Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 38/A. § alapján élelmiszerlánc-felügyeleti szerv létrehozza és működteti az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert (FELIR). Az Éltv hatálya alá tartozó terméket nyilvántartásba nem vett élelmiszerlánc szereplőtől tilos vásárolni, illetve átvenni értékesítésre, szállításra és tárolásra. A rendelkezés megsértése esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a vásárló, illetve az átvevő vonatkozásában is alkalmazza a törvényben előírt jogkövetkezményeket.

A FELIR hatálya alá tartozó tevékenységekről részletes tájékoztatást talál a TEÁOR számok táblázatban vagy a TEÁOR számok táblázatában letölthető formátumban, a FELIR hatálya alá tartozó termékekről (vámtarifa szám alapján) részletes tájékoztatást talál a FELIR vámtarifa adatok táblázatban vagy a FELIR vámtarifa adatok táblázatában letölthető formátumban.

A kereső kis-nagybetű érzékeny, ezért a bevitt adatok megadásakor kérjük, ügyeljenenek a szókezdő kis- és nagybetükre!  

FELIR azonosító lekérdezése

Természetes személy
Jogi személyFelir azonosító alapján


Amennyiben nem találja magát a FELIR nyilvántartásban, de 2014. évben érvényes bevallást nyújtott be, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat a felir@nebih.gov.hu e-mail címen. Ha elmulasztotta bevallási kötelezettségét teljesíteni, a pótbevallás benyújtásával egyidejűleg a FELIR nyilvántartásba vétele is megtörténik. Ha a tevékenységét 2015. évben kezdte meg, vagy nem mezőgazdasági kistermelőként végzi tevékenységét, és 2015-ben nem vonatkozott Önre a bevallási kötelezettség, nullás bevallás leadása mellett nyilvántartásba veszi a hivatal. A felügyeleti díj bevallásról minden szükséges információt megtalál a bevallási felületen.

Amennyiben érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, és nem találja magát a FELIR nyilvántartásban, forduljon a NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóságához (fmig@nebih.gov.hu).

 

A regisztrációt a felügyeleti díj bevallási rendszeren keresztül lehet elvégezni: http://portal.nebih.gov.hu/felugyeleti-dij

 

A felügyeleti díj ügyfélszolgálat elérhetőségei

Telefon: 06-1/336-9024
Fax: 06-1/336-9230
E-mail: felugyeletidij@nebih.gov.hu
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.: 121