Vissza

A növényvédő szerek csoportosítása forgalmi kategóriák szerint

A növényvédő szerek csoportosítása forgalmi kategóriák szerint

A növényvédő szerek csoportosítása forgalmi kategóriák szerint
2020. február 11.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 2020 első időszakában egy 18 részből álló cikksorozatban járja végig a növényvédelem területét érintő változásokat. A sorozat harmadik részében a növényvédő szereknek a forgalmi kategóriák szerinti csoportosításával ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

A növényvédelmi hatóság a növényvédő szereket felhasználásuk és forgalmazásuk szerint 3 forgalmi kategóriába sorolja (jelölésük: I., II. és III.). A kategóriarendszer lehetővé teszi, hogy az ún. „hivatásos felhasználás” céljából felhasználandó növényvédő szerek elkülöníthetőek legyenek a hobbikertészkedésnél is alkalmazható növényvédő szerektől. Ezek a kategóriák adnak választ arra a kérdésre, hogy az adott készítménnyel ki, milyen végzettséggel, milyen jogosultsággal és milyen tevékenységet végezhet.

A forgalmi kategóriába sorolás elsősorban az adott készítmény humán- és ökotoxikológiai tulajdonságai alapján történik, vagyis azt veszik figyelembe, hogy milyen veszélyt – illetve kockázatot – hordoz annak felhasználása.

Az I. és II. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szereket a megyei kormányhivatalok növény-és talajvédelmi szakhatósága által kiadott engedéllyel („fehér” illetve „zöld könyv”) lehet forgalmazni, megvásárolni és felhasználni.

I. forgalmi kategória

 • Az I. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek forgalmazására, megvásárlására és felhasználására kizárólag felsőfokú növényvédelmi szakképesítéssel és I. forgalmi kategóriájú hatályos engedéllyel rendelkező személy jogosult.
 • Mind saját célú felhasználásra, mind szolgáltatási tevékenységre, továbbá minden, ezekkel összefüggő tevékenységre (vásárlás, szállítás, raktározás) csak akkor kerülhet sor, ha az előbb említett feltételek mellett a tevékenységet végző személy tagja a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának.
 • Fontos tudni, hogy az I. forgalmi kategóriájú hatályos engedéllyel a II. és a III. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek forgalmazása, felhasználása és a hozzájuk kapcsolt szolgáltatói tevékenységi körök is végezhetőek.
 • Közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen, házi kertben, közösségi célt szolgáló területen minden esetben tilos az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek alkalmazása!

II. forgalmi kategória

 • A II. forgalmi kategóriába olyan növényvédő szerek tartoznak, amelyekkel akkor végezhető növényvédelmi tevékenység, ha a tevékenységet végző személy az alábbi végzettségek birtokában érvényes „zöld könyvvel” is rendelkezik:
 • II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely tevékenységre jogosult az a személy, aki középfokú növényvédelmi végzettséget szerzett (növényvédelmi technikus).
 • A szolgáltatás kivételével II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott tevékenységekre jogosult:
 • a növényvédő és méregraktár-kezelő szakképesítéssel, illetve növényvédő szak- és betanított munkás képesítéssel rendelkező személy, vagy
 • növényvédelmi tantárgyakból egyetemi vagy főiskolai képzés során eredményes vizsgával rendelkező személy, vagy
 • legalább általános iskolát végzett, a 18. életévét betöltött, és a 80 órás növényvédelmi alaptanfolyamot, más néven a “zöldkönyves” tanfolyamot sikeresen elvégző személy.
 • Az engedélyt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes növény- és talajvédelmi szakhatósága adja ki. Ezzel az engedéllyel jogosult lesz a tevékenységet végző a II. forgalmi kategóriájú szerek vásárlására, saját célú felhasználására és az azokkal történő szolgáltatói tevékenységben munkavégzőként részt venni. Ezt az alapképzést, illetve annak 5 évenként kötelező továbbképzését országos szinten a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szervezi. A képzésekkel kapcsolatos egyéb információkról a kamara megyei szervezeteinél lehet érdeklődni.
 • A II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatható tevékenység(ek)re jogosító engedély a III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott azonos tevékenység(ek)re is jogosít.

Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer megvásárlására és – érvényes „zöld könyv” birtokában – annak a felügyelet melletti kijuttatására jogosít az ún. növényorvosi vény, amely a humán és állatgyógyászatból ismert módon a feltételes forgalmú (I. és II. kategóriás) szerek esetében használatos. A szakirányítást ellátó növényorvos állítja ki a papíralapú vagy elektronikus receptet, és az ő utasításai alapján, felügyelete és felelősségvállalása mellett történhet a felhasználás. Növényorvosi vényt magánszemély vagy gazdálkodó szervezet nevére is ki lehet állítani, ez esetben azonban lényeges, hogy a számla és a vény azonos névre szóljon, ezzel igazolva a vásárlási jogosultságot.

