növényegészségügy
 

Növényegészségügyi szempontból vizsgálatköteles termékek közös beléptetési okmánnyal (KEBO-NN/CHED-PP) történő beléptetése a TRACES (IMSOC) rendszerben

Az érintett termékek köre:
•    élő növények és növényi részek (pl. oltványok, cserepes növények, zöldségek, gyümölcsök, vágott virág)
•    növényi termékek (pl. kezeletlen faanyagok)
•    egyéb anyagok (pl. termesztő közeg, használt mezőgazdasági gép)
•    növényegészségügyi szempontból nem vizsgálatköteles, de kockázatot jelentő áruk (pl. palakő, márvány, gránit, alumíniumlap) fa csomagolóanyaga

Az Európai Unió az IMSOC (the Information Management System for Official Controls) azaz a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének TRACES (TRAde Control and Expert System) moduljával kívánja átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé tenni az élelmiszerlánc-biztonság szempontjából közvetlenül vagy közvetett módon fontos növények, növényi termékek kereskedelmét. Így a növényegészségügyi szempontból vizsgálatköteles termékek nyomon követését is. 

Vannak olyan áruk, amelyekre nem csak a növényegészségügyi jogszabályok vonatkoznak. Bizonyos harmadik országokból származó növényi termékeket (felhasználási cél: élelmiszer) behozataluk során a növényegészségügyi ellenőrzéssel együtt, fokozott import ellenőrzésnek is alá kell vetni. Ezekhez a termékekhez egy másik típusú Közös Egészségügyi Beléptetési Okmányra, a KEBO-D (vagy angolul: CHED-D) dokumentumra is szükség van az EU-ba történő beléptetéshez. Az ellenőrzés lefolytatása után az illetékes hatóság két KEBO (CHED) dokumentumot, KEBO-NN (CHED-PP) és KEBO-D (CHED-D) állít ki a termékhez. A vámeljárás csak a két dokumentum együttes megléte esetén folytatható le, ezért kérjük, győződjön meg róla a https://portal.nebih.gov.hu/traces-noveny oldalon, hogy az Ön által importálni kívánt termékekhez szükséges-e a KEBO-D dokumentum is.

Amennyiben a termék ökológiai gazdálkodásból származik, azt a KEBO-NN (CHED-PP) I. 31. #1 („Terméktípus/Product type: Organic”) pontján kötelező jelölni. Enélkül a termék ökológiai termékként forgalomba nem hozható. További információ a https://portal.nebih.gov.hu/-/harmadik-orszagbol-szarmazo-okologiai-termekek-behozatala-es-forgalomba-hozatala oldalon olvasható.

TRACES növényegészségügy