null Harmadik országból származó ökológiai termékek behozatala és forgalomba hozatala

Harmadik országból származó ökológiai termékek behozatala és forgalomba hozatala

2022. április 21, csütörtök

Ökológiai és átállási termékek harmadik országból történő importálását végző élelmiszer-vállalkozó tevékenységét tanúsító szervezet ellenőrzése alatt folytathatja. E célból szükséges a tevékenység megkezdése előtt a szervezetnél a nyilvántartásba vételét kérni.

Utolsó frissítés: 2023.02.15.

A Nébih által elismert tanúsító szervezetek:

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. - http://www.biokontroll.hu

Bio Garancia Kft. - http://www.bio-garancia.hu/

Harmadik országból az Unióba akkor importálható egy termék ökológiai termékként vagy átállási termékként való forgalomba hozatal céljára, ha megfelel az ökológiai termelésre vonatkozó uniós szabályoknak, illetve az elismert harmadik ország egyenértékű termelési és ellenőrzési szabályainak, vagy ha a terméket az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet ellenőrzéseinek vetették alá. 

Az importált termék akkor tekinthető az uniós ökológiai szabályozással egyenértékű garanciákat nyújtó ökológiai vagy átállási terméknek, ha:

  • a termék származási helye szerinti ország szerepel az elismert országok jegyzékében (az (EU) 2021/2325 végrehajtási rendelet I. melléklet) és a behozni kívánt termékkategória és az ellenőrző szerv is szerepel az országban elismertek közt, vagy
  • a terméket az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékében (az (EU) 2021/2325 végrehajtási rendelet II. melléklet) szereplő ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv ellenőrizte a jegyék szerinti harmadik országban, és a behozni kívánt termék besorolható az ellenőrző szerv vonatkozásában engedélyezett termékkategóriákba.

A szállítmányok Európai Unióba történő behozatalához úgynevezett ellenőrzési tanúsítvány (certificate of inspection - COI) szükséges, melyet a Bizottság által létrehozott elektronikus kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszer (TRACES) használatával kell kiállítani. A hatóság által hitelesített COI igazolja, hogy az Unióba belépő ökológiai vagy átállási termékekből álló szállítmány olyan harmadik országbeli ökológiai termelésből származik, amely megfelel az uniós elveknek.
A vállalkozónak a TRACES-be történő bejelentkezési szándékáról a tanúsító szervezét kell értesíteni, és a tanúsító kezdeményezi a vállalkozás és adatai validálását a Nébih-nél. Az élelmiszer-vállalkozó a Nébih által elvégzett validálását követően tudja használni a rendszert, tudja kezdeményezni a COI létrehozását.
A TRACES-be történő belépés előtt szükséges, hogy a felhasználó személy az Európai Bizottság EU Login felhasználó azonosítási rendszerében is regisztrálja magát a https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi linken keresztül.
Az import szállítmányok szabad forgalomba bocsátásához szükséges az eredeti ellenőrzési tanúsítvány benyújtása az illetékes hatóságához, a szállítmány vizsgálata és az ellenőrzési tanúsítvány hitelesítése a hatóság által.
Amennyiben a szállítmány vámkezelése nem Magyarországon történik, akkor az eredeti ellenőrzési tanúsítványt a vámkezelést végző tagállam illetékes hatóságához kell benyújtani, a szállítmány vizsgálata és az ellenőrzési tanúsítvány hitelesítése is ott történik.


A szállítmány vizsgálatáért és az ellenőrzési tanúsítvány hitelesítéséért felelős szervek:
Amennyiben a harmadik országból származó egyenértékű garanciákat nyújtó ökológiai gazdálkodásból származó (bio/átállási) termék állategészségügyi határállomásokon külön jogszabály alapján ellenőrizendő termék, a 30. rovat hitelesítéséért felelős szerv a http://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-jovahagyott-allategeszsegugyi-hatarallomasainak-jegyzeke linken található jóváhagyott magyarországi állategészségügyi határállomás.

Amennyiben a harmadik országból származó egyenértékű garanciákat nyújtó ökológiai gazdálkodásból származó (bio/átállási) termék növényegészségügyi határállomásokon külön jogszabály alapján ellenőrizendő termék, a 30. rovat hitelesítéséért felelős szerv a https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1267934/Novenyegeszsegugyi_hatarallomasok_listaja.pdf linken található jóváhagyott magyarországi növényegészségügyi határállomás.

 
Amennyiben a fent említett termék ellenőrzésére növényegészségügyi határállomástól eltérő ellenőrző ponton kerül sor, a 30. rovat hitelesítéséért felelős szerv a https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1267934/Novenyegeszsegugyi_ellenorzo_pontok_listaja.pdf linken található jóváhagyott magyarországi növényegészségügyi ellenőrző pontok vonatkozásában területi illetékességgel rendelkező növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal.

Amennyiben a harmadik országból származó egyenértékű garanciákat nyújtó ökológiai gazdálkodásból származó (bio/átállási) termék állategészségügyi határállomásokon vagy növényegészségügyi határállomásokon illetve ellenőrző pontokon külön jogszabály alapján hatósági ellenőrzés alól mentesített termék, a 30. rovat hitelesítéséért felelős szerv a termék szabad forgalomba bocsátási helye szerinti területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal.


Egyszerűbben megfogalmazva:

  • amennyiben a termék az állategészségügyi határállomáson ellenőrzésre kötelezett, a tanúsítvány hitelesítését az állategészségügyi határállomás végzi el
  • amennyiben a termék a növényegészségügyi határállomáson ellenőrzésre kötelezett, a tanúsítvány hitelesítését a növényegészségügyi határállomás vagy jogszabály szerint a növényegészségügyi határállomástól eltérő ellenőrző pont területileg illetékes hatósága végzi el
  • amennyiben a termék a határállomáson vagy ellenőrző ponton nem kötelezett ellenőrzésre, a tanúsítvány hitelesítését a termék szabad forgalomba bocsátási helye szerinti területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal végzi el.
A beléptetési dokumentum típusa Jogszabály
Ellenőrzési Tanúsítvány (COI)
Ellenőrzési tanúsítvány kivonata (COI extract)
(EU) 2018/848, (EU) 2021/2306
(EU) 2021/2307


Figyelem! Az ökológiai beléptetési dokumentumokon kívül a termék típusától függően egyéb dokumentumokra is szükség lehet.
A határállomás ellenőrzés köteles termékek esetén részletes tájékoztatás található a https://portal.nebih.gov.hu/traces oldalon.