null Magyarország EU által elismert szarvasmarha brucellózis mentességének megszerzéséhez szükséges lépések az AHL alapján

Magyarország EU által elismert szarvasmarha brucellózis mentességének megszerzéséhez szükséges lépések az AHL alapján

Magyarország EU által elismert szarvasmarha brucellózis mentességének megszerzéséhez szükséges lépések az AHL alapján
2021. április 15, csütörtök

Magyarországon 1985 óta nem fordult elő szarvasmarha brucellózis, az ezt megelőző időszakban végrehajtott sikeres hazai mentesítési programnak köszönhetően. A vonatkozó hazai rendelet 1 szerint évente több százezres nagyságrendben elvégzett vizsgálatok alapján szarvasmarha-állományaink több mint 99%-a hivatalosan mentes a szarvasmarha-brucellózistól.

Az Európai Unión belüli élőállat szállítás megkönnyítéséhez azonban szükség van az uniós szintű jogszabályban deklarált hivatalos mentességre. Ennek esetén ugyanis nem lenne szükség brucellózis vérvizsgálat elvégzésére az unión belüli szállítás előtt. 
Magyarország már 2014-ben benyújtotta az Európai Bizottsághoz a szarvasmarha brucellózis hivatalos mentességhez szükséges dokumentációt. A mentesség elismertetése azonban nem sikerült, mivel ezres nagyságrendben voltak olyan szarvasmarha állományok, ahol a kötelező éves ellenőrző vizsgálatokat nem végezték el. 

A 2021. április 21-től kötelezően alkalmazandó új uniós állat-egészségügyi kerettörvény2 és részletszabályai megismerése során világossá vált, hogy a hazai mentességünk uniós szintű elismertetéshez újfajta megközelítésre, ellenőrzési rendszerre lesz szükség.

Az AHL vonatkozó végrehajtási rendelete3  szerint a szarvasmarhafélék és a kiskérődzők brucellózisa (B. melitensis, B. abortus, B. suis) „B kategóriás betegség”, amely esetén a mentesítés kötelező. Elismert mentesség hiányában a mentesítési programot 2021. május 31-ig az Európai Bizottsághoz kell jóváhagyásra benyújtani. 

Magyarország kiskérődzők vonatkozásában brucellózistól hivatalosan mentes (93/52/EGK) és ez a mentesség az AHL szerint is fennmarad.

A szarvasmarha brucellózistól való mentességhez az AHL és az Európai Bizottság rendelete4  értelmében 3 éven keresztül az állományaink 99,8%-ának hivatalosan brucellózis-mentesnek kell lennie. Ennek érdekében 2021. április 21-től az éves ellenőrző vizsgálatokat minden 12 hónaposnál idősebb szarvasmarhára ki kell terjeszteni. A hízóállatok vizsgálatára vonatkozó jogszabályi kivétel (derogáció) így megszűnik. A változások a vonatkozó hazai rendeletben5  is megjelennek, azonban ennek megtörténtéig a szarvasmarha-állományok minősítő és ellenőrző vizsgálatait az Európai Bizottság 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendelete szerint kell elvégezni. 

Az AHL és kapcsolódó jogi aktusai közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabályok, melyek a hazai rendelet módosításáig az új brucellózis „mentesítési” program alapjául szolgálnak.

2021. április 21-től a szarvasmarha-állományok (az AHL szerint létesítmények) mentes minősítésének, a minősítés fenntartásának, felfüggesztésének és visszaállításának, visszavonásának és visszaszerzésének a 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet 1. számú melléklet I. pontjában foglalt feltételei helyett a Bizottság 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendeletének IV. melléklete 1. rész 1. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni. 

Mivel az ország mentessége miatt valamennyi kiskérődző állományunk brucellózis mentes és az AHL szerint is mentes marad, a szarvasmarha-állományok (létesítmények) minősítő és ellenőrző vizsgálatainál a szarvasmarhákkal egy tartási helyen tartott kiskérődzőket nem szükséges minden állomány esetén automatikusan vizsgálni. A kiskérődzőkre a későbbiekben egy külön monitoring programot írunk ki, amely az eddigieknél jóval kevesebb állat vizsgálatát fogja jelenteni. 
A brucellózis mentes minősítéssel rendelkező szarvasmarha-állományok 2021. április 21-et követően is mentesnek számítanak, új minősítő vizsgálatok elvégzésére nem lesz szükség. 

Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) Szárazföldi Állatok Kódexével összhangban a szarvasmarhák és kiskérődzők brucellózisát az AHL és kapcsolódó jogi aktusai B. abortus, B. suis és B. melitensis általi fertőzöttségként nevesítik. Az elfogadott és alkalmazott immundiagnosztikai módszerek mindhárom baktérium által okozott fertőzöttséget kimutatják.  Magyarországon B. melitensis sohasem fordult elő, B. abortus-t 1985 óta nem mutattak ki. A B. suis vaddisznókban előfordul és ritkán egy-egy házi sertés állományba is bekerül. 

