null A növényvédő szerek csoportosítása forgalmi kategóriák szerint

A növényvédő szerek csoportosítása forgalmi kategóriák szerint

A növényvédő szerek csoportosítása forgalmi kategóriák szerint
2020. február 11, kedd

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 2020 első időszakában egy 18 részből álló cikksorozatban járja végig a növényvédelem területét érintő változásokat. A sorozat harmadik részében a növényvédő szereknek a forgalmi kategóriák szerinti csoportosításával ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

A növényvédelmi hatóság a növényvédő szereket felhasználásuk és forgalmazásuk szerint 3 forgalmi kategóriába sorolja (jelölésük: I., II. és III.). A kategóriarendszer lehetővé teszi, hogy az ún. „hivatásos felhasználás” céljából felhasználandó növényvédő szerek elkülöníthetőek legyenek a hobbikertészkedésnél is alkalmazható növényvédő szerektől. Ezek a kategóriák adnak választ arra a kérdésre, hogy az adott készítménnyel ki, milyen végzettséggel, milyen jogosultsággal és milyen tevékenységet végezhet.

A forgalmi kategóriába sorolás elsősorban az adott készítmény humán- és ökotoxikológiai tulajdonságai alapján történik, vagyis azt veszik figyelembe, hogy milyen veszélyt – illetve kockázatot – hordoz annak felhasználása.

Az I. és II. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szereket a megyei kormányhivatalok növény-és talajvédelmi szakhatósága által kiadott engedéllyel („fehér” illetve „zöld könyv”) lehet forgalmazni, megvásárolni és felhasználni.

I. forgalmi kategória

 • Az I. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek forgalmazására, megvásárlására és felhasználására kizárólag felsőfokú növényvédelmi szakképesítéssel és I. forgalmi kategóriájú hatályos engedéllyel rendelkező személy jogosult.
 • Mind saját célú felhasználásra, mind szolgáltatási tevékenységre, továbbá minden, ezekkel összefüggő tevékenységre (vásárlás, szállítás, raktározás) csak akkor kerülhet sor, ha az előbb említett feltételek mellett a tevékenységet végző személy tagja a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának.
 • Fontos tudni, hogy az I. forgalmi kategóriájú hatályos engedéllyel a II. és a III. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek forgalmazása, felhasználása és a hozzájuk kapcsolt szolgáltatói tevékenységi körök is végezhetőek.
 • Közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen, házi kertben, közösségi célt szolgáló területen minden esetben tilos az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek alkalmazása!

II. forgalmi kategória

 • A II. forgalmi kategóriába olyan növényvédő szerek tartoznak, amelyekkel akkor végezhető növényvédelmi tevékenység, ha a tevékenységet végző személy az alábbi végzettségek birtokában érvényes „zöld könyvvel” is rendelkezik:
 • II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely tevékenységre jogosult az a személy, aki középfokú növényvédelmi végzettséget szerzett (növényvédelmi technikus).
 • A szolgáltatás kivételével II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott tevékenységekre jogosult:
 • a növényvédő és méregraktár-kezelő szakképesítéssel, illetve növényvédő szak- és betanított munkás képesítéssel rendelkező személy, vagy
 • növényvédelmi tantárgyakból egyetemi vagy főiskolai képzés során eredményes vizsgával rendelkező személy, vagy
 • legalább általános iskolát végzett, a 18. életévét betöltött, és a 80 órás növényvédelmi alaptanfolyamot, más néven a “zöldkönyves” tanfolyamot sikeresen elvégző személy.
 • Az engedélyt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes növény- és talajvédelmi szakhatósága adja ki. Ezzel az engedéllyel jogosult lesz a tevékenységet végző a II. forgalmi kategóriájú szerek vásárlására, saját célú felhasználására és az azokkal történő szolgáltatói tevékenységben munkavégzőként részt venni. Ezt az alapképzést, illetve annak 5 évenként kötelező továbbképzését országos szinten a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szervezi. A képzésekkel kapcsolatos egyéb információkról a kamara megyei szervezeteinél lehet érdeklődni.
 • A II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatható tevékenység(ek)re jogosító engedély a III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott azonos tevékenység(ek)re is jogosít.

Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer megvásárlására és – érvényes „zöld könyv” birtokában – annak a felügyelet melletti kijuttatására jogosít az ún. növényorvosi vény, amely a humán és állatgyógyászatból ismert módon a feltételes forgalmú (I. és II. kategóriás) szerek esetében használatos. A szakirányítást ellátó növényorvos állítja ki a papíralapú vagy elektronikus receptet, és az ő utasításai alapján, felügyelete és felelősségvállalása mellett történhet a felhasználás. Növényorvosi vényt magánszemély vagy gazdálkodó szervezet nevére is ki lehet állítani, ez esetben azonban lényeges, hogy a számla és a vény azonos névre szóljon, ezzel igazolva a vásárlási jogosultságot.

III. forgalmi kategória

 • A III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek a szabadforgalmú vagy szabad felhasználású növényvédő szereket jelentik, mivel vásárlásuk és saját célú felhasználásuk szakképesítéshez, engedélyhez nem kötött. Azonban az ebbe a kategóriába tartozó növényvédő szerrel folytatott forgalmazásra, a vele összefüggő raktározási és szállítási tevékenység folytatására csak akkor kerülhet sor, ha a tevékenységet végző személy legalább II. forgalmi kategóriájú hatósági engedéllyel rendelkezik!
 • Minden 18. életévét betöltött személy megvásárolhatja és saját célra felhasználhatja a III. forgalmi kategóriájú növényvédő szereket, azonban ezen készítmények biztonságos és szakszerű alkalmazásához is szükség van a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó alapvető ismeretekre, amelyekről a készítmények címkéjén található tájékoztatás.
 • Fontos megjegyezni, hogy az egyes készítmények esetében a kiszereléstől függően változhat a megállapított forgalmi kategória (pl.: ugyanaz a készítmény kicsi, azaz 250 g-nál kisebb kiszerelésben III. forgalmi kategóriába sorolt, nagyobb, azaz 250 g-nál nagyobb kiszerelésben viszont már II. forgalmi kategóriába sorolandó).

Rendkívül fontos, hogy a növényvédő szereket minden esetben felelősséggel válasszuk ki és alkalmazzuk! Fokozottan ügyeljünk arra, hogy a szereket a csomagolásukon is feltüntetett gyártói utasítások teljeskörű betartása mellett szállítsuk, tároljuk és juttassuk ki!

 

Kapcsolódó jogszabály:

A növényvédelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozásról, valamint a forgalmi kategóriákhoz kapcsolódó részletesebb információkról a növényvédelemi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletben lehet tájékozódni.


Friss hírek

Egy újabb „aranyhasú” hazajutásában segített az ÁHSZ
2020. augusztus 7, péntek

Egy újabb „aranyhasú” hazajutásában segített az ÁHSZ

Ismét eredményes akción van túl a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami Halőri Szolgálata (ÁHSZ). A halászati őrök a júniusban felderített ügyben az eljárást és bírságolást követően sikeresen visszaszállítottak az eredeti élőhelyére egy újabb jogszerűtlenül kifogott és áttelepített tőpontyot. A méretes, 27 kg-os, 92 cm testhosszúságú hal 17 km megtétele után került vissza a Vasmegyei megtalálási helyéről az eredeti „otthonába”.

Tovább >

Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben
2020. július 31, péntek

Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben

Az elmúlt napok átlagosnál melegebb időjárása miatt az alföldi térség erdőterületein található avar, gyep és tűlevél réteg kiszáradása miatt fokozott tűzveszély alakult ki. 2020. augusztus 1-től három megyében életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.

Tovább >