null Kereskedelmi célú kutya-, macska-, vadászgörény-szállítás

Kereskedelmi célú kutya-, macska-, vadászgörény-szállítás

2023. június 6, kedd

Kereskedelmi célú kutya-, macska-, vadászgörény-szállítás

Mi minősül kereskedelmi célú szállításnak?
Minden olyan szállítás, amely nem felel meg a nem kereskedelmi célú szállítás kritériumainak, tehát:

 • Az állatok száma meghaladja az ötöt.
 • A szállítás az állat(ok) felett gyakorolt tulajdonjog változtatására irányul (akkor is, ha ingyenesen történik!).
 • Az állatok szállítását nem kíséri tulajdonos vagy tulajdonos által írásban feljogosított személy a szállítás idején, vagy az azt követő/ megelőző legfeljebb 5 napon belül.

 

Kereskedelmi célú kutya, macska, vadászgörény szállítmány indításának állategészségügyi feltételei


Állat jelölés, regisztráció és azonosítás: 

 • Egyedi ISO kompatibilis mikrochippel történő azonosítás
 • EU kisállat útlevél 
 • Regisztráció a PetVetData/Ebregiszter hatósági adatbázsiban

 

Állategészségügyi kezelések és vizsgálatok:

 • Érvényes veszettség elleni védőoltás (15 hetesnél fiatalabb, érvényes veszettség elleni védőoltással nem rendelkező kutya/macska/vadászgörény csak az ezt kifejezetten engedélyező tagállamokba szállítható! Részletes információ: https://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato; https://food.ec.europa.eu/animals/movement-pets/eu-legislation/young-animals_en
 • Galandféreg (Echinococcus multilocularis) elleni kezelés a Finnországba, az Egyesült Királyságba, Írországba, valamint Máltára történő utaztatás esetén
 • Hatósági állatorvos által végzett azonosság ellenőrzés és szükség esetén klinikai vizsgálat a szállítást megelőző 48 órán belül

Állategészségügyi bizonyítvány, előjelentés: 

 • A TRACES rendszerben kiállított EU-n belüli állategészségügyi bizonyítvány („CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA, 2021/403/EU rendelet I. melléklet 38. fejezetében meghatározottak szerint)
 • Hatósági előjelentés a szállítást megelőző 72 órával


KERESKEDELMI CÉLÚ KUTYA, MACSKA, VADÁSZGÖRÉNY SZÁLLÍTMÁNYOK SZÁRMAZÁSI/BERAKODÁSI LÉTESÍTMÉNYEI


Kedvtelésből tartott állatok kereskedelmi célú szállítmányát a következő létesítményekből lehetséges indítani külföldre:


1. Kutya születési létesítménye
Kutyatenyésztés nyilvántartás köteles tevékenység, engedélyre nincs szükség.
Bejelentett, nyilvántartásba vett, FELIR azonosítóval rendelkező kutyatenyésztőtől lehetséges szállítmányt indítani.
Az alábbi tevékenységekre vonatkozóan kell FELIR tevékenység és létesítmény azonosítóval rendelkezni:

 • Kutya, macska, vadászgörény tenyésztése – tevékenység azonosító,
 • Kutya, macska, vadászgörény tenyésztő – létesítmény azonosító.

2. EU engedélyezett kutya gyűjtőállomás
Amennyiben a feladás helye nem azonos a születési hellyel, úgy a szállítmányt kutya, macska, vadászgörény gyűjtőállomásról szükséges indítani.
A gyűjtőállomás olyan létesítmény, ahol egynél több létesítményből, születési helyről származó kutyát gyűjtenek össze, majd azokat egy szállítmányként értékesítik külföldre (Európai Uniós tagállamba vagy harmadik országba).
Gyűjtőállomás üzemeltetése engedélyköteles tevékenység.
Gyűjtőállomás engedélyezését a létesítmény helye szerint területileg illetékes vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró főosztálya végzi.

Az engedélyezési eljárás során, a területileg illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal rögzíti a gyűjtőállomás adatait a FELIR rendszerben, valamint au EU-n belüli szállításhoz kötelezően használt TRACES rendszerben.

Az alábbi tevékenységekre vonatkozóan kell engedéllyel, FELIR tevékenység és létesítmény azonosítóval rendelkezni:

 • Kutya, macska, vadászgörény gyűjtőállomás üzemeltetés – tevékenység azonosító,
 • Kutya, macska, vadászgörény gyűjtőállomás üzemeltetés – létesítmény azonosító,
 • Kedvtelésből tartott állatok kereskedelme (üzlet nélkül) – tevékenység azonosító.

