null Zöldségpalánta előállítói és forgalmazói tevékenység éves bejelentése és a zöldségpalánta leltár megküldése

Zöldségpalánta előállítói és forgalmazói tevékenység éves bejelentése és a zöldségpalánta leltár megküldése

2021. szeptember 24, péntek

A Rendelet alapján a Nébih nyilvántartásban szereplő engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzemek évente bejelentik a tevékenységüket a Nébihnek, és megküldik a tárgyévet megelőző év adatait tartalmazó Zöldségpalánta leltárt.

Az évente frissített Éves bejelentőlap és a Zöldségpalánta leltár az engedéllyel már rendelkező ügyfelek önállóan töltik le a Nébih Portálról, a https://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok, Kertészeti Szaporítóanyag Felügyelet, Zöldségpalánta, dughagyma, fokhagyma szaporítóanyaggal kapcsolatos űrlapok cím alól, és kitöltés után megküldik a Nébih-be, minden év január 15-ig.

Az űrlapokat a cégektől és egyéni vállalkozóktól elektronikus úton várjuk vissza.

Az iratokat a https://epapir.gov.hu/ oldalról indulva, ügyfélkapus azonosítás után, a „Kertészeti szaporítóanyag” témacsoport, a „Zöldség  szaporítóanyag éves bejelentés” ügytípus és a Nébih, mint hivatal kiválasztásával, a levélíró felület használatával, majd a kitöltött, aláírt és beszkennelt iratok feltöltésével tudják megküldeni.

Azok a természetes személyek, akik a zöldségpalánta előállítói, forgalmazói tevékenységet nem vállalkozói tevékenységként végzik, az iratokat postán is megküldhetik az alábbi címre: Nébih MGEI KSZFO 1525 Budapest, Pf. 30.).

Figyelem! Az űrlapokat a címben található évre vonatkozóan kell kitölteni, és csak dátummal és aláírással együtt érvényesek. Az előző évi űrlapok nem használhatók.
A Zöldségpalánta leltár űrlap kitöltésénél kérjük figyelembe venni a Zöldségpalánta leltár kitöltési útmutatót.
További információ az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről

Palánta: árutermő növény termesztéséhez alapanyagul szolgáló magról nevelt fiatal növény, beleértve az oltott növényt, valamint a dughagymát, a fiókhagymát és a gyökértörzset.
Üzem: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely zöldségpalántát hivatásszerűen előállít, tárol, kezel vagy forgalomba hoz.
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 

Friss hírek

2023. június 1, csütörtök

Részvétel az ellenőrzési rendszerben

Részvétel az ellenőrzési rendszerben

Tovább >

2023. június 1, csütörtök

Tanúsító szervezetek Magyarországon

Magyarországon az Öko EK rendelet által előírt ellenőrzési rendszer keretén belül két tanúsító szervezet ellenőrzése alatt tevékenykedhetnek az ökológiai gazdálkodást folytatni kívánó gazdálkodók. A 34/2013 VM rendelet alapján az ökológiai termelés, feldolgozás, forgalmazás ellenőrzési és tanúsítási tevékenység végzésére az NÉBIH jogosult tanúsító szervezetet elismerni, illetve az elismerést visszavonni, vagy tanúsító-tevékenység végzését meghatározott ideig korlátozni.

Tovább >