null Állati mellékterméket tartalmazó laboratóriumi minták oktatási, kutatási, tudományos célra- kérelem behozatalhoz EU tagállamból, vagy importhoz 3. országból

Állati mellékterméket tartalmazó laboratóriumi minták oktatási, kutatási, tudományos célra- kérelem behozatalhoz EU tagállamból, vagy importhoz 3. országból

2022. szeptember 19, hétfő

Állati mellékterméket tartalmazó laboratóriumi minták oktatási, kutatási, tudományos célra- kérelem behozatalhoz EU tagállamból, vagy importhoz 3. országból.

Jogszabályi háttér:
•    2019/2122 felhatalmazáson alapuló rendelet
•    142/2011/EU rendelet, különösen annak 27.cikk (1) bekezdése

Import engedély kérelmet szükséges beadni a oktatási, kutatási vagy diagnosztikai célú állati melléktermékek (pl. vérsavó, szervminták) más EU tagállamból történő behozatalához, illetve EU-n kívüli, 3. országokból történő importjához. A vonatkozó behozatali/import engedély iránti kérelmet a lentebb található minták alapján kell kitölteni és a Nébih Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóságára (továbbiakban: Igazgatóság) eljuttatni (aai@nebih.gov.hu).
Amennyiben a kérelemből megállapítható, hogy azon áru behozatalára vonatkozóan EU szinten harmonizált jogszabály(ok) szerint kell eljárni, úgy arról az Igazgatóság az ügyfélnek értesítést küld. Ilyen esetekben külön importengedély Igazgatóságunktól nem szükséges, a megadott EU jogszabályban leírtak szerint kell eljárni, illetve a jogszabály mellékletében meghatározott (a származási harmadik ország hatósági állatorvosa által kitöltött és leigazolt) EU importbizonyítványnak kell a szállítmányt kísérnie. Az Igazgatóság a kérelemben szereplő áru behozatalának tilalmáról szintén értesítést küld (pl.: kutya-, macskaprém behozatali tilalma).
Fentiek alapján összegezve:
•    Az oktatási, kutatási vagy diagnosztikai célra behozni kívánt állati eredetű mellékterméket tartalmazó laboratóriumi minták esetében kérvényezni kell előzetesen a behozatali/import engedélyt. A kérelem pozitív elbírálása után adja ki a Nébih Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága a kétnyelvű engedélyt. Ebben az esetben nincs alkalmazandó bizonyítványminta, kizárólag a kétnyelvű engedélyt kell határellenőrzéskor bemutatni.
•    A Brexit-et követően az oktatási, kutatási vagy diagnosztikai célra behozni kívánt minták esetében továbbra is a megszokott eljárásrend alapján fog történni az engedély kiadás, azonban az Egyesült Királyságra az engedélyekben már harmadik országoknak megfelelően fogunk utalni.

Letölthető kétnyelvű kérelem minta/Downloadable application for import permit
Kérelem oktatási, kutatási vagy diagnosztikai célú minta behozatalához (pdfdoc

Alapesetben más tagállamokból, illetve harmadik országokból történő élő állat és állati termék behozatal EU szinten harmonizált, egységes jogszabályok által történik. Az EU-s jogszabályok meghatározzák ezen élő állatok és állati termékek behozatalához szükséges állategészségügyi feltételeket, illetve az alkalmazandó állategészségügyi import bizonyítványmintákat. Harmadik országból az Európai Unióba történő élő állat és állati termék behozatal kizárólag az itt felsorolt, az adott termékkörre kijelölt, jóváhagyott állategészségügyi határállomásokon keresztül lehetséges.
Az EU harmonizált import feltételekről bővebben olvashat az alábbi cikkbenhttps://portal.nebih.gov.hu/-/kereskedelmi-celu-eloallat-es-allati-eredetu-termekek-behozatala-harmadik-nem-eu-orszagbol