null A postagalambokra vonatkozó különleges szabályok

A postagalambokra vonatkozó különleges szabályok

2023. február 6, hétfő

A postagalambokra vonatkozó különleges szabályok

A postagalambokra vonatkozó különleges szabályok

Frissítve: 2024.04.04

Fogalommeghatározások:

„fogságban tartott madár” (2016/429/EU rendelet): bármely olyan madár, amely

 • nem baromfi, és
 • a következőkben leírtaktól eltérő okból tartják fogságban:
  • hús; étkezési tojás; más termékek; szárnyasvad-állomány utánpótlása; és az ezen típusú termelések céljából nevelt madarak tenyésztése

beleértve a bemutatók, kiállítások, gyorsasági és egyéb versenyek, tenyésztés vagy eladás céljából tartott madarakat. Tehát a postagalambok ebbe a kategóriába tartoznak.

"kedvtelésből tartott állat”: a 2016/429/EU rendelet I. mellékletben felsorolt fajokhoz tartozó olyan tartott állat, amelyet magán-, nem pedig kereskedelmi célból tartanak;
I melléklet/B. rész: Madarak esetében: a tyúktól, pulykától, gyöngytyúktól, kacsától, libától, fürjtől, galambtól, fácántól, fogolytól és a laposmellű futómadártól (Ratitae) különböző madárfajok egyedei. Tehát a galamb nem tartozik a kedvtelésből tartott madarak csoportjába.

nem kereskedelmi célú mozgatás”: kedvtelésből tartott állatok (így a galambokra nem vonatkozik ez a fogalom), tulajdonosuk mozgását kísérő mozgatása, amely nem irányul sem a kedvtelésből tartott állat eladására, sem pedig az a feletti tulajdonjog egyéb formában történő átruházására; továbbá a kedvtelésből tartott állat tulajdonosának mozgásával összefüggésben valósul meg.

"postagalamb": a galambdúcából egy másik tagállamba elszállított vagy elszállítani szándékozott galamb, amit azért engednek el, hogy ott elengedve visszarepüljön a származási tagállamba.

Postagalambok mozgatása a tagállamok között (INTRA), Kereskedelmi célú mozgatás az Európai Unión belül

A madarak és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáinak tagállamok közötti mozgatásához fogságban tartott madarak (KN-kód: 0106) esetében a 2021/403/EU rendelet I. melléklet 21. fejezetében meghatározottak szerinti CAPTIVE-BIRDS-INTRA állategészségügyi bizonyítványminta szükséges. A fogságban tartott madarak keltetőtojásai esetében az I. melléklet 22. fejezetében meghatározottak szerinti HE-CAPTIVE-BIRDS INTRA minta szükséges.

A bizonyítványnak tartalmaznia kell a származási országra, a rendeltetési helyre és a létesítményben lévő állatok azonosítására vonatkozó alapvető információkat.

Amennyiben bemutatóra, kiállításra szállítják az állatokat, a szabályokat az (EU) 2020/688 rendelet 67. cikke írja le.

Odaszállításnál a fent említett CAPTIVE-BIRDS-INTRA állategészségügyi bizonyítványminta szükséges,
Visszaszállításnál a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

 • 2020/688/67/3/a pont alapján: Új TRACES CAPTIVE BIRDS INTRA bizonyítványt állít ki a kiállításon felügyelő hatósági állatorvos, vagy
 • 2020/688/67/3/b pont alapján: a szállítmányt a kiállítás állatorvosa által kiállított nyilatkozat kíséri, amelyben az kijelenti, hogy a madaraknak a CAPTIVE BIRD INTRA eredeti (amivel jött ide) állategészségügyi bizonyítványban tanúsított egészségi állapota a kiállítás során nem romlott, továbbá az említett nyilatkozathoz csatolják a származási tagállam illetékes hatósága által a fogságban tartott madarak kiállításra történő mozgatásához kiállított állategészségügyi bizonyítvány érvényes eredeti példányát; azonban ez a nyilatkozat csak akkor állítható ki,
  • (2020/688/67/4/a, ha a származási tagállamba viszik vissza;
  • 2020/688/67/4/b, ha a származási tagállamba történő mozgatás lezárul az eredeti bizonyítvány érvényességi idején (10 nap) belül.

 

Postagalamb beléptetés tagországból azonnali elengedésre – derogáció, könnyítések

Azokra a versenygalambokra, amelyek az Európai Unióba másik tagállamból lépnek be, azzal a szándékkal, hogy azonnal szabadon engedjék őket, és arra számítanak, hogy visszarepülnek az adott országba, a fogságban tartott madarakra vonatkozó szabályoknál kevésbé szigorú szabályoknak kell megfelelniük.

A szabályokat az (EU) 2020/688 rendelet 68. cikke írja le. A Bizottsággal is leegyeztetve elég, ha

 • az említett állatok megfelelnek az 59. cikkben meghatározott feltételeknek, az 59. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott tartózkodási idő kivételével (nem kell 21 napot a származási létesítményben tartózkodni).
 • az 59-es cikk nem említ CAPTIVE BIRD INTRA bizonyítvány szükségességét.
 • (tehát azonnali elengedéshez nem kell CAPTIVE BIRD INTRA, de meg kell felelni mindennek, ami benne foglaltatik, kiv.21 nap)

Önnyilatkozat/ Self-declaration

Postagalambok mozgatása az Európai Unióba harmadik országból (import)

Állatoknak és azok szaporítóanyagainak a harmadik országokból történő behozatala kizárólag Európai Uniós szinten harmonizált jogszabályok alapján lehetséges. 2021/404 rendelet, VI. melléklet 1. részében.

