null Nem ökológiai tartásból származó állatok felhasználásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén

Nem ökológiai tartásból származó állatok felhasználásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén

2022. május 23, hétfő

Az ökológiai állattartás során az állatoknak alapvetően ökológiai gazdálkodásból kell származniuk, de a vonatkozó rendelkezések betartása mellett lehetőség van a gazdaságban már meglévő konvencionális állatállomány ökológiai gazdálkodásba történő bevonására is.

A fajták vagy vonalak kiválasztásakor a gazdálkodóknak előnyben kell részesítenie azon fajtákat vagy vonalakat, amelyekre jellemző a genetikai sokféleség magas szintje, továbbá meg kell vizsgálnia az állatok helyi feltételekhez való alkalmazkodó képességét, tenyészértékét, élettartamát, életképességét. Ezen túlmenően, a fajtákat és a vonalakat úgy kell megválasztani, hogy elkerülhetők legyenek az intenzív tartás keretében használt bizonyos fajtákra vagy vonalakra jellemző betegségek és egészségügyi problémák. Előnyben kell részesíteni az őshonos fajtákat és vonalakat.
A nem ökológiai tartásból származó (konvencionális) állatok ökológiai gazdálkodásba történő bevonásához az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklet II. rész 1.3.4. által szabályozott esetekben az illetékes Pest Megyei Kormányhivatal engedélye szükséges. A gazdálkodónak a kérelmük benyújtása előtt ellenőriznie kell a rendelet 26. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett rendszerben gyűjtött adatokat, hogy a kérelme indokolt-e.
Nem ökológiai állatok felhasználása engedélyezhető:

  • szaporítási célból akkor, ha az állatfajták az 1305/2013/EU rendeletben említettek szerint a tenyésztésből való kivonás veszélye által fenyegetettnek minősülnek. Ilyen esetben nem feltétlenül szükséges, hogy a fajta állatai még nem ellettek legyenek.
  • méhészet megújítása céljából évente a méhanyák és méhcsaládok 20 %-át lehet az ökológiai termelőegységben nem ökológiai termelésből származókkal pótolni, feltéve, hogy a méhanyákat és a méhcsaládokat ökológiai termelőegységből származó lépekkel vagy lépalapokkal ellátott kaptárakban helyezik el. Évente egy családot vagy méhanyát minden esetben lehet nem ökológiai termelésből származó családdal vagy méhanyával pótolni.
  • egy baromfi állomány első ízben történő kialakításakor, megújításakor vagy átalakításakor, és amennyiben a gazdálkodó minőségi és mennyiségi igényei nem teljesíthetők, és a tojástermelés céljából bevitt jércék és a hústermelés céljából bevitt baromfifélék háromnaposnál fiatalabbak. A belőlük származó termékek csak akkor tekinthetők ökológiai eredetűnek, ha betartották az átállási időszakot. Természeti katasztrófa esetén, amennyiben egy gazdaságban vagy termelőegységben nagy arányú az állatok (így akár méhek vagy egyéb rovarok) pusztulása és a gazdálkodók az állatállomány megújítása vagy átalakítása céljára nem férnek hozzá ökológiai állatokhoz az illetékes Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezheti az állomány megújítását vagy újbóli létrehozását konvencionális állatokkal feltéve, hogy az előírt átállási időszakot betartják.


Milyen adatok, dokumentumok szükségesek a konvencionális állatok bevonására vonatkozó kérelemhez?

  • a bevonni kívánt állat felhasználási célja (pl. hús/tojástermelés)
  • az állatállomány jelenlegi létszáma
  • az ökológiai gazdálkodásba bevonni kívánt állatok azonosító száma
  • a bevonni kívánt állatok kora
  • a gazdaságba történő bevonás tervezett időpontja.
Figyelem! A nem ökológiai gazdálkodásból származó állatok felhasználásának engedélyezése tárgyában lefolytatott engedélyezési eljárás díjköteles.

Friss hírek

2022. december 1, csütörtök

Idén is biztosítja a Nébih az anyatehéntartás-támogatást igénybe vevő állattartók részére a szaporítási események előremenő bejelentését

A hatályos jogszabályban* foglaltak szerint – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is azok a szarvasmarhatartók jogosultak az anyatehéntartás-támogatás igénybevételére, akik határidőn belül eleget tesznek az adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Ehhez nyújt segítséget a Nébih fejlesztése, amely 2022. december 1-jétől előremenően is lehetővé teszi az év végéig esedékes online és papíralapú adatszolgáltatást.

Tovább >

2022. október 26, szerda

Adategyeztetési felhívás az új baromfi állatjóléti támogatás kapcsán

Adategyeztetésre kéri a baromfitartókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azzal a céllal, hogy a nemrég megjelent, új baromfi állatjóléti támogatás minden gazda számára elérhető segítséget jelentsen. Az adategyeztetés elsősorban a TIR-ben korábban rögzített információk ellenőrzését szolgálja, illetve az esetlegesen már elavult adatok frissítésére irányul. Az egyeztetés mielőbbi teljesítése a baromfitartók saját érdeke, hogy a hiányos vagy idejétmúlt adatok ne befolyásolhassák hátrányosan támogatási kérelmeik elbírálását!

Tovább >