null Disznoveny szaporitoanyag termesztoi es forgalmazoi tevekenyseg bejelentese

Dísznövény szaporítóanyag termesztői és forgalmazói tevékenység bejelentése

Dísznövény szaporítóanyag termesztői és forgalmazói tevékenység bejelentése
2020. december 14., hétfő

Dísznövény szaporítóanyag termesztői és forgalmazói tevékenység bejelentése (területmódosítás, adatmódosítás és törlés bejelentése).

Kinek kell a tevékenységét bejelentenie?
Annak a magyarországi székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező dísznövény szaporítóanyag termesztőnek vagy forgalmazónak, aki a szaporítóanyagokat dísznövénytermesztő, vagy másik forgalmazó részére értékesíti, tevékenységét a növénytermesztési hatáskörben eljáró Nébih-hez be kell jelentenie.
A bejelentés kétféle tevékenységre tehető meg:
1.    dísznövény szaporítóanyag termesztés és forgalmazás
2.    dísznövény szaporítóanyag nagykereskedelem. 
A bejelentés után a Nébihtől kapott Igazolással minden fás- és lágyszárú dísznövény növényfaj és –fajta szaporítóanyaga forgalomba hozható.
Nem kell a tevékenységét bejelenteni annak, aki a dísznövény szaporítóanyagokat kizárólag olyanok részére értékesíti, akik azt nem értékesítik tovább (végfelhasználó)

Hova és hogyan kell a bejelentést megtenni?
Új tevékenység bejelentése esetén az erre rendszeresített Bejelentőlapot és a szükséges mellékleteket a 3000.- forintos eljárási illeték egyidejű megfizetésével a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Igazgatóság Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályára kell benyújtani. A mellékletekről további információk itt olvashatók.
A benyújtás történhet postai úton, vagy elektronikusan (ügyfélkapu, cégkapu), az alábbi eltérésekkel:
1.    A postai úton érkező bejelentést a következő címre kell küldeni: Nébih MGEI KSZFO 1537 Budapest, Pf.: 407.
A postai úton érkező bejelentés akkor fogadható be, ha a Bejelentőlap minden rovata ki van töltve, a kért tevékenység meg van jelölve, a 3000.- forintos eljárási illetéket illetékbélyeg formájában az iratra ragasztották, dátum és aláírás szerepel, valamint a Bejelentőlap második oldalán felsorolt mellékletek mindegyikét megküldték.
2.    Ügyfélkapuval, cégkapuval rendelkező ügyfelek a bejelentés benyújtására használhatják az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatást (e-Papír szolgáltatás), a következők szerint:
A https://upr.nebih.gov.hu/ vagy a  https://epapir.gov.hu oldalon – a bejelentkezést (azonosítást) követően, Ügyfélkapu szolgáltatáson keresztül –kiválasztja a megfelelő témacsoportot, ügytípust, valamint a címzettet az alábbiak szerint: 

  • TÉMACSOPORT: Szaporítóanyag
  • ÜGYTÍPUS: Dísznövény szaporítóanyag éves bejelentés
  • CÍMZETT: Nébih e-papír

A „levél tárgya” mezőben, kérjük feltüntetni: Dísznövény szaporítóanyag tevékenység bejelentése
Ezt követően csatolni kell a Bejelentőlap 2. oldalán felsorolt mellékleteket, valamint a 3000.- Ft-os illeték megfizetésének banki igazolását. 

Az illetéket ezt megelőzően, a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illeték bevételi számlájára kell átutalni.
Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a bejelentést tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, és a „dísznövény” szót.

Az ügyfélkapun/cégkapun érkező bejelentés akkor fogadható be, ha a Bejelentőlap minden rovata ki van töltve, a kért tevékenység meg van jelölve, a 3000.- forintos eljárási illeték megfizetésének banki igazolását csatolták, dátum és aláírás szerepel, valamint a Bejelentőlap második oldalán felsorolt mellékletek mindegyikét megküldték.

Hova és hogyan kell bejelenteni a területmódosítást, az adatmódosítást és a törlési szándékot?
A termesztők és forgalmazók a fenti bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást és a törlési szándékot haladéktalanul kötelesek bejelenteni a Nébihnek. A bejelentést ügyfélkapun, cégkapun, vagy postán lehet megküldeni kötetlen formában, levélben.

A tevékenység területének módosítása esetén egyértelműen fel kell tüntetni, hogy melyik terület törlését, melyik nyilvántartásba vételét kéri a bejelentő, a helységnév, az utca-házszám, a helyrajzi szám és a területnagyság megjelölésével. Az új területek nyilvántartásba vételéhez meg kell küldeni 
-    a területek hivatalos helyszínrajzát, 
-    a terület alkalmas minősítésű, a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal által kiállított növény-egészségügyi jegyzőkönyvét, és a 
-    jogszerű területhasználatról szóló igazolást (Pl. tulajdoni lap, bérleti szerződés, földhasználati lap). 

Dísznövény szaporítóanyag: a Törvény és a Rendelet szerint szaporítóanyagnak kell tekinteni a vetőmagot, a vegetatív szaporító alapanyagokat és az ültetési anyagokat
Ültetési anyag: vetőmagból vagy vegetatív szaporító alapanyagból előállított, illetve felnevelt ültetésre szánt növények, beleértve a palántát is.
Növénytermesztési hatóság: dísznövény szaporítóanyag vonatkozásában a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság és a kijelölt kormányhivatalok
Tevékenység helye: az a város/község, ahol a termesztő a szaporítóanyagot termeszti/a nagykereskedő az értékesítést végzi, tároló helyiséget fenntart, vagy irodája elhelyezkedik.
Dísznövény szaporítóanyag termesztő: aki saját maga által termelt szaporítóanyagot hoz forgalomba
Dísznövény szaporítóanyag nagykereskedő: aki maga nem termeszt, hanem a vásárolt szaporítóanyagot tovább értékesíti másik termesztőnek/forgalmazónak
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008 (IV.11.) FVM rendelet

Friss hírek

Import szamócát vagy hazait? Avagy érdemes-e várnunk a magyar szamócára?
2020. május 21., csütörtök

Import szamócát vagy hazait? Avagy érdemes-e várnunk a magyar szamócára?

Napjainkra az olyan fogalmak, mint nyári gyümölcs, őszi gyümölcs, ennek-annak a szezonja, gyakorlatilag megszűnőfélben vannak, hiszen a piacok és élelmiszerüzletek kínálatában szinte mindig minden kapható. Vajon honnan kerül télen, kora tavasszal szamóca a boltok polcaira? Gondolkodtak-e már azon, hogy érdemes-e megvárni a vásárlással, amíg beérik a hazai termés? Cikkünkben ennek eldöntéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Tovább >

Jogszerű fajtahasználat a fajtaoltalommal védett gyümölcsfajták esetében
2020. április 28., kedd

Jogszerű fajtahasználat a fajtaoltalommal védett gyümölcsfajták esetében

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a tavalyi évtől kezdődően kiemelt figyelmet fordít az illegális szaporítóanyagok forgalmazásának visszaszorítására. Ezzel igyekszünk védeni mind a telepítők, mind pedig a regisztrált, a szakmai és jogszabályi követelmények betartásával dolgozó szaporítóanyag-termelők érdekeit. A szaporítóanyag-előállítás és -felhasználás lényeges eleme a jogszerű fajtahasználat is, melyre vonatkozóan az idei vegetációs időszakban fokozott ellenőrzéseket tervezünk.

Tovább >