null Nem szakmai jellegű összefoglalók 2014

Nem szakmai jellegű összefoglalók 2014

Az engedélyezett állatkísérleti projektek összefoglalói az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 45. § (4) bekezdése alapján

17beta-ösztradiol és bioflavonoidok hatása perifériás axotómiát követő mikorglia reakcióra és idegsejt túlélésre felnőtt Balb.c egérben.pdf
18F-fluoro-dezoxi-glükóz (18F-FDG) PET radiofarmakon biodistribúciójának tesztelése egész testben.pdf
A bélfal és a bél mikroflórájának bélszakasz-specifikus molekuláris változásai streptozotocin-indukált diabéteszes patkányokban.pdf
A fizikai aktivitás és speciális tápanyagok vizsgálata az Alzheimer kialakulása állatmodellben.pdf
A genetikai profilra alapozott sertéstakarmányozás technológiájának kidolgozása a humán taplálkozási követelményeknek megfelelő sertéshús előállítás érdekében.pdf
A házigalamb (Columba livia) nyugat-nílusi vírus iránti fogékonyságának vizsgálata.pdf
A Hsp27 neurodegeneratív betegségekben betöltött szerepének vizsgálata különös tekintettel a biológiai membránokkal és lipidekkel való kölcsönhatásainak feltrsra.pdf
A húgyhólyag simaizom kontrakció sejtélettani szabályozása, különös tekintettel a hiperreaktív hólyagra. 2014. szept. 30. -2018. szept.30..pdf
A humán in vitro fertilizáció tápoldat markereinek vizsgálata.pdf
A HOFI.SH3PXD2B (Homolog of FlSH. SH3 and PX domain-containing protein 28) fehérje szerepe a tumor progresszióban.pdf
A keleti sün (Erinaceus roumanicus) szerepe a Borellia burgdorferi sensu lato járványtanában.pdf
A koleszterin és az ioncsatorna kapuzás közötti kölcsönhatás mechanizmusa a sejtmembránban.pdf
A nagydózisú caspofungin terápia in vivo hatékonysága klinikailag fontos Candida fajok ellen.pdf
A rnitokondriális biogenezis aktiválása beige zsirsejtekben a NAD+ metabolizmus befolyásolásán keresztül.pdf
A szarvasmarha motilin gén mutációjának funkcionális vizsgálata (OTKA-PD 111964).pdf
Állványfehérjék vizsgálata génhiányos (knock-out) egerek felhasználásával.pdf
Alváskísérletek patkányokon.pdf
Antagomirok és aptamerek hatásának vizsgálata sertésen végzett szívinfarktus modellen (Fibrotarget projekt).pdf
Az egészszemű búza etetés hatásának vizsgálata broilercsirkék teljesítményére az emésztés hatékonyságára, valamint az emésztőszervek morfológiájára.pdf
Az energiaháztartás centrális szabályozásának vizsgálata.pdf

Bőr külsőleges kezelése és UV sugárzás utáni vizsgálata állatokon.pdf
C. botulinum toxin kimutatása egéroltással.pdf
Cserenkov lumineszcenciás képalkotáson alapuló intraoperatív készülékek fejlesztése az onkológiai sebészet számára..pdf
Dabigatran terápia alkalmazása és annak hatása sertés coronaria stent-implantációs modellben.pdf
Diagnosztikai és terápiás céllal előállított radioaktív gyógyszerek kutatása, fejlesztése.pdf
Az érzékelésben szerepet játszó neuronhálózatok működésének komplex vizsgálata.pdf
EDTMP, DOTATATE, DOTATOC, HYNICTATE, HYNICTOC szerveloszlásának vizsgálata.pdf
Egér tüdő aszpergillózis modell in vivo vizsgálata és az A. fumigatus által termelt sziderofórok biodisztribúciójának vizsgálata normál és fertőzött egérben.pdf
Egyes mikotoxinok káros hatásának és a szervezetben történő metabolizmusának vizsgálata házi nyúlban és halfajokban.pdf
Az implantátum felületi sajátosságainak hatása a peri-implantitis progressziójára mesterséges csontpótló anyag iIIetve saját csont esetében.pdf

Emészthetőségi, retenciós és teljesítmény vizsgálatok különböző korú sertésekben.pdf
Epigenetikai tényezők vizsgálata állatmodellben.pdf
Fájdalomcsillapító hatással rendelkező vegyületek farmakológiai jellemzése krónikus fájdalom állatmodelleken.pdf
Farmakológiai beavatkozások az iszkémiás retina kezelésében.pdf
Ganglion sphenopalatinum lézeres ingerlésével a subarachnoidalis vérzést követő vasospasmus kezelése kutyamodellen.pdf
Halak darakórja elleni gyógykezelés kidolgozása.pdf
Human felhasználású vakcinák (kullancs encephalitis, veszettség, sárgaláz, diphtéria, pertussis, tetanusz) gyártási tételeinek hatékonysági minőségell. rutinv.a.pdf
Intranasalisan adagolt LPS-kiváltotta, orrüregre korlátozódó, akut gyulladás modell, patkányokon.pdf
Humán felhasználású vakcinák, immunbiológiai készítmények specifikus toxicitási és.vagy ártalmatlansági vizsgálata.pdf
Humán megbetegedések, elsősorban malignus elváltozások kezelésére alkalmas új hatóanyagok és eljárások innovatív fejlesztése preklinikai fázisban.pdf