3. EU engedélyezett állatmenhely
A menhelyi kutyák más tagállamba történő szállítása állategészségügyi szempontból kereskedelmi célú szállításnak minősül, mert a tulajdonjog átruházására irányul, ezért a 2021. április 21-én életbe lépő új szabályzás miatt a menhelyet engedélyeztetni kell a megyei kormányhivatalnál. 
Amennyiben menhelyről külföldre kívánnak szállítanak kutyát, macskát, vadászgörényt, a területileg illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal főosztályának a etvékenység megkezdése előtt engedélyeznie szükséges a létesítményt.
Az engedélyezési eljárás során, a vármegyei kormányhivatal rögzíti a menhely adatait a FELIR rendszerben.


Az alábbi tevékenységekre vonatkozóan kell engedéllyel, FELIR tevékenység és létesítmény azonosítóval rendelkezni:

 • EU menhely engedély a szállítmányok indulási létesítményére,
 • Állatmenhely üzemeltetése – tevékenység azonosító,
 • Állatmenhely üzemeltetése – létesítmény azonosító.

 

Előjelentés, állategészségügyi bizonyítvány
Élőállatok kereskedelmi célú szállítmányai kizárólag a feladás helye szerint illetékes hatósági állatorvos felügyeletével indíthatók.
A hatósági állatorvos a TRACES-NT rendszerben a feladó gazdasági szereplő által rögzített adatokat ellenőrzi, jóváhagyja, majd állategészségügyi bizonyítványt állít ki a szállított állatokról, amely a szállítás során kíséri a szállítmányt.
A szállítmányért felelős személy köteles az utazás tervezett kezdete előtt legalább 72 órával előjelentést küldeni a szállítmányról a járási főállatorvosnak.
Az előjelentésnek tartalmaznia kell a szállítandó állatok faját, mikrochip számát, kisállat útlevél számát, a születési dátumát (amely a kisállatútlevélben és a hivatalos eb adatbázisban szerepel), az utolsó veszettségelleni oltás dátumát, valamint a tenyésztő FELIR azonosítóját.
A szállítmány indítását megelőző 48 órán belül a szállítmányt indító hatósági állatorvos azonosság ellenőrzésnek és szükség esetén klinikai vizsgálatnak veti alá a szállítmányban szereplő állatokat.

Vonatkozó jogszabályok
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (Állategészségügyi rendelet)
- Az Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
- A Bizottság 577/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 28.) a 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról
- A Bizottság (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. november 21.) az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről és az 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről
- A Bizottság (EU) 2018/878 végrehajtási rendelete (2018. június 18.) az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott besorolási szabályoknak a kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazása tekintetében megfelelő tagállamok vagy tagállami területrészek jegyzékének elfogadásáról
- A Bizottság (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgatására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről
- A Tanács 2005/1/EK rendelete 2004. december 22. az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról
- A Bizottság (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről
- A Bizottság (EU) 2021/403 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és tagállamok közötti mozgatására vonatkozó állategészségügyi és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállításáról, valamint a 2010/470/EU határozat hatályon kívül helyezéséről
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) – hatósági ellenőrzésekről szóló rendele

 


Friss hírek

2023. október 4, szerda

Változások az uniós és a hazai erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodás szabályozásában

Az unió részéről eddig direktívával1 irányított erdészeti szaporítóanyag-termelést és -forgalmazást az Európai Unió Bizottsága a jövőben már rendeleti szinten fogja szabályozni. Az elmúlt 20-25 év során történt változások: a termelési feltételek, módszerek átalakulása, a modern technológia és a digitalizáció térhódítása szükségessé teszi az erdészeti szaporítóanyag-termelés és -forgalmazás szabályozásának újratervezését. Hazánkban ezt a szakterületet jelenleg az unióhoz való csatlakozásra időzített rendelet2 szabályozza.

Tovább >

2023. október 4, szerda

Dióbemutatót szervezett a Nébih és a NAK Pölöskére

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) dióbemutatót tartott Pölöskén szeptember 28-án. A bemutató során a hazai dióágazat előtt álló kihívások lehetséges megoldásait vitatták meg a Nébih Fajtakísérleti Állomásán.

Tovább >