null Tájékoztatás a külföldi fatermékek behozatalát kötelezően kísérő dokumentációról

Tájékoztatás a külföldi fatermékek behozatalát kötelezően kísérő dokumentációról

2017. június 2, péntek

A magyar EUTR szabályozás szempontjából minden külföldről behozott és Magyarországon kereskedelmi forgalomba helyezett vagy felhasznált fatermék esetében az import fogalmat kell használni és értelmezni. A vonatkozó törvényi szöveg szerint importnak minősül a Magyarország területén való felhasználás vagy forgalomba hozatal céljából a faterméknek harmadik országból vagy más EU tagállamból történő behozatala is.

Az import fatermék első magyarországi forgalomba hozójának, az importőrnek minden import szállítmány esetében gondoskodni kell arról, hogy az import szállítmányt a származási ország nyelvén kívül magyar vagy angol nyelven a következők kísérjék:

1) Fatermék nyomon követhetőségét, illetve a származását igazoló dokumentumok

2) Exportőri nyilatkozat

Fontos hangsúlyozni, hogy a szállításhoz széles körben használt kísérődokumentumok, így például a nemzetközi fuvarlevél, az AVIZ stb. nem felelnek meg teljes körűen a fentieknek, azokon általában csak a szükséges adatok egy része szerepel, és nem állnak rendelkezésre az előírt angol, vagy magyar nyelvű fordításban sem!

Az alábbiakban ismertetjük az egyes dokumentumok kötelező tartalmi elemeit.

1) Nyomon követhetőséget, illetve a származást igazoló dokumentumok

A származási ország nyelvén kívül angol vagy magyar nyelvű fordítással együtt a szállítás során rendelkezésre kell állnia a származási ország jogszabályaiban kötelezően előírt, származást igazoló dokumentumoknak (pl. fuvarlevél, számla, szerződés, a kitermelés szerinti ország jogszabálya alapján kiadott fakitermelési engedély vagy igazolás, ilyen előírás hiányában pedig az exportőr által kibocsátott igazolásnak), amelyeken összességében az alábbi három adatnak mindenképpen szerepelnie kell:

  • a fatermék előállítása során felhasznált fafaj(ok) kitermelési helye,
  • a fatermék előállítása során felhasznált fafaj(ok) közönséges vagy – amennyiben az egyértelmű azonosíthatóság megköveteli – tudományos neve,
  • az egyes fafajok mennyiségi adatai.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. (3) bekezdése alkalmazásában fontos hangsúlyozni, hogy

  • A fatermék előállítása során felhasznált faanyag tényleges kitermelési helyét kell feltüntetni, legalább az érintett ország megnevezésével, nem pedig azt a helyet, ahol a szállított fatermék szállítmányt felrakodták, és amit a szállító- és fuvarlevelek esetében általánosan meg szoktak adni.
  • A tudományos nevet csak abban az esetben kell szerepeltetni, ha a fafaj pontos megnevezését a származási ország nyelvén kívül magyar vagy angol nyelven nem tartalmazza a dokumentáció. Például a „fenyő” vagy „tölgy” megnevezés nem elfogadható, mert azok fafajcsoportra vonatkoznak, nem konkrét fafajra, és az egyes fenyő-, ill. tölgyfajok jelentős eltérést mutatnak tulajdonságaikban. 

2) Exportőri nyilatkozat

Az exportőri nyilatkozaton az exportőrnek kifejezetten arról kell nyilatkoznia, hogy az általa értékesített és a szállításhoz csatolt származási dokumentumokon megjelölt fa, illetve fatermék nem illegális kitermelésből származik.

A nyilatkozatnak kétnyelvűnek kell lennie:

-egyik részről a származási ország nyelvén kell kiállítani (az exportőr mindig a saját nyelvén nyilatkozzon),

-másrészről az exportőr saját nyelvű nyilatkozatának angol vagy magyar fordítását is biztosítani kell

Az exportőri nyilatkozat és a szállítmányt kísérő egyéb dokumentumok közötti kapcsolódást egyértelműen meg kell teremteni, jellemzően a nyomon követhetőséget, illetve a származást igazoló dokumentumok azonosítóinak az exportőri nyilatkozaton való szerepeltetésével.

Import eredetű fatermék vásárlása esetén az importőrnek a fenti adatok szolgáltatását az Evt. 90/A. § (4) bekezdésének megfelelően meg kell követelnie a külföldi beszállítótól, mert az import fatermékkel kapcsolatos követelmények betartásáért az első magyarországi forgalomba hozó, azaz az importőr a felelős!


Friss hírek

2023. szeptember 19, kedd

Faanyag nyomon követéséhez alapvetően szükséges adatok

A tűzifaszezon közeledtével a faanyag útjának nyomon követése a kitermelés helyétől egészen a kandallóig egyre fontosabb minden érintett szereplő számára. A faanyag kereskedelmi lánc szereplők felügyeletét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Erdészeti Igazgatósága, mint kijelölt erdészeti hatóság látja el. A Nébih ellenőrzései arra világítottak rá, hogy a feltárt hiányosságok, szabálytalanságok mögött mindig tetten érhető a faanyag nyomon követéséhez használt adatkörök, az azokból összeállított nyilvántartások elégtelensége. 

Tovább >

2022. május 23, hétfő

Katasztrófahelyzetek esetén alkalmazható engedmények

Növényevők esetén a takarmány legalább 60%-ának magából a termelőegységből kell származnia, ha ez nem lehetséges, akkor más ökológiai gazdaságokkal együttműködésben kell előállítani. Az emlősök táplálása során előtérbe kell helyezni az anyatejes táplálást az az adott fajra vonatkozóan előírt minimális ideig.

Tovább >