null Állati eredetű melléktermék (ÁMT) belföldi és Európai Unión belüli szállításra vonatkozó követelmények

Állati eredetű melléktermék (ÁMT) belföldi és Európai Unión belüli szállításra vonatkozó követelmények

2022. augusztus 2, kedd

ÁMT szállítói tevékenység, ÁMT szállító jármű.

Állati eredetű melléktermék szállítása a 1069/2009. EK rendelet és a 45/2012. (V.8.) VM rendelet értelmében nyilvántartás köteles tevékenység, melynek előfeltétele a szállító-jármű engedélyének megléte.

A szállító jármű engedélyére irányuló kérelmet a telephely szerinti illetékes járási hivatal részére szükséges benyújtani, míg a szállítási tevékenység nyilvántartásba vétele a telephely szerinti megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Ez utóbbi esetben is kérelem beadása szükséges.

Az állati eredetű melléktermék beszállítása, csak engedélyezett üzemből történhet és a rendeltetési hely is, csak hatóság által engedélyezett vagy nyilvántartott létesítmény lehet.


Az ÁMT szállítást kísérő dokumentumok

Belföldön: 45/2012. FVM rendelet szerinti „belföldi” kereskedelmi okmány

Európai Unión belül: a 142/2011/EU rendelet VIII. Melléklet III. Fejezete szerinti „EU” kereskedelmi okmány
-    alap esetben elegendő papír alapon kiállítani, ha a formátum megegyezik a jogszabályban leírt formátummal
-    bizonyos speciális ÁMT szállítás esetében a TRACES rendszer DOCOM moduljában kell kiállítani, majd onnan papír alapon is kinyomtatni és hitelesíteni 
-    a kereskedelmi okmányt a gazdasági szereplő hitelesíti, nem a hatóság!

Európai Unió tagállamába történő állati melléktermék szállítás- TRACES rendszer, feliratok

 

Az EU tagállamok közti 1. és 2.-es kategóriájú állati eredetű melléktermék szállításának feltételelit a 1069/2009 EK rendelet 48. cikke rögzíti. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1069-20191214&qid=1643622817281

A beszállítási engedélyt - amely 2 évig érvényes - kitöltve az aai@nebih.gov.hu email-címre kell eljuttatni.

 

Az Európai Unió tagállamaiba történő szállítás esetén a szállítóeszközöket feliratokkal és színkódokkal kell ellátni.
(fekete=1. kategória.; sárga=2. kategória.; zöld=3. kategória.)

1.    Kategória: „csak ártalmatlanításra” (fekete színkód)
2.    Kategória: „nem állati takarmányozásra” (sárga színkód)
3.    Kategória: „nem emberi fogyasztásra” (zöld színkód)

Az Európai Unió tagállamaiba történő kiszállítást EU kereskedelmi okmánynak kell kísérnie, amelynek mintája a 142/2011/EU rendelet található.  A kereskedelmi okmányt nem az állategészségügyi hatóság, nem a területileg illetékes járási hatósági állatorvos hagyja jóvá, hanem a szállítmányért felelős gazdasági szereplő állítja ki és írja alá.

Az állati eredetű melléktermékek nyomon követése bizonyos, jogszabályban meghatározott esetekben (1-es és 2-es kategóriába sorolt állati melléktermékek szállítása esetén, valamint 3-as kategóriájú feldolgozott állati fehérje szállítás esetén) az ún. TRACES rendszerben is rögzíteni kell az EU kereskedelmi okmányt. Ez a rögzítés a TRACES rendszer DOCOM moduljában történik. 

További információ: https://portal.nebih.gov.hu/traces-allat

Ebben az esetben a nyilvántartásba vett szállítónak regisztráltnak kell lennie a TRACES rendszerben-ben is.

Az engedélyeztetési eljárásokat az illetékes járási/megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró főosztálya/osztálya végzi: https://jarasinfo.gov.hu/


Friss hírek

2022. augusztus 2, kedd

Trágyaszállítás szabályai településen

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8) VM rendelet 19. § 4. bekezdése rendelkezik az állati melléktermék szállításának szabályairól.

Tovább >

2022. május 18, szerda

A rovar eredetű termékek takarmány célú előállítása

A rovar eredetű termékek takarmány célú előállítása takarmány-vállalkozási tevékenységnek minősül.

Tovább >