Responsive Image

Zöld doboz - kampányok

Brexit

 

Az Európai Bizottság felülvizsgálja, és szükség esetén frissíti, azt a több mint száz ágazatspecifikus felkészülési közleményt, amelyet az Egyesült Királysággal az 50. cikk alapján folytatott tárgyalások során tett közzé. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Királyság is fontos információkat publikált a januártól érvényes változásokról.

A már elkészült készenléti közlemények elérhetőek a Bizottság honlapján: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_hu

Brexit valtozasok

Változások

2019 szeptemberében Brüsszelben tartottak szeminárumot az Európai Unió 27 tagállamának képviselői annak kapcsán, hogyan enyhíthetők, illetve milyen lépésekkel kezelhetők az Egyesült Királyság esetleges megállapodás nélküli kilépésének hatásai. Fontos kiemelni, hogy – akár megállapodással, akár anélkül valósul meg a kiválás – az EU célja, hogy mielőbb kialakítsa a határon átívelő élelmiszerlánc-folyamatok zökkenőmentes működését a Brexit utáni átmeneti időszakban, majd hosszú távon is.

 • Élelmiszer-biztonság

 • Állat

  • Élő állatok és állati termékek kereskedelme, szállítása

   Módosítva: 2020.10.30

   Fontosabb változások összegezve:
   2020. december 31-ig átmeneti időszak lépett életbe. Ezalatt az EU27-ből származó szállítmányok ugyanúgy „intra-kereskedelem útján” juthatnak be az Egyesült Királyság területére, mint a kilépés előtt.
   2021. január 1-től 2021 júliusáig az Egyesült Királyságba történő élőállat- és állatitermék-importhoz szükséges állategészségügyi bizonyítványok főbb paramétereikben megegyeznek a jelenleg érvényben lévő EU importbizonyítványokkal. 
   Változás lép életbe a szállítmányok beléptetésének bejelentésekor. A jövő évtől a TRACES rendszer helyett a saját IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System)-en keresztül kell értesíteni a beléptető határállomást a szállítmány érkezéséről egy munkanappal a beléptetés előtt. További információ az IPAFFS rendszerről: https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system

   • 2021. január 1-től életbe lépő változások részletesen

    Élőállat és állati szaporítóanyag szállítása az EU-ból az Egyesült Királyságba:
    2021. január 1-től az élőállat- és állatitermék-szállítmányoknak meg kell felelniük a következő feltételeknek:
    •    a szállítmányt egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie,
    •    az importőrnek az  IPAFFS rendszeren keresztül, legalább egy munkanappal a várható szállítás előtt értesítenie kell az első belépési  pontot (UK állategészségügyi határállomást). 
    Az importőrnek az egészségügyi bizonyítványt kiállító hatósági állatorvos rendelkezésére kell bocsátania az UNN (unique notification number) számot, amelyet az IPAFFS rendszer generál, amikor előértesítést küld. Ezt az UNN számot fel kell tüntetni az egészségügyi bizonyítványon.          
    2021 júliusáig az APHA (Animal Plant Health Agency) kockázatbecslés alapján azonosságellenőrzésnek és fizikai ellenőrzésnek fogja alávetni az EU-ból származó élő állat szállítmányokat.

    Tájékoztató anyagok:

    Az élőállatszállításhoz szükséges dokumentumok:
    Az EU-ból Nagy-Britanniába, valamint a Nagy-Britannián keresztül Észak-Írországba történő élőállatszállításhoz a szállítóknak a következőket kell igényelniük:
    •    élőállatszállítói engedély,
    •    a sofőr engedélye az élőállatok szállítására, 
    •    a szállítójármű engedélye az élőállatszállításhoz.
    Fontos tudni, hogy az EU által kiadott engedélyeket nem fogadják el a továbbiakban Nagy-Britanniában, viszont Észak-Írországban továbbra is érvényesek maradnak. 
    Szintén lényeges változás, hogy a továbbiakban két útinaplót kell engedélyeztetni az EU-ból Nagy-Britanniába történő import vagy tranzit élőállatszállításhoz:
    •    egyet az APHA hagy jóvá,  
    •    egyet a származási EU tagállam.
    További információ az élőállatszállításról az EU-ból Nagy-Britanniába a következő e-mail címen kérhető: CITCarlisle@apha.gov.uk

   • 2021. április 1-től érvényes szabályok

    2021. április 1-től további szabályok lépnek életbe az élőállatok, állati termékek és az állati szaporítóanyagok EU-ból történő importjára vonatkozóan.

    Állat eredetű termékek és állati melléktermékek:
    •    a szállítmányt olyan egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely lehetővé teszi a távoli ellenőrzést,
    •    az importőrnek előértesítést kell küldenie az IPAFFS –on keresztül a szállítmány várható beviteléről.
        
    Ki kell emelni, hogy továbbra is érvényben maradnak a 2021. január 1-jén bevezetett importkövetelmények a magas kockázatú állati melléktermékek és állati eredetű termékek esetében.      
    Ezzel szemben új importkövetelmények lépnek életbe 2021. július 1-től az alacsony kockázatú állati melléktermékek szempontjából.
      
    Élőállatok és szaporítóanyagok:
    Az importellenőrzések az élő állatok esetében – beleértve a lovakat és a szaporítóanyagokat is – változatlanok maradnak 2021. január 1-től 2021. július 1-ig. 


    Magas kockázatú élelmiszerek és nem állati eredetű takarmányok:
    2021. április 1-től mindenkinek be kell jelentenie az IPAFFS rendszeren keresztül a magas kockázatú élelmiszerek és nem állati eredetű takarmányok importját.

   • 2021. július 1-jét követően hatályosuló rendelkezések

    A korábbiakhoz képest új szabályok lépnek életbe 2021. július 1-től az élőállatok, az állati termékek és szaporítóanyagok, valamint a magas kockázatú állati eredetű termékek és nem állati eredetű takarmányok EU-ból Nagy-Britanniába irányuló importjára vonatkozóan.


    Állati termékek:
    2021. július 1-jét követően minden állati eredetű terméknek és állati mellékterméknek a megfelelő állategészségügyi határállomáson keresztül kell belépnie az Egyesült Királyság területére.
    A vámtarifaszám alapján ellenőrizni kell a termékkategóriát a következő rendeletben: 2019/2007/EU  Bizottsági rendelet. Ezzel összhangban: 
    •    az árukat a megfelelő egészségügyi exportbizonyítványnak kell kísérnie kell kísérnie,
    •    az importőrnek előértesítést kell küldenie az IPAFFS rendszeren keresztül,
    •    a szállítmánynak a megfelelő állategészségügyi határállomáson (BCP)-n kell belépnie annak érdekében, hogy alávethessék az előírt dokumentum-, azonosság-, valamint fizikai ellenőrzésnek.

    Élőállatok és szaporítóanyagok:
    Új behozatali követelmények lépnek életbe 2021. július 1-től e tekintetben is. Részleteiben ez azt jelenti, hogy:
    •    az élőállatokat (beleértve a lóféléket és a szaporítóanyagokat) a megfelelő egészségügyi exportbizonyítványnak kell kísérnie,
    •    az importőrnek előértesítést kell küldenie az IPAFFS rendszeren keresztül,
    •    a szállítmánynak a megfelelő állategészségügyi határállomáson (BCP)-n kell belépnie annak érdekében, hogy alávethessék az előírt dokumentum-, azonosság-, valamint fizikai ellenőrzésnek.

    Magas kockázatú élelmiszerek és nem állati eredetű takarmányok: 
    2021. július 1-től új szabályok lépnek életbe, úgy mint:

    •    az áruk érkezését megelőzően, legalább egy munkanappal korábban előértesítést kell küldeni a szállítmány érkezéséről,
    •    a szállítmánynak a megfelelő állategészségügyi határállomáson (BCP)-n kell belépnie annak érdekében, hogy alávethessék az előírt dokumentum-, azonosság-, valamint fizikai ellenőrzésnek.   

    A UK határállomások teljes jegyzéke megtalálható az alábbi linken: https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports

  • Állattenyésztés

   • Harmadik országbeli tenyésztőtestületek nem folytathatják tevékenységüket az EU területén, ami tehát a Brexitet követően az Egyesült Királyságra is vonatkozik majd.
   • Fajtatiszta tenyészállat behozható az EU-ba, de annak EU27-ben tevékenykedő tenyésztőszervezetnél regisztráltnak kell lennie. Ezt jelenleg akár dupla regisztráció (Egyesült Királyság-beli és EU27 szervezet) útján is javasolt megtenni. Példaként említhető az állati szaporítóanyag zootechnikai ellenőrzése, illetve honosítása.
   • Megjegyezzük, hogy az Egyesült Királyság már kezdeményezte egyes tenyésztőszervezetei törzskönyveinek elismertetését. Ez a folyamat azt követően zárulhat le, amikor az Egyesült Királyság harmadik országgá válik.
  • Állategészségügy

   • Az állategészségügyi szabályozás hatálya alá tartozó élő állatok és állati termékek termékek behozatala kizárólag az EU első belépési pontjain lévő állategészségügyi határkirendeltségeken (továbbiakban: állategészségügyi BCP) lesz lehetséges. Itt az áruk állategészségügyi ellenőrzése a harmadik országokra vonatkozó követelmények alapján történik meg.
   • Az állategészségügyi BCP-eken – az Egyesült Királyság területén történő átszállítás esetén – az EU-ba újra belépő élőállat-szállítmánynak nem szükséges az adott fajra engedélyezett állategészségügyi BCP-en belépnie, azt bármely állategészségügyi BCP-en keresztül megteheti. Ennek oka, hogy az Egyesült Királyság állategészségügyi státusza nem tér el az EU27 nagy részétől (míg például a balkáni országok státusza kedvezőtlenebb).
  • Állatvédelem és állatjólét

   • A vágóhidakon és az állatleölések során az állatokkal foglalkozó személyek, valamint a vágóhidakon foglalkoztatott állatjóléti tisztviselők Egyesült Királyság hatósága által kiállított képesítési bizonyítványa az EU-ban érvényességét veszti.
   • Szintén érvénytelenné válik az EU-ban az állatszállítók és a hosszú távú állatszállításra engedélyezett állatszállító járművek angol engedélye, valamint az állatszállításban részt vevő gépjárművezetők és kísérők angol hatóság által kiállított képesítési bizonyítványa.
 • Növény

  • Növényegészségügy

   • A növényegészségügyi szabályozás hatálya alá tartozó növények, növényi termékek és egyéb anyagok behozatalára a harmadik országokra vonatkozó követelmények lesznek érvényesek. Ez azt jelenti, hogy ezek az áruk csak növényegészségügyi bizonyítvánnyal hozhatók be, továbbá bizonyos esetekben kizárólag növényegészségügyi határkirendeltségen szabad őket beléptetni az EU területére. Bővebb információ a növényegészségügyi aloldalon érhető el: https://portal.nebih.gov.hu/-/valtozasok-a-novenyek-novenyi-termekek-import-ellenorzeseben
   • A behozatali tilalmak, valamint a különleges előírások is vonatkoznak majd az Egyesült Királyságra.
   • Az Egyesült Királyság szándéka, hogy ameddig nem készül el a saját szabályozása, addig az EU hatályos növényegészségügyi szabályozását fogja használni. Ez azt jelenti, hogy ugyanazokat a követelményeket érvényesíti az EU felé, amit az EU feléjük.
   • A jövőben az Egyesült Királyságba nem lehet majd növényútlevéllel szállítani a termékeket, hanem ezeknél a növényeknél is növényegészségügyi bizonyítvány kiállítására lesz szükség.
  • Növényitermék-ellenőrzés

   Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésével az ide irányuló, és innen behozott friss zöldség- és gyümölcsszállítmányok esetében az export-import minőségellenőrzés kötelező. Import esetében a minőség-ellenőrzés az EU területére való belépéskor is történhet, export esetében a vizsgálati igényt a felrakodás helye szerinti megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályán kell igényelni.

  • Növényvédelem

   2020. december 31-től az engedélyező hatóság nem állít ki olyan növényvédőszer-okiratot, ahol az átvétel alapja az Egyesült Királyság hatósága által kiadott okirat. 
   Ugyanakkor továbbra is érvényben marad minden olyan engedély, amit a hatóság eddig az időpontig kiadott az Egyesült Királyság hatóságának értékelésére alapozva. 
   2020. december 31-től az Egyesült Királyságból származó növényvédőszer-készítmények párhuzamos importengedélyei visszavonásra kerülnek.

  • Növényi szaporítóanyag-minősítés

   • A Brexit után az Egyesült Királyságból korábban az EU listájára felkerült fajták addig nem forgalmazhatóak az EU területén, amíg egy EU tagország a fajta minősítését el nem végzi és a közös katalógusban nem publikálja.
   • A vetőmagvak és növényi szaporítóanyagok forgalmazásában a változás azt jelenti, hogy az eddigi EU címkék helyett az OECD címkéket kell használni mind export, mind import esetén. A növényútlevélköteles fajok esetében a kötelezettség tényét nem lehet az OECD címkén jelölni, ezért a címke mellé külön növényegészségügyi bizonyítványt is ki kell állítani.
   • Az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásában a változás azt jelenti, hogy az eddigi EU származási igazolványok helyett az OECD dokumentumokat kell használni mind export, mind import esetén.
   • A kertészeti szaporítóanyagok tekintetében nagyon fontos, hogy harmadik országból csak azok a növények importálhatók, amelyek nem szerepelnek a 2019/2072-es és a  2018/2019-es EU végrehajtási rendelet listáján. A listán NEM szereplő növények növényegészségügyi bizonyítvánnyal behozhatók hazánkba. A listán szereplő növények harmadik országból való behozatala viszont tilos, kivéve bizonyos „in vitro” körülmények között szaporított növényeket, amelyek akklimatizálása Magyarországon történik.
 • Faanyag-kereskedelem, EUTR ellenőrzések

  A Brexitet követően, az Egyesült Királyságból érkező fatermékek hazai importőrei úgynevezett piaci szereplőkké válnak, vagyis az ország nem marad a közös piac tagja. Ennek megfelelően 2021. január 1-től az onnan behozott fatermékekkel kapcsolatban magasabb szintű kockázatelemzési és kockázatcsökkentési intézkedések valósulnak meg. 
  Tekintettel arra, hogy Magyarországról az Egyesült Királyság felé irányuló fatermék import és export nem jelentős, a megnövekedett adminisztratív terhek várhatóan a faanyagkereskedelmi lánc kevés hazai szereplőjét érintik majd.

  További információk a faanyagkereskedelmi láncról a következő oldalon érhetőek el: https://portal.nebih.gov.hu/eutr-szakmai

 • Adó- és vámtarifa

  • A kilépést követően az Egyesült Királyság termékeire a harmadik országnak megfelelő vámot vetik ki az EU tagállamok. A témában számos hasznos információ (köztük az EKAER bejelentési kötelezettséget érintő változások) olvashatóak a NAV alábbi oldalán https://nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT/BREXIT_informaciok.html