Vissza

Légi permetezés engedélyezése iránti kérelem

Légi permetezés engedélyezése iránti kérelem

Légi permetezés engedélyezése iránti kérelem

A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet módosításával hazánkban kérelem alapján megvalósítható a légi úton történő növényvédő szer kijuttatás, az alábbi feltételek szerint.

Hazánkban a légi növényvédelmi tevékenység csak indokolt esetben, kérelem benyújtásával, és meghatározott előírások mentén végezhető.

A repülés megrendelőjének az engedélyező hatósághoz, vagyis a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságához (megyei NTI) kérelmet kell benyújtania, melyben a módszer alkalmazásának szükségességét meg kell indokolnia.

Légi növényvédelem csak abban az esetben engedélyezhető ha, a termés mennyiségét, minőségét veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve az ilyen hatású meteorológiai és egyéb természeti körülmény bekövetkezésével járó állapot a légi kijuttatáson kívüli más növényvédelmi módszerrel eredményesen nem hárítható el, vagy a növényvédő szer földi úton történő alkalmazásával összehasonlítva a légi kijuttatás előnyösebb az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kisebb hatása miatt.

Légi növényvédelmi tevékenység a következők szerint végezhető:

  • Kijuttatási terv szerint: legkésőbb 30 nappal a kijuttatást megelőzően kérelemmel kell fordulni a megyei NTI-hez. A kérelem elbírálásának díja 5000 Ft. A kérelemben kijuttatási tervet kell benyújtani a tervezett légi permetezésről. Egy kijuttatási tervben több terület és több légi permetezési alkalom is megjelölhető. A kijuttatási terv benyújtása a termelő által alkalmazott növényvédelmi szakirányító feladata. A kijuttatási terv szerinti permetezést a kezelést megelőző munkanap reggel 9-ig be kell jelenteni a megyei NTI-hez.
    Előfordulhat, hogy előre nem várt események következtében el kell térni a tervtől, ilyen esetekben a növényvédő szer kijuttatást és a változás indokát a kezelést megelőző munkanap reggel 9-ig be kell jelenteni az engedélyező hatósághoz.
     
  • Kijuttatási terv nélkül: a termés mennyiségét, minőségét súlyosan veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve ilyen hatású meteorológiai, természeti esemény bekövetkezésével járó állapot esetén a terv nélküli kezelést a permetezés kezdőnapját megelőző munkanap délelőtt 9 óráig be kell jelenteni a megyei NTI-hez. A kérelem elbírálásának díja 5000 Ft.

A kérelmeket a 44/2005. (V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 2. melléklete alapján kell benyújtani.

A megyei NTI megtilthatja a kezeléseket, amennyiben a kérelemben foglaltakat nem tartja megalapozottnak.

A kijuttatási terv és az egyedi légi permetezési kérelem elbírálása egyaránt 5 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetést von maga után.

Légi úton csak azok a növényvédő szerek juttathatóak ki, amelyek engedélyokiratában ez a tény rögzítésre került. Az egyes növényvédő szerek engedélyokiratai a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által működtetett „Növényvédő szerek adatbázisa” elnevezésű felületen találhatóak meg a következő elérhetőségen: https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso.aspx

Mindemellett a légi talajerő-gazdálkodási tevékenység bejelentésköteles.


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról
2019. június 11, kedd

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében
2019. május 22, szerda

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek
2018. július 3, kedd

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek

Hatósági eljárás menete belterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete belterületen

Hatósági eljárás menete külterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete külterületen

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása
2017. november 21, kedd

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása

Anyatelep létesítése és fenntartása
2017. november 7, kedd

Anyatelep létesítése és fenntartása

Növénytermesztési hatóságként eljáró járási hivatalok
2017. január 30, hétfő

Növénytermesztési hatóságként eljáró járási hivatalok

Változások a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag-felügyelethez kapcsolódó feladatok ellátásában
2017. január 12, csütörtök

Változások a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag-felügyelethez kapcsolódó feladatok ellátásában

Új faj bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek
2016. augusztus 31, szerda

Új faj bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek

Erdészeti szaporítóanyaggal kapcsolatos jogszabályok
2016. július 26, kedd

Erdészeti szaporítóanyaggal kapcsolatos jogszabályok

Szaporító alapanyag gyűjtés
2016. július 26, kedd

Szaporító alapanyag gyűjtés

Vetőmag GMO hatósági vizsgálata
2015. július 21, kedd

Vetőmag GMO hatósági vizsgálata

Szőlő gyümölcs szaporítóanyag előállítással, forgalmazással kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba vétele
2015. március 19, csütörtök

Szőlő gyümölcs szaporítóanyag előállítással, forgalmazással kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba vétele

Törzsültetvények minősítése
2015. március 19, csütörtök

Törzsültetvények minősítése

Vetőmagüzemek automata mintavevőjének engedélyeztetése
2014. december 5, péntek

Vetőmagüzemek automata mintavevőjének engedélyeztetése