null Vállalkozói információk- élelmiszer-összetevő helyettesítés

adat

 

Vállalkozói információk - élelmiszer-összetevő helyettesítés

Alapvetően fontos tudniuk az érintetteknek, hogy a helyettesítő összetevőt tartalmazó termék átcímkézése, azaz a vásárlók tájékoztatása az élelmiszer előállítójának vagy első magyarországi forgalmazójának a kötelezettsége. Ugyanígy az ő kötelessége a kereskedelmi partnerek egyértelmű tájékoztatása is, például az élelmiszer kísérődokumentumai révén. A témakör részletes szabályait az Országos Főállatorvos 1/2022. számú határozata* tartalmazza.

Bejelentési kötelezettséghez kötött esetek 

A határozat szerint az élelmiszer előállítója vagy az első magyarországi forgalmazója abban az esetben köteles bejelentést tenni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felé, ha az általa előállított vagy forgalmazott termék összetételének megváltoztatása, illetve ehhez kapcsolódóan a fogyasztók tájékoztatása NEM az összetevők felsorolásának teljes felülcímkézésével történik.
Azaz:

 • részleges átcímkézés történik, vagy
 • a helyettesítés tényét az eladásra kínálás helyén tüntetik fel, jól látható és félre nem érthető módon fizikai vagy elektronikus hordozón.

A részleges átcímkézés tipikus esetei:

 • a gyártó/forgalmazó az összetevők helyettesítésére csak egy, a termék csomagolására ragasztott, külön pótcímkén utal, de egyébként az eredeti összetevők sorrendje látható a csomagoláson;
 • a gyártó/forgalmazó a termék fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejének közvetlen közelébe nyomtatja a helyettesítés tényéről szóló pontos szöveget, de az eredeti összetevők sorrendje látható a csomagoláson;
 • egyáltalán nincs új jelölés a csomagoláson (ebben az esetben a boltban kell kihelyezni egy táblát a megváltozott összetételű termék mellé).

A gyártó/forgalmazó a fentiek közül bármely esetben köteles bejelenteni 

 • az élelmiszer, valamint a helyettesített és helyettesítő összetevő megnevezését, 
 • továbbá annak a nyilvánosan hozzáférhető honlapnak az elérhetőségét (közvetlen link formájában), amelyen a fogyasztók részére tájékoztatást nyújt a helyettesítés tényéről, okáról és egyéb lényeges körülményeiről.

Az információközléshez szükséges vállalkozói bejelentő (és módosító) űrlap itt érhető el: https://portal.nebih.gov.hu/web/forms/shared/-/form/178451183
Az elavult információk az alábbi linken elérhető űrlap segítségével jelezhetők a hatóságnak: https://portal.nebih.gov.hu/web/forms/shared/-/form/178451344 

Nem bejelentés-köteles esetek

Amennyiben a termék átcímkézése az összetevők felsorolásának teljes felülcímkézésével történik, az élelmiszer-előállítónak illetve a forgalmazónak nem kell bejelentést tennie.

Speciális részletszabályok

 • Az átcímkézési kötelezettség teljesítését, egyedi megállapodás alapján, a végső fogyasztónak való értékesítést végző kereskedő átvállalhatja, azonban az elsődleges felelősséget ez esetben is az előállító vagy az első magyarországi forgalomba hozó viseli.
 • A jelölésre vonatkozó könnyítés nem alkalmazható 
  • az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, 
  • a csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, 
  • a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek és 
  • a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek esetében. 
 • Allergént tartalmazó helyettesítő összetevő esetében az allergén jelölése minden egyes fogyasztói csomagoláson kötelező.
 • Amennyiben az élelmiszer jelölésén az érintett összetevőkre vonatkozó „mentes” vagy egyéb állítás szerepel, az összetevők helyettesítése kizárólag ennek figyelembevételével történhet.
 • Ha a helyettesítő összetevő felhasználása miatt a termék jelölésén szereplő, egészségre vagy tápanyag-összetételre vonatkozó állítás már nem felel meg a valóságnak, az állítás nem szerepelhet tovább a termék jelölésén.

A rendelkezés hatálya
A rendelkezés átmeneti jellegű, amely visszavonásig marad érvényben. A helyettesítő összetevők alkalmazásának lehetősége a Magyarországon forgalomba hozott élelmiszerekre vonatkozik, közülük is csak a több összetevőt tartalmazókra.