Faanyagterméklánc-felügyelet – European Timber Regulation (EUTR)

 • Milyen jogszabályban találom meg az EUTR miatti változásokat?

  A változásokat.

  tartalmazzák.

 • Átmeneti intézkedések 2016. július 1-jétől

  • Faanyag kereskedelmi lánc szereplőként szeretném teljesíteni az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 90/F. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségemet. Hogyan járjak el?

   A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet 1.§-a értelmében a faanyag kereskedelmi lánc szereplő a bejelentési kötelezettségét elektronikus úton, az erdészeti hatóság honlapján elérhető elektronikus felületen teljesíti, mely lehetőség egyelőre nem elérhető. Kérem, szíveskedjen a folyamatosan frissülő http://portal.nebih.gov.hu/eutr portálon tájékozódni az elektronikus felület megnyílásáról, melynek megtörténtét követően a regisztráció megvalósulhat.

  • EUTR technikai azonosító szám feltüntetése a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet 9.§-a értelmében a szállítójegyen kötelező. Hogyan járjak el a technikai azonosító szám hatóság általi kijelöléséig?

   Amennyiben Ön erdőgazdálkodó, erdőgazdálkodási tevékenysége során - az Evt. 90/F. § (1) bekezdésének megfelelően kizárólag Magyarország területén végzi erdei faválasztékok előállítását és értékesítését, akkor a technikai azonosító számának az erdőgazdálkodói kód minősül, ennek értelmében e kód feltüntetésével jogszabályi kötelezettségét teljesíti

   Amennyiben nem tartozik a megjelölt körbe, a technikai azonosító szám kijelöléséig a nyomtatvány erre vonatkozó rovatát hagyja üresen.

  • Az Erdészeti Hatóságtól sorszámtartományt igényeltem, azonban a nyomda 2016. július 1-jéig nem tudja legyártani a 2016. július 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő tartalmú nyomtatványt. Mi a teendő ebben az esetben?

   Tekintettel arra, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplőinek egy része jelezte, hogy rendkívüli nehézséget okoz számára az új nyomtatványok alapján történő értékesítés, az Erdészeti Hatóság ellenőrzései során 2016. július hónapjában elfogadja a korábban használatban lévő nyomtatványokat az erdei faválasztékok szállítása során. Tűzifa fogyasztó részére történő értékesítése esetén a honlapon közzétett vásárlói tájékoztatót július 1-től alkalmazni kell és át kell adni a fogyasztó részére.
 • Tervezett fakitermelések és tervezett erdősítési tevékenységek bejelentése

  • A korábban benyújtott tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentését újra be kell nyújtani az erdészeti hatósághoz az új formanyomtatványokon?

   Nem, a 2016. június 30-ig érkeztetett tervbejelentések esetében a régi nyomtatványt elfogadja az erdészeti hatóság,azokat nem kell újra benyújtani.

  • A tervbejelentő nyomtatványt is nyomtatványboltban kell megvásárolni vagy elektronikusan egy regisztrált programmal kitölteni?

   Nem, a tervbejelentő nyomtatványt továbbra is a NÉBIH honlapjáról lehet letölteni elektronikusan szerkeszthető és nem szerkeszthető formátumban. A nyomtatvány erre alkalmas, az előírt formátumot kezelni képes bármilyen programmal kitölthető, a kitöltő programot nem kell a NÉBIH-nél regisztrálni.

  • Hogyan kell kitölteni az új nyomtatványokat?

   A tervezett fakitermelések bejelentése és a tervezett erdősítési tevékenységek bejelentése nyomtatványt  a NÉBIH honlapján megtalálható, a "Tervezett erdőgazdálkodási tevékenység" pontnál. Az egyes nyomtatványokhoz tartozó kitöltési útmutató a tervezett erdősítési munkák bejelentéséhez és a tervezett fakitermelései bejelentéshez alapján kell kitölteni. A kitöltésben az útmutató mellett a honlapon található kitöltött erdősítési munkák bejelentése minta” és fakitermelések bejelentése minta” is segítséget nyújt.

  • Hány példányban kell kiállítani a tervbejelentőt?

   A tervbejelentőt 3 példányt kell kiállítani. Ebből egy példány az erdőgazdálkodónál, egy példány a jogosult erdészeti szakszemélyzetnél marad – melyet a végrehajtási jogosultság Evt. 41. § (3) és (8) bekezdéseiben foglaltak szerinti lejártáig meg kell őrizniük –, a fennmaradó példányokat pedig az erdészeti hatósághoz kell benyújtani.

