Kutya, macska, vadászgörény kereskedelmi tevékenység állategészségügyi vonatkozásai

 • Szeretnék hobbiállatként kutyát tartani és értékesíteni. Milyen engedélyekre lesz szükségem, hogy ezt megvalósítsam?

  A kedvtelésből tartott állatok forgalmazása nyilvántartás köteles tevékenység Magyarországon, így engedélyre nincs szükség. Egy FELIR azonosító számot kell igényelni, amelyhez a „kedvtelésből tartott állatok forgalmazása (üzlet nélkül) tevékenységet kell hozzárendelnie. Ez Ügyfélkapun keresztül igényelhető, amennyiben van  hozzáférése. Ha nincs, akkor a területileg illetékes járási hivatalban kezdeményezheti a FELIR azonosító igénylését. Ekkor a területileg illetékes járási hivatal a bejelentés alapján kereskedelmi kutyatartásra nyilvántartásba veszi a kutyatartás helyszínét.

 • Honnan indulhat kereskedelmi kutyaszállítmány az Európai Unió tagállamaiba vagy harmadik országba?

  A kutya születési létesítményéből vagy engedélyezett, úgynevezett „EU kutyagyűjtőből”, vagy engedélyezett, úgynevezett „EU engedélyezett menhelyről”. Amennyiben a származási hely nem azonos a születési hellyel, úgy a létesítmény kutya gyűjtőállomásnak minősül, ami 2021. április 21-től szintén engedély köteles. Az engedélyezést a területileg illetékes megyei kormányhivatal végzi.

 • Mit jelent, hogy „kutya, macska, vadászgörény gyűjtőállomás”?

  Az olyan létesítmény, ahol egynél több létesítményből, születési helyről származó kutyát, macskát, vadászgörényt gyűjtenek össze, majd azokat egy szállítmányként értékesítik külföldre (Európai Uniós tagállamba vagy harmadik országba). Az ilyen tevékenységet a megkezdés előtt a megyei kormányhivatalnál engedélyeztetni  kell és FELIR azonosítót is kell váltania a létesítmény felelősének, amelyhez a megfelelő tevékenységet is hozzá kell rendelni (kedvtelésből tartott állat forgalmazása (üzlet nélkül)).

 • Ha a már működő, nyilvántartásba vett állatmenhelyről kutyát, macskát vagy vadászgörényt akarok külföldre szállítani, akkor engedélyeztetnem kell?

  Igen, 2021. április 1-től a tevékenység megkezdése előtt a megyei kormányhivatal engedélyére van szükség, valamint FELIR azonosítót is kell váltania a létesítmény felelősének, amelyhez a megfelelő tevékenységet is hozzá kell rendelni (kedvtelésből tartott állat forgalmazása (üzlet nélkül)) szintén a tevékenység megkezdése előtt.

 • Macskatenyésztéssel foglalkozunk és korábban volt, hogy olyan szállító céggel utazott külföldre cicánk, amelyik nem Magyarországról indult, csak erre ment az útvonala, felvette a cicát a háznál, majd ment tovább a célország felé. Most is lehet még ilyen módon külföldre küldeni macskát, vagy csak magyarországi gyűjtőhellyel rendelkező szállítók vihetik? Illetve nekem, mint tenyésztőnek, mennyivel az utazás előtt kell az állategészségügyi hivatalnál bejelentenem az állat utazását?

  Az új Európai Uniós szabályzás (2016/429/EU rendelet) alapján 2021. április 21-től kezdődően az állatok szállítóeszközön történő gyűjtése kutyák és macskák esetében nem megengedett. Az állatokat engedélyezett gyűjtőállomásról vagy a TRACES rendszerbe történő felvitelét követően a tenyészet címéről indíthatja a hatósági állatorvos. 
  A szállítmányért felelősnek az utazás tervezett kezdete előtt legalább 72 órával előjelentést kell küldenie a szállítmányról a járási főállatorvosnak. Az előjelentésnek tartalmaznia kell a szállítandó állatok faját, mikrochip számát, kisállat útlevél számát, a születési dátumát (amely a kisállatútlevélben és a hivatalos eb adatbázisban szerepel), az utolsó veszettségelleni oltás dátumát.

 • Magyarországon élő külföldi magánszemély Magyarországon befogadott kutyákat vinne uniós tagállamba vagy Svájcba annak érdekében, hogy ott a kutyák gazdára találjanak. Mi a teendő ebben az esetben?

