null Juh- és kecskefélék mozgatása az Unión belül

Juh- és kecskefélék mozgatása az Unión belül

2022. december 14, szerda

Az állatbetegségek terjedésének megelőzése érdekében a kiskérődzők tartásának és mozgatásának számos aspektusát a fertőző állatbetegségekről szóló (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Állat-egészségügyi törvény, AHL) szabályozza.

A szállítás előtt és közben

A 2019/2035 rendelet szabályokat állapít meg a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és ezen állatok Unión belüli nyomon követhetőségére vonatkozóan. Általános szabályként a létesítményeket és a szállítókat az illetékes nemzeti hatóságnak nyilvántartásba kell vennie. Kizárólag a nyilvántartásba vett vagy engedélyezett létesítményből származó állatok szállíthatók másik tagállamba.

További információ a juh- és kecskefélék tartás bejelentéséről: https://portal.nebih.gov.hu/enar
További információ az élőállat szállítóként történő engedélyezésről: https://portal.nebih.gov.hu/-/eloallat-szallitokent-torteno-engedelyezes-kervenyezese


A juh- és kecskefélék Unión belüli mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket a 2020/688/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. szakasza határozza meg. Ezek a szabályok és kockázatcsökkentő intézkedések biztosítják, hogy az állatok mozgása ne jelentsen jelentős kockázatot az emberi vagy állati egészséget érintő betegségek terjedésére.

Az állatok szállítására vonatkozóan biológiai biztonsági szabályok vannak: az állatok nem szökhetnek ki, és nem hullhat ki ürülék, a vizuális ellenőrzésnek lehetővé kell válnia. A tisztításnak és fertőtlenítésnek a szállítás után a lehető leghamarabb meg kell történnie.

Az állatokat közvetlenül a származási létesítményből a rendeltetési helyre kell szállítani. Ettől eltérve az állatok az illetékes hatóság által engedélyezett létesítményekben is összeállíthatók (az AHL 94. cikke (1) bekezdésének a) pontja).

További információ a patások összegyűjtésére engedélyezett létesítményekről: https://portal.nebih.gov.hu/-/patasok-osszegyujteset-vegzo-letesitmenyek-engedelyezesenek-feltetelei


A gazdasági szereplők csak akkor szállíthatnak juh- és kecskeféléket egy másik tagállamba, ha az (EU) 2020/688 rendelet 15. cikke teljesül (pl. egészségügyi garanciák bizonyos betegségekre). A betegségtől mentes státuszú vagy felszámolási programmal rendelkező övezetbe történő szállításoknak különleges feltételeknek kell megfelelniük (16. és 17. cikk). Az azonnali vágás céljából egy másik tagállamba szállított juh- és kecskeféléknek meg kell felelniük az e rendelet 18. cikkében foglalt követelményeknek.

Egy létesítmény, egy övezet vagy egy tagállam teljes területe a kereskedelem megkönnyítése érdekében a 2020/689/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott követelményekkel összhangban betegségtől mentes státuszt érhet el. Az egyes betegségektől, pl. a brucellózistól mentesnek nyilvánított vagy felszámolási programban részt vevő tagállamok és régiók jegyzékét a 2021/620/EU bizottsági végrehajtási rendelet tartalmazza. Tájékoztatási céllal a betegségtől mentes státusszal rendelkező tagállamok és régióik térképei és jóváhagyott felszámolási programjai is megtekinthetők.

További információ Magyarország állategészségügyi státuszáról: https://portal.nebih.gov.hu/kitoresek-es-mentessegek


A TRACES NT rendszerben az adott állategészségügyi bizonyítványt kell létrehozni. A gazdasági szereplők maguk is létrehozhatják ezt a dokumentumot, hogy azt a hatósági állatorvosnak bemutassák. A bizonyítvány az állatokat a teljes szállítás során végigkíséri.

A TRACES NT rendszerben juh (KN-kód: 010410) és kecske (KN-kód: 010420) tagállamok között szállításához a következő bizonyítványok választhatók a rendeltetési célnak megfelelően:

OV/CAP-INTRA-X tenyésztésre és továbbtartásra: (2021/403/EU rendelet I. melléklet 5. fejezet szerint) 
OV/CAP-INTRA-Y vágásra: (2021/403/EU rendelet I. melléklet 6. fejezet szerint)

Az állat-egészségügyi bizonyítványt a feladást megelőzően a területileg illetékes járási hatósági állatorvos igazolja, hogy az állatok megfelelnek a tagállamok közötti szállításra vonatkozó valamennyi követelménynek. A gazdasági szereplők maguk is létrehozhatják ezt a dokumentumot, hogy azt a hatósági állatorvosnak bemutathassák. A bizonyítvány az állatokat a teljes szállítás során végigkíséri.

Területileg illetékes járás keresése: https://jarasinfo.gov.hu/

HATÓSÁGI ÁLLATORVOSOKNAK BIZONYÍTVÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ elérhető a Nébih INTRANET "TRACES-NT Állategészségügy' alkalmazásban.

További információ a TRACES adatbázisról: https://portal.nebih.gov.hu/traces-allat
A TRACES adatbázisról további információk itt találhatók.

A rendeltetési helyen

A más tagállamból tartott szárazföldi állatokat átvevő létesítmények és vágóhidak üzemeltetőinek ellenőrizniük kell az állatokat, azok helyes azonosítását és a dokumentáció hiánytalanságát. Ha bármilyen szabálytalanságot észlelnek, tájékoztatniuk kell a rendeltetési hely illetékes hatóságát. Ebben az esetben az állatokat el kell különíteni, amíg az illetékes hatóság tanácsot nem ad a további eljárásra vonatkozóan.

Mivel a tagállamok közötti mozgások esetében nincs határellenőrzés, a hatósági ellenőrzésekről szóló (EU) 2017/625 rendelet (OCR) értelmében megkülönböztetésmentes helyszíni ellenőrzéseket végeznek útközben és a rendeltetési helyen annak biztosítása érdekében, hogy a szállítmányok megfeleljenek az állat-egészségügyi bizonyítvány által nyújtott garanciáknak.

További információért lásd az AHL 127. cikkét.

https://food.ec.europa.eu/animals/live-animal-movements/ovine-caprine-animals_en


Friss hírek

2024. június 14, péntek

Új funkció az EUTR-keresőben: már az erdőgazdálkodók korlátozásai is elérhetőek

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) EUTR keresőjében az erdőgazdálkodók adatai név és születési dátum vagy adószám alapján kérdezhetők le. Az újabb EUTR fejlesztésnek köszönhetően már az erdőgazdálkodók esetleges felfüggesztése vagy eltiltása is látható a rendszerben.

Tovább >

2024. június 12, szerda

Zöldségpalánták kiskereskedelmi forgalmazását ellenőrizte a Nébih

A piacokon palántákat árusító kereskedőket ellenőriztek az elmúlt hetekben a Nébih szakemberei – jelentette ki dr. Nobilis Márton, az Agrárminisztérium államtitkára.

Tovább >