null Termék jelölése, értékesítése

Termék jelölése, értékesítése

Termék jelölése, értékesítése

A ma piacon megtalálható termékek számos, a termék jellegére, illetve előállítására vonatkozó utalást tartalmaznak (natúr, hagyományos stb.). A piacon található az ökológiai termelésre utaló kifejezéshez hasonló kifejezéssel ellátott termékek között a fogyasztók nehezen tájékozódnak. A fogyasztók védelme és a tisztességes verseny érdekében az ökológiai termékek jelölésére használt kifejezéseket a Közösség egész területén és a használt nyelvtől függetlenül meg kell óvni attól, hogy azokat nem ökológiai termékek esetében használják.

Az Öko EK rendelet 23. cikk (1) pontja, valamint a 889/2008/EK rendelet 62. és 66. cikke kimondja, hogy ökológiai gazdálkodásra utaló jelöléssel kizárólag azokat a termékeket lehet ellátni és értékesíteni, amelyek szerepelnek a gazdaság, illetve a vállalkozás részére kiállított érvényes tanúsítványon, melyet a helyszíni ellenőrzést követően a tanúsító szervezet állít ki.

Az ökológiai termékek címkéin (az egyéb jogszabályi kötelezettségeken felül) a következőket kell feltüntetnie a gazdálkodónak:

  • a termék pontos megnevezése;
  • az előállító vagy forgalmazó neve, címe;
  • az ökológiai eredetre utaló jelölés (feldolgozatlan mezőgazdasági termékek esetén: ”ökológiai”/„az ökológiai termelésre való átállásból származó termék”);
  • a legutóbbi termelési vagy feldolgozási műveletet végző gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzésekben illetékes ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervnek a 834/2007/EK rendelet 27. cikk (10) bekezdése szerinti kódszámát
  • előre csomagolt élelmiszer esetében a közösségi logót
  • A közösségi logó használata és a használata esetén jelölendő termesztési vagy tenyésztési hely feltüntetésének módja

A 834/2004/EK rendelet 24. cikk (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy az előre csomagolt élelmiszer esetében a 25. cikk (1) bekezdésében említett közösségi logót is fel kell tüntetni a csomagoláson. A közösségi logó használata esetén a termék összetevőiként szolgáló mezőgazdasági nyersanyagok termesztési vagy tenyésztési helyét is meg kell jelölni a logóval azonos mezőben és adott esetben az alábbi formák egyikében:

  • „EU-mezőgazdaság”, amennyiben a nyersanyagot az EU-ban termesztették vagy tenyésztették,
  • „nem EU-mezőgazdaság”, amennyiben a nyersanyagot harmadik országban termesztették vagy tenyésztették,
  • „EU-/nem EU-mezőgazdaság”, amennyiben a mezőgazdasági nyersanyagok egy részét a Közösségben, másik részét pedig valamely harmadik országban termesztették vagy tenyésztették. A 2092/91/EGK vagy a 834/2007/EK rendeletnek megfelelő csomagolóanyagok 2012. július 1-jéig továbbra is használhatók voltak olyan termékek csomagolására, amelyek forgalomba hozhatók ökológiai termelésre utaló jelöléssel ellátva, amennyiben a termékek egyéb tekintetben megfelelnek a 834/2007/EK rendeletben szereplő követelményeknek.

Tanúsító szervezet kódszámának jelölése a címkén

A tanúsító szervezet ellenőrzési és tanúsítási tevékenység végzésére elismert szervezet. A tanúsító szervezet fogalma azonos az ellenőrző szervezet fogalmával. A Magyarországon tanúsított termék esetében a feltüntetett kódszám lehet: HU-ÖKO-01, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által végzett tanúsítás esetén, illetve HU-ÖKO-02, a Hungária Öko Garancia Kft. által végzett tanúsítás esetén. Tehát Magyarországon tanúsított termék esetében ökológiai termelésre utaló kifejezéssel („öko”, vagy „bio”) csak olyan termék kerülhet forgalomba, melynek jelölése a fent említett két kódszám valamelyikét tartalmazza.

