null Tudnivalók a Magyarországról Kínába irányuló árukukorica exporttal kapcsolatos kötelezettségekről

Tudnivalók a Magyarországról Kínába irányuló árukukorica exporttal kapcsolatos kötelezettségekről

2022. március 21, hétfő

Hazánk és a Kínai Népköztársaság 2017-ben megállapodást kötött a Magyarországról Kínába irányuló árukukorica export növényegészségügyi követelményeiről. Ennek lényege, hogy a Kínába szánt kukoricának meg kell felelnie a releváns kínai növényegészségügyi és behozatali szabályoknak, továbbá a kínai nemzeti előírásoknak, emellett mentesnek kell lennie élő rovaroktól és a Kína által kockázatosnak tartott zárlati károsítóktól.

Export szándék bejelentése

Az exportáló cégnek minden év április 30-ig be kell jelentenie a területileg illetékes kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályán a kukorica Kínába irányuló export szándékát, megjelölve:

  • a termőhelyet (hrsz., területnagyság),
  • az exportálandó kukorica feldolgozására és tárolására szánt létesítményeket

Mindezt a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001 (I.17.) FVM rendelet 10. számú mellékletének megfelelő adattartalommal.


A bejelentés alapján az illetékes kormányhivatal növényvédelmi felügyelői a termesztési szezonban a termőhelye(ke)t a kukorica törpülés vírus (Maize dwarf mosaic virus), a cukornád mozaikvírus (Sugarcane mosaic virus) és búza csíkos mozaikvírus (Wheat streak mosaic virus) tekintetében szemlézik és mintát vesznek a nemzetközileg jóváhagyott módszerek alkalmazásával.
A Kínába történő bevitel előtt a kínai importőrnek behozatali engedélyt kell kérnie a Kínai Népköztársaság Minőségellenőrzési Felügyeleti és Karantén Hivatalától. 


Hogyan kell tárolni az exportálni kívánt tételt?
A tárolásra szánt, megfelelő tisztaságú terményt, csak kitisztított és fertőtlenített raktárban szabad elhelyezni, amelyet a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 4.§ ír elő. 
Az exportőrnek kell gondoskodni arról, hogy a szállítmány igazoltan nyomon követhető legyen a termőhelytől. Gondoskodnia kell továbbá a Kína által kockázatosnak vélt károsítóktól való mentességről, valamint arról, hogy a betakarítást követő tisztítási és raktározási tevékenységeket elvégezzék annak érdekében, hogy az a kínai növényegészségügyi előírásoknak megfeleljen.
A mintavételre és a vizsgálatra küldésre a betárolást követően van lehetőség.


Mit érdemes tudni a laboratóriumi vizsgálatokról? 
A mintavételezést a kormányhivatal növényvédelmi felügyelői végzik. A levélmintákat a Nébih részére küldik meg laboratóriumi vizsgálat céljából. A termőhelyi szemle magában kell, hogy foglalja a fenti kiemelt három vírus károsítón kívül a Megállapodás I. mellékletben szereplő további károsítókat, valamint a kínai karantén listán szereplő károsítókat, pl.: Pantoea stewartii subsp. stewartii, azonban ezen károsítókra vonatkozó mintavétel és laboratóriumi vizsgálat nem kapcsolódik hozzájuk.
Az exportálandó áru kukorica minták virológiai vizsgálatát a Nébih ÉLI Velencei Virológiai Laboratóriuma végzi. 
Minden növényegészségügyi és GMO státuszt igazoló vizsgálat díj, illetve az esetleges audit során felmerülő költség az exportőrt terheli. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az árukukorica GMO mentessége az exportőr felelőssége, a kínai szakhatóság által igazolt GMO fertőzöttség esetén a szállítmányt visszaküldik vagy megsemmisítik.  A GMO vizsgálatra önellenőrzés formájában Magyarországon a Nébih ÉLI Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratóriumban van lehetőség. 


Laboratóriumi elérhetőségek (mintaátvételi információk menüpontban):
https://portal.nebih.gov.hu/nebih-eli-laboratoriumai


Fontos, hogy 2022. május 15-ig a hazai élelmiszer- és takarmányellátás zavartalan biztosítása érdekében minden, Magyarország területéről külföldre értékesíteni, illetve kivinni kívánt búzát, rozst, árpát, zabot, kukoricát, szójababot és napraforgót az értékesítést, illetve kivitelt tervező személynek vagy vállalkozásnak be kell jelentenie a Nébih-hez. A kötelezettség részleteiről alábbi cikkünkben tájékozódhatnak: https://portal.nebih.gov.hu/-/majus-15-ig-minden-gabonakiviteli-szandekot-be-kell-jelenteni-a-nebih-nel 

Kapcsolódó jogszabályok:
7/2001 (I.17.) FVM rendelet 
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Friss hírek

2024. április 19, péntek

Változnak az állategészségügyi diagnosztikai vizsgálatok költségei

A Nébih ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, hogy 2024. május 1-től az utánvétes fizetési módhoz kapcsolódó költségekben változás várható.

Tovább >

2024. április 19, péntek

Májusban fontos határidő érkezik a szőlő-szaporítóanyagot termesztők és forgalmazók számára

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a szőlő-szaporítóanyagok előállításával és forgalmazásával foglalkozók figyelmét, hogy a tevékenységük bejelentésének határideje 2024. május 20.

Tovább >