null A kedvtelésből tartott élő nyúl és galamb forgalmazásának szabályai

A kedvtelésből tartott élő nyúl és galamb forgalmazásának szabályai

2021. április 6, kedd

Az új jogszabályi előírásokkal összhangban, 2021. április 1-jétől regisztrációkötelessé válik a kedvtelésből tartott állatokkal kereskedők tevékenysége. A bejelentési kötelezettség az ilyen jelleggel élő nyulat, élő galambot forgalmazókra is vonatkozik, akiknek emellett számos egyéb szabály betartására is ügyelniük kell. Az alábbiakban számukra gyűjtöttük össze a speciális tudnivalókat.

A 41/2010. Kormányrendelet alapján kedvtelésből tartott állat: a rendszertani besorolásától függetlenül minden olyan állat, amelyet nem kizárólag tudományos kutatás, állati eredetű termék előállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalék- védelem és – eb és macska kivételével – közcélú bemutatás céljából tartanak, tenyésztenek, forgalmaznak, továbbá az az állat, amelyet más kedvtelésből tartott állat táplálása céljából tartanak és szaporítanak, valamint a nem gazdasági céllal tartott haszonállat, és a vadászatra használt állat.

FELIR regisztrációs kötelezettség

A FELIR regisztrációt jogszabály1 teszi kötelezővé azért, hogy az állatvédelemmel, állategészségüggyel, tenyésztéssel kapcsolatos szabályok betartását átláthatóbb módon, könnyebben tudja megkövetelni a hatóság a nyilvántartásba kerülő forgalmazóktól.

Az érintettek a hatósági nyilvántartásba vételükhöz szükséges bejelentést elektronikus úton is megtehetik a Nébih Ügyfélprofil Rendszerében.

Szállítás és továbbforgalmazás speciális szabályai

Az élő nyúl és az élő galamb belföldi szállításának alapvető állategészségügyi feltételei:

Amennyiben kereskedelmi célból szállítják a házinyulat, galambot továbbtartásra (pl. állatpiacra), az élő állatok belföldi szállításának állategészségügyi szabályairól szóló 87/2012. FVM rendelet2 előírásait kell betartani. Más szabályok érvényesek, ha az állatokat közvetlenül vágásra (vágóhídra) szállítják.

A házinyulak továbbtartásra (pl. állatvásárra, tenyésztésre) szállításának további állategészségügyi feltételei:

 • A szállítást a fenti rendelet2 1. és 2. mellékletében szereplő nyomtatvány (az „Állattartó nyilatkozata” és az „Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból”) kell, hogy kísérje.
 • Az utóbbi dokumentummal igazolja az állományt ellátó szolgáltató állatorvos az állategészségügyi feltételek teljesülését. Azaz, hogy az állomány klinikai tünetektől mentes vagy pedig legalább 60 nap eltelt a klinikai tünetmentessé válás óta az alábbi betegségek tekintetében:
  • nyulak vérzéses betegsége,
  • Myxomatosis,
  • Pasteurellosis,
  • staphylococcosis,
  • rühösség.
 • Szintén jogszabály3 írja elő, hogy a nyulak csak akkor szállíthatók állatvásárra, ha
  • a szállítás előtt legalább 15 nappal, de hat hónapnál nem régebben beoltották azokat nyulak vérzéses betegsége (RHD) és myxomatosis ellen, továbbá
  • a származási állományban fertőző és parazitás betegség nem áll fenn.

A galambok állatvásárra szállításának állategészségügyi feltételei:

 • A szállítást galambok esetében is a fenti rendelet2 1. és 2. mellékletében szereplő nyomtatvány (az „Állattartó nyilatkozata” és az „Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból”) kell, hogy kísérje. Az utóbbi dokumentummal igazolja az állományt ellátó szolgáltató állatorvos az állategészségügyi feltételek teljesülését.
 • Előírás az is, hogy galambokat kizárólag olyan állományból lehet állatvásárra, kiállításra szállítani, amelynek 10 km sugarú körzetében 21 napon belül nem fordult elő baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegség.
 • Igazolni kell továbbá, hogy az állatokat a szállítás előtt legalább 14 nappal, de egy évnél nem régebben paramyxovírus okozta megbetegedés ellen PMV-1 törzset tartalmazó vakcinával, állatorvos által igazoltan beoltották.
 • A madárinfluenza vírus jelenléte miatt – eltérő rendelkezésig – nem szállíthatók be galambok állatvásárra a magas patogenitású madárinfluenza kitöréssel érintett, korlátozás alatt álló területekről.
Kapcsolódó jogszabályok:
1 Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 578/2020. (XII. 14.) Kormányrendelet
2 Az élő állatok belföldi szállításának állategészségügyi szabályairól szóló 87/2012. FVM rendelet
3 az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 41/1997. FM rendelet

Friss hírek

2023. december 14, csütörtök

Elismert tenyésztő szervezetek

Magyarországon elismert tenyésztő szervezetek

Tovább >

2023. október 27, péntek

Tenyészbika lajstromszámok 2023

A 2023-as támogatási tárgyévben (a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve szeptember 1. - augusztus 31.) összesen 1756 bika kapott központi lajstromszámot.

Tovább >