 • Műveleti lap

  • A már kiállított műveleti lapot újra ki kell állítanom az új formátumban?

   Nem. A folyamatban lévő fakitermelésekre június 30-a előtt kiállított műveleti lapok továbbra is érvényesek 2016. december 31-ig. Amennyiben a fakitermelés nem kerül befejezésre 2016-ban, és az erdészeti hatóságnak áthúzódó fakitermelésként kerül lejelentésre, 2017-re új műveleti lapot kell kiállítani már az új formátumban.

  • Hol tudom beszerezni az új műveleti lap nyomtatványt?

   A műveleti lap tömb beszerzésére két lehetőség van:

   1. Nyomtatványboltban történő beszerzés. Eddig a PÁTRIA nyomda kért az erdészeti hatóságtól az előállításhoz szükséges sorszámtartományt.
   2. Az erdőgazdálkodó, a jogosult erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzetet foglalkoztató vállalkozás igényel a nyomtatvány előállításához sorszámtartományt, és ő gyártatja le a nyomtatványtömböket az általa kiválasztott nyomdánál. Fontos, hogy nyomdai úton kell előállítani a másolati példányok azonosságát is biztosító, folyamatos sorszámozású nyomtatványtömböt.
  • Hogyan tudok sorszámtartományt igényelni?

   Sorszámtartományt a „sorszámtartomány igénylőlap nyomtatvány” kitöltésével majd elektronikus vagy postai úton történő megküldésével kell igényelni, melyhez segítséget nyújt a „sorszámtartomány igénylőlap kitöltési útmutató”. 
  • Mit jelent, hogy a műveleti lap a számvitelről szóló törvény szerinti szigorú számadás alá vont bizonylatnak minősül?

   A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a szigorú számadás alá vont bizonylatokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetnie, amely biztosítja azok elszámoltatását.

   A műveleti lap kiállítására jogosult személy a műveleti lap tömb felhasználásának megkezdése előtt

   • a tömb beszerzését igazoló számla sorszámát és beszerzésének időpontját,
   • az első felhasználás időpontját,

   a nyomtatványtömb felhasználásának befejezését követően pedig

   • a tömb beszerzését igazoló számla sorszámát és beszerzésének időpontját,
   • az utolsó felhasználás időpontját

   köteles elektronikus úton, a NÉBIH honlapján keresztül haladéktalanul bejelenteni az erdészeti hatóságnak.

   Emellett a faanyagkereskedelmi lánc szereplőjének az általa megvásárolt/elkészíttetett műveleti lapokról külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a nyomtatvány

   a) sorszámtartományát az első és az utolsó sorszám megjelölésével,

   b) nyomdai úton előállított nyomtatvány esetén a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát és beszerzésének időpontját, továbbá

   c) az első és az utolsó felhasználás időpontjának megjelölését.

  • Igaz, hogy az új formátumban (szigorú számadású, regisztrált nyomtatványon vagy bejelentett számítógépes programmal készített műveleti lapot nem kell beküldeni az erdészeti hatósághoz postai úton?

   Igaz, azonban a műveleti lapot a kiállításától számított 5 évig meg kell őrizni. Megsemmisülését, megrongálódását, elvesztését vagy eltulajdonítását a jogosult erdészeti szakszemélyzet köteles – az érintett nyomtatvány sorszámának megjelölésével – haladéktalanul bejelenteni az erdészeti hatóságnak.

  • Az új szabályok szerint kiállítható több műveleti lap is egy adott fakitermelésre vonatkozóan az új nyomtatványon?

   Igen, akár munkaműveletenként, ill. vállalkozónként külön műveleti lap állítható ki.

  • Hogyan kell kitölteni az új nyomtatványt?

   Az új műveleti lap nyomtatványt a NÉBIH honlapján megtalálható kitöltési útmutató alapján kell kitölteni.

   A kitöltésben az útmutató mellett honlapon található kitöltött műveleti lap minta  segítséget nyújt.

  • Hol kell regisztrálni a műveleti lap nyomtatványt?

   A NÉBIH honlapján 2016. július 1-jétől válik elérhetővé a regisztrációs felület.

  • Számítógépes programmal is ki lehet állítani a műveleti lapot?

   Igen, amennyiben a program használatát a felhasználó a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet 11. § (6) bekezdés b) pontja és (7) bekezdése szerint bejelentette.