Ezek a jogszabályok:

1. az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2020/692 felhatalmazáson alapuló Bizottsági rendelet,

valamint

2. az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról szóló, 2021/404 Bizottsági végrehajtási rendelet-
Kereskedelmi célú mozgatás esetében a fenti jogszabályok kimondják, hogy meghatározott fajú állatokat és szaporítóanyagaikat csak az EU importra jogosult országok jegyzékében szereplő országokból lehet behozni: 

Engedélyezett országok jegyzéke: 2021/404/EU rendelet  VI. melléklet 1. részében:

2023.10.25-én: 

- Ausztrália teljes területe, Brazília meghatározott részei, Kanada, Svájc, Chile, Izrael, Úl-Zéland, Tunézia, Egyesült Államok

A madarak és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáinak Unióba történő beléptetéséhez fogságban tartott madarak esetében a 2021/403/EU rendelet II. melléklet 34. fejezetében meghatározottak szerinti CAPTIVE-BIRDS OTHER THAN RACING PIGEONS állategészségügyi bizonyítványminta szükséges.

A Liszt Ferenc Nemzeti Repülőtér Állategészségügyi Határellenőrző Állomás az egyetlen olyan állat-egészségügyi határállomás (BCP) Magyarországon, amely engedélyezett az "Egyéb" (Other: „O”) kategóriába tartozó állatok, így a postagalambok beléptetésére.

Az állatok azonban az EU területére az "O" kategóriára engedélyezett más uniós BCP-n keresztül is beléphetnek.

Szerbiából Horvátország felé – Bajakovo
Szerbiából Románia felé – Temesmóra/Stamora Moravita
Boszniából Horvátország felé - Nova Sela és Stara Gradiska
Montenegróból Horvátország felé – Karasovici
Ukrajnából Románia felé - Halmi

 


 

 

A tervezett belépés előtt kérjük vegye fel a kapcsolatot a beléptető határkirendeltséggel! Az uniós BCP-k elérhetőségeinek listáját az alábbi weboldalon találja: https://ec.europa.eu/food/animals/veterinary-border-control/contact-details-bcps-veterinary_en

Postagalamb beléptetés EU-n kívüli harmadik országból azonnali elengedésre – derogáció, könnyítések

Azokra a versenygalambokra, amelyek az Európai Unióba olyan nem uniós országból lépnek be, ahol rendeltetésszerűen tartják őket, azzal a szándékkal, hogy azonnal szabadon engedjék („immediate release”) őket, és arra számítanak, hogy visszarepülnek az adott harmadik országba, a fogságban tartott madarakra vonatkozó szabályoknál kevésbé szigorú szabályoknak kell megfelelniük, pl.

 • olyan országból is származhatnak, ami nincs benne az EU importra jogosult országok jegyzékében ( nincs felsorolva a 2021/404 rendelet, VI. melléklet 1. részében), amennyiben Magyarországgal ilyen irányú kétoldali megállapodást kötött,
 • a származási létesítményt csak nyilvántartásba kell venni (engedélyezés nem szükséges)
 • a madarakat a határállomáson végzett ellenőrzés után nem kell 30 napos karanténba zárni (60. cikk) , és nem kell a karanténlétesítményt 9 h alatt elérni (59. cikk).

A szabályokat az (EU) 2020/692 rendelet 62. cikkének (2) bekezdése részletezi.

Ezeket a postagalambokat "RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE" bizonyítványmintának kell kísérnie, amelynek mintáját az (EU) 2021/403 végrehajtási rendelet II. mellékletének 34a. fejezete tartalmazza.

Mivel a postagalambok nem ellenőrzött és felügyelt módon hagyják el az Európai Unió területét, az állatok nyomon követése érdekében e-mailben (traces@nebih.gov.hu) történő tájékoztatás szükséges arról, hogy a postagalambok visszarepültek-e.

Jelenleg Magyarország központi állategészségügyi hatósága a következő harmadik országok esetében adott külön engedélyt a postagalambok azonnali visszaengedésre történő behozatalához a 2020/692/EU rendelet 62. cikkének (2) bekezdése alapján:

-    Bosznia-Hercegovina (2022. június 9.tól)
-    Szerbia (2022. szeptember 23-tól)

A Liszt Ferenc Nemzeti Repülőtér Állategészségügyi Határellenőrző Állomás az egyetlen olyan állat-egészségügyi határállomás (BCP) Magyarországon, amely engedélyezett az "Egyéb" („Other”: „O”) kategóriába tartozó állatok, így a postagalambok beléptetésére.

Az állatok azonban az EU területére az "O" kategóriára engedélyezett más uniós BCP-n keresztül is beléphetnek.

Az uniós BCP-k listáját az alábbi weboldalon találja: https://ec.europa.eu/food/animals/veterinary-border-control/contact-details-bcps-veterinary_en

 


Friss hírek

2023. október 24, kedd

Kérdezz-felelek a kéknyelv betegségről (Bluetongue)

A kéknyelv–betegség (bluetongue) fertőző vírusos állatbetegség, mely a kérődző állatokat (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődzők) támadja meg. Egyéb állatokra és az emberre a vírus nem veszélyes, humán megbetegedést nem okoz.

Tovább >

2023. április 3, hétfő

Engedélyköteles akvakultúrás létesítmények

Az engedélyköteles, ill. nyilvántartásba vétel köteles akvakultúrás létesítmények körét és az engedélyezés, valamint nyilvántartás feltételeit Európai Uniós jogszabályok határozzák meg:

Tovább >