null Tudnivalók a horgásztavak és haltermelő létesítmények bejelentési kötelezettségeiről !

Tudnivalók a horgásztavak és haltermelő létesítmények bejelentési kötelezettségeiről !

2021. december 8, szerda

A Nébih egész évben vizsgálja a Magyarország vízterületein végzett halgazdálkodási tevékenységet, beleértve a horgásztatást és a haltelepítést is. Utóbbiak kizárólag nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási terv alapján, a halgazdálkodásra jogosult által folytathatók.

Halgazdálkodási vízterületeink őshonos halállományának védelme érdekében a Nébih Állami Halőri Szolgálata idén tavasszal több, mint 50 esetben tartott helyszíni ellenőrzést. Az ellenőrzések során a szakemberek 5 esetben indítottak eljárást, 2 esetben tiltották meg a kihelyezni kívánt hal telepítését – idegenhonos halfaj telepítésének szándéka vagy víziállat-egészségőri igazolás hiánya miatt –, továbbá 15 esetben jelenleg is vizsgálatot folytatnak. Az idei évben összesen több mint 6 millió forint halgazdálkodási bírságot szabtak ki kollégáink jogosulatlan, valamint nem a halgazdálkodási tervnek megfelelő halgazdálkodási tevékenység miatt.

A halgazdálkodási vízterületről
Magyarországon minden olyan vízterület, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására az halgazdálkodási vízterületnek minősül. Kivételt képez a haltermelő létesítmény, mely olyan mesterséges létesítmény, amelyet hal vagy más hasznos víziállat termelésére használnak, valamint erre a célra terveztek és engedélyeztek.

A nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken halgazdálkodási tevékenység nem folytatható. Tehát haltelepítés, térítés ellenében őshonos halfaj elvitelének engedélyezése, továbbá területi jegy értékesítés nem végezhető, a halfogási tevékenység pedig csakis a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó jogszabályok szerint folytatható. A jogszabályban előírt kötelezettségek betartása alól a magántulajdonban lévő, nyilvántartásba nem vett „horgásztavak” sem mentesülnek! A rájuk alkalmazandó szabályozás a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekével azonos, hiszen a mederterület tulajdonjoga nem jelent automatikus halgazdálkodási jogosultságot.

A hal védelméről és a halgazdálkodásról szóló törvény szerint, a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervben foglaltak alapján haltermelés nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy annak részén is folytatható. Ebben az esetben a telepített hal tulajdonjoga, kifogása és forgalomba hozatala tekintetében az adott halgazdálkodási vízterület vagy annak része haltermelési létesítménynek minősül. A horgászati célú halgazdálkodás során végzett, a horgászat érdekeit szolgáló haltermelést kizárólag víztározón vagy eredetileg halastónak létesített nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen lehet folytatni. (A horgászati célú halgazdálkodás olyan halgazdálkodási forma, ahol a fő tevékenység a horgászat vagy a horgászathoz szükséges halállomány biztosítása.)

Bejelentési kötelezettség
A halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodási jog jogosultjáról és a halgazdálkodási vízterületekről – a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás átláthatósága és a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekre vonatkozó előírások érvényre juttatása céljából – nyilvántartást vezet. Azt a halgazdálkodási vízterületet, ahol halgazdálkodási tevékenységet folytatnak vagy a jövőben folytatni kívánnak, a halgazdálkodási hatósághoz be kell jelenteni. Amennyiben a bejelentés nem történik meg, a halgazdálkodási vízterületet a halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodási vízterület fekvése szerinti ingatlan tulajdonosának bejelentésére – a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekre vonatkozó előírásainak érvényre juttatása céljából – veszi nyilvántartásba.

A Nébih felhívja a haltermelők figyelmét is, hogy egy 2018. december 23-án hatályba lépett rendeletmódosítás* értelmében az Országos Adatbázisban történő nyilvántartás céljából az állattartóknak be kell jelenteniük mindazon haltartó tenyészeteket, amelyek halastóval rendelkeznek, még a harminc hektár alatt vízfelület esetén is. Mindazok, akik még nem jelentkeztek be a Tenyészet Információs Rendszerbe haltartóként, valamint nem rendelkeznek tenyészetkóddal, a megyei kormányhivatalok járási vagy megyei ügyfélszolgálatán, valamint a Nébih ÜPR rendszerén keresztül tehetnek eleget kötelezettségüknek.
Haltermelők bejelentési kötelezettségéről részletesebben az alábbi linken tájékozódhat:
https://portal.nebih.gov.hu/-/bejelenteskotelezette-valtak-a-harminc-hektar-alatti-halastavak-is

Természetes vizeink halállománya nemzeti kincs, élőhelyük megőrzése közös feladatunk. A Nébih kéri a lakosságot, ha horgászattal, halászattal, halkereskedelemmel összefüggésben szabálytalanságot tapasztal, jelezzék az allamihalor@nebih.gov.hu e-mail címen.

Kapcsolódó jogszabályok:
2013. évi CII. törvény (továbbiakban: Hhvtv.) 21. § (1) bekezdése
*119/2007. (X. 18.) FVM a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 

Friss hírek

2022. november 3, csütörtök

Invazív fajok telepítését akadályozta meg a Nébih halőri szolgálata

A Nébih Állami Halőri Szolgálatának (ÁHSZ) egyik kiemelt feladata a haltelepítések szabályosságának és a halak nyomon követhetőségének ellenőrzése, így az őszi haltelepítések időszakában a halőrök országszerte fokozottan vizsgálják az előírások betartását. Szeptember óta az ÁHSZ szakemberei természetvédelmi okok miatt két esetben tiltották meg invazív* ezüstkárászok telepítését a hazai halgazdálkodási vízterületeken, több esetben pedig eljárás indult a feltárt szabálysértések miatt.

Tovább >

2022. október 20, csütörtök

A Csepeli kavicsbányatavon razziáztak a halőrök

Rendkívüli ellenőrzést végeztek a Nébih Állami Halőri Szolgálat (ÁHSZ) és a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) halőrei a Csepeli kavicsbányatavon október elején. Az akció során bevontak 12 horgászengedélyt, lefoglaltak 14 horgászbotot és 82 haltároló eszközt, melyekből összesen több mint 300 kg halat engedtek vissza a tóba. További 56 esetben jelenleg is vizsgálat zajlik a halvédelmi jogszabályok megsértése miatt.

Tovább >