null Tájékoztatás a külföldi fatermékek behozatalát kötelezően kísérő dokumentációról

Tájékoztatás a külföldi fatermékek behozatalát kötelezően kísérő dokumentációról

Tájékoztatás a külföldi fatermékek behozatalát kötelezően kísérő dokumentációról
2017. június 2., péntek

A magyar EUTR szabályozás szempontjából minden külföldről behozott és Magyarországon kereskedelmi forgalomba helyezett vagy felhasznált fatermék esetében az import fogalmat kell használni és értelmezni. A vonatkozó törvényi szöveg szerint importnak minősül a Magyarország területén való felhasználás vagy forgalomba hozatal céljából a faterméknek harmadik országból vagy más EU tagállamból történő behozatala is.

Az import fatermék első magyarországi forgalomba hozójának, az importőrnek minden import szállítmány esetében gondoskodni kell arról, hogy az import szállítmányt a származási ország nyelvén kívül magyar vagy angol nyelven a következők kísérjék:

1) Fatermék nyomon követhetőségét, illetve a származását igazoló dokumentumok

2) Exportőri nyilatkozat

Fontos hangsúlyozni, hogy a szállításhoz széles körben használt kísérődokumentumok, így például a nemzetközi fuvarlevél, az AVIZ stb. nem felelnek meg teljes körűen a fentieknek, azokon általában csak a szükséges adatok egy része szerepel, és nem állnak rendelkezésre az előírt angol, vagy magyar nyelvű fordításban sem!

Az alábbiakban ismertetjük az egyes dokumentumok kötelező tartalmi elemeit.

1) Nyomon követhetőséget, illetve a származást igazoló dokumentumok

A származási ország nyelvén kívül angol vagy magyar nyelvű fordítással együtt a szállítás során rendelkezésre kell állnia a származási ország jogszabályaiban kötelezően előírt, származást igazoló dokumentumoknak (pl. fuvarlevél, számla, szerződés, a kitermelés szerinti ország jogszabálya alapján kiadott fakitermelési engedély vagy igazolás, ilyen előírás hiányában pedig az exportőr által kibocsátott igazolásnak), amelyeken összességében az alábbi három adatnak mindenképpen szerepelnie kell:

  • a fatermék előállítása során felhasznált fafaj(ok) kitermelési helye,
  • a fatermék előállítása során felhasznált fafaj(ok) közönséges vagy – amennyiben az egyértelmű azonosíthatóság megköveteli – tudományos neve,
  • az egyes fafajok mennyiségi adatai.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. (3) bekezdése alkalmazásában fontos hangsúlyozni, hogy

  • A fatermék előállítása során felhasznált faanyag tényleges kitermelési helyét kell feltüntetni, legalább az érintett ország megnevezésével, nem pedig azt a helyet, ahol a szállított fatermék szállítmányt felrakodták, és amit a szállító- és fuvarlevelek esetében általánosan meg szoktak adni.
  • A tudományos nevet csak abban az esetben kell szerepeltetni, ha a fafaj pontos megnevezését a származási ország nyelvén kívül magyar vagy angol nyelven nem tartalmazza a dokumentáció. Például a „fenyő” vagy „tölgy” megnevezés nem elfogadható, mert azok fafajcsoportra vonatkoznak, nem konkrét fafajra, és az egyes fenyő-, ill. tölgyfajok jelentős eltérést mutatnak tulajdonságaikban. 

2) Exportőri nyilatkozat

Az exportőri nyilatkozaton az exportőrnek kifejezetten arról kell nyilatkoznia, hogy az általa értékesített és a szállításhoz csatolt származási dokumentumokon megjelölt fa, illetve fatermék nem illegális kitermelésből származik.

A nyilatkozatnak kétnyelvűnek kell lennie:

-egyik részről a származási ország nyelvén kell kiállítani (az exportőr mindig a saját nyelvén nyilatkozzon),

-másrészről az exportőr saját nyelvű nyilatkozatának angol vagy magyar fordítását is biztosítani kell

Az exportőri nyilatkozat és a szállítmányt kísérő egyéb dokumentumok közötti kapcsolódást egyértelműen meg kell teremteni, jellemzően a nyomon követhetőséget, illetve a származást igazoló dokumentumok azonosítóinak az exportőri nyilatkozaton való szerepeltetésével.

Import eredetű fatermék vásárlása esetén az importőrnek a fenti adatok szolgáltatását az Evt. 90/A. § (4) bekezdésének megfelelően meg kell követelnie a külföldi beszállítótól, mert az import fatermékkel kapcsolatos követelmények betartásáért az első magyarországi forgalomba hozó, azaz az importőr a felelős!


Friss hírek

Tűzgyújtási tilalom visszavonása a Dunántúlon és az északi országrészben
2020. május 26., kedd

Tűzgyújtási tilalom visszavonása a Dunántúlon és az északi országrészben

Az elmúlt 48 órában hullott csapadéknak köszönhetően csökkent a tűzveszély az erdő és mezőgazdasági területeken, ezért 2020. május 26-tól (kedd) a Dunántúlon és az északi országrészben visszavonásra kerül a tűzgyújtási tilalom.

Tovább >

Elismert tenyésztő szervezetek
2020. február 21., péntek

Elismert tenyésztő szervezetek

Magyarországon elismert tenyésztő szervezetek

Tovább >