  Állategészségügyi szempontból kereskedelmi szállításnak minősül a tevékenysége, amihez a következő engedélyekre van szüksége: 

  • EU menhely engedély a szállítmányok indulási létesítményére, → a területileg illetékes megyei kormányhivatalban kell kérelmezni
  • Állatmenhely üzemeltetőként FELIR azonosító- Nébih ügyfélprofiljában elektronikusan vagy személyesen a járási hivatalban kell kérelmezni
  • Élőállat szállítói nyilvántartásba vétel, amennyin saját maga kívánja szállítani az állatokat → a területileg illetékes megyei kormányhivatalban kell kérelmezni
  • Élőállat szállítóként FELIR azonosító és élőállat szállítói tevékenység- Nébih ügyfélprofiljában elektronikusan vagy személyesen a járási hivatalban
  • Élőállat szállító jármű engedélye (jármű jóváhagyási igazolás), → a területileg illetékes járási hivatalnál kell kérelmezni
  • Járművezető(k) képesítési bizonyítványa. → ezzel kapcsolatban a területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági, növény-és talajvédelmi főosztályától kell információt kérni

  A kereskedelmi célú szállítás során a szállítmányt a területileg illetékes hatósági állatorvos indítja, a TRACES rendszerben szerepelteti, továbbá állategészségügyi igazolást állít ki a szállított állatokról.
  További követelmények a szállított állattal szemben kereskedelmi és nem kereskedelmi célú szállítás esetén:

  • az állat azonosítása jogszabályi követelményeknek megfelelő legyen (mikrochip),
  • az állatot EU állatútlevélnek kell kísérnie,
  • az állatnak érvényes veszettség elleni védőoltással kell rendelkeznie.
    
 • Milyen kötelezettségei vannak a kutya, macska, vadászgörény gyűjtőállomás üzemeltetőjének?

  A tevékenység megkezdése előtt a megyei kormányhivatallal engedélyezgetnie kell a létesítményét.
  FELIR azonosítót kell kiváltania, amelyhez a megfelelő tevékenységet is hozzá kell rendelni (jelenleg: kedvtelésből tartott állat forgalmazása (üzlet nélkül))
  Nyilvántartást kell vezetnie a létesítményébe be és kiszállított állatok nyomonkövethetőségének biztosítására papír alapon vagy elektronikusan és azt meg kell őrizniük legalább 3 évig, amelynek legalább tartalmaznia kell az alábbi adatokat: 

  • Az általa tartott állatok fajai, kategóriái, száma és azonosító adatai
  • Az állatok származási és rendeltetési helyei, mozgatásuk időpontja
  • Az állatok mozgását kísérő dokumentumok (EU-n belüli szállítást kísérő állategészségügyi bizonyítvány, vagy export bizonyítvány másolata)
  • Az állatok elhullása, gyógykezelési napló, fertőtlenítési, rágcsálóirtási napló
  • Az állatok születési létesítményeinek nyilvántartásba vételi száma, a felelősének FELIR azonosítója
  • A származást igazoló dokumentáció megőrzése legalább 3 évig (származási lap, adás-vételi szerződés, oltási könyvek, vagy TRACES bizonyítvány, import bizonyítvány, ha nem hazai születésű az állat)
 • Abban az esetben, ha maga a tenyésztő indítja a szállítmányt, akkor is kell külön gyűjtőhely engedéllyel rendelkeznie?

  Nem, ebben az esetben nyilvántartásba kell vetetni a létesítményét, mint kutyatartó létesítményt.

 • Ha a kutyatenyésztő a saját telephelyén árusítja a kutyákat, és külföldi vásárlói is vannak, lesz a szállításhoz kapcsolódó teendője?

  Az ilyen esetek nem minősülnek kereskedelmi szállításnak. A vevő átíratja a kisállat útlevelet, és ő maga viszi haza. https://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

 • Kell-e FELIR szám annak a kutyatenyésztőnek, aki nem kutya gyűjtőállomáson keresztül ad el az Európai Unióba kutyát?

  Igen. Aki kereskedelmi tevékenység keretében forgalmaz kutyát Magyarországon, annak FELIR azonosítóval és a tevekénységéhez kapcsolódó megfelelő tevékenységgel kell rendelkeznie.

 • Az Európai Unióba kutyákat szállító menhelyekre kell engedély, ha más tagállamba szállít örökbeadás céljából?

  A menhelyi kutyák más tagállamba szállítása állategészségügyi szempontból kereskedelmi szállításnak minősül, mert a tulajdonjog átruházására irányul, ezért a 2021. április 21-én életbe lépő új szabályzás miatt a menhelyet engedélyeztetni kell a megyei kormányhivatalnál.

 • Gyűjtőállomásról vagy állatmenhelyről lehet-e kutyát, macskát, vadászgörényt kereskedelmi célból más tagállamba mozgatni?

  Abban az esetben indítható közvetlenül is kutya kereskedelmi szállítmány más tagállamba, ha a szállítmányban lévő kutyák az adott létesítményben születtek. Ebben az esetben viszont a járási hivatalnak nyilvántartásba kell venni azt a létesítményt az adott faj tartására.