A Bizottság 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendeletének IV. melléklete 1. rész 2. fejezetében leírt vakcinázással mentes minősítés Magyarországon továbbra sem alkalmazható, a brucellózis elleni vakcinázás tilos!

A főbb változások a szarvasmarha-állományok tekintetében:

  • hízóállatokra vonatkozó, vizsgálatok alóli kivétel (12/2008. (II. 14.) FVM rendelet 1. számú melléklet) megszűnik
  • minősítés: bizonyos feltételek teljesülése esetén nem szükséges a kétszeri szerológiai vizsgálat (A Bizottság 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendeletének IV. melléklete 1. rész 1. fejezet 1. szakasz 2. pont)
  • minősítés: a két szerológiai vizsgálat között legalább 6 hónapnak kell eltelnie az eddigi 3 helyett
  • ellenőrző vizsgálat: 12 hónaposnál idősebb állatok évi egyszeri vérvizsgálata az eddigi 24 hónaposnál idősebbek helyett

Amennyiben az Európai Bizottság 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendeletének IV. mellékletétől eltérő részei a hazai Brucella-rendelettől különböző vagy többlet követelményeket fogalmaznak meg, akkor azokat is alkalmazni kell április 21-től (különös tekintettel a 16-31. cikkekre, például 28. cikk: magzatburkok összegyűjtése).

Az állomány mentes minősítését nem kell felfüggeszteni, ha a Nébih-hel való írásos egyeztetés és a járványügyi helyzet alapján valószínűsíthető, hogy a pozitív laborvizsgálati eredmény fals pozitív reakcióra (például yersiniosis okozta keresztreakcióra) vezethető vissza. Ezen állományokban azonban forgalmi korlátozást kell elrendelni és ismételt vizsgálatokkal kell a brucellózist kizárni. 

A 2021-ben még. április 21. előtt, a régi rendszer szerint elvégzett évi ellenőrző vizsgálatokat nem szükséges megismételni az új, április 21- ét követő időszakban”. A korábbi kommunikációnak megfelelően azonban, az április 21 előtt elvégzett ellenőrző vizsgálatok esetén is az összes 12 hónaposnál idősebb állatot mintázni kell. A többletvizsgálatok és mintavételek a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerint elszámolhatók6

A brucella ellenőrző vizsgálatokat az ÁDI és magánlaboratóriumok is végezhetik, utóbbiak a Nébih általi kijelölés birtokában.

A vetélések kivizsgálása továbbra is rendkívül fontos! Az állattartó minden vetélést köteles bejelenteni, az állatorvosnak pedig minden esetben mintát kell küldeni laboratóriumi vizsgálatra 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerint. Amennyiben a vetélések, holtellések, rendellenes ellések kivizsgálása nem történik meg, az állomány mentes minősítése felfüggeszthető.

A szarvasmarha brucellózis mentességünk az ellenőrző vizsgálatok fegyelmezett végrehajtása esetén legkorábban 2024-ben érhető el. A mentesség elérésében valamennyi szereplőnek, az állattartónak, az állatorvosoknak, az állami tisztviselőknek minden szinten fontos feladata és felelőssége van. A mentesség elérését követően jóval kevesebb ellenőrző vizsgálatra lesz szükség és a nemzetközi kereskedelem is könnyebbé válik, ami a szarvasmarha ágazat valamennyi szereplőjének közös érdeke.

Az uniós tagállamok nagy többsége hivatalosan mentes a szarvasmarha brucellózistól, beleértve a közép-kelet-európai államokat is. A nem mentes déli országokban a betegség valóban előfordul, itt mentesítési programok zajlanak. 

Kapcsolódó jogszabályok:
112/2008. (II. 14.) FVM rendelet 
2 Animal Health Law, azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete, továbbiakban: AHL
3 Európai Bizottság (EU) 2018/1882 végrehajtási rendelete
4 Európai Bizottság 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendelete
512/2008. (II. 14.) FVM rendelet
6148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
 

Friss hírek

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság jegyzékei
2022. szeptember 20, kedd

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság jegyzékei

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság jegyzékei.

Tovább >

Nemzeti állategészségügyi importbizonyítványok nem EU harmonizált állati eredetű termék és élőállat behozatalához
2022. szeptember 19, hétfő

Nemzeti állategészségügyi importbizonyítványok nem EU harmonizált állati eredetű termék és élőállat behozatalához

Alapesetben más tagállamokból, illetve harmadik országokból történő élő állat és állati termék behozatal EU szinten harmonizált, egységes jogszabályok által történik. Bizonyos élő állatokra és állati termékekre vonatkozóan azonban az EU nem határozott meg közös behozatali feltételeket, így az egyes tagállamoknak továbbra is lehetőségük van arra, hogy ezen esetekben nemzeti szabályaik szerint engedélyezzék a behozatalt. Ilyen terület a nem harmonizált állati eredetű termék behozatala. Ezek engedélyezése külön eljárásban a mellékelt nyomtatvány benyújtását követően történik.

Tovább >