null Tájékoztató kutya- és macskaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a közösségbe történő behozatalának és onnan való kivitelének tilalmáról

Tájékoztató kutya- és macskaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a közösségbe történő behozatalának és onnan való kivitelének tilalmáról

Ezen tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács 1523/2007/EK rendelete alapján készült, amely a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalát, a Közösségbe történő behozatalát, illetve onnan történő kivitelét tiltja meg.

A 2007 decemberében elfogadott, és 2008. december 31-től alkalmazott rendelet célja a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, valamint a Közösség területére történő behozatalának és onnan történő kivitelének megtiltása annak érdekében, hogy elháruljanak a belső piac működésének akadályai, és hogy helyreálljon a fogyasztók bizalma abban a tekintetben, hogy a vásárolt szőrmetermékek nem tartalmaznak macska- és kutyaprémet.
Az uniós polgárok a macskákat és a kutyákat háziállatoknak tekintik, ezért a belőlük készült prém, illetve az ilyen prémet tartalmazó termékek használata nem elfogadható. Léteznek arra vonatkozó bizonyítékok, hogy a Közösségben jelen vannak címkézés nélküli, macska és kutyaprémek és ilyen prémet tartalmazó termékek. Következésképpen a fogyasztókat aggasztja, hogy esetleg macska- vagy kutyaprémet vagy ilyen prémet tartalmazó terméket vásárolnak.

A fogyasztói aggodalmakra válaszul több tagállam fogadott már el jogszabályokat azzal a céllal, hogy megakadályozzák a macska- és kutyaprémek előállítását és forgalmazását. A macska- és kutyaprém forgalomba hozatalának vagy más módon történő kereskedelmi hasznosításának megakadályozása céljából a prémek és prémáruk kereskedelmét, behozatalát, előállítását és címkézését szabályozó tagállami rendelkezések között eltérések vannak. Míg néhány tagállam a macska és kutyaprém előállítására teljes tilalmat fogadott el, betiltva az ilyen állatok prémükért történő tartását és leölését, más tagállamok korlátozták a prém és az ilyen prémet tartalmazó termékek előállítását és/vagy behozatalát. A polgárok egyre növekvő tudatossága valószínűleg több tagállamot is arra fog késztetni, hogy nemzeti szinten további korlátozó intézkedéseket fogadjanak el. Ennek eredményeként egyes uniós prémkereskedők önkéntes magatartási kódexet vezettek be, amelynek értelmében tartózkodnak a macska- és kutyaprém vagy az ilyen prémet tartalmazó termékek kereskedelmétől. Ez a kódex azonban elégtelennek bizonyult a macska- és kutyaprém behozatalának és értékesítésének megelőzésére, különösen amikor a prémkereskedők olyan prémekkel kereskednek, amelyeken nincs feltüntetve, hogy milyen fajtól származnak és ez nem is ismerhető fel könnyen, vagy ilyen prémet tartalmazó termékeket vásárolnak, és azzal a kockázattal kell szembesülniük, hogy a kérdéses termékekkel egy vagy több tagállamban nem lehet jogszerűen kereskedni, vagy hogy a kereskedelem egy vagy több tagállamban olyan kiegészítő előírások hatálya alá esik, amelyek célja a macska- és kutyaprém felhasználásának megakadályozása.

A macska- és kutyaprémre vonatkozó tagállami intézkedések közötti különbségek általában akadályozzák a prémkereskedelmet. Ezek az intézkedések gátolják a belső piac zökkenőmentes működését, mivel az eltérő jogi előírások általában akadályozzák a prémelőállítást, és megnehezítik a Közösségbe jogszerűen behozott vagy ott jogszerűen előállított prém szabad mozgását a Közösségen belül. A tagállamok eltérő jogi előírásai többletterhet hárítanak a prémkereskedőkre. Ezenfelül a közvéleményt megzavarja a jogi követelmények sokfélesége a tagállamokban, amely önmagában is akadályozza a kereskedelmet. Az e rendeletben foglalt intézkedéseknek ezért kell összehangolniuk a tagállami szabályokat a macska- és kutyaprém, illetve az ilyen prémet tartalmazó termékek értékesítésére, értékesítésre való felajánlására és terjesztésére vonatkozó tilalma tekintetében, hogy ezáltal megakadályozzák a belső piac zavarait minden hasonló termék vonatkozásában. A belső piac jelenlegi megosztottságának megszüntetéséhez szükséges a harmonizáció, amelynek keretében az eltérő tagállami előírások következtében fennálló kereskedelmi akadályok elhárításának legeredményesebb és legarányosabb eszköze annak megtiltása, hogy a Közösségben forgalomba hozzanak, oda behozzanak, illetve onnan kivigyenek macska- vagy kutyaprémet, illetve ilyen prémet tartalmazó termékeket.

A címkézés előírása nem alkalmas ugyanezen eredmény eléréséhez, mivel ez aránytalanul megterhelné a konfekcióipart, ideértve az olyan kereskedőket is, akik műszőrmére specializálódtak, továbbá aránytalanul költséges lenne azon esetekben, amikor a prém csak igen kis részét alkotja a terméknek.

A Közösségben nincs hagyománya macskák és kutyák prémükért való tenyésztésének, jóllehet vannak példák arra, hogy macska- vagy kutyaprémből szőrmét készítenek. Ténylegesen úgy tűnik, hogy a Közösségben jelen lévő macska- vagy kutyaprémtermékek döntő többsége harmadik országokból származik. A nagyobb eredményesség érdekében ezért a Közösségen belüli kereskedelmi tilalmat az ugyanezen termékeknek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó tilalomnak kell kísérnie. Az ilyen behozatali tilalom szintén választ ad a fogyasztók által kifejezett, a macska- vagy kutyaprém Közösségbe történő esetleges behozatalát illető aggályokra is, különösen mivel bizonyos információk szerint ezeket az állatokat embertelen módon tartják és ölik le. A kiviteli tilalom azt is biztosítja, hogy macska- és kutyaprémet és az ilyen prémet tartalmazó termékeket ne állítsanak elő kiviteli célokra a Közösségben.

Indokolt azonban lehetőséget biztosítani a macska- vagy kutyaprémek és ilyen prémeket tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő bevitelének és az onnan történő kivitelének általános tilalmától való korlátozott eltérésekre is. Ez a helyzet az oktatási vagy preparálási célból behozott és forgalomba hozott macska vagy kutyaprémek esetében.


Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >