null Mit árul el a növényvédő szerek címkéje?

Mit árul el a növényvédő szerek címkéje?

2020. augusztus 24, hétfő

A növényvédő szerek jelölése számos fontos információt tartalmaz a készítmény alkalmazhatóságáról és biztonságos felhasználásáról. Épp ezért lényeges, hogy – a biztonságos, környezetbarát és hatékony növényvédelmi kezelések érdekében – felhasználás előtt mindig figyelmesen áttanulmányozzuk a flakonon szereplő tájékoztatókat. Növényvédelmi cikksorozatunk újabb részében a címkén található legfontosabb információkat gyűjtöttük össze. Fontos azonban, hogy a készítmények felhasználásához előzetesen kérjük ki szakember segítségét, tanácsát.

A termékre vonatkozó alapvető információk azt szolgálják, hogy a felhasználók könnyen azonosítani tudják a terméket és annak felhasználási körét. Ezek az alábbiak:

 • készítmény neve: a növényvédő szer engedélyokirata szerinti megnevezése
 • hatóanyag neve és részaránya (mértékegységek: m/m%, g/l, g/kg)
 • szerforma/formuláció: kétjegyű betűkóddal, pl.: SC – szuszpenzió koncentrátum
 • a növényvédő szer rendeltetése/hatásspektruma: pl.: rovarirtó szer, gyomirtó szer stb.
 • forgalmazási kategória: I., II. vagy III.
 • A III. forgalmi kategóriájú készítményeket szabadon, I. és II. kategóriájú készítményeket azonban kizárólag megfelelő képzettség és engedély megléte esetén vásárolhatunk. Ha utóbbi kategóriákba tartozó szerre van szükségünk, de nincs képesítésünk, akkor növényorvosi vénnyel tudjuk beszerezni őket. Fontos azonban ezek a készítmények leginkább az árutermelő gazdálkodók számára ajánlottak, és kijuttatásuk is képzettséghez kötött.
 • (A kategóriákról bővebben korábbi cikkünkben olvashatnak.)
 • gyártási idő: év, hónap, nap formában
 • kiszerelési idő: év, hónap, nap formában
 • eltarthatósági idő: években adják meg a gyártók (pl.: 2 vagy 3 év), amit mindig a gyártási időtől kell számítanunk

A növényvédő szereket általában napfénytől védett, száraz, hűvös helyiségben kell tárolni. Egyes készítmények a szokásostól eltérő tárolási körülményeket igényelnek, ezt azonban mind a szer okiratában, mind pedig a címkéjén feltüntet a gyártó/forgalmazó.

A lejárt eltarthatósági idejű készítmény kereskedelmi forgalomban már nem tartható, illetve a növényvédőszer-raktárban is a többi készítménytől elkülönítetten kell tárolni. Lejárt szereket tehát forgalmazni tilos, ugyanakkor az ilyen készítményeket a végfelhasználó saját felelősségre még felhasználhatja. Fontos azonban csakis abban az esetben tehetjük ezt meg, ha a növényvédő szer engedélyokirata még érvényes a kezelendő kultúrában. A lejárt eltarthatósági idejű készítményeknél azzal is számolni kell, hogy az előírtnál hosszabb tárolási idő miatt megváltozhatnak a szer fizikai és kémiai tulajdonságai. Azokat a készítményeket semmiképp se használjuk fel, amelyeknek külleme szemmel láthatóan tartósan megváltozott az eredeti állapothoz képest.

A lejárt eltarthatósági idejű növényvédő szerek szakszerű ártalmatlanításáról minden esetben gondoskodni kell!

Ha a kiszerelés nem nagyobb 1 kg-nál, vagy 1 liternél és a címkén nincs eltérő utasítás, akkor a szabadforgalmú (III. kategóriás) növényvédő szerek kiürült csomagolóedénye – a megfelelő öblítés/tisztítás után – a kommunális hulladéktárolóban elhelyezhetőek.

Az 1 kg-ot, vagy 1 litert meghaladó III. kategóriás szerek üres és megtisztított csomagoló anyagait elkülönítve, veszélyes hulladékként kell tárolni és csak az erre kijelölt átvételi helyen szabad leadni (pl. hulladékudvar). A CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a Kft. honlapján.

A szakszerű tisztítás a „háromszoros öblítés” módszerével történik.

A megmaradt növényvédő szert eredeti, felcímkézett csomagolásában, gondosan lezárva, gyermekek, és állatok elől szigorúan elzárva kell tárolni. Ha nem szeretnék már felhasználni a szert, akkor keressünk egy olyan veszélyes hulladékokat gyűjtő helyet, ahol növényvédő szert is átvesznek. (Az ingyenes veszélyes hulladék begyűjtési pontokról az önkormányzatoknál érdemes érdeklődni.)

