Vissza

Kötelező adatszolgáltatás az előző évi növényvédő szerforgalomról

Kötelező adatszolgáltatás az előző évi növényvédő szerforgalomról

Kötelező adatszolgáltatás az előző évi növényvédő szerforgalomról

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendeletének 67. cikke értelmében az engedélyek jogosultjainak meg kell adniuk a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára a növényvédő szerek eladási mennyiségeire vonatkozó valamennyi adatot a növényvédő szerekre vonatkozó statisztikáról szóló közösségi jogszabályokkal összhangban. Az alábbiakban előírt adatszolgáltatás nem érinti a KSH, illetve az AKI által bekért forgalmazási adatokat.

Az előző naptári évre vonatkozóan magyarországi növényvédőszer-forgalmáról az engedélyes köteles jelentést készíteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére. A jelentésnek tartalmaznia kell a növényvédő szer tételes megnevezését és mennyiségét, a felhasznált csomagoló eszköz mennyiségét és fajtáját. Az Engedélyes az összes érvényes engedéllyel rendelkező növényvédő szerét köteles feltüntetni a mellékelt táblázatban. Amennyiben nem forgalmazott 2017. évben egy adott szerből, kérjük a mennyiség rovatban a „0” értéket feltüntetni.

Kérjük az Engedélyest, hogy az esetleges viszonteladói tevékenységéből származó forgalmáról ne küldjön adatokat. Kizárólag azon tételek forgalmi adatait kérjük, melyeket az Engedélyes illetve megbízottja első hazai értékesítőként forgalmazott 2017. évben.

Amennyiben az Engedélyes gyűjtőcsomag igazolással rendelkezik, a gyűjtőcsomagban lévő szerekről szerenkénti bontásban kérjük az adatokat. Azokról a szerekről, amelyeket viszonteladóként értékesít a gyűjtőcsomagban, ne adjon be adatot.  Minden szerről a saját engedélyese köteles adatokat szolgáltatni.

A hatóság az adatszolgáltatásra kötelezettel szemben 15 napos „türelmi időt” adhat. Amennyiben a türelmi idő lejáratát követően az Engedélyes adatbenyújtási kötelezettségnek nem tesz eleget, az Éltv. 60. § (1) bekezdés o) pontja alapján növényvédelmi bírsággal sújtható. A (2) bekezdés értelmében a bírság ismételten kiszabható!

Párhuzamos behozatal esetén a 89/2004. FVM rendelet 20. § (11) bekezdés értelmében az Importőrnek az engedély alapján behozott növényvédő szer mennyiségéről– az engedélyező hatóságot legkésőbb a behozatalt követő 15. napon tájékoztatnia kell. Ettől függetlenül a párhuzamos import engedély tulajdonosa jelentést köteles készíteni a magyarországi növényvédőszer-forgalmára vonatkozóan 2018. március 31-ig. A  forgalmazott szerek mennyiségeit kg-ban vagy literben kell megadni illetve fel kell tüntetni, az alábbi űrlapnak megfelelően, a szerekkel együtt forgalmazott csomagoló anyagok mennyiségét és fajtáját.  Az Engedélyes köteles az összes érvényes párhuzamos behozatali engedéllyel rendelkező illetve a 2017. évben még türelmi időben forgalmazható szereiről szerforgalmi jelentést benyújtani. Amennyiben nem történt forgalmazás a „0” mennyiséget kérjük feltüntetni.

Továbbá kérjük a tisztelt Engedélyest, hogy a fentiekben ismertetett, a növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatáson kívül a növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékekről, eszközökről (csapdákról) és a makroszervezetekről is nyújtsanak be éves szerforgalmi adatokat. A forgalmazott mennyiségeket literben vagy kg-ban a makroszervezetek és csapdák esetében a forgalmazott csomagolási egységek darabszámában kérjük megadni. A szerek mennyiségei mellett kérjük feltüntetni a felhasznált csomagoló anyagok mennyiségét és fajtáját is.

A csomagoló anyagokról nem szükséges szerenként adatot szolgáltatni sem a növényvédő szerek, sem a növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek esetében sem. Elegendő egy éves összesítés a csomagoló anyagok mennyiségeiről és fajtáiról a mellékelt táblázatnak megfelelően.

A fentiek alapján a melléklet szerinti adatlapon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságának címére (1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.) és a bleichere@nebih.gov.hu e-mail címre március 31-jéig kell az adatokat beküldeni. Az adatok Word vagy Excel file-ban is kitölthetők.

A begyűjtött adatok felhasználásával készült szerforgalmi jelentést honlapunkon minden évben közzétesszük az Európai Parlament és a Tanács 1185/2009/EK Rendeletében (I. Melléklet 5. szakasz) előírtaknak megfelelően.

Nyomtatványok:
Tájékoztató levél a kötelező adatszolgáltatásról a 2017. évi növényvédő szerforgalomról

Adatszolgáltatási űrlap a 2017. évi növényvédő szerforgalomról (xls)

Éves szerforgalmi jelentések összesítése:


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Tirám (TMTD) hatóanyagot tartalmazó készítmények visszavonása
2018. december 10, hétfő

Tirám (TMTD) hatóanyagot tartalmazó készítmények visszavonása

Neonikotinoid korlátozás miatt visszavont vagy módosított növényvédő szer engedélyek
2018. november 9, péntek

Neonikotinoid korlátozás miatt visszavont vagy módosított növényvédő szer engedélyek

Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer
2018. július 3, kedd

Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek
2018. július 3, kedd

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról
2018. július 3, kedd

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról

Hatósági eljárás menete belterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete belterületen

Hatósági eljárás menete külterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete külterületen

Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek
2018. április 27, péntek

Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek

Tájékoztatás a neonikotinoid hatóanyagú csávázószerrel kezelt kukorica és napraforgó területekről szóló bejelentések 2018. évi rendjéről
2018. április 12, csütörtök

Tájékoztatás a neonikotinoid hatóanyagú csávázószerrel kezelt kukorica és napraforgó területekről szóló bejelentések 2018. évi rendjéről

Korábbi EK műtrágya nyilvántartások
2018. március 5, hétfő

Korábbi EK műtrágya nyilvántartások

Tovább korlátozódik a klórpirifosz tartalmú növényvédő szerek felhasználása
2018. február 5, hétfő

Tovább korlátozódik a klórpirifosz tartalmú növényvédő szerek felhasználása

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása
2017. november 21, kedd

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása

Meghívó az Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (XXXIV.) című konferenciára
2017. november 17, péntek

Meghívó az Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (XXXIV.) című konferenciára

Anyatelep létesítése és fenntartása
2017. november 7, kedd

Anyatelep létesítése és fenntartása

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája
2017. július 24, hétfő

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája

Oxifluorfen hatóanyagú készítmények visszavonása
2017. július 7, péntek

Oxifluorfen hatóanyagú készítmények visszavonása