H2020 FETOPEN 1 2014 ELECTION Eu project Engineering of laboratory equipment and computational tools for organic and inorganic nanomaterials.pdf
Humán felhaszn.ú infl. és hepatitis vakcinák, immunb-i készítmények forgalomba hozatalához szükséges minőségellenőrző rutin-szúróp.szerű vizsg.a.pdf
Ismételt adagolású (28 napos) toxicitásvizsgálat (OECD TG407).pdf
Izomregeneráció vizsgálata hátsó lábak tehermentesítésével előidézett izomsorvadás után egér modellben..pdf
Immunbiológiai készitmények nyúlon végzett kötelezően előirt minöségellenőrző pirogenitási vizsgálata.pdf
Kísérletes fogágygyulladás modellben terápiás lehetőségek vizsgálata.pdf
Kísérleti (kezelő-) anyag hatékonyságának vizsgálata házi sertésen..pdf
Kísérleti (kezelő-) anyag hatékonyságának vizsgálata törpesertésen..pdf
Kísérleti beavatkozások oktatása.pdf
Kognitív transzlációs viselkedésfarmakológiai kutatások.pdf
Entorhinális kérgi neuronhálózatok.pdf
Meghatározott ivarú nyúl és egér utódok létrehozása embrió szexálással, ivarszelektált spermával való mstgs termékenyítéssel vagy intracitoplazmáris injektálással.pdf
Minimál invazív radioembolizációs technikák alkalmazása dozimetriai és hatékonyság-előjelző célra.pdf
Légtérbe kerülő illékony petrolkémiai termékek hatása a bronchoalveoláris tér leukocita összetételére.pdf
Kutya, macska és ló osteoarthritis, ín és porcsérülések mesenchymális ősejtekkel történő kezelése.pdf
Keringésélettani és sejtélettani vizsgálatok állati szöveteken és akut állatkísérletekben. 2014. szept. 30.-2018. szept.30..pdf
Nanoanyagok, nanohordozók immuntoxikológiai és pszeudoallergiát kiváltó hatásának vizsgálata állatmodelleken..pdf
Módszerbeállítás sertésmodellen, sebgyógyulás tanulmányozásához.pdf
Miocardialis infarktus modell.pdf
LifeValve projekt. mesterséges pulmonalis billentyű tesztelése juh modell-állaton.pdf

Kísérleti állatok felhasználása a “Kísérleti állatok – állatkísérletek” kurzus gyakorlati oktatásában (2014-2018).pdf
Lactobacillus törzs (LAB) immunmoduláló hatásának vizsgálata in vivo állatkísérIetben.pdf
Húgycsőszűkület állatkísérletes modelljének kialakítása és paclitaxel kibocsátó ballon preventív és terápiás hatásának vizsgálata a kialakított modellen.pdf
Keringésélettani és sejtélettani vizsgálatok oktatási céllal. 2014. szept. 30.-2018. szept.30..pdf
Akut orális toxicitási vizsgálat (OECD TG 420 (2001)).pdf
A szív különböző struktúráiba történő implantátum behelyezés (coronaria-, carotis stent, LAA occluder).pdf
4 csatornás telemetriás EGG simaizom miográfiás mérőrendszer szarvasmarhákon és sertéseken történő tesztelése.pdf
Negatív nyomású nyitott has kezelés hatása a haemorheológiai prmterekre és a vékonybelek microcirculatiójára experimentális abdominális compartment syndromában.pdf
Neuronhálózatok és szinaptikus, molekuláris szintű reorganizációjuk vizsgálata humán post mortem agymintákon szkizofréniában.pdf
Originális gyógyszermolekulák fejlesztése a hypoxia reperfúzió területén.pdf
Originális gyógyszermolekulák fejlesztése a korszerű antidiabetikus terápia területén (2-es típusú diabétesz).pdf
Originális gyógyszermolekulák fejlesztése a rheumatoid arthritis korszerű terápiájának területén.pdf
Originális gyógyszermolekulák fejlesztése az izomatrófia korszerű terápiájának területén.pdf
Sebgyógyulásra ható vegyületek vizsgálata rágcsálókon (Wound healing models on rodents).pdf
Rovarirtó szerek engedélyezés előtti minősítő vizsgálatáahoz szükséges poloska és ruhatetű tenyészet fenntartása tengerimalac- illetve nyúlvérrel..pdf
Parazita törzsek (Toxoplasma és Trichinella) fenntartása, illetve szükség esetén paraziták izolálása beteganyagból.pdf
Poliklonális ellenanyagok elóállítása immunanalitikai módszerek fejlesztése céljából.pdf
OTKA 103937 számú pályázat 2013-2017. (A kullancs encefalitisz vírus (KEV) kórfejlődésének vizsgálata érzékeny és rezisztensegérfajokban.).pdf
Rágcsálóírtó szerek engedélyezés előtti minősítő és hatékonysági vizsgálata.pdf
Szilárd hordozóra rögzített sejtek transzplantációja egerekben.pdf
Szója allergén fehérje (P34) mennyiségi és minőségi meghatározása.pdf
TheraGlio project, FP7.HEALTH.2013.INNOVATION.1, No. 62923.2, Microbubble driven multimodal imaging and theranostics for gliomas..pdf
Új megvilágításban az osteochondrális autograft transzplantáció.pdf
Új, kísérletes patkánymodellek kidolgozása, amelyek alkalmasak kemoprevenciós molekulák gyors tesztelésére.pdf
VAP-1 szerepe májtranszplantációban és máj ischaemia-reperfúzióban.pdf
WHO által javasolt módszer szerinti influenza elleni tipizáló immunsavók előállítása, ill. a H5N1 kísérleti oltóa.ok szerológiai vizsg, hatékonyságának ell..pdf
„A Galectin-9 szerepe az endometriosis kialakulásában” című kutatási project állatmodell kísérleteinek tervezete.pdf

Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >