null Baromfifélék és keltetőtojásaik mozgatása az Unión belül

Baromfifélék és keltetőtojásaik mozgatása az Unión belül

2023. január 12, csütörtök

Az állatbetegségek terjedésének megelőzése érdekében a baromfi és a keltetőtojás tartásának és mozgatásának számos szempontját a fertőző állatbetegségekről szóló (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Állategészségügyi törvény, AHL) határozza meg.

A szállítás előtti és alatti kritériumok

A 2019/2035 rendelet szabályokat állapít meg a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és ezen állatok Unión belüli nyomon követhetőségére vonatkozóan. A létesítményeket és a szállítókat az illetékes hatóságnak nyilvántartásba kell vennie. Kizárólag a nyilvántartásba vett vagy engedélyezett létesítményből származó állatok szállíthatók másik tagállamba.

További információ a baromfi fajú élőállat és tojás szállítás, keltetés és törzsállomány nyilvántartás bejelentéséről: https://portal.nebih.gov.hu/enar

További információ az élőállat szállítóként történő engedélyezésről: https://portal.nebih.gov.hu/-/eloallat-szallitokent-torteno-engedelyezes-kervenyezese

Ezenkívül a keltetőket és a nem vágási célú baromfitartó létesítményeket, amelyek más tagállamba szállítják az állatokat, az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia, feltéve, hogy megfelelnek bizonyos követelményeknek (a 2019/2035 rendelet 7. és 8. cikke). Csak olyan baromfi és keltetőtojás szállítható másik tagállamba, amely nyilvántartásba vett vagy engedélyezett létesítményből származik.

A baromfi és keltetőtojás Unión belüli szállítására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket az (EU) 2020/688 rendelet határozza meg. Ezek a szabályok és kockázatcsökkentő intézkedések biztosítják, hogy az állatok és a keltetőtojások mozgatása ne jelentsen jelentős kockázatot az emberi vagy állati egészséget érintő betegségek terjedésére.

Az állatok és keltetőtojások szállítására vonatkozóan a szállítóeszközökre és a konténerekre vonatkozó biológiai biztonsági szabályok vannak érvényben (az (EU 2020/688 rendelet 4. és 5. cikke).

Az állatokat közvetlenül a származási létesítményből a rendeltetési helyre kell szállítani. Ettől eltérve az illetékes hatóság által engedélyezett létesítményekben is összeállíthatók (az (EU) 2016/429 rendelet 94. cikkének (1) bekezdése).

A gazdasági szereplők csak akkor szállíthatnak baromfit és keltetőtojást egy másik tagállamba, ha megfelelnek a következő feltételeknek:

 • baromfi esetében az (EU) 2016/429 rendelet 124-129. cikkében meghatározott általános követelményeket;
 • a keltetőtojások esetében az (EU) 2016/429 rendelet 157. cikkében meghatározott általános követelményeknek;
 • az (EU) 2016/429 rendelet 130-132. cikkében meghatározott, baromfira vonatkozó különleges követelmények;
 • az (EU) 2020/688 rendelet alábbi cikkeiben megállapított kiegészítő követelmények.
  • A 34. cikk a tenyészbaromfira és a haszonbaromfira vonatkozóan;
  • a 35. cikk a vágásra szánt baromfira vonatkozóan;
  • a 36. cikk a naposcsibékre vonatkozóan; és,
  • a 38. cikk a keltetőtojásokra vonatkozóan.
 • Az (EU) 2020/688 rendelet 42. cikkében meghatározott kiegészítő követelmények, ha a baromfit vagy a keltetőtojást olyan tagállamba vagy övezetbe szállítják, amely vakcinázás nélkül Newcastle-betegség vírusfertőzés mentes státusszal rendelkezik (az ilyen mentes státusszal rendelkező tagállamokat vagy övezeteket a 2021/620/EU bizottsági végrehajtási rendelet X. melléklete sorolja fel).

További információ Magyarország állategészségügyi státuszáról: https://portal.nebih.gov.hu/kitoresek-es-mentessegek

A TRACES NT rendszerben baromfifélék (KN-kód: 0105) és keltetőtojásaik (KN-kód: 0407) tagállamok között szállításához a következő bizonyítványok választhatók a rendeltetési célnak megfelelően:

POU-INTRA-Y minta a vágásra szánt baromfik tagállamok közötti mozgatásához (2021/403/EU rendelet I. melléklet 19. fejezet)
POU-INTRA-X a tenyész- és haszonbaromfik tagállamok közötti mozgatásához (2021/403/EU rendelet I. melléklet 17. fejezet)
POU-INTRA-LT20 minta a 20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi vagy a 20 darabnál kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfitól származó keltetőtojás tagállamok közötti mozgatásához (2021/403/EU rendelet I. melléklet 18. fejezet)
POU-INTRA-DOC minta a naposcsibék tagállamok közötti mozgatásához (2021/403/EU rendelet I. melléklet 16. fejezet)
POU-INTRA-HEP minta a baromfik keltetőtojásainak tagállamok közötti mozgatásához (2021/403/EU rendelet I. melléklet 15. fejezet)
POU-INTRA-SPF a specifikus kórokozóktól mentes tojások esetében (2021/403/EU rendelet I. melléklet 20. fejezet)

Az állategészségügyi bizonyítványt a feladást megelőzően a területileg illetékes járási hatósági állatorvos igazolja, hogy az állatok megfelelnek a tagállamok közötti szállításra vonatkozó valamennyi követelménynek. A gazdasági szereplők maguk is létrehozhatják ezt a dokumentumot, hogy azt a hatósági állatorvosnak bemutassák. A bizonyítvány az állatokat a teljes szállítás során végig kíséri.

Területileg illetékes járás keresése: https://jarasinfo.gov.hu/

Hatósági állatorvosoknak bizonyítvány kitöltési útmutató elérhető a Nébih INTRANET "TRACES-NT Állategészségügy' alkalmazásban.

További információ a TRACES adatbázisról: https://portal.nebih.gov.hu/traces-allat

Rendeltetési hely kritériumai

A más tagállamból tartott szárazföldi állatokat fogadó létesítmények és vágóhidak üzemeltetőinek ellenőrizniük kell az állatokat, azok helyes azonosítását és a dokumentáció hiánytalanságát. Ha bármilyen szabálytalanságot észlelnek, tájékoztatniuk kell a rendeltetési hely illetékes hatóságát. Ebben az esetben az állatokat el kell különíteni, amíg az illetékes hatóság tanácsot nem ad a további eljárásra vonatkozóan.

Mivel a tagállamok közötti mozgások esetében nincs határellenőrzés, a hatósági ellenőrzésekről szóló (EU) 2017/625 rendelet (OCR)) értelmében megkülönböztetésmentes helyszíni ellenőrzéseket végeznek útközben és a rendeltetési helyen. Ezek az ellenőrzések segítik annak biztosítását, hogy a szállítmányok megfeleljenek az állategészségügyi bizonyítvány által nyújtott garanciáknak.


Friss hírek

2023. október 24, kedd

Kérdezz-felelek a kéknyelv betegségről (Bluetongue)

A kéknyelv–betegség (bluetongue) fertőző vírusos állatbetegség, mely a kérődző állatokat (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődzők) támadja meg. Egyéb állatokra és az emberre a vírus nem veszélyes, humán megbetegedést nem okoz.

Tovább >

2023. április 3, hétfő

Engedélyköteles akvakultúrás létesítmények

Az engedélyköteles, ill. nyilvántartásba vétel köteles akvakultúrás létesítmények körét és az engedélyezés, valamint nyilvántartás feltételeit Európai Uniós jogszabályok határozzák meg:

Tovább >