null Párhuzamos állattartás ökológiai (bio) gazdálkodás esetén

Párhuzamos állattartás ökológiai (bio) gazdálkodás esetén

Párhuzamos állattartás ökológiai (bio) gazdálkodás esetén
2022. május 23, hétfő

Fontos előírás, hogy a mezőgazdasági üzem egészét az ökológiai termelésre vonatkozó EU Öko rendeletek előírásainak megfelelően kell üzemeltetni. Kutató- és oktatási központok, nemesítő intézetek tarthatnak ugyanazon fajokból ökológiai, átállási és nem ökológiai állatállományt.

Ökológiai, átállási és nem ökológiai tartású állatállomány csak abban az esetben lehet jelen a gazdaságban, ha az egyértelműen felosztható a különböző státuszú állatok tartására szolgáló termelőegységekre, feltéve, hogy a nem ökológiai termelőegységekben eltérő fajokat tartanak.
A tenyésztett víziállatok esetében azonos fajok is tarthatók, amennyiben a termelőhelyek és termelőegységek egyértelműen és hatékony módon elkülönülnek egymástól. A vonatkozó EU rendelet azonban bizonyos feltételek mellett lehetőséget ad ugyanazon állatfajhoz tartozó egyedek vonatkozásában a párhuzamos gazdálkodásra.
A kutatóközpontok és oktatási központok, nemesítő intézetek tarthatnak ugyanazon fajokból ökológiai, átállási és nem ökológiai állatállományt.


Ilyen esetben a gazdálkodók kötelesek:

  • az ökológiai és az átállási termelőegységekben használt termékeket elkülönítve tartani a nem ökológiai termelőegységekben használt termékektől;
  • az ökológiai, az átállási és a nem ökológiai termelőegységekben előállított termékeket egymástól elkülönítve tartani;
  • a termelőegységek és a termékek hatékony elkülönítését megfelelően feltüntető nyilvántartást vezetni.

Ekkor a tanúsító szervezetek ellenőrzése a gazdaság konvencionális egységére is kiterjed. 


Friss hírek

Katasztrófahelyzetek esetén alkalmazható engedmények
2022. május 23, hétfő

Katasztrófahelyzetek esetén alkalmazható engedmények

Növényevők esetén a takarmány legalább 60%-ának magából a termelőegységből kell származnia, ha ez nem lehetséges, akkor más ökológiai gazdaságokkal együttműködésben kell előállítani. Az emlősök táplálása során előtérbe kell helyezni az anyatejes táplálást az az adott fajra vonatkozóan előírt minimális ideig.

Tovább >

Nem ökológiai termesztésből származó takarmány felhasználásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén
2022. május 23, hétfő

Nem ökológiai termesztésből származó takarmány felhasználásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén

Ha a takarmánygyártás megszűnt, vagy korlátozásokat vezettek be, különösen, ha rendkívüli időjárási feltételek, járványok, toxikus anyagokkal történt szennyeződés vagy tűz következett be a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezheti a nem ökológiai termelésből származó takarmányok használatát.

Tovább >