null A nem állami laboratóriumok bejelentési kötelezettségének teljesítéséről

A nem állami laboratóriumok bejelentési kötelezettségének teljesítéséről

2021. április 27, kedd

2021. március 26-án hatályba lépett A nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról szóló 8/2021. (III. 10.) AM rendelet, mely alapján a nem állami, élelmiszerláncban résztvevő vizsgálólaboratóriumoknak, különböző adattartalommal, eseti- és éves bejelentési kötelezettsége van.

Eseti bejelentés:

11. § (1) Ha nem állami laboratórium a forgalomba hozatal céljából a végső fogyasztónak szánt élelmiszerből vagy felhasználásra szánt takarmányból patogén mikroorganizmust vagy határérték feletti kémiai szennyezettséget mutat ki, a vizsgálat eredményét haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő napon be kell jelenteni a Nébih és a vizsgálatot megrendelő részére. 
A kötelező adatokat, az egységes szerkezetben való benyújtás érdekében, az érintett laboratóriumok a csatolt táblázatok kitöltésével tegyék meg, amit az eli@nebih.gov.hu e-mail címre kell küldeni.

12. § (1) Az állategészségügyi vizsgálatokat végző laboratórium a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség gyanújának megállapítása esetén haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő napon értesíti a Nébih illetékes referencialaboratóriumát. 
A kötelező adatokat, az egységes szerkezetben való benyújtás érdekében, az érintett laboratóriumok a csatolt táblázatok kitöltésével tegyék meg, amit az adi@nebih.gov.hu e-mail címre kell küldeni.

13. § (1) Ha a növényegészségügyi diagnosztikai, növényvédőszer-maradék és talajvédelmi vizsgálatokat végző laboratórium a megvizsgált mintában zárlati és egyéb, Magyarországon nem honos károsítót vagy határérték feletti kémiai szennyezettséget mutat ki, haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő napon bejelenti a vizsgálat eredményét a Nébih és a vizsgálatot megrendelő részére.
A kötelező adatokat, az egységes szerkezetben való benyújtás érdekében, az érintett laboratóriumok a csatolt táblázatok kitöltésével tegyék meg, amit az eli@nebih.gov.hu e-mail címre kell küldeni.


Izolátumok és minták megküldése:

11. § (2) Patogén mikroorganizmus kimutatása esetén az izolált mikroorganizmust a vizsgálat lezárását követő napon a nem állami laboratórium megküldi a Nébih illetékes referencialaboratóriumának.


Élelmiszer- és takarmány minták esetén:
Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium
1095 Budapest, Mester u. 81.

Parazitológiai vizsgálat esetén:
Parazitológiai, Hal- és Méhbetegségek Nemzeti Referencia Laboratórium
1095 Budapest, Mester u. 81.

12.§ (3) Az állategészségügyi vizsgálatokat végző laboratórium a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség gyanújának megállapítása esetén haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő napon a betegség gyanújának alapjául szolgáló vizsgálati mintát zárt csomagolásban megküldi az illetékes referencialaboratóriumba.


A mintákat és izolátumokat megfelelő csomagolásban az alábbi laborba kell küldeni:
Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság
1143 Budapest, Tábornok u. 2.


Éves jelentés:

11. § (4) A nem állami laboratórium évente jelentést készít az elvégzett vizsgálatok számáról és eredményéről, amelyről a tárgyévet követő év január 31-éig jelentést küld a Nébih részére.


12.§ (4) Az állategészségügyi vizsgálatokat végző laboratórium, bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség vizsgálata esetén évente jelentést készít az elvégzett vizsgálatok számáról és eredményéről, amelyet a tárgyévet követő év január 31-éig megküld a Nébih részére. Kivételt képeznek a mentesítési programok alá vont kórokozók, amelyek esetében az állategészségügyi vizsgálatokat végző laboratórium a negatív eredményeket havi bontásban, a következő hónap 15-éig küld meg a Nébih részére.


13.§ (3) A növény-egészségügyi diagnosztikai, növényvédőszermaradék és talajvédelmi vizsgálatokat végző laboratórium évente jelentést készít az elvégzett vizsgálatokról, amelyet a tárgyévet követő év január 31-éig megküld a Nébih részére.

Az éves jelentéshez kötelező adatokat, az egységes szerkezetben való benyújtás érdekében, az érintett laboratóriumok a csatolt táblázatok kitöltésével tegyék meg, amit az eli@nebih.gov.hu e-mail címre kell küldeni.