null Patások összegyűjtését végző létesítmények engedélyezésének feltételei

Patások összegyűjtését végző létesítmények (gyűjtőállomások, karanténtelepek) engedélyezésének feltételei

2021. június 23, szerda

Idén áprilistól megváltoztak a patások gyűjtőállomására, kereskedő telephelyére vonatkozó uniós szabályok. Sorra vesszük a legfontosabb tudnivalókat, szabályokat.

A szabályozás alapján mostantól a 2016/429/EU rendelet alapján az „összegyűjtés” fogalma a tartott szárazföldi állatok több létesítményből történő összegyűjtése az adott állatfajra vonatkozóan előírt minimum tartózkodási időnél rövidebb időszakra vonatkozik, a „minimum tartózkodási idő” pedig az a legrövidebb idő, amely alatt biztosítani lehet, hogy az adott létesítménybe bekerült állatok egészségi állapota ne legyen rosszabb, mint az említett létesítményben tartott állatok egészségi állapota. 

Általános szabályok:
•    Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. FM rendelet (ÁSZ) (nagylétszámú állattartó telepre vonatkozó feltételek)
•    A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. FVM rendelet (TIR rendelet, TIR bejelentés egyelőre, mint „EU gyűjtőállomás”)
•    Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. XLVI. tv. (Éltv.)
•    A fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 2016/429/EU rendelet (2021. április 21-től kötelezően alkalmazandó „Állategészségügyi rendelet”)

Állatjelölést szabályzó rendeletek:
•    99/2002. FVM rendelet – szarvasmarhafélék
•    182/2009. FVM rendelet- juh és kecskefélék
•    83/2015. FM rendelet- sertésfélék

Élőállat szállítási szabályok:
•    Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. FVM rendelet
•    A Tanács 2005/1/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról  
•    Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2007. VM rendelet
•    Az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgatására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2020/688/EU rendelet (2021. április 21-től kötelezően alkalmazandó
•    az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2019/2035/EU felhatalmazáson alapuló rendelete

Élelmiszertermelő állatok gyógykezelése
•    az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. FVM rendelet 

A létesítményre vonatkozó konkrét szabályok:
•    Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. FM rendelet (ÁSZ) (nagylétszámú állattartó telepre vonatkozó feltételek) 1.függelékben, 2. függelék foglalt vonatkozó feltétételek
•    az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2019/2035/EU felhatalmazáson alapuló rendelete  – I. melléklet 1. rész (2021. április 21-től kötelezően alkalmazandó)

Patások összegyűjtésére engedélyezett létesítmények felelős személyére vonatkozó nyilvántartási kötelezettsége a

2016/429/EU rendelet 105. cikk alapján nyilvántartásba vétel (engedélyezett létesítmény felelős személye, a létesítménytől független felelős személyek) és a
2019/2035/EU rendelet 1. cikk (11) bekezdés alapján történik.

TRACES rendszeren történő regisztráció

Minden engedélyezett patás gyűjtőállomást regisztrálni szükséges a TRACES rendszerben a 2019/1715/EU rendelet alapján, mivel a TRACES (IMSOC) rendszer "Létesítmény referencia listaája" fel fogja váltani a jelenelgi NÉBIH honlapján vezetett patás gyűjtőállomás listát.
A rendeletek hatályos változatát a https://njt.hu/ és az EUR-Lex oldalon olvashatják.