null További hasznos tudnivalók a termelői adatszolgáltatást segítő elektronikus Gazdálkodási naplóról (e-GN)

További hasznos tudnivalók a termelői adatszolgáltatást segítő elektronikus Gazdálkodási naplóról (eGN)

2023. április 13, csütörtök

A 10 hektárnál nagyobb összterületen gazdálkodók már jól tudják, hogy január 1-je óta a szántóföldi kultúrában végzett rovarölőszeres kezeléseket naprakészen kell vezetniük az eGN-ben. A téma kapcsán felmerült kérdések alapján fontos tudni, hogy e körbe a csávázott vetőmag vetése is beletartozik, a növényorvosi vényeket ugyanakkor nem kötelező a naplóba feltölteni.

Az eGN-nel1 kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, oktató videó és leírás: https://portal.nebih.gov.hu/-/januartol-a-nebih-feluleten-kell-vezetni-az-elektronikus-permetezesi-naplot 

Tekintettel arra, hogy a csávázott vetőmag esetében a mag növényvédő szerrel kezelt, annak vetése növényvédőszer-kijuttatásnak számít. Ha tehát a csávázás rovaölőszerrel történt, akkor vonatkozik rá az eGN-ben történő 24 órás bejelentési kötelezettség.

Rögzítésekor a Szaporítóanyag típusa nevű mezőnél a Vetőmag kezeltségét csávázottként kell megjelölni, ezután pedig az adott területre vonatkozóan új növényvédelmi műveletet szükséges létrehozni, melynél a Növényvédőszer adataihoz a csávázószer adatait kell megadni. A rendszerben a dózist és a mértékegységet szükséges föltüntetni, mely adatokat (az idei évtől) a magyar vetőmag forgalmazóknak szerepeltetni kell a csomagoláson. (Ennek hiányában kérjük, vegyék fel a forgalmazóval a kapcsolatot.) A permetlére vonatkozó mezőket nem szükséges kitölteni.

Fontos kiemelni, hogy a növényorvosi vényeket nem kötelező a naplóba feltölteni, valamint az elektronikus naplót nem szükséges növényorvosi pecséttel és aláírással ellátni. Ennek oka, hogy növényvédőszert csak annak a termelőnek írhat vényre a szakirányító, akivel növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött.

A 10 ha alatti összterületen gazdálkodóknak is kötelező az adatok feltöltése az online Gazdálkodási naplóba. Ők a kötelezettségnek a papíralapon vezetett permetezési napló utólagos feltöltésével tehetnek eleget 2024. január 31-ig, de akár dönthetnek úgy is, hogy – egyszerűsítve a folyamatot – közvetlenül az elektronikus felületen vezetik a permetezési naplójukat. Az eGN használata esetén célszerű a termőhelyek növényvédelmi megfigyeléseit is rögzíteniük, ami szintén jelentős mértékben megkönnyíti majd a benyújtást a kötelesség aktuálissá válásakor. 

Az adatszolgáltatási munkacsúcsok elkerülésének érdekében a termelőknek az adatok folyamatos vezetését, feltöltését javasoljuk.

Ha a rendszer működése vagy az adatok rögzítése kapcsán kérdésük adódik, kérjük jelezzék azt az egn@nebih.gov.hu e-mail címre. 

Kapcsolódó jogszabály:
1 43/2010. FVM rendelet