Magyarországhoz hasonlóan számos tagállam tanúsító szervezetet jelölt ki az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére. A tagállam illetékes hatósága az általa elismert tanúsító szervezet egyedi azonosíthatósága érdekében a szervezet részére minden esetben kódszámot bocsát ki (pl. Austria Bio Garantie GmbH - AT-BIO-301). A kereskedelmi forgalomban megtalálható egyes termékek esetében ezért előfordul, hogy azon az Európai Unióban elismert tanúsító szervezet kódszáma kerül feltüntetésre.

Ökológiai termelésre utaló kifejezések használata

Egy termék akkor tekintendő ökológiai termelésre utaló kifejezéssel megjelölt terméknek, ha a címkézésen, a reklámanyagokban vagy kereskedelmi okmányokban a termék, az összetevők vagy a takarmány-alapanyagok leírásában olyan kifejezéseket használnak, amelyek a vásárló számára azt sugallják, hogy a termék, az összetevők vagy a takarmány-alapanyagok az e rendeletben megállapított szabályokkal összhangban készültek. Különösen, az olyan kifejezéseket vagy rövidítéseket, önmagukban vagy összetételben – például „bio” és „öko” – a Közösség egészében és bármely közösségi nyelven csak olyan termék címkézésére és reklámozására lehet használni, amely az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó előírásoknak eleget tesz. Az élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékek címkézésén vagy reklámozásában kizárólag akkor használhatók ökológiai termelésre utaló kifejezések, ha az adott termék valamennyi összetevője is az e rendeletben megállapított követelményekkel összhangban készült. Ökológiai termelésre utaló kifejezéseket nem lehet a Közösség egészében és bármely közösségi nyelven használni olyan termék címkézésére, reklámozására és olyan termékkel összefüggő kereskedelmi anyagban, amely nem tesz eleget az e rendeletben megfogalmazott követelményeknek, kivéve, ha a kifejezések nem élelmiszerben vagy takarmányban található mezőgazdasági termékekre vonatkoznak, vagy egyértelmű módon nem hozhatók összefüggésbe az ökológiai termeléssel. Nem használhatók továbbá a címkézésen vagy reklámban alkalmazott olyan kifejezések – beleértve a védjegyekben használt kifejezéseket is – vagy gyakorlatok, amelyek azt a látszatot keltve, hogy egy termék vagy annak összetevői eleget tesznek az e rendeletben megfogalmazott követelményeknek, a fogyasztót vagy a felhasználót félrevezethetik. Ökológiai termelésre utaló kifejezések nem használhatók olyan termék esetében, amelynek a címkézésén vagy reklámjában a közösségi rendelkezések értelmében fel kell tüntetni, hogy GMO-kat tartalmaz, GMO-kból áll vagy GMO-kból állították elő.

A biotermékeken előforduló egyéb jelölések

A fogyasztók megítélésében még mindig gyakori a zavar, különösen a kisebb bioboltok értelmezésében („vegyszermentes”, „reform” stb.), így fontos az ökológiai gazdálkodás jogszabályi előírásai alapján előállított, ellenőrzött és tanúsított termékek egyértelmű elkülönítése az egyéb élelmiszerektől. Az egyértelmű felismerhetőséget szolgálja az EU ökologó, mely tekintetében 2010. július 1-től az új ökologót kell feltüntetni az Európai Unión belül előállított előrecsomagolt termékeken.


Friss hírek

Zöldségpalánta előállítói és forgalmazói tevékenység éves bejelentése és a zöldségpalánta leltár megküldése
2021. szeptember 24, péntek

Zöldségpalánta előállítói és forgalmazói tevékenység éves bejelentése és a zöldségpalánta leltár megküldése

A Rendelet alapján a Nébih nyilvántartásban szereplő engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzemek évente bejelentik a tevékenységüket a Nébih-nek, és megküldik a tárgyévet megelőző év adatait tartalmazó Zöldségpalánta leltárt.

Tovább >

Enyhült a szabályozás a nitrátérzékeny területen gazdálkodók esetében
2021. szeptember 24, péntek

Enyhült a szabályozás a nitrátérzékeny területen gazdálkodók esetében

A nitrátrendelet* módosításának köszönhetően egy hónappal rövidült a trágyázási tilalmi időszak. A kedvezőbb szabályozás elősegíti a nitrátérzékeny területen gazdálkodók termésmennyiségének és -minőségének javítását, ezáltal pozitívan befolyásolja a versenyképességüket, valamint a hazai növénytermesztés eredményességét.

Tovább >