  • Milyen számítógépes programot használhatok a kitöltésre?

   Olyat amely megfelel a 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontja szerinti követelményeknek, és amelyet a felhasználó vagy a program készítője a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet 11. § (6) bekezdés b) pontja és (7) bekezdése szerint bejelentett a NÉBIH-nek.
  • Hol tudok ilyen programot vásárolni?

   A NÉBIH a honlapján közzéteszi a már bejelentett, jogszabályi előírásoknak megfelelő számítógépes programok nevét és verziószámát. Ezek esetében a bejelentőnek már nem kötelező csatolnia a 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet 11. § (6) bekezdés b) pontja és (7) bekezdése szerinti dokumentációt, mert azzal a hatóság már rendelkezik.
  • Hány példányban kell a műveleti lapot kiállítani?

   A műveleti lapot legalább 3 példányban kell kiállítani, melyből egy példányt az erdőgazdálkodónak, egy példányt pedig az erdőgazdálkodási tevékenységet végző személynek kell átadni, és egy példány marad a műveleti lapot kiállító jogosult erdészeti szakszemélyzetnél.

 • Végrehajtásbejelentő

  • Mikortól kell használni az új végrehajtott munkák bejelentése nyomtatványt?

   Az elvégzett munkákról szóló, 2016. július 31-ig leadandó bejelentéseket a korábbi, 11v1.0.2 verziószámú nyomtatványon kell megtenni. Az új nyomtatványt a 2016. augusztus 1-től beküldött végrehajtási bejelentéseknél kell alkalmazni. 
  • Hol lehet beszerezni az új nyomtatványt?

   A nyomtatványt továbbra is a NÉBIH honlapjáról lehet letölteni szerkeszthető és nem szerkeszthető formátumban. Természetesen erre alkalmas, az előírt formátumot kezelni képes programmal is kitölthető, de a kitöltő programot nem kell regisztrálni.

  • Hogyan kell kitölteni az új nyomtatványt?

   Az új végrehajtás bejelentő nyomtatványokat a NÉBIH honlapon megtalálható kitöltési útmutató alapján kell kitölteni. A kitöltésben az útmutató mellett a honlapon található kitöltött minta is segítséget nyújt.

  • Hány példányban kell benyújtani a kitöltött végrehajtásbejelentőt?

   Egy példányban kell benyújtani, azonban célszerű több példányban kiállítani, hogy egy-egy példány maradjon a kiállító jogosult erdészeti szakszemélyzetnél, ill. az erdőgazdálkodónál.

 • Fásításból tervezett fakitermelés bejelentése

  • Mikor kell jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése a bejelentéshez?

   Kizárólag akkor, ha a fakitermelés jogosultja a kitermelt faanyagot forgalomba helyezi. Saját felhasználásra tervezett fakitermelésnél az ellenjegyzés nem szükséges, de erről a tényről a bejelentőnek nyilatkoznia kell a nyomtatványon.

   Forgalomba helyezésnek minősül minden, a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk b) pontjában foglalt minden tevékenység, vagyis a fa és fatermékek bármilyen módon, első alkalommal történő forgalmazása a belső piacon – az alkalmazott értékesítési technikától függetlenül –, kereskedelmi tevékenység keretében történő értékesítés vagy felhasználás céljából, fizetés ellenében vagy térítésmentesen.

  • Továbbra is be kell küldeni a nyomtatványt az erdészeti hatósághoz, vagy a műveleti laphoz hasonlóan már nem szükséges?

   A fásításban tervezett fakitermelés előzetes bejelentését szolgáló nyomtatványt minden esetben be kell küldeni az erdészeti hatósághoz, és csak az erdészeti hatóság által záradékolt bejelentés vagy az erdészeti hatóságnak a fakitermelés korlátozásáról vagy feltételhez kötéséről rendelkező jogerős határozata birtokában kezdhető meg a fakitermelés.

  • Hány példányban kell benyújtani a kitöltött nyomtatványt?

   Egy példányban kell benyújtani.

  • Az erdészeti hatóság által záradékolt bejelentést át kell-e adni a fakitermelést végrehajtó személynek?

   A záradékolt bejelentést a fakitermelési munka végrehajtója mindig köteles magánál tartani a munkavégzés során, emiatt a záradékolt bejelentés egy példányát vagy annak másolatát át kell adni a fakitermelést végző személynek.