null Sertésfélék mozgatása az Európai Unió tagállamai között

Sertésfélék mozgatása az Európai Unió tagállamai között

2022. december 14, szerda

Az állatbetegségek terjedésének megelőzése érdekében a sertések tartásának és mozgatásának számos aspektusát szabályozza az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/429 rendelete (állat-egészségügyi törvény, AHL) a fertőző állatbetegségekről.

A szállítás előtt és alatti kritériumok

A 2019/2035/EK rendelet szabályokat állapít meg a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és ezen állatok Unión belüli nyomon követhetőségére vonatkozóan. Általános szabályként a létesítményeket és a szállítókat az illetékes nemzeti hatóságnak nyilvántartásba kell vennie. Csak olyan állatokat lehet más tagállamba szállítani, amelyek nyilvántartásba vett vagy engedélyezett létesítményből származnak.

További információ a sertés tartás bejelentéséről: https://portal.nebih.gov.hu/enar
További információ az élőállat szállítóként történő engedélyezésről: https://portal.nebih.gov.hu/-/eloallat-szallitokent-torteno-engedelyezes-kervenyezese

A sertések Unión belüli mozgatására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket az (EU) 2020/688 rendelet határozza meg. Ezek a szabályok és kockázatcsökkentő intézkedések biztosítják, hogy az állatok mozgatása ne jelentsen jelentős kockázatot az emberi vagy állati egészséget érintő betegségek terjedésére.

Az állatokat közvetlenül a származási létesítményből a rendeltetési helyre kell szállítani. Ettől eltérve az állatok az illetékes hatóság által engedélyezett létesítményekben is összeállíthatók. (2016/429 /EU rendelet 94. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

További információ a patások összegyűjtésére engedélyezett létesítményekről: https://portal.nebih.gov.hu/-/patasok-osszegyujteset-vegzo-letesitmenyek-engedelyezesenek-feltetelei

A gazdasági szereplők csak akkor szállíthatnak sertésféléket egy másik tagállamba, ha teljesülnek a 2020/688/EU rendelet 19. cikkében leírt feltételek (pl. állat- és közegészségügyi garanciák bizonyos betegségekre). A betegségtől mentes státuszú vagy felszámolási programmal rendelkező övezetbe történő szállításoknak különleges feltételeknek kell megfelelniük (20. cikk). Az azonnali vágás céljából egy másik tagállamba szállított sertéseknek meg kell felelniük az e rendelet 21. cikkében foglalt követelményeknek.

Egy létesítmény, egy övezet vagy egy tagállam teljes területe elérheti a betegségtől mentes státuszt a kereskedelem megkönnyítése érdekében, az (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott követelményekkel összhangban. Az egyes betegségektől - például az Aujeszky-féle betegségtől - mentesnek nyilvánított vagy felszámolási programban részt vevő tagállamok és régiók jegyzékét az (EU) 2021/620 bizottsági végrehajtási rendelet tartalmazza. 

További információ Magyarország állategészségügyi státuszáról: https://portal.nebih.gov.hu/kitoresek-es-mentessegek

A TRACES NT rendszerben sertés (KN-kód: 0103) tagállamok között szállításához a következő bizonyítványok választhatók a rendeltetési célnak megfelelően:

POR-INTRA-X tenyésztésre és továbbtartásra: (2021/403/EU rendelet I. melléklet 1. fejezet szerint) 
POR-INTRA-Y vágásra: ((2021/403/EU rendelet I. melléklet 2. fejezet szerint)

Az állat-egészségügyi bizonyítványt a feladást megelőzően a területileg illetékes járási hatósági állatorvos igazolja, hogy az állatok megfelelnek a tagállamok közötti szállításra vonatkozó valamennyi követelménynek. A gazdasági szereplők maguk is létrehozhatják ezt a dokumentumot, hogy azt a hatósági állatorvosnak bemutathassák. A bizonyítvány az állatokat a teljes szállítás során végigkíséri.

Területileg illetékes járás keresése: https://jarasinfo.gov.hu/

HATÓSÁGI ÁLLATORVOSOKNAK BIZONYÍTVÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ elérhető a Nébih INTRANET "TRACES-NT Állategészségügy' alkalmazásban.

További információ a TRACES adatbázisról: https://portal.nebih.gov.hu/traces-allat

A rendeltetési hely kritériumai
2016/429/EU rendelet 127. cikk

A más tagállamból tartott szárazföldi állatokat átvevő létesítmények és vágóhidak üzemeltetőinek ellenőrizniük kell az állatokat, azok helyes azonosítását és a dokumentáció hiánytalanságát. Ha bármilyen szabálytalanságot észlelnek, tájékoztatniuk kell a rendeltetési hely illetékes hatóságát. Ebben az esetben az állatokat el kell különíteni, amíg az illetékes hatóság tanácsot nem ad a további eljárásra vonatkozóan.

Mivel a tagállamok közötti mozgások esetében nincs határellenőrzés, a hatósági ellenőrzésekről szóló (EU) 2017/625 rendeletnek megfelelően megkülönböztetésmentes helyszíni ellenőrzéseket végeznek útközben és a rendeltetési helyen annak biztosítása érdekében, hogy a szállítmányok megfeleljenek az állat-egészségügyi bizonyítvány által nyújtott garanciáknak.

https://food.ec.europa.eu/animals/live-animal-movements/porcine-animals_en


Friss hírek

2024. június 24, hétfő

További fejlesztések teszik még praktikusabbá az eGN rendszer használatát

Június 12-én élesedett az elektronikus Gazdálkodási Napló (eGN) legújabb fejlesztési csomagja. Ennek révén többek között lehetővé vált a termőhely helyazonosítójának szabad szerkesztése, a hozamadatok immár tonna/hektár formában adhatóak meg, valamint a talajvizsgálatok nem KET azonosítóval rendelkező termőhelyhez is hozzákapcsolhatóak.

Tovább >

2024. június 24, hétfő

Madárinfluenza: megszűnt a baromfik kötelező zártan tartása

A madárinfluenza járványügyi helyzet kedvező alakulásának köszönhetően, dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos visszavonta a baromfik zártan tartására vonatkozó előírást. Azonban továbbra is érvényben marad a zártan etetés és itatás kötelezettsége, valamint a járványvédelmi minimum feltételek betartása.

Tovább >