null Tájékoztatás a nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és ellenőrzéséről

Tájékoztatás a nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és ellenőrzéséről

2021. március 18, csütörtök

Amint arról a Nébih honlapján is tájékoztatást nyújtottunk, mostantól önálló rendeletben szabályozza az Agrárminisztérium a nem állami laboratóriumok engedélyezésének, nyilvántartásba vételének és működésének feltételeit. Alábbi cikkünkben a jogszabályi környezet változásából fakadó aktualitásokat foglaltuk össze.

Jogszabályi előzmények

Magyarországon az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény1 értelmében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv – a törvény végrehajtási rendeletében meghatározott módon – engedélyezi és ellenőrzi a nem állami szolgáltató laboratóriumokat, valamint nyilvántartásba veszi és ellenőrzi a nem állami üzemi laboratóriumokat. 

Magyarország Kormánya rendeletében2 e feladat ellátására a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih) jelöli ki. Azaz: 
•    Szolgáltató laboratórium nem állami laboratóriumi tevékenységet kizárólag a Nébih által kiadott engedély alapján végezhet. 
•    Üzemi laboratórium nem állami laboratóriumi tevékenységet bejelentés alapján, kizárólag a Nébih-nél történt nyilvántartásba vételt követően végezhet.

Új szabályozás

2021. március 25-én lép hatályba az Agrárminisztérium új rendelete3 a nem állami laboratóriumok vonatkozásában. Az új jogszabály kimondja, hogy az élelmiszerláncban résztvevő, nem állami vizsgálólaboratóriumok kötelesek meghatározott adatokat megküldeni a Nébih részére engedély kiadása vagy nyilvántartásba vétel céljából.

A fenti kötelezettség egyaránt vonatkozik 
•    a még be nem jelentett, 
•    a 2021. március 25-ét megelőzően engedélyezett, nyilvántartásba vett vagy adott vizsgálatra kijelölt, valamint 
•    az akkreditált, de nem engedélyezett laboratóriumokra. 

A bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettségen túl a rendelet lefekteti a szolgáltató és az üzemi laboratóriumok általános működési feltételeit, továbbá meghatározza azon vizsgálatok körét, amelyek esetében a szolgáltató laboratórium ideiglenes és határozott időre szóló engedélyt kaphat. 

Elektronikus kérelem benyújtása

Az érintett laboratóriumok az engedély kiadásához és a nyilvántartásba vételhez szükséges kérelmeiket kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a Nébih felé az e-Papír vagy az ÜPR felületén, illetve a kérelem szerkeszthető változatát (Word dokumentum) a laboreng@nebih.gov.hu címre is el kell küldeni.

Az elektronikus ügyintézés történhet e-Papírral az e célra szolgáló online felületen (https://epapir.gov.hu). Ebben az esetben a beadvány beküldéséhez a témacsoportnál az „Egyéb”, az ügytípusnál szintén az „Egyéb” kategóriát, a címzettnél pedig a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal e-Papír” opciót kell kiválasztani. Az e-Papír lehetőséget ad a szabadszöveges kérelem megírására, a szükséges mellékletek csatolására, végül mindezek elektronikus aláírással történő hitelesítésére.

Az ügyintézés másik módja a Nébih Ügyfélprofil Rendszerének (ÜPR) használata. A felület a Nébih honlapján érhető el (https://upr.nebih.gov.hu/login), ügykatalógusa kifejezetten a Nébih hatáskörébe tartozó, illetve a Nébih által üzemeltetett informatikai rendszerekben végezhető ügyeket tartalmazza. Az ügykatalógusban a „Labor” majd a „Nem állami labor nyilvántartás” lehetőséget kiválasztva, a „Nem állami labor engedélyezése vagy nyilvántartásba vétele” vagy a „Nem állami labor működési engedélyét vagy nyilvántartásba vételét érintő változások bejelentése” ügyre kattintva található meg a szükséges információ.
 

Kapcsolódó jogszabályok:
1 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
2 A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
3 A nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról szóló 8/2021. (III. 10.) AM rendelet