null Dr. Ambrus Árpád

Dr. Ambrus Árpád

Dr. Ambrus Árpád NÉBIH-es referencialistája (2011-17)
Reference list of Árpád Ambrus, Dr.

An effective self-control strategy for the reduction of aflatoxin M1 content in milk and to decrease the exposure of consumers

Hatékony önellenőrzési stratégia a tej M1 aftaloxin-tartalmának csökkentésére és a fogyasztói kitettség mérséklésére 

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Kerekes Kata, Farkas Zsuzsa, Dr. Ambrus Árpád

Lezárult / Published: 2016

 

International Harmonization of Food Safety Assessment of Pesticide Residues

A növényvédőszer-maradékok élelmiszerbiztonsági értékelésének nemzetközi harmonizációja

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Ambrus Árpád

Lezárult / Published: 2016

 

Risk assessment of the cumulative acute exposure of Hungarian population to organophosphorus pesticide residues with regard to consumers of plant based foods

Magyar fogyasztók növényi eredetű élelmiszerekből származó akut kumulált szerves foszforsavészter szermaradék bevitelének kockázatbecslése

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Kerekes Kata, Zentai Andrea, Szabó István, Dr. Ambrus Árpád

Lezárult / Published: 2016

 

Növényvédőszer-maradék vizsgálata Magyarországon 1967 és 2015 között

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Ambrus Árpád, Vásárhelyi Adrienn

Lezárult / Published: 2016

 

Contribution of Sample Processing to Variability and Accuracy of the Results of Pesticide Residue Analysis in Plant Commodities

A mintafeldolgozás hozzájárulása a növényvédőszer-maradék analízis pontosságához növényi termékekben

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Ambrus ÁrpádHamow Kamirán ÁronDr. Solymosné Dr. Majzik Etelka, Szemánné Dobrik Henriett

Lezárult / Published: 2016

 

Refining customer exposure due to pesticide residues – Part 1

A fogyasztók növényvédőszer-maradékokból származó expozíciójának finomítása: 1. rész

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Zentai Andrea, Szabó István, Kerekes Kata, Dr. Ambrus Árpád

Lezárult / Published: 2015

 

Refining customer exposure due to pesticide residues – Part 2

A fogyasztók növényvédőszer-maradékokból származó expozíciójának finomítása: 2. rész

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Zentai Andrea, Szabó István, Kerekes Kata, Dr. Ambrus Árpád

Lezárult / Published: 2015

 

Ms excel-based method for the preparation of target-oriented sampling plans

Ms Excel-alapú módszer célorientált mintavételi terv készítéséhez

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Farkas Zsuzsa, Kerekes Kata, Dr. Ambrus Árpád, Szabó István

Lezárult / Published: 2015

 

Use of Combined Uncertainty of Pesticide Residue Results for Testing Compliance with Maximum Residue Limits (MRLs)

A növényvédőszer-maradékok eredményeire számított kombinált bizonytalanságértékek használata határértékeknek való megfelelés céljából végzett termelői önellenőrzéshez

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Farkas Zsuzsa, Dr. Ambrus Árpád

Lezárult / Published: 2015

 

International Harmonization of Food Safety Assessment of Pesticide Residues

A növényvédőszer-maradékok élelmiszerbiztonsági értékelésének nemzetközi harmonizációja

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Ambrus Árpád

Lezárult / Published: 2015

 

Global Harmonization of Maximum Residue Limits for Pesticides

A legmagasabb szermaradék-szintek globális harmonizációja

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Ambrus Árpád

Lezárult / Published: 2015

 

Case Study To Illustrate an Approach for Detecting Contamination and Impurities in Pesticide Formulations

Esettanulmány egy új megközelítés szemléltetésére a növényvédelmi készítmények szennyezettségének felderítésében

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Ambrus Árpád

Lezárult: 2014

 

A Case Study to Assess the Sample Preparation Error in Pesticide Residue Analysis

Esettanulmány a növényvédőszer-maradékok vizsgálata során előforduló mintaelőkészítési hiba felbecsüléséhez

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Ambrus Árpád

Lezárult / Published: 2014

 

Rapid Determination of Famoxadone and Cymoxanil in Commercial Pesticide Formulation by High Performance Liquid Chromatography Using a C18 Monolithic Rod Column

A kereskedelmi növényvédőszer-készítmények famoxadon- és cimoxanil-tartalmának gyors meghatározása nagy teljesítményű folyadékkromatográfia révén, C18 monolitoszlop használatával

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Ambrus Árpád

Lezárult / Published: 2014

 

Analysis of industry generated data. Part 1- A baseline for the development of a tool to assist milk industry in designing sampling plans for controlling aflatoxin M1 in milk

Ipar által generált adatok vizsgálata, 1. rész: Nyerstej aflatoxin M1 szennyezettség ellenőrzéséhez, a tejipar számára készülő eszköz megalapozása

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Farkas Zsuzsa, Dr. Ambrus Árpád

Lezárult / Published: 2014

 

Analysis of industry-generated data. Part 2: Risk-based sampling plan for efficient self-control of aflatoxin M-1 contamination in raw milk

Ipar által generált adatok vizsgálata, 2. rész: Kockázat-alapú mintavételezési terv a nyerstej aflatoxin M1-tartalmának hatékony önkontrolljához

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Farkas Zsuzsa, Horváth Zsuzsanna, Kerekes Kata, Dr. Ambrus Árpád, Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária, Szabó István

Lezárult / Published: 2014

 

Estimation of Sampling Uncertainty of Pesticide Residues Based on Supervised Residue Trial Data

A növényvédőszer-maradékok mintavételi bizonytalanságának becslése szerkísérletek vizsgálati adatai alapján

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Ambrus Árpád, Farkas Zsuzsa, Horváth Zsuzsanna, Szabó István

Lezárult / Published: 2014

 

Az élelmiszerek növényvédőszer-maradék tartalma ellenőrzésének elvi alapjai és gyakorlati megvalósítása

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Ambrus Árpád, Farkas Zsuzsa, Horváth Zsuzsanna

Lezárult / Published: 2014

 

Pilot study in the view of a Pan-European dietary survey - adolescents, adults and elderly

Pilot vizsgálat az európai fiatalok, felnőttek és idősek élelmiszerfogyasztási felmérésének előkészítésére

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Farkas ZsuzsaHorváth ZsuzsannaCseh JúliaDorogházi EnikőDr. Ambrus Árpád

Lezárult / Published: 2013

 

Limitations in the determination of maximum residue limits and highest residues of pesticides: Part I.

Határérték és legmagasabb szermaradék-szint meghatározásának korlátai növényvédő szerek esetében: 1. rész

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Horváth ZsuzsannaSali Judit, Zentai AndreaDorogházi Enikő, Farkas Zsuzsa, Kerekes Kata, Dr. Ambrus Árpád

Lezárult / Published: 2013

 

Exposure of consumers to morphine from poppy seeds in Hungary

Magyar fogyasztók mákból származó morfinbevitele

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Zentai Andrea, Sali Judit, Szabó István, Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária, Dr. Ambrus Árpád, Vásárhelyi Adrienn

Lezárult / Published: 2013

 

Factors affecting the estimated probabilistic acute dietary exposure to captan from apple consumption

Tényezők, melyek az almafogyasztásból eredő akut étrendi kaptánkitettség becsült valószínűségét befolyásolják

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Szeitzné Dr. Szabó MáriaSali Judit, Zentai Andrea, Szabó István, Dr. Ambrus Árpád

Lezárult / Published: 2013

 

Characterization of distribution of pesticide residues in crop units

Növényvédőszer-maradékok eloszlásának vizsgálata egyedi terményekben

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Horváth Zsuzsanna, Dr. Ambrus Árpád, Mészáros László

Lezárult / Published: 2013

 

Estimation of sampling uncertainty for pesticide residues in root vegetable crops

Növényvédőszer-maradékok mintavételi bizonytalanságának becslése gyökérzöldség mintákból

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Ambrus Árpád, Horváth Zsuzsanna, Farkas Zsuzsa, Szabó István, Kerekes Kata, Dorogházi Enikő, Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária

Lezárult / Published: 2013

 

Nature of the field-to-field distribution of pesticide residues

A növényvédőszer-maradékok termőterületek közötti eloszlásának jellemzői

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Farkas Zsuzsa, Horváth Zsuzsanna, Kerekes Kata, Dr. Ambrus Árpád, Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária, Szabó IstvánDorogházi Enikő

Lezárult / Published: 2013

 

The Influence of Sampling Methods and Other Field Techniques on the Results of Residue Analysis

A mintavételi módszerek és egyéb technikák hatása a növényvédőszer-maradék-vizsgálatok eredményeire

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Ambrus Árpád

Lezárult / Published: 2013

 

Estimation of Sample Processing Uncertainty of Large-Size Crops in Pesticide Residue Analysis

A nagyszámú termények mintavételezési bizonytalanságértékeinek becslése a növényvédőszer-maradék vizsgálata során

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Ambrus Árpád, Dr. Solymosné Dr. Majzik Etelka

Lezárult / Published: 2013

 

Exposure of consumers to deoxynivalenol from consumption of white bread in Hungary

A lakosság fehér kenyér fogyasztásából eredő deoxinivalenol-kitettsége Magyarországon

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only): Dr. Ambrus Árpád, Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária, Zentai Andrea, Sali Judit, Szabó István

Lezárult / Published: 2011

 

Hidden contributors to uncertainty and accuracy of results of residue analysis

Rejtett tényezők, melyek a növényvédőszer-maradék-mérések eredményeinek bizonytalanságát és pontosságát befolyásolják

NÉBIH-es kutatók / Authors (NFCSO only)Dr. Ambrus Árpád, Zentai Andrea, Sali Judit

Lezárult / Published: 2011


Friss hírek

2024. március 21, csütörtök

Közlemény elveszett „fehér könyvről" (2024.03.21.)

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. március 21, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.03.21.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >