null Privát feltételrendszer elismerése

Privát feltételrendszer elismerése

Privát feltételrendszer elismerése
2022. május 23, hétfő

Az ökológiai tanúsító szervezetek a jogszabályokban meghatározott termelési szabályok alapján végzik ellenőrzési és tanúsítási feladatukat. Az (EU) 2018/848 rendelet (EU Öko rendelet) hatálya alá nem tartozó további állatfajokra, illetve termékekre, a közétkeztető által végzett vendéglátó, illetve közétkeztetési tevékenységre a Nébih magán (privát) feltételrendszerek alkalmazásáról rendelkezhet.

Privát feltételrendszerek elfogadása iránti kérelmet a Nébih által elismert tanúsító szervezet nyújthat be. A kérelem benyújtásakor szükséges a privát feltételrendszerrel érintett terület megjelölése (pl. fürjtartás). A kérelemnek tartalmaznia kell az alkalmazni kívánt termelési szabályokat meghatározó dokumentumot és a Nébih, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 7.4.2. pontja szerint meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat.


Friss hírek

Katasztrófahelyzetek esetén alkalmazható engedmények
2022. május 23, hétfő

Katasztrófahelyzetek esetén alkalmazható engedmények

Növényevők esetén a takarmány legalább 60%-ának magából a termelőegységből kell származnia, ha ez nem lehetséges, akkor más ökológiai gazdaságokkal együttműködésben kell előállítani. Az emlősök táplálása során előtérbe kell helyezni az anyatejes táplálást az az adott fajra vonatkozóan előírt minimális ideig.

Tovább >

Nem ökológiai termesztésből származó takarmány felhasználásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén
2022. május 23, hétfő

Nem ökológiai termesztésből származó takarmány felhasználásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén

Ha a takarmánygyártás megszűnt, vagy korlátozásokat vezettek be, különösen, ha rendkívüli időjárási feltételek, járványok, toxikus anyagokkal történt szennyeződés vagy tűz következett be a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezheti a nem ökológiai termelésből származó takarmányok használatát.

Tovább >