null Állati eredetű melléktermék (ÁMT) belföldi és Európai Unión belüli szállításra vonatkozó követelmények

Állati eredetű melléktermék (ÁMT; angolul ABP) belföldi és Európai Unión belüli szállításra vonatkozó követelmények

2022. augusztus 2, kedd

ÁMT szállítói tevékenység, ÁMT szállító jármű.

Állati eredetű melléktermék szállítása a 1069/2009. EK rendelet és a 45/2012. (V.8.) VM rendelet értelmében nyilvántartás köteles tevékenység, melynek előfeltétele a szállító-jármű engedélyének megléte.

A szállító jármű engedélyére irányuló kérelmet a telephely szerinti illetékes járási hivatal részére szükséges benyújtani, míg a szállítási tevékenység nyilvántartásba vétele a telephely szerinti vármegyei kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Ez utóbbi esetben is kérelem beadása szükséges.

Az állati eredetű melléktermék beszállítása (import), csak engedélyezett üzemből történhet és a rendeltetési hely is, csak hatóság által engedélyezett vagy nyilvántartott létesítmény lehet.


Az ÁMT szállítást kísérő dokumentumok

Belföldön: 45/2012. FVM rendelet szerinti „belföldi” kereskedelmi okmány

Európai Unión belül: a 142/2011/EU rendelet VIII. Melléklet III. Fejezete szerinti „EU” kereskedelmi okmány
-    alap esetben elegendő papír alapon kiállítani, ha a formátum megegyezik a jogszabályban leírt formátummal
-    bizonyos speciális ÁMT szállítás esetében a TRACES rendszer DOCOM moduljában kell kiállítani, majd onnan papír alapon is kinyomtatni és hitelesíteni 
-    a kereskedelmi okmányt a gazdasági szereplő hitelesíti, nem a hatóság!

Bővebb információ a kereskedelmi okmányokról itt érhető el.

 

Európai Unió tagállamába történő állati melléktermék szállítás- TRACES rendszer, feliratok

Az EU tagállamok közti 1. és 2.-es kategóriájú állati eredetű melléktermék szállításának feltételelit a 1069/2009 EK rendelet 48. cikke rögzíti. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1069-20191214&qid=1643622817281

A beszállítási engedélyt - amely 2 évig érvényes - kitöltve az aai@nebih.gov.hu email-címre kell eljuttatni.

 

Az Európai Unió tagállamaiba történő szállítás esetén a szállítóeszközöket feliratokkal és színkódokkal kell ellátni.
(fekete=1. kategória.; sárga=2. kategória.; zöld=3. kategória.)

1.    Kategória: „csak ártalmatlanításra” (fekete színkód)
2.    Kategória: „nem állati takarmányozásra” (sárga színkód)
3.    Kategória: „nem emberi fogyasztásra” (zöld színkód)

Az Európai Unió tagállamaiba történő kiszállítást EU kereskedelmi okmánynak kell kísérnie, amelynek mintája a 142/2011/EU rendelet található.  A kereskedelmi okmányt nem az állategészségügyi hatóság, nem a területileg illetékes járási hatósági állatorvos hagyja jóvá, hanem a szállítmányért felelős gazdasági szereplő állítja ki és írja alá.

Az állati eredetű melléktermékek nyomon követése bizonyos, jogszabályban meghatározott esetekben (1-es és 2-es kategóriába sorolt állati melléktermékek szállítása esetén, valamint 3-as kategóriájú feldolgozott állati fehérje szállítás esetén) az ún. TRACES rendszerben is rögzíteni kell az EU kereskedelmi okmányt. Ez a rögzítés a TRACES rendszer DOCOM moduljában történik. 

További információ: https://portal.nebih.gov.hu/traces-allat

Ebben az esetben a nyilvántartásba vett szállítónak regisztráltnak kell lennie a TRACES rendszerben is.

Az engedélyeztetési eljárásokat az illetékes járási/vármegyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró főosztálya/osztálya végzi: https://jarasinfo.gov.hu/


Friss hírek

2024. május 22, szerda

Trágyaszállítás szabályai településen

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8) VM rendelet 19. § 4. bekezdése rendelkezik az állati melléktermék szállításának szabályairól.

Tovább >

2022. december 19, hétfő

Kereskedelmi okmány állati melléktermékek és származtatott termékek Magyarországon belül és tagállamok közt történő szállításához

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.)VM rendelet előírja az állati eredetű melléktermékek dokumentációját.

Tovább >