null Tanúsító szervezet elismerése

Tanúsító szervezet elismerése

2022. május 23, hétfő

Magyarországon az EU Öko rendelet által előírt ellenőrzési rendszer keretén belül két tanúsító szervezet ellenőrzése alatt tevékenykedhetnek az ökológiai gazdálkodást folytatni kívánó gazdálkodók. A 34/2013. VM rendelet alapján az ökológiai termelés, feldolgozás, forgalmazás ellenőrzési és tanúsítási tevékenység végzésére a Nébih jogosult tanúsító szervezetet elismerni.

Új tanúsító szervezet elismerését a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatalon belül a Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság végzi.

A kérelem benyújtásakor az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (34/2013. (V. 14.) VM rendelet 3. § (3) bekezdés):
a) a tanúsító szervezet Minőségügyi Kézikönyvét és a hozzá tartozó minőségügyi eljárások dokumentumait, amelyeknek tartalmaznia kell legalább


aa) a tanúsító szervezet által a tanúsítási rendszerében részt vevő gazdasági szereplőkkel szemben támasztott követelményrendszert, amennyiben a tanúsító szervezet ilyet alkalmaz,
ab) a mintavétel rendjét, a minta tárolására vonatkozó előírásokat és a laboratóriumi vizsgálat módját,
ac) az ellenőrzés és a tanúsítás rendjét,
ad) az Öko rendelkezések be nem tartásának gyanúja esetén alkalmazandó ellenőrzés rendjét,
ae) a tanúsító szervezet által a 14. § (1) bekezdés a) pontjában leírt tevékenységhez alkalmazott kockázatelemzési rendszert,
af) a nem ökológiai termelési módszerrel előállított, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 2. § 21. pontja szerinti vetőmag (a továbbiakban: vetőmag) használatának elfogadására és nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó eljárási szabályokat,
ag) a tanúsító szervezet szervezeti felépítését,
ah) a gazdasági szereplők nyilvántartási rendszerét,
ai) az Öko rendelkezések megsértése esetén a gazdasági szereplőnél alkalmazandó eljárásokat,
aj) a tanúsító szervezetek közötti információk cseréjére szolgáló eljárásokat,


b) az ellenőrzésért és tanúsításért felelős személyek végzettségének és szakmai gyakorlatának igazolását,
c) a terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelményeket megállapító szabvány szerinti akkreditált státuszt igazoló dokumentum másolatát,
d) amennyiben a helyszíni ellenőrzés alkalmával vett minták vizsgálatához nem rendelkezik az EN 17025 ISO IEC szabvány szerint akkreditált laboratóriummal, egy arra akkreditált laboratóriummal kötött szerződés másolatát.

Figyelem! A tanúsító szervezet elismerése tárgyában lefolytatott engedélyezési eljárás díjköteles.

Friss hírek

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.13.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.02.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >