null Légi permetezés engedélyezése iránti kérelem

Légi permetezés engedélyezése iránti kérelem

A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet módosításával hazánkban kérelem alapján megvalósítható a légi úton történő növényvédő szer kijuttatás, az alábbi feltételek szerint.

Hazánkban a légi növényvédelmi tevékenység csak indokolt esetben, kérelem benyújtásával, és meghatározott előírások mentén végezhető.

A repülés megrendelőjének az engedélyező hatósághoz, vagyis a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságához (megyei NTI) kérelmet kell benyújtania, melyben a módszer alkalmazásának szükségességét meg kell indokolnia.

Légi növényvédelem csak abban az esetben engedélyezhető ha, a termés mennyiségét, minőségét veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve az ilyen hatású meteorológiai és egyéb természeti körülmény bekövetkezésével járó állapot a légi kijuttatáson kívüli más növényvédelmi módszerrel eredményesen nem hárítható el, vagy a növényvédő szer földi úton történő alkalmazásával összehasonlítva a légi kijuttatás előnyösebb az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kisebb hatása miatt.

Légi növényvédelmi tevékenység a következők szerint végezhető:

  • Kijuttatási terv szerint: legkésőbb 30 nappal a kijuttatást megelőzően kérelemmel kell fordulni a megyei NTI-hez. A kérelem elbírálásának díja 5000 Ft. A kérelemben kijuttatási tervet kell benyújtani a tervezett légi permetezésről. Egy kijuttatási tervben több terület és több légi permetezési alkalom is megjelölhető. A kijuttatási terv benyújtása a termelő által alkalmazott növényvédelmi szakirányító feladata. A kijuttatási terv szerinti permetezést a kezelést megelőző munkanap reggel 9-ig be kell jelenteni a megyei NTI-hez.
    Előfordulhat, hogy előre nem várt események következtében el kell térni a tervtől, ilyen esetekben a növényvédő szer kijuttatást és a változás indokát a kezelést megelőző munkanap reggel 9-ig be kell jelenteni az engedélyező hatósághoz.
     
  • Kijuttatási terv nélkül: a termés mennyiségét, minőségét súlyosan veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve ilyen hatású meteorológiai, természeti esemény bekövetkezésével járó állapot esetén a terv nélküli kezelést a permetezés kezdőnapját megelőző munkanap délelőtt 9 óráig be kell jelenteni a megyei NTI-hez. A kérelem elbírálásának díja 5000 Ft.

A kérelmeket a 44/2005. (V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 2. melléklete alapján kell benyújtani.

A megyei NTI megtilthatja a kezeléseket, amennyiben a kérelemben foglaltakat nem tartja megalapozottnak.

A kijuttatási terv és az egyedi légi permetezési kérelem elbírálása egyaránt 5 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetést von maga után.

Légi úton csak azok a növényvédő szerek juttathatóak ki, amelyek engedélyokiratában ez a tény rögzítésre került. Az egyes növényvédő szerek engedélyokiratai a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által működtetett „Növényvédő szerek adatbázisa” elnevezésű felületen találhatóak meg a következő elérhetőségen: https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso.aspx

Mindemellett a légi talajerő-gazdálkodási tevékenység bejelentésköteles.