A készítmények címkéje a növényvédelmi technológiára vonatkozó legfontosabb utalásokat is tartalmazza. Az alábbi információkat olvashatjuk a csomagoláson:

 • a kultúrát, amelyben a növényvédő szer felhasználható,
 • a célszervezetet, amely ellen a kezelés irányul,
 • a kezelések maximális számát,
 • a kezelésenkénti dózist,*
 • a két kezelés között eltelt legrövidebb időtartamot,
 • a betakarítás előtti legutolsó kezelés időpontját vagy a kezelés idejét/intervallumát a kultúrnövény fenológiájához viszonyítva
 • további specifikus megszorításokat (pl. utóvetemények korlátozása, vagy legeltetési tilalom)

*III. kategóriás növényvédő szerek esetében a 10 l permetléhez szükséges szermennyiséget is feltüntetik.

Fontos, hogy ezektől a követelményektől a felhasználó semmiképp se térjen el. Az előírások betartásával biztosítható, hogy a növényvédő szert biztonságosan, hatékonyan és okszerűen alkalmazzák.

Az adott készítmény hatékonysága az megadott dózis esetén igazolt, ezért se többet, se kevesebbet nem szabad belőle kijuttatni az engedélyezettnél. Az előírtnál kisebb dózis, vagy a megengedettnél gyakoribb használat esetén a károsítóban kialakuló esetleges rezisztenciával, míg magasabb koncentráció alkalmazásakor egészségügyi és környezeti kockázattal kell számolnunk. A készítmény dózisa legtöbbször egy intervallumot biztosít a felhasználónak, mely garantálja a hatékonyságot és megadja azt a szabadságot, hogy a konkrét fertőzés mértékétől függően állapítsa meg a felhasznált növényvédő szer mennyiségét.

A növényvédő szerek hatékony és eredményes felhasználásának érdekében szem előtt kell tartani a különböző hatásmódú készítmények váltogatását (szerrotáció), ezáltal kiküszöbölve a károsítónál esetlegesen kialakuló rezisztenciát. Ehhez kapcsolódóan figyelni kell arra is, hogy ne használjunk egymás után azonos hatóanyagú, de különböző márkanéven kapható készítményeket!

Egészségünk védelme érdekében rendkívül fontos információ az egyes készítmények várakozási ideje, amik minden esetben szerepelnek a növényvédő szerek címkéjén:

 • Munkaegészségügyi várakozási idő (napokban megadva): ennyi idő múlva lehet a kezelt területre védőfelszerelés nélkül belépni és ott további munkát végezni.
 • Élelmezés-egészségügyi várakozási idő (napokban megadva): a növényvédő szeres kezelés után ennyi idő múlva lehet a terményt betakarítani.

Ahogy az növényvédelmi cikksorozatunk 9. és 10. részében is szerepelt, a növényvédő szerek engedélyezési folyamata során a készítmény egészségre és környezetre gyakorolt hatását is értékelik. Az értékelés alapján történik meg a veszélyes készítmények osztályba sorolása és ez utóbbi alapján tüntetik fel a címkén a veszélyjele(ke)t, valamint a biztonságos felhasználásra és az alkalmazás kockázatára utaló úgynevezett „H” és „P” mondatokat.

Példák veszélyjelekre

A címkén szerepel a készítmény p.o. LD50 értéke: ez az érték a növényvédő szereknek az a kísérleti állatok (patkányok) testsúlykilogrammjára számított és mg-ban megadott mennyisége, melynek a szájon át történő adagolása után az állatok 50%-a elpusztul. Az adat a szájon át történő toxicitás besorolás alapját szolgálja.

A címkén az egyéni védőfelszerelésekről is tájékozódhatunk, melyek használata kötelező!

Mindemellett a jelölés – az általános elsősegélynyújtási előírásokon túl – specifikus kezelési utasítást is tartalmaz.

Mérgezés, vagy annak gyanúja esetén a beteg szakellátásához információ szerezhető be a nap 24 órájában az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattól. Ingyenesen hívható segélykérő telefonszámuk: 06-80-201-199. Fontos, hogy ezen a telefonszámon KIZÁRÓLAG a mérgezéssel vagy annak gyanújával kapcsolatosan lehet információt beszerezni. A növényvédő szerekkel kapcsolatos minden egyéb kérdésekben forduljanak bizalommal a Nébih-hez!

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében szigorúan be kell tartani a készítmény alkalmazására és tárolására vonatkozó valamennyi előírást! Amennyiben feltétlenül szükséges a növényvédő szerrel történő permetezés, a kezelés megkezdése előtt értesítsük a velünk egy háztartásban élőket és a kezelt terület közvetlen környezetében élőket! Amennyiben motoros meghajtású permetezőgépet használ, erre különösen figyeljen!


Friss hírek

2024. március 20, szerda

Ismertető a támogatási programokhoz (AKG, AÖP) kapcsolódó növényvédő szer hatóanyaglistákról

A Nébih növényvédelmi szakértői évente összeállítják a különböző támogatási programokban tiltott, valamint az azokban felhasználható növényvédő szer hatóanyaglistákat. A hatósághoz minden évben számos kérdés érkezik a listák értelmezését illetően. Az eligazodásban az alábbi összefoglalóval nyújt segítséget a hivatal.

Tovább >

2023. április 14, péntek

Repülőgépes és helikopteres légi növényvédelemhez hatósági engedéllyel rendelkező szervezetek

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztályának tájékoztatása szerint légi-mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatban jelenleg a következő szervezetek rendelkeznek hatósági engedéllyel önálló munkavégzésre:

Tovább >