III. forgalmi kategória

 • A III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek a szabadforgalmú vagy szabad felhasználású növényvédő szereket jelentik, mivel vásárlásuk és saját célú felhasználásuk szakképesítéshez, engedélyhez nem kötött. Azonban az ebbe a kategóriába tartozó növényvédő szerrel folytatott forgalmazásra, a vele összefüggő raktározási és szállítási tevékenység folytatására csak akkor kerülhet sor, ha a tevékenységet végző személy legalább II. forgalmi kategóriájú hatósági engedéllyel rendelkezik!
 • Minden 18. életévét betöltött személy megvásárolhatja és saját célra felhasználhatja a III. forgalmi kategóriájú növényvédő szereket, azonban ezen készítmények biztonságos és szakszerű alkalmazásához is szükség van a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó alapvető ismeretekre, amelyekről a készítmények címkéjén található tájékoztatás.
 • Fontos megjegyezni, hogy az egyes készítmények esetében a kiszereléstől függően változhat a megállapított forgalmi kategória (pl.: ugyanaz a készítmény kicsi, azaz 250 g-nál kisebb kiszerelésben III. forgalmi kategóriába sorolt, nagyobb, azaz 250 g-nál nagyobb kiszerelésben viszont már II. forgalmi kategóriába sorolandó).

Rendkívül fontos, hogy a növényvédő szereket minden esetben felelősséggel válasszuk ki és alkalmazzuk! Fokozottan ügyeljünk arra, hogy a szereket a csomagolásukon is feltüntetett gyártói utasítások teljeskörű betartása mellett szállítsuk, tároljuk és juttassuk ki!

 

Kapcsolódó jogszabály:

A növényvédelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozásról, valamint a forgalmi kategóriákhoz kapcsolódó részletesebb információkról a növényvédelemi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletben lehet tájékozódni.Friss hírek

Mit kell tudni a növényvédő szerekről?
2020. január 29, szerda

Mit kell tudni a növényvédő szerekről?

Mit jelent a növények védelme?
2020. január 21, kedd

Mit jelent a növények védelme?

Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek
2019. november 4, hétfő

Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek

Ideje felkészülni az őszi lemosó permetezésre
2019. október 29, kedd

Ideje felkészülni az őszi lemosó permetezésre

Mező- és erdőgazdasági munkát végző légijármű-vezetők kötelező továbbképzése
2019. október 25, péntek

Mező- és erdőgazdasági munkát végző légijármű-vezetők kötelező továbbképzése

Tájékoztató a növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatáról gazdálkodóknak
2019. október 17, csütörtök

Tájékoztató a növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatáról gazdálkodóknak

Elérhető a növényvédelmi gépfelülvizsgálat végzésére jogosultak listája
2019. szeptember 5, csütörtök

Elérhető a növényvédelmi gépfelülvizsgálat végzésére jogosultak listája

Szeptemberben két alkalommal indul permetezőgép-felülvizsgálati alapképzés
2019. szeptember 4, szerda

Szeptemberben két alkalommal indul permetezőgép-felülvizsgálati alapképzés

Ezentúl háromévente kötelező a növényvédelmi permetező gépek műszaki felülvizsgálata
2019. július 30, kedd

Ezentúl háromévente kötelező a növényvédelmi permetező gépek műszaki felülvizsgálata

Felhívás a bogáncslepke-fertőzöttség felmérésére
2019. június 19, szerda

Felhívás a bogáncslepke-fertőzöttség felmérésére

Ismét időszerű az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés
2019. június 19, szerda

Ismét időszerű az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés

Készülni kell a tűzelhalás betegség megjelenésére az almatermésű gyümölcsösökben
2019. április 12, péntek

Készülni kell a tűzelhalás betegség megjelenésére az almatermésű gyümölcsösökben

Még nem késő védekezni a monília ellen
2019. április 11, csütörtök

Még nem késő védekezni a monília ellen

Kötelező, de jól felfogott érdekünk is a beporzó rovarok védelme
2019. április 10, szerda

Kötelező, de jól felfogott érdekünk is a beporzó rovarok védelme

Légi növényvédelemhez hatósági engedéllyel rendelkező szervezetek
2019. március 21, csütörtök

Légi növényvédelemhez hatósági engedéllyel rendelkező szervezetek

Dikvát hatóanyagot tartalmazó készítmények visszavonása
2018. december 10, hétfő

Dikvát hatóanyagot tartalmazó készítmények visszavonása