béla, Dr. Hajtós István, Dr. Erdélyi Károly

Lezárult / Published: 2012

 

Novel circovirus in European catfish (Silurus glanis)

Az európai harcsa (Silurus glanis) új circovírusa

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Csaba György

Lezárult / Published: 2012

 

Az Alloherpesviridae család bemutatása: pontyfélék herpeszvírusainak első molekuláris kimutatása Magyarországon

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Woynárovichné dr. Láng Mária, Dr. Dán Ádám, Dr. Csaba György

Lezárult / Published: 2012

 

Phylogeny and evolutionary genetics of porcine parvovirus in wild boars

A PPV vírus törzsfejlődése és evolúciós genetikája vaddisznókban

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2012

 

Molecular characterisation of the ORF68 region of equine herpesvirus-1 strains isolated from aborted fetuses in Hungary between 1977 and 2008

A Magyarországon, 1977 és 2008 között abortált lómagzatokból izolált ló 1-es herpeszvírus-törzsek ORF68 régiójának molekuláris jellemzése

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Malik Péter, Dr. Bálint Ádám

Lezárult / Published: 2012

 

Detection of Brucella canis-induced reproductive diseases in a kennel

Brucella canis okozta reproduktív betegségek felismerése egy kennelben

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Dr. Jánosi Szilárd, Dr. Rónai Zsuzsanna, Dr. Dénes Béla, Dr. Dán Ádám, Dr. Szeredi Levente, Dr. Erdélyi Károly

Lezárult / Published: 2011

 

Magyarországi Mycobacterium avium complex izolátumok molekuláris jellemzése

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Jánosi Szilárd, Dr. Rónai Zsuzsanna, Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2011

 

Experimental inoculation of day-old ducks with Brachyspira pilosicoli and B. alvinipulli

Növendékkacsa kísérleti beoltása Brachyspira pilosicoli-val és B. alvinipulli-val

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Glávits Róbert, Dr. Thuma Ákos, Dr. Dán Ádám, Dr. Fazekas Béla, Dr. Tóth AttilaKaszanyitzky Éva

Lezárult / Published: 2011

 

Brucellosis of the European brown hare (Lepus europaeus)

A mezei nyúl (Lepus europaeus) Brucellosisa

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Erdélyi Károly, Dr. Szeredi Levente

Lezárult / Published: 2011

 

Investigation of the ecology of Francisella tularensis during an inter-epizootic period

A Francisella tularensis járványközi periódusbeli ökológiájának vizsgálata

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Erdélyi Károly, Dr. Dénes Béla

Lezárult / Published: 2011

 

Molecular epidemiology and antimicrobial susceptibility of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolates of poultry, swine, and cattle origin collected from slaughterhouses in Hungary

Magyarországi vágóhidakból gyűjtött, baromfiból, sertésből és szarvasmarhából származó Campylobacter jejuni és Campylobacter coli izolátumok molekuláris epidemiológiája és antimikrobioális érzékenysége

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán ÁdámDr. Schweitzer NóraDr. Ursu KrisztinaKaszanyitzky ÉvaDr. Tóth Ádám GyörgySamu Péterné

Lezárult / Published: 2011

 

Association of porcine circovirus type 2 with vascular lesions in porcine pneumonia

A kettes típusú sertés circovírus kapcsolata a sertés tüdőgyulladás érelváltozásaival

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Szeredi Levente

Lezárult / Published: 2011

 

Molecular characterization of Campylobacter lanienae strains isolated from food-producing animals

Élelmiszertermelő állatokból izolált Campylobacter lanienae-törzsek molekuláris jellemzése

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Dr. Dán ÁdámDr. Schweitzer NóraDr. Ursu KrisztinaKaszanyitzky ÉvaDr. Tóth Ádám GyörgySamu Péterné

Lezárult / Published: 2011

 

Typhlocolitis associated with spirochaetes in duck flocks

Spirochaetes 1-gyel kapcsolatos Typhlocolitis kacsaállományokban

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Ursu Krisztina, Dr. Glávits Róbert, Dr. Ivanics Éva, Dr. Thuma Ákos

Lezárult / Published: 2011

 

Zinc resistance of Staphylococcus aureus of animal origin is strongly associated with methicillin resistance

Az állati eredetű Staphylococcus aureus cinkrezisztenciája erősen kapcsolatos a meticillin-rezisztenciával

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám

Lezárult / Published: 2011

 

Brachyspira-infection in young duck flocks

Növendékkacsa-állományok Brachyspira-fertőzöttsége

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Thuma Ákos, Dr. Ivanics Éva, Dr. Glávits Róbert

Lezárult / Published: 2011

 

Examination of hepatitis-E virus induced disease in Hungarian laying hen flocks

A heptatitis-E-vírus által okozott fertőzés vizsgálata magyarországi tojóállományokban

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Dán Ádám, Dr. Ivanics Éva

Lezárult / Published: 2011


Friss hírek

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.13.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.02.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >