Vissza

Kereskedelmi célú élőállat és állati eredetű termékek behozatala harmadik (nem EU) országból

Kereskedelmi célú élőállat és állati eredetű termékek behozatala harmadik (nem EU) országból

Kereskedelmi célú élőállat és állati eredetű termékek behozatala harmadik (nem EU) országból
2020. január 24.

ÁLTALÁNOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IMPORT SZABÁLYOK
 
Harmadik országból történő élőállat és állati eredetű termékek behozatala során a szállítmányoknak  speciális állategészségügyi import előírásoknak kell megfelelniük. Ezek legtöbb esetben minden EU tagállamban egységesen érvényesek, így hazánkban is.

Adott árutípust adott országokból lehet csak behozni. EU-s jogszabály tartalmazza az EU importra jogosult országok jegyzékét, ami magában foglalja azt is, mely árutípusok importálására mely ország jogosult.  

Állati termékek és állati melléktermékek esetén az országlista mellett - EU exportra jogosult -  létesítménylista is létezik, amely azon országokat és azon belül azon üzemeket tartalmazza, amelyekből feladhatnak árut az EU-ba.

Harmadik országok szerint rendezve:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm

Árutípusonként rendezve:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm

Fontos, hogy a más EU-s tagállamból történő árubehozatalra nem az EU import jogszabályok, hanem az ún. „INTRA” EU kereskedelmi szabályok vonatkoznak. Az import szó használata kizárólag harmadik országokkal történő kereskedelem esetén releváns. EFTA országok (Izland, Norvégia) és Svájc esetében szintén az „INTRA” kereskedelem szabályait kell követni állategészségügyi szempontból.

Jogszabályi részletek az EU import állati eredetű termékekről és harmadik országok listájáról a 2019/626/EU végrehajtási rendeletben olvashatóak.
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

Néhány kivételes esetben, amikor EU szinten nem létezik adott árutípusra feltételrendszer (ezek az ún. nem harmonizált áruk), a nemzeti hatóságok határozhatják meg a feltételeket.

Erről további információk elérhetőek itt:
https://portal.nebih.gov.hu/-/import-engedely-iranti-kerelem-nem-harmonizalt-allati-eredetu-termek-es-eloallat-behozatalahoz

 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HATÁRELLENŐRZÉS

A szállítmányokat az első EU belépési ponton állategészségügyi határellenőrzésnek kell alávetni.

A belépési pont állategészségügyi határkirendeltségeit a tervezett belépésről  az ún. Közös Egészségügyi Beléptetési Okmány (KEBO) I. részének TRACES-NT (Trade Control and Expert System New Technologies) rendszerben történő kitöltésével előzetesen értesíteni kell.

EU tagállamok közötti „INTRA” kereskedelem esetén állategészségügyi határellenőrzés nincs!

Az EU állategészségügyi határkirendeltségek jegyzéke és azok elérhetőségei itt érhetőek el:
https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en

Magyar (harmadik országokkal szomszédos határokon található) állategészségügyi határkirendeltségek:
https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-jovahagyott-allategeszsegugyi-hatarallomasainak-jegyzeke

A KEBO mintája a 2019/1715/EU bizottsági végrehajtási rendeltben található:
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

A határkirendeltségek KEBO I. része szerinti előértesítést elektronikusan, az ún. TRACES-NT használatával kell megtenni.

Az állategészségügyi határellenőrzés során a szállítmányokon dokumentációs, azonossági és fizikai vizsgálatot végeznek (adott esetben laboratóriumi vizsgálat céljából mintavétel is történik).

Ezt követően az állategészségügyi hatóság a KEBO II. részébe felvezeti a vizsgálatok eredményét.

A továbbiakban (az e-aláírt KEBO bevezetéséig) a papír alapú teljes (I. és II. rész) KEBO-val kell a vámhatósághoz fordulni a határról történő továbbengedés, illetve a szabad áruforgalomba bocsátást kérve.

Ha a hatóság visszautasítja az árut (nem-megfelelőséget állapítanak meg a dokumentációs, azonosság és fizikai ellenőrzés során), akkor azt vissza kell fordítani a származási országba, vagy meg kell semmisíttetni.

Bizonyos esetekben az áru útját nyomon kell követni (például EU tranzit esetén, amíg ki nem lép az EU-ból).

 

A TRACES (TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM) HASZNÁLATA

A TRACES rendszer egy EU Bizottság által üzemeltetett nyomon követési rendszer.

TRACES működéséről szóló bizottsági weboldal (videóval):
https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en

2019. december 14. óta a TRACES rendszer új változatával a TRACES-NT (TRACES New Technologies) használatával kell előjelentést tenni.

A TRACES-NT-be történő belépéshez egy ún. ’EU login’ hozzáférés szükséges:
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Ezt követően lehet a TRACES-NT rendszerben regisztrálni:
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/D_User%20Management/request-an-access-profile-in-TRACES.NT.htm

TRACES-NT login elérhetősége:
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉSRE KÖTELEZETT ÉLŐÁLLATOK ÉS ÁRUK JEGYZÉKE

Jogszabály tartalmazza az állategészségügyi ellenőrzésre kötelezett élőállatok és termékek jegyzékét is.

A jogszabályban vámtarifaszám (KN kódszám) alapján ellenőrizhető, hogy az adott árutípus valóban állategészségügyi ellenőrzésre kötelezett-e az EU belépés helye szerinti határon.

A jegyzék a 2019/2007/EU végrehajtási rendeletben található:
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

 

További hasznos linkek:
Növények és növényi termékek importjáról
EU vonatkozó jogszabályok kigyűjtve
EU állategészségügyi határellenőrzésről szóló tájékoztató
Személyes poggyászban behozott állati termékek
Kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításaFriss hírek

Szigorú szabályozás a poggyászban behozott élelmiszerekre vonatkozóan
2020. január 24, péntek

Szigorú szabályozás a poggyászban behozott élelmiszerekre vonatkozóan

Állati melléktermék elektronikus bejelentési rendszer (MR)
2020. január 6, hétfő

Állati melléktermék elektronikus bejelentési rendszer (MR)

Nébih útmutatók a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről szóló 56/2019. (XII. 12.) AM rendelethez
2019. december 27, péntek

Nébih útmutatók a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről szóló 56/2019. (XII. 12.) AM rendelethez

Decembertől elektronikus úton is benyújtható a „148-as” állategészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó jóváhagyási kérelem
2019. december 19, csütörtök

Decembertől elektronikus úton is benyújtható a „148-as” állategészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó jóváhagyási kérelem

Változások a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésben
2019. december 17, kedd

Változások a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésben

Betiltották egy élő vírusos PRRS elleni vakcina forgalmazását és felhasználását Dániában
2019. november 29, péntek

Betiltották egy élő vírusos PRRS elleni vakcina forgalmazását és felhasználását Dániában

Fertőző kevésvérűséget igazolt a Nébih két Pest megyei lónál
2019. november 26, kedd

Fertőző kevésvérűséget igazolt a Nébih két Pest megyei lónál

A Nébih szemléletformáló szerepe az állatvédelemben
2019. október 14, hétfő

A Nébih szemléletformáló szerepe az állatvédelemben

2019 tavaszán ismét vakcinázzák veszettség ellen a rókákat
2019. március 22, péntek

2019 tavaszán ismét vakcinázzák veszettség ellen a rókákat

A lovaknál lecsengőben van idén a Nyugat-nílusi láz
2018. november 21, szerda

A lovaknál lecsengőben van idén a Nyugat-nílusi láz

A Nyugat-nílusi láz elleni megelőző védekezés fontosságára figyelmeztet a Nébih
2018. szeptember 14, péntek

A Nyugat-nílusi láz elleni megelőző védekezés fontosságára figyelmeztet a Nébih

Az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértők listája
2018. január 12, péntek

Az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértők listája

Import engedély iránti kérelem nem harmonizált állati eredetű termék és élőállat behozatalához
2018. január 12, péntek

Import engedély iránti kérelem nem harmonizált állati eredetű termék és élőállat behozatalához

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság jegyzékei
2018. január 10, szerda

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság jegyzékei

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti jóváhagyási kérelem
2018. január 4, csütörtök

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti jóváhagyási kérelem

Információ a 1069/2009/EK rendelet szerint nyilvántartásba vett vagy engedélyezett üzemek jegyzékéhez / Information on the list of approved or registered establishments, plants or operators handling animal by-products in Hungary
2017. november 7, kedd

Információ a 1069/2009/EK rendelet szerint nyilvántartásba vett vagy engedélyezett üzemek jegyzékéhez / Information on the list of approved or registered establishments, plants or operators handling animal by-products in Hungary